Vi har en pågående kidnappingsak, hvor Anne-Elisabeth Falkevik Hagen har vært borte siden 31.oktober 2018.

Mer kan leses blant annet her:
https://www.aftenposten.no/article/ap-9mab79.html

Nå er dette etter alt å dømme ikke terrorisme, men økonomisk motivert kriminalitet. Men, man kunne jo tenkt seg ektefellen til en fremtredende politiker ble kidnappet for å påvirke politiske beslutninger, og da er det straks terrorisme. Uansett er det en trussel mot samfunnssikkerheten.

Er vi godt rustet for å håndtere dette? Burde samfunnet hatt større grad av sikkerhetsbevissthet og -mekanismer, eller er det fortsatt viktigst å beholde et så åpent og tillitsbasert samfunn som vi har i dag?