Følgende stillinger er utlyst ved FSAN (Forsvarets Sanitet):

Brigader/Flaggkommandør (OF 6) / Nestkommanderende/Fagdirektør: https://forsvaret.no/karriere/ledige...nk-fagdirektor

Oberst/Kommandør (OF 5) Veterinærinspektør: https://forsvaret.no/karriere/ledige...rinarinspektor


Begge stillingene har søknadsfrist i dag, så her må man skynde seg.

Kravet til militær bakgrunn er "Relevant militær erfaring", så her er din gyldne sjanse til å stige høyt i gradene uten å ta en krigsskole (du må dog være lege hhv veterinær).