Denne tror jeg kan ha vesentlig betydning for å forstå hva som har hendt: Swiss cheese model.