Forsvarets sanitet søker helsepersonell til beredskapsstillinger innen luftevakuering.

I 2019 gjennomfører vi opptak, seleksjon og utdanning av helsepersonell som kan stå på beredskap for Forsvaret. Blir du utvalgt, signerer du en 3-årig nasjonal og internasjonal kontrakt. Dette er en kontrakt du har ved siden av ditt sivile arbeidsgiverforhold. Du forplikter deg til årlig helsesjekk, årlig øving og trening på inntil 6 uker per år, og til å inngå i turnus med kort oppmøtetid. Personell som inngår beredskapskontrakt for Forsvarets luftevakueringsstyrke påtar seg i kontraktsperioden tjenesteplikt i Forsvaret, jf. forsvarsloven § 2.

Søknadsfrist 15.november.

Se her for flere detaljer: https://forsvaret.no/karriere/ledige...kueringsstyrke