Milforum - militært diskusjonsforum. Forsvaret, Luftforsvaret, Etterretningstjenesten, Hæren, Marinen, Sjøforsvaret, debatt, GeopolitikkMilrab - Milforum - Nettbutikk - Militært Utstyr - Friluftsliv
 


General Bull-Hansen med høyaktuelle og klartenkte tanker, allerede i 1986 (beklager litt dårlig lyd). #FMR
Viser resultatene 1 til 14 av 14

Tråd: Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

 1. #1
  OF-2 Kaptein
  Ble medlem
  2014
  Bosted
  Litt her og der
  Innlegg
  2.083

  Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

  Arbeidet med langstidsplanen for Forsvaret som skal legges frem for Stortinget våren 2020 er nå påbegynt.

  Denne tråden omhandler fakta, lekkasjer og drøftinger av den nye langtidsplanen når den fremlegges.

  Forsvarsministeren har til VG bekreftet at dette arbeidet nå er påbegynt

  Ny forsvarsplan: Varsler økt cyber-satsing

  Utviklingen av cyberforsvaret blir et av de store grepene når regjeringen nå starter arbeidet med ny langtidsplan for Forsvaret.
  Den nye planen skal vedtas av Stortinget våren 2020, men forsvarsministeren bekrefter at arbeidet starter allerede i høst.

  – Vi trenger å oppdatere situasjonsforståelsen vår. Trusselbildet, utviklingen i nærområdet og hos allierte, og de muligheter og sårbarheter den teknologiske utviklingen gir, er alle sentrale drivere for utviklingen av en ny langtidsplan, sier Bakke-Jensen til VG.

  Forsvarsministeren understreker at sikkerhetssituasjonen har endret seg siden arbeidet med den nåværende forsvarsplanen startet.
  – Hybrid krigføring har vist seg å være et våpen man i mye større grad kan ta i bruk. Vi ser det brukt av Russland, men også av andre. Samtidig har vi en endret politisk situasjon i Europa og vi har diskusjon rundt byrdefordeling som påvirker forholdet mellom USA og Europa.

  – Det er vel også en annen politisk situasjon i USA?
  – Ja, men jeg opplever ikke at den er så fundamentalt annerledes enn det mange fremstiller det som. Diskusjon rundt byrdefordeling er ikke noe Trump har funnet på. USA øker nå investeringene og tilstedeværelsen i Europa. De tar sitt ansvar i alliansen veldig på alvor. Det er viktigere å se på hva USA gjør enn bare å lese hva Trump skriver på Twitter.
  https://www.vg.no/nyheter/i/J157m6/n...-cyber-satsing
  Svolten og tyst, samband fyst

 2. #2
  OF-2 Kaptein
  Ble medlem
  2014
  Bosted
  Litt her og der
  Innlegg
  2.083

  Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2020

  Fra Fmin sin kronikk i VG i dag

  Regjeringen starter nå arbeidet med en ny langtidsplan for Forsvaret. Dette er en god mulighet til å se på hvilke trender som påvirker fremtidens forsvar.

  Da regjeringen startet arbeidet med gjeldende langtidsplan i 2014 var endringene i det sikkerhetspolitiske bildet førende. Vi satte spørsmålstegn ved Forsvarets evne til å løse den mest krevende oppgaven: Å forsvare Norge mot et militært angrep.

  Resultatet ble en målbevisst prioritering av sikkerhet og forsvar. Vi er nå to år ut i gjennomføringen av langtidsplanen. Vedlikeholdsetterslepet er i ferd med å lukkes og aktiviteten er på vei opp. Store strategiske investeringer er besluttet, og anskaffelsen av disse vil strekke seg langt ut i neste planperiode.

  Er det da allerede behov for en ny plan? Mitt svar er ja.

  Vi trenger å oppdatere situasjonsforståelsen vår. Trusselbildet, utviklingen i nærområdet og hos allierte, og de muligheter og sårbarheter den teknologiske utviklingen gir, er alle sentrale drivere for utviklingen av en ny langtidsplan.

  Forsvaret av Norge er bygd på to pilarer. Den ene er et troverdig nasjonalt forsvar, den andre er vårt medlemskap i NATO. Det er en forventning i NATO om at Norge bidrar spesielt til alliansens sikkerhet i nord. Nå ser vi en økt aktivitet og interesse for nordområdene. Hva betyr det for vår egen sikkerhet og hva betyr det for vår rolle i NATO?

  Byrdefordeling er for alvor satt på dagsorden. Europa må bidra mer til alliansen. Forsvarsbudsjettene øker, både i Norge og resten av Europa. Men er økte bevilgninger det eneste svaret, eller er det andre grep som må til for fortsatt å bedre forsvarsevnen? Bruker vi pengene smart nok?

  Når den norske befolkningen blir spurt om hva de frykter mest, troner digitale trusler på toppen. Det er sammenfallende med trusselvurderingen fra myndighetene. Norge ligger langt framme i bruk av digitale løsninger. Det åpner for nye sårbarheter. Trusselbildet er også blitt mer sammensatt. Vi snakker gjerne om hybride trusler der kombinasjoner av militære og ikke-militære virkemidler har som mål å skape kaos og ustabilitet. Overgangen mellom fred og væpnet konflikt blir mer uklar. Dette er trusler som ikke lar seg håndtere med bare militære midler, men som også involverer andre sektorer.

  Vi har allerede et teknologisk avansert forsvar. Investeringen i F-35, maritime patruljefly og informasjons- og kommunikasjonsteknologi er gode eksempler på det. Hvordan vil den stadig raskere teknologiutviklingen påvirke oss?

  Regjeringen har som et premiss for ny langtidsplan at de økonomiske rammene ytterligere skal økes i retning mot to prosent av brutto nasjonalprodukt. En systematisk gjennomgang av utviklingstrekk og hvilke muligheter som åpner seg, vil gi oss et nødvendig grunnlag for å vurdere de økonomiske rammene.

  Jeg ønsker å bruke den første tiden til å vurdere dette for å sørge for at regjeringen har et godt kunnskapsgrunnlag for nødvendige føringer til arbeidet med en ny langtidsplan. I dette viktige arbeidet vil også et forskningsbasert innspill fra Forsvarets forskningsinstitutt bidra til at valgene regjeringen skal gjøre baseres på et mest mulig oppdatert kunnskapsgrunnlag.

  Mange er opptatt av forsvarssjefens rolle. Jeg også. En langtidsplan må bygge på fagmilitære råd. Forsvarssjefen vil være involvert i grunnlagsarbeidet som Forsvarets forskningsinstitutt skal gjennomføre. Og når regjeringen har satt de politiske og økonomiske rammene for arbeidet til våren, vil vi i tillegg be forsvarssjefen om fagmilitære råd på de områdene som skal videreutvikles.

  Til syvende og sist er det opp til oss politikere å gjøre de helhetlige vurderingene og fatte de endelige beslutningene.

  Utviklingen av Forsvaret må ha langsiktige perspektiver, men må samtidig kunne ta høyde for at ustabilitet kan oppstå på kort varsel. Det er behov for å kunne håndtere avvik og nye behov. Kontinuerlig utvikling er et viktig element i god langtidsplanlegging.

  Det ble tatt viktige strategiske veivalg i inneværende langtidsplan, tiltakene skal gjennomføres og gi effekt. Den kommende planen skal bygge på dette gode fundamentet, samtidig som vi skal få alt til å fungere enda bedre sammen. Slik skal vi sørge for at vi får mest mulig forsvar ut av våre vedtak og investeringer.
  https://www.regjeringen.no/no/aktuel...ret/id2611089/
  Svolten og tyst, samband fyst

 3. #3
  OF-2 Kaptein
  Ble medlem
  2014
  Bosted
  Litt her og der
  Innlegg
  2.083

  Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2020

  Fra forsvaret.no

  Går i gang med ny langtidsplan
  Forsvarsdepartementet starter nå arbeidet med ny langtidsplan for forsvarssektoren.

  Utviklingen av Forsvaret og forsvarssektoren styres etter såkalte langtidsplaner, som gjelder for fire år av gangen. Dagens langtidsplan ble vedtatt i 2016 og gjelder for årene 2017–2020.

  Neste plan skal gjelde for årene 2021–2024, og regjeringen tar sikte på å legge frem et nytt planforslag for Stortinget i 2020. Forsvarsdepartementet starter nå opp arbeidet med den nye planen, og forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen ser frem til arbeidet.

  – Det er naturlig at deler av grunnlaget som nå er fire år gammelt, vurderes på nytt i lys av utviklingen i Forsvaret og i verden rundt oss, sier forsvarssjefen.
  – Noe ligger fast

  Samtidig strekker mange av beslutningene i inneværende plan seg utover fireårsperioden 2017–2020, og forsvarssjefen understreker at disse ligger fast.

  – Dette gjelder for eksempel de store materiellanskaffelsene som nye ubåter, nye maritime overvåkningsfly P-8 Orion, kampfly F-35 og kampluftvern, sier Bruun-Hanssen.
  Slik blir prosessen

  Prosessen starter med at Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) lager et grunnlagsarbeid for å vurdere ulike konseptuelle retninger for fremtidens norske forsvar.

  – I den innledende fasen gir jeg mine råd som medlem av FFIs prosjektråd for grunnlagsanalysen. Når FFI har ferdigstilt sitt arbeid, beslutter regjeringen rammene for langtidsplanen, og områdene der jeg blir bedt om å gi et fagmilitært råd følger ut fra det, forteller forsvarssjefen og fortsetter:

  – Basert på et mandat for dette fagmilitære rådet vil jeg vurdere hvordan arbeidet skal håndteres i Forsvaret frem mot 2020, som er tidspunktet regjeringen tar sikte på å legge frem det nye langtidsplan-forslaget for Stortinget.
  https://forsvaret.no/aktuelt/starter-arbeid-med-ny-ltp
  Svolten og tyst, samband fyst

 4. #4
  OF-2 Rittmester
  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  21.104

  Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

  Styrkestrukturen slik den er fremlagt i utkast til forsvarsbudsjett for 2019:

  Navn:		Struktur 2019.PNG
Visninger:	498
Størrelse:	208,4 KB
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 5. #5
  OR-6 Oversersjant
  Ble medlem
  2006
  Bosted
  Lusker i busken
  Innlegg
  11.671

  Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

  Baseforsvarsgrupper, faktisk....
  It's a joke, not a cock. Don't take it so hard

 6. #6
  OR-2 Visekorporal
  Ble medlem
  2014
  Innlegg
  149

  Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

  Sitat Opprinnelig skrevet av jaffar Vis post
  Baseforsvarsgrupper, faktisk....
  En på hver sin side av flystripa på Ørland.

  Ser HV blir ytterligere kuttet ned på..

 7. #7
  OR-6 Oversersjant
  Ble medlem
  2006
  Bosted
  Lusker i busken
  Innlegg
  11.671

  Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

  Sitat Opprinnelig skrevet av Crowbar Vis post
  En på hver sin side av flystripa på Ørland.

  Ser HV blir ytterligere kuttet ned på..
  En gubb ja?
  It's a joke, not a cock. Don't take it so hard

 8. #8
  OR-4 Korporal
  Ble medlem
  2013
  Bosted
  West Coast
  Innlegg
  1.288

  Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

  Sistemann ut må huske å slå av lyset? 37.000 av en befolkning på godt over 5 millioner, det er 0.7% av befolkningen som det budsjetteres med at skal være i HV. Føler meg meget priviligert og samtidig særs utsatt som menig mann i HV.

 9. #9
  OF-2 Rittmester
  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  21.104

  Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

  Det har ikke blitt gjort noen endringer på HV siden sist, fortsatt 40 000 mann.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 10. #10
  OR-8 Kommandérsersjant
  Ble medlem
  2005
  Innlegg
  8.538

  Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

  Er ikke det en reversering av varslet nedtrekk til 38 000 totalt?
  "..., periodic waxing of the external surface will improve the appearance and environmental resistance of the bomb."

 11. #11
  OF-2 Kaptein
  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.043

  Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

  Det er opprettholdt områdestruktur på 37.000 og innsatsstyrker på 3.000, til sammen 40.000.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 12. #12
  OR-8 Kommandérsersjant
  Ble medlem
  2005
  Innlegg
  8.538

  Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

  – Langtidsplanen for Forsvaret har lagt opp til 38 000 soldater i Heimevernet, og Forsvaret er nå i gang med å tilpasse strukturen i henhold til dette.
  http://forsvaret.no/aktuelt/antall-s...her-er-fasiten

  40 000 er altså en styrking (eller ikke-svekking, selv om jeg mener omorganisering mot 38k alt er påbegynt).
  "..., periodic waxing of the external surface will improve the appearance and environmental resistance of the bomb."

 13. #13
  OF-2 Rittmester
  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  21.104

  Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

  Jens Stoltenberg forventer at Regjeringen i nær fremtid leverer en konkret plan for hvordan man skal nå 2%-målet:
  https://www.vg.no/nyheter/innenriks/...df-86-yba19722
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 14. #14
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2008
  Innlegg
  2.777

  Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

  Jeg lar meg ikke imponere over poseringen til ap, men er bare så uendelig skuffet over høyre og frp.

  https://www.vg.no/nyheter/innenriks/...varsbudsjettet

  Sent fra min G8441 via Tapatalk

Milrab - Milforum - Nettbutikk - Militært Utstyr - Friluftsliv


Lignende tråder

 1. Svar: 2
  Nyeste innlegg: 20-05-14, 11:50
 2. Langtidsplanen: Iverksettingsbrevet
  By hvlt in forum Mannskapsmessa
  Svar: 4
  Nyeste innlegg: 12-09-11, 17:47
 3. Langtidsplanen: Gjennomføringsdirektivet
  By hvlt in forum Mannskapsmessa
  Svar: 10
  Nyeste innlegg: 28-09-08, 20:02

Regler for innlegg

 • Du kan ikke starte nye tråder
 • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
 • Du kan ikke laste opp vedlegg
 • Du kan ikke redigere innleggene dine
 •