Milforum - sikkerhets- og forsvarspolitikk, taktikk og stridsteknikk, rekruttering og utdanning, nyheter og analyser, informasjon om forsvar og samfunnssikkerhet, utstyr og materiell, aktuelle hendelser og militærhistorie, til politi, sivilforsvar og annen type beredskap


milrab.no - gears you there
Viser resultatene 1 til 22 av 22

Tråd: Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

 1. #1
  OF-2 Kaptein / S-6 Milforum
  Ble medlem
  2014
  Bosted
  Litt her og der
  Innlegg
  2.230

  Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

  Arbeidet med langstidsplanen for Forsvaret som skal legges frem for Stortinget våren 2020 er nå påbegynt.

  Denne tråden omhandler fakta, lekkasjer og drøftinger av den nye langtidsplanen når den fremlegges.

  Forsvarsministeren har til VG bekreftet at dette arbeidet nå er påbegynt

  Ny forsvarsplan: Varsler økt cyber-satsing

  Utviklingen av cyberforsvaret blir et av de store grepene når regjeringen nå starter arbeidet med ny langtidsplan for Forsvaret.
  Den nye planen skal vedtas av Stortinget våren 2020, men forsvarsministeren bekrefter at arbeidet starter allerede i høst.

  – Vi trenger å oppdatere situasjonsforståelsen vår. Trusselbildet, utviklingen i nærområdet og hos allierte, og de muligheter og sårbarheter den teknologiske utviklingen gir, er alle sentrale drivere for utviklingen av en ny langtidsplan, sier Bakke-Jensen til VG.

  Forsvarsministeren understreker at sikkerhetssituasjonen har endret seg siden arbeidet med den nåværende forsvarsplanen startet.
  – Hybrid krigføring har vist seg å være et våpen man i mye større grad kan ta i bruk. Vi ser det brukt av Russland, men også av andre. Samtidig har vi en endret politisk situasjon i Europa og vi har diskusjon rundt byrdefordeling som påvirker forholdet mellom USA og Europa.

  – Det er vel også en annen politisk situasjon i USA?
  – Ja, men jeg opplever ikke at den er så fundamentalt annerledes enn det mange fremstiller det som. Diskusjon rundt byrdefordeling er ikke noe Trump har funnet på. USA øker nå investeringene og tilstedeværelsen i Europa. De tar sitt ansvar i alliansen veldig på alvor. Det er viktigere å se på hva USA gjør enn bare å lese hva Trump skriver på Twitter.
  https://www.vg.no/nyheter/i/J157m6/n...-cyber-satsing
  Svolten og tyst, samband fyst

 2. #2
  OF-2 Kaptein / S-6 Milforum
  Ble medlem
  2014
  Bosted
  Litt her og der
  Innlegg
  2.230

  Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2020

  Fra Fmin sin kronikk i VG i dag

  Regjeringen starter nå arbeidet med en ny langtidsplan for Forsvaret. Dette er en god mulighet til å se på hvilke trender som påvirker fremtidens forsvar.

  Da regjeringen startet arbeidet med gjeldende langtidsplan i 2014 var endringene i det sikkerhetspolitiske bildet førende. Vi satte spørsmålstegn ved Forsvarets evne til å løse den mest krevende oppgaven: Å forsvare Norge mot et militært angrep.

  Resultatet ble en målbevisst prioritering av sikkerhet og forsvar. Vi er nå to år ut i gjennomføringen av langtidsplanen. Vedlikeholdsetterslepet er i ferd med å lukkes og aktiviteten er på vei opp. Store strategiske investeringer er besluttet, og anskaffelsen av disse vil strekke seg langt ut i neste planperiode.

  Er det da allerede behov for en ny plan? Mitt svar er ja.

  Vi trenger å oppdatere situasjonsforståelsen vår. Trusselbildet, utviklingen i nærområdet og hos allierte, og de muligheter og sårbarheter den teknologiske utviklingen gir, er alle sentrale drivere for utviklingen av en ny langtidsplan.

  Forsvaret av Norge er bygd på to pilarer. Den ene er et troverdig nasjonalt forsvar, den andre er vårt medlemskap i NATO. Det er en forventning i NATO om at Norge bidrar spesielt til alliansens sikkerhet i nord. Nå ser vi en økt aktivitet og interesse for nordområdene. Hva betyr det for vår egen sikkerhet og hva betyr det for vår rolle i NATO?

  Byrdefordeling er for alvor satt på dagsorden. Europa må bidra mer til alliansen. Forsvarsbudsjettene øker, både i Norge og resten av Europa. Men er økte bevilgninger det eneste svaret, eller er det andre grep som må til for fortsatt å bedre forsvarsevnen? Bruker vi pengene smart nok?

  Når den norske befolkningen blir spurt om hva de frykter mest, troner digitale trusler på toppen. Det er sammenfallende med trusselvurderingen fra myndighetene. Norge ligger langt framme i bruk av digitale løsninger. Det åpner for nye sårbarheter. Trusselbildet er også blitt mer sammensatt. Vi snakker gjerne om hybride trusler der kombinasjoner av militære og ikke-militære virkemidler har som mål å skape kaos og ustabilitet. Overgangen mellom fred og væpnet konflikt blir mer uklar. Dette er trusler som ikke lar seg håndtere med bare militære midler, men som også involverer andre sektorer.

  Vi har allerede et teknologisk avansert forsvar. Investeringen i F-35, maritime patruljefly og informasjons- og kommunikasjonsteknologi er gode eksempler på det. Hvordan vil den stadig raskere teknologiutviklingen påvirke oss?

  Regjeringen har som et premiss for ny langtidsplan at de økonomiske rammene ytterligere skal økes i retning mot to prosent av brutto nasjonalprodukt. En systematisk gjennomgang av utviklingstrekk og hvilke muligheter som åpner seg, vil gi oss et nødvendig grunnlag for å vurdere de økonomiske rammene.

  Jeg ønsker å bruke den første tiden til å vurdere dette for å sørge for at regjeringen har et godt kunnskapsgrunnlag for nødvendige føringer til arbeidet med en ny langtidsplan. I dette viktige arbeidet vil også et forskningsbasert innspill fra Forsvarets forskningsinstitutt bidra til at valgene regjeringen skal gjøre baseres på et mest mulig oppdatert kunnskapsgrunnlag.

  Mange er opptatt av forsvarssjefens rolle. Jeg også. En langtidsplan må bygge på fagmilitære råd. Forsvarssjefen vil være involvert i grunnlagsarbeidet som Forsvarets forskningsinstitutt skal gjennomføre. Og når regjeringen har satt de politiske og økonomiske rammene for arbeidet til våren, vil vi i tillegg be forsvarssjefen om fagmilitære råd på de områdene som skal videreutvikles.

  Til syvende og sist er det opp til oss politikere å gjøre de helhetlige vurderingene og fatte de endelige beslutningene.

  Utviklingen av Forsvaret må ha langsiktige perspektiver, men må samtidig kunne ta høyde for at ustabilitet kan oppstå på kort varsel. Det er behov for å kunne håndtere avvik og nye behov. Kontinuerlig utvikling er et viktig element i god langtidsplanlegging.

  Det ble tatt viktige strategiske veivalg i inneværende langtidsplan, tiltakene skal gjennomføres og gi effekt. Den kommende planen skal bygge på dette gode fundamentet, samtidig som vi skal få alt til å fungere enda bedre sammen. Slik skal vi sørge for at vi får mest mulig forsvar ut av våre vedtak og investeringer.
  https://www.regjeringen.no/no/aktuel...ret/id2611089/
  Svolten og tyst, samband fyst

 3. #3
  OF-2 Kaptein / S-6 Milforum
  Ble medlem
  2014
  Bosted
  Litt her og der
  Innlegg
  2.230

  Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2020

  Fra forsvaret.no

  Går i gang med ny langtidsplan
  Forsvarsdepartementet starter nå arbeidet med ny langtidsplan for forsvarssektoren.

  Utviklingen av Forsvaret og forsvarssektoren styres etter såkalte langtidsplaner, som gjelder for fire år av gangen. Dagens langtidsplan ble vedtatt i 2016 og gjelder for årene 2017–2020.

  Neste plan skal gjelde for årene 2021–2024, og regjeringen tar sikte på å legge frem et nytt planforslag for Stortinget i 2020. Forsvarsdepartementet starter nå opp arbeidet med den nye planen, og forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen ser frem til arbeidet.

  – Det er naturlig at deler av grunnlaget som nå er fire år gammelt, vurderes på nytt i lys av utviklingen i Forsvaret og i verden rundt oss, sier forsvarssjefen.
  – Noe ligger fast

  Samtidig strekker mange av beslutningene i inneværende plan seg utover fireårsperioden 2017–2020, og forsvarssjefen understreker at disse ligger fast.

  – Dette gjelder for eksempel de store materiellanskaffelsene som nye ubåter, nye maritime overvåkningsfly P-8 Orion, kampfly F-35 og kampluftvern, sier Bruun-Hanssen.
  Slik blir prosessen

  Prosessen starter med at Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) lager et grunnlagsarbeid for å vurdere ulike konseptuelle retninger for fremtidens norske forsvar.

  – I den innledende fasen gir jeg mine råd som medlem av FFIs prosjektråd for grunnlagsanalysen. Når FFI har ferdigstilt sitt arbeid, beslutter regjeringen rammene for langtidsplanen, og områdene der jeg blir bedt om å gi et fagmilitært råd følger ut fra det, forteller forsvarssjefen og fortsetter:

  – Basert på et mandat for dette fagmilitære rådet vil jeg vurdere hvordan arbeidet skal håndteres i Forsvaret frem mot 2020, som er tidspunktet regjeringen tar sikte på å legge frem det nye langtidsplan-forslaget for Stortinget.
  https://forsvaret.no/aktuelt/starter-arbeid-med-ny-ltp
  Svolten og tyst, samband fyst

 4. #4
  OF-2 Rittmester / fung S-1 & S-4 Milforum
  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  21.378

  Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

  Styrkestrukturen slik den er fremlagt i utkast til forsvarsbudsjett for 2019:

  Navn:		Struktur 2019.PNG
Visninger:	833
Størrelse:	208,4 KB
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 5. #5
  OR-6 Oversersjant
  Ble medlem
  2006
  Bosted
  Lusker i busken
  Innlegg
  11.729

  Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

  Baseforsvarsgrupper, faktisk....
  It's a joke, not a cock. Don't take it so hard

 6. #6
  OR-2 Visespesialist
  Ble medlem
  2014
  Innlegg
  149

  Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

  Sitat Opprinnelig skrevet av jaffar Vis post
  Baseforsvarsgrupper, faktisk....
  En på hver sin side av flystripa på Ørland.

  Ser HV blir ytterligere kuttet ned på..

 7. #7
  OR-6 Oversersjant
  Ble medlem
  2006
  Bosted
  Lusker i busken
  Innlegg
  11.729

  Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

  Sitat Opprinnelig skrevet av Crowbar Vis post
  En på hver sin side av flystripa på Ørland.

  Ser HV blir ytterligere kuttet ned på..
  En gubb ja?
  It's a joke, not a cock. Don't take it so hard

 8. #8
  OR-4 Ledende spesialist
  Ble medlem
  2013
  Bosted
  West Coast
  Innlegg
  1.304

  Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

  Sistemann ut må huske å slå av lyset? 37.000 av en befolkning på godt over 5 millioner, det er 0.7% av befolkningen som det budsjetteres med at skal være i HV. Føler meg meget priviligert og samtidig særs utsatt som menig mann i HV.

 9. #9
  OF-2 Rittmester / fung S-1 & S-4 Milforum
  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  21.378

  Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

  Det har ikke blitt gjort noen endringer på HV siden sist, fortsatt 40 000 mann.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 10. #10
  OR-8 Kommandérsersjant / Sjefssersjant Milforum
  Ble medlem
  2005
  Innlegg
  8.611

  Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

  Er ikke det en reversering av varslet nedtrekk til 38 000 totalt?
  "..., periodic waxing of the external surface will improve the appearance and environmental resistance of the bomb."

 11. #11
  OF-2 Kaptein / S-5 Milforum
  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.159

  Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

  Det er opprettholdt områdestruktur på 37.000 og innsatsstyrker på 3.000, til sammen 40.000.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 12. #12
  OR-8 Kommandérsersjant / Sjefssersjant Milforum
  Ble medlem
  2005
  Innlegg
  8.611

  Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

  – Langtidsplanen for Forsvaret har lagt opp til 38 000 soldater i Heimevernet, og Forsvaret er nå i gang med å tilpasse strukturen i henhold til dette.
  http://forsvaret.no/aktuelt/antall-s...her-er-fasiten

  40 000 er altså en styrking (eller ikke-svekking, selv om jeg mener omorganisering mot 38k alt er påbegynt).
  "..., periodic waxing of the external surface will improve the appearance and environmental resistance of the bomb."

 13. #13
  OF-2 Rittmester / fung S-1 & S-4 Milforum
  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  21.378

  Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

  Jens Stoltenberg forventer at Regjeringen i nær fremtid leverer en konkret plan for hvordan man skal nå 2%-målet:
  https://www.vg.no/nyheter/innenriks/...df-86-yba19722
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 14. #14
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2008
  Innlegg
  2.777

  Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

  Jeg lar meg ikke imponere over poseringen til ap, men er bare så uendelig skuffet over høyre og frp.

  https://www.vg.no/nyheter/innenriks/...varsbudsjettet

  Sent fra min G8441 via Tapatalk

 15. #15
  OF-2 Rittmester / fung S-1 & S-4 Milforum
  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  21.378

  Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

  I dag la FFI frem sin rapport "Hvordan styrke forsvaret av Norge? Et innspill til ny langtidsplan (2021–2024)".

  https://www.ffi.no/no/Aktuelle-tema/...-av-Norge.aspx

  Hele rapporten kan lastes ned her: https://www.ffi.no/no/Rapporter/19-00328.pdf

  Fra sammendraget:
  Sitat Opprinnelig skrevet av FFI
  For å fastsette rammer for arbeidet med neste langtidsplan har FFI fått i oppdrag å vurdere ulike retninger for videreutviklingen av Forsvaret med vekt på å synliggjøre overordnede muligheter for regjeringen. Vi har forutsatt et økonomisk handlingsrom begrenset nedad av budsjettbanen for å gjennomføre dagens planer og oppad av en budsjettbane som tilsvarer 2 prosent av Norges BNP. Forskjellen mellom disse to nivåene øker over tid og utgjør til sammen 500 mrd. kroner i perioden 2021–2037. Analysen viser at økte forsvarsbudsjetter kan omsettes til økt sikkerhet innenfor hele dette økonomiske handlingsrommet.

  Analysen viser også at den gjeldende langtidsplanen har alvorlige operative mangler og blir dyrere å videreføre enn det våre tidligere beregninger tydet på. Slike ubalanser vil ha uforholdsmessig store konsekvenser for Forsvarets operative evne. Regjeringens første prioritet bør derfor være å forsterke dagens planer. Dette innebærer en merkostnad på til sammen om lag 100 mrd. kroner i perioden 2021–2037. Selv med et slikt økonomisk løft vil forsvarsutgiftenes andel av BNP synke betydelig under dagens nivå (1,55 prosent) i siste halvdel av perioden.

  Uten dette løftet bør dagens plan revurderes.
  (Jeg har ikke lest resten av rapporten.)
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 16. #16
  OF-2 Kaptein / S-6 Milforum
  Ble medlem
  2014
  Bosted
  Litt her og der
  Innlegg
  2.230

  Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

  Svolten og tyst, samband fyst

 17. #17
  OR-4 Ledende spesialist
  Ble medlem
  2011
  Bosted
  '';
  Innlegg
  1.187

  Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

  Uansett hva som står i FFI rapporten vil nok ikke Erna bruke de ordene. Skattelette for mangemillionærer og milliardærer er nok viktigere.
  Trøste og bære,Erna

 18. #18
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2006
  Bosted
  Teig 08
  Innlegg
  1.946

  Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

  Sitat Opprinnelig skrevet av tiurleik Vis post
  Uansett hva som står i FFI rapporten vil nok ikke Erna bruke de ordene. Skattelette for mangemillionærer og milliardærer er nok viktigere.
  Det spørs når posisjoneringspolitikk myntet på velgerne endrer fokus fra skattelette til nasjonalfølelsen, hvis det noengang skjer da?

  Politikere fremstår som mer opptatt av å sikre velgermassene, gjerne med bakgrunn i "hvis ikke vi har makten, så får vi ikke gjennomført alle løftene våre" hvor fokuset på dette blir stående alene. Hadde vært en stor fordel om det faktisk ble utrettet konkrete tiltak for å forbedre noe alle er enige om er for dårlig. Det å kaste penger inn i Forsvaret bare for å vise tiltak er en fryktelig dårlig løsning, men om man kastet inn penger på forsvarsmateriell produsert i Norge, samt til organisasjonen Forsvaret, så tror jeg det hadde løst mange floker rundt om i det ganske land. Nå husker jeg ikke hvilken politiker som sa det, men etter krigen ble det nevnt at "Forsvaret er en justeringskran for arbeidsplasser og produksjon i Norge", og det tenker jeg passer godt i dag også. Øke den lokale omsetningen i Norge, skape arbeidsplasser (med nytte, vel å merke) i distrikts-Norge og dermed tilfredsstilt både velgere, politikere og folket flest.
  FFI er et organ som jeg håper blir hørt omhyggelig blant våre folkevalgte og som blir tatt med i tankene når de skal bestemme veien fremover for Forsvaret og Norge.
  *smerte er midlertidig, ære varer evig*

 19. #19
  OF-2 Rittmester / fung S-1 & S-4 Milforum
  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  21.378

  Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 20. #20
  OF-1 Løytnant / Ass S-4 Milforum
  Ble medlem
  2004
  Bosted
  Bunker på Kvarven
  Innlegg
  8.991

  Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

  Kommentar fra Raabye:

  Ikke for å ødelegge forventningene, men det er verdt å nevne at ikke en eneste LTP de siste 30 år er finansiert iht planambisjonene. Så er det mulig å håpe på mirakler. Selv om det er en særdeles svak strategi gitt empirien.
  https://m.facebook.com/story.php?sto...00007589045293

  Sent fra min SM-A520F via Tapatalk
  Odd objects attract fire. You are odd.

 21. #21
  OR-7 Stabssersjant
  Ble medlem
  2005
  Bosted
  Stavanger
  Innlegg
  19.499

  Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

  Sitat Opprinnelig skrevet av onkel smerte Vis post
  Det spørs når posisjoneringspolitikk myntet på velgerne endrer fokus fra skattelette til nasjonalfølelsen, hvis det noengang skjer da?

  Politikere fremstår som mer opptatt av å sikre velgermassene, gjerne med bakgrunn i "hvis ikke vi har makten, så får vi ikke gjennomført alle løftene våre" hvor fokuset på dette blir stående alene.
  I valget mellom å bli gjenvalgt eller gjennomføre fornuftige endringer velger de fleste politikere å bli gjenvalgt.
  "Gjør Ret, Frygt Intet"

 22. #22
  OF-2 Kaptein / S-6 Milforum
  Ble medlem
  2014
  Bosted
  Litt her og der
  Innlegg
  2.230

  Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

  Kronikk av oblt Terje Bruøygard.

  FFIs innspill til ny langtidsplan – et ærlig startpunkt for bedre sikkerhet

  Terje Bruøygard
  Tidligere sjef Telemark Bataljon

  Forsvarsplanlegging handler om å ta strategisk viktige valg for fremtiden. Det er ikke lett og historien har vist at det sjelden blir rett. Regjeringen er i gang med en ny langtidsplan, der Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) nylig har gitt sitt innspill. Hovedpoenget er at den gjeldende langtidsplan allerede er både underfinansiert og underdimensjonert til å løse de mest krevende oppgavene. FFI anbefaler ingen ting, men legger frem fire prinsipielle retninger for regjeringens videre arbeid.

  Forsvaret har vært underfinansiert og ambisjonene høyere enn betalingsviljen i lang tid. Verden endres raskt og trender lagt til grunn mister relevans. Store materiellprosjekter har ofte blitt forsinket og betydelig dyrere enn antatt. Operativ evne lider under manglende beredskap og lav utholdenhet. Hensynet til blant annet distrikter, industri og Forsvarets indre dynamikk sammen med politiske hestehandler fører til avvik. I sitt innspill viser FFI til at gjeldende langtidsplan, allerede etter 2 år, er underfinansiert med 100 mrd. kroner. Det er alvorlig.

  FFI beskriver en realistisk sikkerhetspolitisk utvikling, der en gryende stormaktsrivalisering fører til større spenning. Troen på en stabil verdensorden er lagt på is, Europas makt og innflytelse er nedadgående og alliansen er svekket som sikkerhetsgarantist. FFI sier at Norge må ta større ansvar for egen sikkerhet. Både kapasiteten til å håndtere situasjoner selv og evnen til alliert samarbeid må styrkes. Forsvaret av Norge er fortsatt avhengig av begge deler. FFI vurderer at Forsvarets evne til å håndtere krigsoppgavene nærmest ikke er tilstede, mens fredstidsoppgavene kan løses greit. Det mest alvorlige er at ved gjeldende langtidsplans endepunkt i 2037, er Forsvaret bare marginalt bedre i stand til å håndtere krigsoppgavene. Det bør stå som selve grunnpremisset for ny langtidsplan. Vi kan ikke basere vår grunnleggende sikkerhet på en plan som vi nå vet ikke vil løse de vanskeligste problemene – om 18 år.

  Rapporten skisserer fire retninger som regjeringen kan velge mellom i sitt videre arbeid: styrket alliert samarbeid, bedre evne til krisehåndtering, robust nektelse og bedre evne til territoriell kontroll. En utvikling mot styrket alliert samarbeid hviler på antagelsen om at vår investering i NATO og bilaterale forhold vil gi større sannsynlighet for å få noe tilbake. Vi bidrar relativt bra i dag med både Hær- og Sjøstyrker til NATO og med mindre nisjekapasiteter til våre viktigste allierte. Rapporten skisserer noen tiltak som vil bedre vår evne til å delta internasjonalt, men rapporten er svak på hva slags konsekvenser det vil ha for vår nasjonale evne og i hvor stor grad alliert forpliktelse faktisk styrkes.

  Et fokus på nasjonal evne til krisehåndtering er en erkjennelse at vi ikke evner å forholde oss til de mest krevende krigsoperasjonene. Isteden skal vi gjøre forsvarets freds- og kriseberedskap bedre. Dette vil klart gi gode effekter i situasjonsforståelse og støtte til det sivile samfunn. Retningen vil gjøre det vi allerede i dag er relativt gode på enda bedre, mens det vi er dårlige på gir vi opp. Her kunne FFI omtalt en eventuell endring i strategisk ambisjon. I ytterpunktet av denne retningen vil vår strategi være å gjenerobre tapt suverenitet gjennom allierte offensive operasjoner. Det er tvilsomt om denne retningen er en selvstendig nasjonalstat verdig.
  Det er unektelig kostbart å etablere et sterkt og relevant forsvar, men det er enda dyrere å måtte kjempe en krig. Dyrest av alt er å kjempe en krig og likevel tape.

  En robust nektelse tar inn over seg de vanskeligste oppgavene, krig på norsk jord. Retningen retter seg mot en russisk ambisjon om å okkupere deler av Norge for å forsvare sine interesser. Denne retningen følger en klassisk militær avskrekking, der kostnaden ved et angrep på Norge skal føles så høy at det ikke er verdt forsøket. Evnen til å påføre tap i alle domener, gjennom fellesoperativ tilnærming, vektlegges. Det merkelige er at den går fra å være konseptuell til å omtale detaljer som hvor landmakten skal etablere forsvarsstillingene sine. FFI spiller på gamle invasjonsplaner fra den kalde krigen, da Norge hadde statiske forsvarsanlegg i Lyngen. En slik referanse kan tolkes som et signal om at FFI selv ikke tror på denne retningen. En slik rapport bør ikke beskrive anvendelsen av styrker. Det blir for detaljert. Det må være opp til operativ sjef og hører hjemme i gradert nasjonalt planverk.

  Den siste retningen, bedre evne til territoriell kontroll, er den høyeste ambisjonen. Den har et offensivt innhold og har som ambisjon at Forsvaret skal ha en situasjonsforståelse, beredskap og kapasitet god nok til å engasjere og bekjempe et strategisk overfall. Retningen følger en god militær logikk, med helhetlig tilnærming fra forbedret situasjonsforståelse til forbedret reaksjon og militær potens. Ambisjonen bærer dog preg av en fiksering mot ett spesifikt scenario om strategisk overfall i Finnmark. Rapporten går dypt ned i teknisk vurdering av fremrykningsakser. Det positive med denne retning er likevel at den er fleksibel. Eksempler på struktur er logisk og innrettet både mot evne til å operere sammen med allierte, både i Norge og internasjonalt. Den kan brukes mot en rekke scenarioer i flere landsdeler, primært på grunn av robust beredskap, evne til kommando og kontroll og gjennom fleksible kapasiteter som kan settes sammen avhengig av situasjon.

  Det er umulig å spå fremtiden. Et kort tilbakeblikk viser at Norge i 1900 var i union med Sverige, og Storbritannia var verdens supermakt. I 1920 var Norge blitt en selvstendig nasjon, men hadde vært vitne til en brutal verdenskrig i Europa, USA sin inntreden på global supermakt og etableringen av Sovjetunionen. Tyve år etter ble Norge invadert av Tyskland, mens vi var redde for britisk minelegging av norske fjorder. Sovjetunionen og USA ble allierte mot Tyskland. I 1960 var Norge og Tyskland blitt en del av NATO, som med USA i spissen førte en kald krig mot Sovjetunionen med atomkrig som bakteppe. I 1980 var det 6 år siden Vietnamkrigen ble avsluttet, Sovjetunionen invaderte Afghanistan og Storbritannia forberedte seg til krig mot Argentina. Ti år etter var Sovjetunionen oppløst og USA på veg inn i en storkrig i Midt Østen. På nittitallet opplevde vi igjen krig i Europa, mens Warszawa ble en hovedstad i et NATO land. I 2010 var Russland på veg inn i varmen som en stabil partner, USA hadde over 200 000 styrker deployert til Irak og Afghanistan, med Norge som ivrig koalisjonspartner. I dag er Russland og Kina angitt som den viktigste sikkerhetsutfordringen for USA. USA trekker styrker ut av Afghanistan og Syria og faren for atomkrig er igjen økende.

  Hvilke utfordringer ligger foran oss om tyve år? Eksempelvis oppløsning av NATO, Kina som enerådende supermakt og Europa i økonomisk krise vil unektelig føre til en kraftig utfordring for en småstat som Norge. Den viktigste egenskapen til en langtidsplan er fleksibilitet til å møte usikkerhet. Det er kanskje viktigere å ikke ta for mye feil, enn å forsøke å få helt rett. Det er unektelig kostbart å etablere et sterkt og relevant forsvar, men det er enda dyrere å måtte kjempe en krig. Dyrest av alt er å kjempe en krig og likevel tape.

  Dette er et bidrag i en kronikkserie i samarbeid mellom Nordnorsk debatt og UTSYN - forum for utenriks og sikkerhet.
  https://nordnorskdebatt.no/article/f...angtidsplan-et
  Svolten og tyst, samband fyst

Milrab - Milforum - Nettbutikk - Militært Utstyr - Friluftsliv


Lignende tråder

 1. Svar: 2
  Nyeste innlegg: DTG 201150A May 14, Tuesday
 2. Langtidsplanen: Iverksettingsbrevet
  By hvlt in forum Mannskapsmessa
  Svar: 4
  Nyeste innlegg: DTG 121747A Sep 11, Monday
 3. Langtidsplanen: Gjennomføringsdirektivet
  By hvlt in forum Mannskapsmessa
  Svar: 10
  Nyeste innlegg: DTG 282002A Sep 08, Sunday

Bokmerker

Bokmerker

Regler for innlegg

 • Du kan ikke starte nye tråder
 • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
 • Du kan ikke laste opp vedlegg
 • Du kan ikke redigere innleggene dine
 •