Forsvarsmateriell Ikt lyser ut 5 stillinger som seniorrådgiver /rådgiver.

Disse skal arbeide med strategisk samarbeid som et sentralt virkemiddel i sitt arbeid med å levere relevante og tidsriktige IKT løsninger til forsvarssektoren.

Som seniorrådgiver/rådgiver vil du få ansvar for å identifisere, etablere og utvikle strategiske samarbeid med leverandører, industri og andre relevante offentlige og private aktører.
https://www.finn.no/126309504