om noken føler eit kall

KNM Harald Haarfagre er en av Forsvarets største rekruttskoler og ligger i Stavanger. Avdelingen utdanner rekrutter til Sjøforsvaret og Luftforsvaret, og gir grunnleggende befals- og konstabelutdanning for Sjøforsvaret. I tillegg gir KNM Harald Haarfagre støtte til andre militære avdelinger i Rogaland.

I Feltprestkorpset er det et ledig vikariat fra 1. juli til 31. desember 2018.

https://www.finn.no/job/fulltime/ad....kode=120586898