Sommeren 2018 vil Hæren tilby internship-program for to personer. Du vil gjennom programmet få innsikt i Hærens kjerneoppdrag og -verdier, samt en forståelse for hvorfor din kompetanse er viktig for Forsvaret og Hæren. Gjennom perioden vil du besøke flere av Hærens avdelinger, både i sør og nord. En viktig del av programmet er å arbeide med eget prosjekt som er knyttet opp mot rekruttering i Hæren. Du vil gjennom hele perioden få tett oppfølging. Programmet vil være variert, og stiller høye krav til egeninnsats og engasjement i arbeidsoppgaver og prosjekter som tildeles den enkelte.

Vi er i årets program interessert i dyktige studenter innen markedsføring, organisasjonspsykologi, ledelse, HR eller andre fagretninger innen rekruttering. Det er ønskelig med kandidater som ikhttps://forsvaret.no/internshipke har militær erfaring fra tidligere.

https://forsvaret.no/internship

SØKNADSFRIST: 12. FEBRUAR
Programmet vil gjennomføres i ukene 23-32, med ferie i 2 av disse ukene.
Har du eksamener i perioden ber vi deg opplyse om dette i søknaden.