Forsvaret er landets største lærebedrift, og tilbyr 20 forskjellige 2-årige lærlingeplasser med førstegangstjeneste. Disse er basert på VG2 i relevant fag.

Mer her: https://forsvaret.no/l%C3%A6refag