Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har nettopp blitt omorganisert, og det kan passe å ta en titt på institusjonen her.

Navn:		logo.png
Visninger:	79
Størrelse:	5,6 KB

Om FFI

Skapende - Drivende - Vidsynt - Ansvarlig

FFI ligger på Kjeller ved Lillestrøm, 25 km utenfor Oslo. Instituttet har også en forskningsenhet på Karljohansvern i Horten.

FFI er et tverrfaglig institutt som representerer fagene matematikk, fysikk, informasjonsteknologi, kjemi, biologi, medisin, psykologi, statsvitenskap og økonomi. Instituttet er i aktivt samarbeid med ledende institusjoner i inn- og utland.

"Vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar"

I tillegg til å gjøre en innsats innen moderne høyteknologi, yter FFI et betydelig bidrag til Forsvarets langtidsplanlegging. Instituttet gjennomfører hovedsakelig analyser og utviklingsprosjekter for Forsvarets behov, men har også sivilt rettede prosjekter.

FFI er nå organisert som vist under:
Navn:		FFI.PNG
Visninger:	78
Størrelse:	67,9 KB


Alt over er hentet fra:
http://www.ffi.no/no/Sider/default.aspx
https://www.ffi.no/no/Aktuelle-tema/...-framover.aspx