Avdelingslege (Offiser) Harald Haarfagre
https://www.finn.no/job/fulltime/ad....kode=105641111

Lege (Offiser) Harald Haarfagre
https://www.finn.no/job/fulltime/ad....kode=105767977

Ved Saniteten i Sjøforsvaret Madlaleiren er det ledig fast stilling som lege og avdelingslege (offiser) med oppstart 1. januar 2018.
Saniteten i Sjøforsvaret søker en fleksibel medarbeider som er villig til å delta ved innrykk og seleksjon av nye vernepliktige soldater, elever og personell ved egen og andres avdelinger i Forsvaret i kortere perioder.

Det kreves grunnleggende befalsutdanning (GBU) eller offiserkurs for akademisk befal. Søkere som mangler GBU eller offiserkurs kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre offiserkurs (for tiden 8 ukers varighet) ved første anledning etter tilsetting.