Milforum - militært diskusjonsforum. Forsvaret, Luftforsvaret, Etterretningstjenesten, Hæren, Marinen, Sjøforsvaret, debatt, GeopolitikkMilrab - Milforum - Nettbutikk - Militært Utstyr - Friluftsliv
Liker Liker:  0
Viser resultatene 1 til 13 av 13

Tråd: Ny kompensasjonsordning for sivilforsvarstjeneste

 1. #1
  OR-8 Kommandérsersjant
  Ble medlem
  2005
  Innlegg
  8.550

  Ny kompensasjonsordning for sivilforsvarstjeneste

  Justisdepartementet ser på en ny ordning for å kompensere tjeneste i Sivilforsvaret. For øvelse, kurs og operasjoner skal tjenestepliktige kompenseres inntil 6G. Det vil om jeg forstår det rett si at om du tjener inntil ~ 600 000 i året vil du få utbetalt fra Sivilforsvaret det samme som du ville ha tjent om du var på jobb.

  http://m.nettavisen.no/nyheter/innen...423378478.html

  Så vidt jeg vet er det et pågående prosjekt for å se på kompensasjonsordningen for HV- og annen militær reservetjeneste. Det er vel ikke tvil om at dagens ordning har noen urettferdige utslag. (Siden jeg er relativt høytlønnet statsansatt, til min fordel, så egentlig burde jeg kanskje sitte stille i båten og ikke poste slikt... )
  "..., periodic waxing of the external surface will improve the appearance and environmental resistance of the bomb."

 2. #2
  OR-1 Menig
  Ble medlem
  2013
  Innlegg
  33

  Sv: Ny kompensasjonsordning for sivilforsvarstjeneste

  Både Sivilforsvarstjeneste og tjeneste i HV burde ha en kompensasjonsordning som er lik, siden begge er staten som krever din tjeneste. Nivået burde være slik at man ikke taper penger på å gjøre tjeneste.
  Bra at det skjer noe i alle fall for sivilforsvaret

 3. #3
  OR-6 Skvadronsmester
  Ble medlem
  2005
  Bosted
  Førde
  Innlegg
  2.324

  Sv: Ny kompensasjonsordning for sivilforsvarstjeneste

  Det gjeld forsåvidt all anna pliktig tjeneste for staten. For eksempel meddommarar.

 4. #4
  OR-8 Kommandérsersjant
  Ble medlem
  2005
  Innlegg
  8.550

  Sv: Ny kompensasjonsordning for sivilforsvarstjeneste

  Det hadde vært interessant å sett et regnestykke på totalutgiftene for staten om en

  a) hadde erstattet dokumentert inntektstap krone for krone, og enten fjernet den tariffestede retten til å beholde lønna i stat (og kommune?) eller bare ikke betalt ut noe til de som beholder lønna.

  Eller b) betale ut lønn etter grad (en menig er lønnet som grenader, med en form for stige år for år, befal som et eller annet ikke alt for urettferdig snitt av lønna for tilsvarende grad.)

  Den siste ordningen ville ført til tap for folk med over middels lønn (med mindre de har avtale med arbeidsgiver om å beholde hele eller deler av lønna) og selvstendig næringsdrivende som faktisk tjener penger, men vil være mye enklere å administrere. Siden administrasjonen alt er nedlagt (HR-Reformen), så er forsåvidt den innsparingen alt tatt.
  "..., periodic waxing of the external surface will improve the appearance and environmental resistance of the bomb."

 5. #5
  OF-2 Rittmester
  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  21.115

  Sv: Ny kompensasjonsordning for sivilforsvarstjeneste

  Jeg synes absolutt det riktigste ville vært å gi lønn etter grad. Så får man diskutere om det skal gis noen tillegg ut over det (på repøvelser i Hæren fikk man et 'omforent tillegg' på noen hundre kroner i tillegg til grunnlønn, men dette tillegget var mye mindre enn et øvingsdøgn.)
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 6. #6
  OF-2 Rittmester
  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  21.115

  Sv: Ny kompensasjonsordning for sivilforsvarstjeneste

  Da er forskriften iverksatt: https://lovdata.no/dokument/LTI/fors...2018-04-26-634

  Jeg skulle også gjerne likt å se det regnestykket @Lille Arne etterlyser når det gjelder tjeneste som militær reservist.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 7. #7
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2016
  Bosted
  Midt-Norge
  Innlegg
  956

  Sv: Ny kompensasjonsordning for sivilforsvarstjeneste

  Sitat Opprinnelig skrevet av erlendhall Vis post
  Både Sivilforsvarstjeneste og tjeneste i HV burde ha en kompensasjonsordning som er lik, siden begge er staten som krever din tjeneste. Nivået burde være slik at man ikke taper penger på å gjøre tjeneste.
  Bra at det skjer noe i alle fall for sivilforsvaret
  Sitter noen her på gode argumenter for hvorfor bare sivilforsvaret omfattes av den nye forskriften? ("Penger spart, er penger tjent" er IKKE et spesielt godt argument)
  Aldri mer 13

 8. #8
  OF-1 Løytnant / S-2 Milforum
  Ble medlem
  2008
  Bosted
  Teigen til HV-08
  Innlegg
  2.265

  Sv: Ny kompensasjonsordning for sivilforsvarstjeneste

  Jeg kan ikke se noen god grunn til at ikke all pålagt tjeneste for Staten burde omfattes av samme regelverk (Les HV, repitisjonsøvelse, meddommer, etc). Jeg er selv veldig heldig med min jobbsituasjon, jeg mister ikke lønn verken på HV-øvelse eller som meddommer. Slik er ikke situasjonen for alle. Mistenker at "Penger spart, er penger tjent" er motivet.

  Forøvrig burde politikernes lønn være knyttet til G. Da sikrer man en god regulering av G-beløpet. (Jeg er faktisk selv politiker med lønnivå avgjort av hva en stortingsrepresentant får.)
  TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

 9. #9
  OR-8 Kommandérsersjant
  Ble medlem
  2005
  Innlegg
  8.550

  Sv: Ny kompensasjonsordning for sivilforsvarstjeneste

  Jeg er visst dårlig til å lese forskrifter. Kan noen forklare meg om tilleggene på 0,2G, 0,4G, 0,05G etc kommer i tillegg til erstatning av tapt arbeidsinntekt, eller om de bakes inn i totalbeløpet på inntil 6G? Og er de kumulative, slik at f.eks. en nestlagfører under innsats får 0,2+04+0,05=0,65G? Og regner jeg rett om det er 234kr? (I så fall håper jeg virkelig det kommer oppå inntektskompensasjonen..)
  "..., periodic waxing of the external surface will improve the appearance and environmental resistance of the bomb."

 10. #10
  OF-1 Løytnant / S-2 Milforum
  Ble medlem
  2008
  Bosted
  Teigen til HV-08
  Innlegg
  2.265

  Sv: Ny kompensasjonsordning for sivilforsvarstjeneste

  Sitat Opprinnelig skrevet av Lille Arne Vis post
  Jeg er visst dårlig til å lese forskrifter. Kan noen forklare meg om tilleggene på 0,2G, 0,4G, 0,05G etc kommer i tillegg til erstatning av tapt arbeidsinntekt, eller om de bakes inn i totalbeløpet på inntil 6G? Og er de kumulative, slik at f.eks. en nestlagfører under innsats får 0,2+04+0,05=0,65G? Og regner jeg rett om det er 234kr? (I så fall håper jeg virkelig det kommer oppå inntektskompensasjonen..)
  Tapt arbeidsinntekt etter § 1 skal såvidt jeg kan skjønne regnes uavhengig av tillegg etter § 2. Jeg oppfatter også at tilleggene er kumulative.

  Da vil en nestlagfører få dekket tapt arbeidsfortjeneste inntil 6G per dag. I tillegg vil han få 0,2 % av G for tjenesten, 0,4 % av G ekstra ved innsats og 0,05 % av G for tjeneste som nestlagfører. Ved ordinær tjeneste vil han da få 0,25 % av G som tilsvarer 234 kroner. Ved innsats vil vedkommende få 0,4 % av G ekstra: 374,50 kroner. Dermed totalt 608,50 kroner ved innsats, i tillegg til tapt arbeidsfortjeneste.
  TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

 11. #11
  OR-8 Kommandérsersjant
  Ble medlem
  2005
  Innlegg
  8.550

  Sv: Ny kompensasjonsordning for sivilforsvarstjeneste

  Ah, takker. Jeg regnet om til dagsats og endte på helt feil beløp. Da er det jo ikke horribelt, særlig om det kommer oppå erstatning for tapt arbeidsinntekt.

  Nå vet jeg ikke hvordan gradssystem og ansvar fungerer for tjenestepliktige i Sivilforsvaret, men selv høyeste sats for "leder grad 7" under innsats ser ut til å ligge under dagsatsen for sersjant på rep/HV-tjeneste i Forsvaret (842,70 vs. 1206,90). Det virker jo litt urettferdig, eventuelt illevarslende for lønnsreform i HV/forsvarsgrenreserve.

  Med lønnskompensasjon for alle vil det ikke falle så ille ut, men insentivet for for eksempel studenter til å dra på rep vil jo svekkes. Jeg husker at tre uker på fenrikslønn var veldig greit å ha med seg.
  "..., periodic waxing of the external surface will improve the appearance and environmental resistance of the bomb."

 12. #12
  OF-2 Kaptein / S-5 Milforum
  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  18.055

  Sv: Ny kompensasjonsordning for sivilforsvarstjeneste

  Ellers er det jo tariffavtaler som regulerer kompensasjon gitt av arbeidsgiver. Jeg regner med at denne endringen også vil måtte føre til endring gitt i tariffavtaler. Hovedtariffavtalen i staten (altså for alle statsansatte) sier i dag:

  § 21 Militærtjeneste og sivil tjeneste

  1. En arbeidstaker med minst 6 måneders forutgående sammenhengende tjeneste i det statlige tariffområdet, utbetales lønn i samsvar med nr. 2 og nr. 3 nedenfor under militærtjeneste, tjeneste i sivilforsvaret og pliktig polititjeneste.

  2. En arbeidstaker uten forsørgelsesbyrde utbetales 1/3 av den sivile lønnen under førstegangstjeneste. Ellers utbetales full lønn.

  Når tjenesten varer mer enn 1 uke (7 dager), gjøres det fradrag i den sivile lønnen for tjenestetillegg. Det gjøres da også fradrag for forsørgertillegg og botillegg når arbeidstakeren har full lønn.

  3. For vernepliktig og utskrevet befal skal det når tjenesten varer mer enn 1 uke (7 dager) i den sivile lønn trekkes et beløp som svarer til den militære grads/stillings hoved-regulativlønn. Er sistnevnte lønn høyere enn den sivile stillings lønn, faller den sivile lønnen helt bort.

  4. Ferie opptjenes under militærtjeneste og sivil tjenesteplikt som om arbeidstakeren var i ordinært arbeid, dersom arbeidstakeren utbetales lønn etter nr. 1-3 ovenfor. Opptjent ferie kan anses avviklet under militærtjeneste og sivil tjenesteplikt med maksimum 3 uker i tiden 1. juni - 30. september og resten innenfor ferieåret. Det utbetales i tilfelle full lønn og eventuelt ferielønnstillegg for denne tiden. Trekk etter nr. 2 faller da bort. For en arbeidstaker som ikke har lønn etter nr. 1 - 2, gjelder ferieloven § 10 nr. 5.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 13. #13
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2006
  Bosted
  Online
  Innlegg
  822

  Sv: Ny kompensasjonsordning for sivilforsvarstjeneste

  Jeg klager ikke. Tariffen min gir meg rett til en måned rep./HV-tjeneste per år med full lønn, og skal egentlig ha fradrag for militær godtgjøring, men krever det ikke. Så jeg har fri fra unger, kjerring, jobb, får ferdiglaget mat i messe, beskjed om antrekkskode og dobbel lønn... Kaller det bare vårens vakreste eventyr.
  Det er bedre å ta toget med NSB enn å fly med LSD.

Milrab - Milforum - Nettbutikk - Militært Utstyr - Friluftsliv


Regler for innlegg

 • Du kan ikke starte nye tråder
 • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
 • Du kan ikke laste opp vedlegg
 • Du kan ikke redigere innleggene dine
 •