I USA pågår det no ein diskusjon om ein skal ha ambulansar som er bassert på brannfolk som er utdanna i ambulanse og som bytter mellom å køyre brannbil eller ambulanse. Eller ein skal gå meir over til ambulansar der dei som jobbar der er har det som jobb og er bassert på sjukehus eller på anna måte driv kun helserelatert. https://www.ems1.com/ems-products/fi...our-best-EMTs/

I Norge er det vel Bergen brann som var dei siste som hadde den kombinasjonen, og det begynne å bli nokre år sidan no.