Forsvarsdepartementet søker assisterende departementsråd

Stillingen som assisterende departementsråd i Forsvarsdepartementet er ledig fra 1. oktober 2017.

Sitat Opprinnelig skrevet av FD
Ved valg av assisterende departementsråd vil det legges vekt på:
Høyere utdanning på masternivå. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanningsnivå
Relevant ledererfaring med dokumenterte resultater
Erfaring fra planlegging, overordnet styring og ledelse av større reformer og endringsarbeid i offentlig sektor
Gjennomføringsevne og evne til samarbeid og relasjonsbygging
Solid erfaring fra offentlig forvaltning og god forståelse for departementets rolle som regjeringskontor
Kjennskap til forsvarssektoren og de utfordringer sektoren står overfor og interesse for forsvars- og sikkerhetspolitikk
Bred samfunnsforståelse
Evne til å motivere og lede medarbeidere med høy faglig kompetanse
Gode kommunikasjonsevner
Meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk
Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres på høyeste nivå (CTS).
Lønn etter avtale innenfor statens lederlønnssystem.

Det er viktig å få flere milforumister inn i nøkkelposisjoner. Føler du deg kallet?


https://www.regjeringen.no/no/aktuel...rad/id2564246/