Milforum - militært diskusjonsforum. Forsvaret, Luftforsvaret, Etterretningstjenesten, Hæren, Marinen, Sjøforsvaret, debatt, GeopolitikkMilrab - Milforum - Nettbutikk - Militært Utstyr - Friluftsliv
Viser resultatene 1 til 9 av 9

Tråd: PST - Årlig trusselvurdering

 1. #1
  OF-1 Løytnant
  Ble medlem
  2008
  Bosted
  Teigen til HV-08
  Innlegg
  2.260

  PST: Trusselvurdering 2016

  Sitat Opprinnelig skrevet av PST
  PST vil også i 2016 stå overfor et komplekst og sammensatt trusselbilde. Arbeidet med å vurdere fremtidige trusler innebærer å gjennomgå store mengder uverifisert informasjon fra flere ulike kilder. Sikkerhetssituasjonen i Norge blir dessuten både direkte og indirekte påvirket av hendelser i utlandet.
  Vurderingen av en fremtidig utvikling av det nasjonale trusselbildet er med andre ord beheftet med usikkerhet. Uforutsette hendelser kan få store konsekvenser, og antatte utviklings-trekk kan vise seg å ikke slå til.

  Norge befinner seg i en del av verden der mellomstatlige problemer tradisjonelt er blitt løst politisk. Den sikkerhetspolitiske utviklingen de siste årene har likevel gitt grunn til bekymring. Vi ser at flere stater bruker sine etterretningstjenester på måter som kan undergrave eller svekke våre nasjonale interesser. Statlig etterretning lar seg i liten grad straffeforfølge. Likevel er det mye norske aktører kan gjøre for å avdekke, forebygge og redusere skadevirkningene av slik aktivitet. For at en stabil sikkerhetssituasjon skal kunne videreføres, er det avgjørende at staten opprettholder sin evne til territoriell kontroll og suverenitetshevdelse.

  Når det gjelder trusselen fra ikke-statlige aktører, er det ved starten av 2016 særlig to forhold som potensielt kan få store konsekvenser. Det ene er hvorvidt Den islamske stat i Irak og Levanten (ISIL) og eventuelt andre terrorgrupper vil klare å gjennomføre terroraksjoner i vestlige land. Vi vurderer det som mulig at ekstreme islamister vil forsøke å gjennomføre terroraksjoner mot Norge i løpet av året som kommer. Et annet forhold som vil påvirke trusselbildet, er det store antall flyktninger og asylsøkere som har ankommet Vest-Europa og Norge, og som eventuelt vil komme også i løpet av 2016.

  Det norske samfunnet er generelt preget av tillit. Norske borgere har ikke bare tillit til hverandre, men i stor grad også til demokratiet, myndig- hetene, politiet og domstolene. Dette er en viktig verdi for et samfunn, men ikke noe som vi kan ta for gitt. Skal graden av tillit opprettholdes i fremtiden, må man unngå at det skapes polariserende konfliktlinjer i befolkningen.

  Den årlige trusselvurderingen er en vurdering av forventet utvikling innenfor PSTs ansvarsområder det kommende året. Målgruppen er norsk offentlighet som ønsker åpen informasjon om forventede utviklingstrekk i trusselbildet. I arbeidet med vurderingen har PST benyttet informasjon fra en rekke ulike kilder og samarbeidet med flere andre myndighetsorganer, blant annet Etterretningstjenesten, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og politiet for øvrig.
  http://www.pst.no/media/utgivelser/t...urdering-2016/
  TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

 2. #2
  OF-1 Løytnant
  Ble medlem
  2008
  Bosted
  Teigen til HV-08
  Innlegg
  2.260

  Sv: Trusselvurdering 2016

  Det står denne gangen at det er "mulig" at det i løpet av 2016 vil bli forsøkt gjennomført terrorangrep i Norge, dette er en nedskalering av trusselen fra i fjor da det ble angitt som "sannsynlig. På radio hørte jeg et intervju der det ble presisert at usikkerheten rundt dette er meget stor.
  TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

 3. #3
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2011
  Innlegg
  168

  Sv: PST: Trusselvurdering 2016

  – I fjor var det sannsynlig at vi kunne bil utsatt for terror. Nå sier PST det er mulig. Da trekker man det noe ned. Men jeg vil også påpeke at det kommer fram at det er etterretningshull, så vi sier ikke at trusselen er vesentlig redusert. Det er en forsiktig nedgradering og en bedring av bildet, sa justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.
  Med min utheving. Trusselen kan jo også variere fra uke til uke. http://www.politiforum.no/no/nyheter...25-T2JbK4L.ips

 4. #4
  OR-6 Oversersjant
  Ble medlem
  2005
  Bosted
  Follo
  Innlegg
  10.806

  Sv: PST: Trusselvurdering 2016

  Den ugraderte trusselvurderingen er jo nesten ingen ting verdt. Skrevet med gaffel og god bruk av svadagenerator ;-)
  "saaatan din lille heltjævel, du berga dæ faen mæ den hær gangen å!"

 5. #5
  Nyhetspubliserer
  Ble medlem
  2004
  Innlegg
  492

  Exclamation PST: - Trusselbildet

  Terrorisme

  En av PSTs hovedoppgaver er å forebygge terror. Det innebærer både å forhindre at det planlegges og utføres terrorhandlinger i Norge, og å forhindre at Norge blir brukt som utgangspunkt for planlegging eller utførelse av terrorhandlinger andre steder i verden.

  Sist endret av Rittmester; 28-10-16 kl 08:29 Begrunnelse: Endret trådtittel

 6. #6
  OF-2 Rittmester
  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  21.106

  Sv: PST: - Trusselbildet

  Politiets sikkerhetstjeneste utga tidligere i år rapporten Trusselvurdering 2016.

  Rapporten peker på et komplekst og sammensatt trusselbilde. Vi kan ta med de to første punktene i sammendraget her:
  Sitat Opprinnelig skrevet av PST
  • Vi vurderer det slik at utenlandske etter- retningstjenester vil fortsette sitt omfattende arbeid i og mot Norge i 2016. Deres mål er å få tilgang til sensitiv og skjermingsverdig informasjon, påvirke politiske, økonomiske og forvaltningsmessige beslutninger og undersøke muligheter for å kunne sabotere kritisk infrastruktur ved en eventuell fremtidig konflikt.

  • Etterretningstjenester vil bruke alle virkemidler som er tilgjengelige. Dette inkluderer å oppfordre, presse eller true egne borgere som har tilgang til norsk sensitiv informasjon til å samarbeide. Et annet virkemiddel vil være digital spionasje og nettverksoperasjoner.
  De fleste kan merke seg det siste - det er ikke alle på Face, Twitter, Insta, Snap og andre sosiale medier som er det de utgir seg for.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 7. #7
  OF-2 Rittmester
  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  21.106

  Exclamation PST - Årlig trusselvurdering

  PSTs trusselvurdering for 2017 ble gitt ut i dag: http://www.pst.no/media/utgivelser/t...urdering-2017/

  Fra oppsummeringen:

  ■ Norge og norske interesser vil i 2017 utsettes
  for fremmed etterretningsvirksomhet som kan
  ha et stort skadepotensial. Aktiviteten vil blant
  annet rettes mot mål innenfor norsk forsvars- og
  beredskapssektor samt mot politiske
  beslutningsprosesser og kritisk infrastruktur.
  Fremmede tjenester bruker både avanserte
  datanettverksoperasjoner og tradisjonelle
  metoder mot norske mål.

  ■ Ekstreme islamister representerer fortsatt
  den største terrortrusselen mot Norge. Også
  for 2017 vurderes det som mulig at det vil bli
  gjennomført terrorangrep mot Norge. Flere
  europeiske land er imidlertid mer utsatt for
  terrorangrep enn Norge.

  ■ Antall nye personer som radikaliseres til
  ekstrem islamisme, vil fortsatt være lavt, og
  svært få personer forventes å reise fra Norge
  for å slutte seg til ISIL i 2017.

  ■ Det er lite sannsynlig at høyreekstreme vil
  gjennomføre en terrorhandling i Norge i 2017.
  Høyreekstremisme i Norge karakteriseres
  fortsatt av uorganiserte og løst tilknyttede
  nettverk. Høyreekstremisme gir imidlertid grunn
  til økt bekymring på grunn av tilvekst, bedre
  organisering og forhøyet aktivitetsnivå i en
  mindre del av miljøet.

  ■ Det er svært lite sannsynlig at venstreekstreme
  vil gjennomføre terrorhandlinger mot
  norske interesser i 2017.

  ■ Det er sannsynlig at stortingsvalget i 2017 vil
  medføre økt trusselaktivitet mot myndighetspersoner.
  Samtidig har antall alvorlige trusselsaker
  som PST arbeider med, vært stabilt de
  siste ti årene. Vi forventer ingen endring i denne
  situasjonen i 2017
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 8. #8
  OF-2 Rittmester
  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  21.106

  PST - Årlig trusselvurdering 2018

  PST kom i dag med sin trusselvurdering for 2018.
  https://pst.no/globalassets/artikler...ering-2018.pdf

  Etterretning
  - Rekruttering av kilder og agenter, kartlegging av virksomheter og kritisk infrastruktur samt nettverksoperasjoner, vil utgjøre de mest alvorlige utfordringene knyttet til fremmede staters etterretningsvirksomhet i 2018.
  - Virksomheter innen norsk forsvars- og beredskapssektor, statsforvaltning, forskning og utvikling samt virksomheter innen kritisk infrastruktur, vurderes som særskilt utsatte etterretningsmål.

  Politisk motivert vold
  - Personer og grupper inspirert av ekstrem islamistisk ideologi vil være den primære terrortrusselen mot Norge det kommende året. Det vurderes som mulig at det vil forekomme forsøk på terrorangrep.
  - Et terrorangrep, eller et angrepsforsøk, vil sannsynligvis være lite komplekst, dvs. angrep utført av en til to personer, som anvender stikk- eller skytevåpen, kjøretøy eller enkle, eksplosive innretninger.
  - Det er lite sannsynlig at høyreekstreme vil begå terrorhandlinger i 2018. Ved en eventuell høyreekstrem terrorhendelse, vil denne sannsynligvis være utført av en enkeltperson, eller få personer, som handler på eget initiativ.
  - Det siste året er det registrert økt aktivitet i deler av det venstreekstreme miljøet. Det er imidlertid svært lite sannsynlig at venstreekstreme vil begå terrorhandlinger.

  Trusler mot myndighetspersoner
  - En del politikere vil motta trusler og hatske ytringer på bakgrunn av de politiske sakene de fronter. De fleste trusselaktørene har imidlertid en lav kapasitet og evne til å begå vold, og vi forventer ikke at dette vil endre seg i 2018.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 9. #9
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  427

  Sv: PST - Årlig trusselvurdering

  Litt vagere beskrivelse når det gjelder russisk intensjon i år?

  2017: "Det er i første rekke Russland som har intensjon
  om og kapasitet til å utøve etterretningsvirksomhet med et stort skadepotensial for Norge
  og norske interesser"

  2018: Flere lands etterretningstjenester har interesser
  innenfor disse områdene og vil kunne utføre
  handlinger til skade for våre interesser. Russisk
  etterretningsvirksomhet vurderes fortsatt å ha
  størst skadepotensial.
  Si vis pacem, para bellum

Milrab - Milforum - Nettbutikk - Militært Utstyr - Friluftsliv


Lignende tråder

 1. Felles trusselvurdering 2013
  By Rittmester in forum S-2 1. Generelle nyheter.
  Svar: 8
  Nyeste innlegg: 24-02-13, 15:36
 2. PSTs ugraderte trusselvurdering 2010
  By Lucas in forum Politiet
  Svar: 2
  Nyeste innlegg: 16-03-10, 19:38
 3. PSTs ugraderte trusselvurdering 2009
  By Lucas in forum Politiet
  Svar: 4
  Nyeste innlegg: 14-02-09, 23:58
 4. PSTs ugraderte trusselvurdering 2008
  By Harald10 in forum S-3 2. Totalforsvaret
  Svar: 6
  Nyeste innlegg: 20-02-08, 15:26

Regler for innlegg

 • Du kan ikke starte nye tråder
 • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
 • Du kan ikke laste opp vedlegg
 • Du kan ikke redigere innleggene dine
 •