milforum.net - fra sikkerhetspolitikk til stridsteknikk


Milforum - Fra sikkerhetspolitikk til stridsteknikk
Viser resultatene 1 til 15 av 15

Tråd: PST - Årlig trusselvurdering

 1. #1
  OF-1 Løytnant
  Moderator
  S-2 Milforum
  SPONSOR

  Ble medlem
  2008
  Bosted
  Teigen til HV-08
  Innlegg
  2.543
  Nevnt
  173 innlegg
  Sitert
  647 innlegg

  PST: Trusselvurdering 2016

  Sitat Opprinnelig skrevet av PST
  PST vil også i 2016 stå overfor et komplekst og sammensatt trusselbilde. Arbeidet med å vurdere fremtidige trusler innebærer å gjennomgå store mengder uverifisert informasjon fra flere ulike kilder. Sikkerhetssituasjonen i Norge blir dessuten både direkte og indirekte påvirket av hendelser i utlandet.
  Vurderingen av en fremtidig utvikling av det nasjonale trusselbildet er med andre ord beheftet med usikkerhet. Uforutsette hendelser kan få store konsekvenser, og antatte utviklings-trekk kan vise seg å ikke slå til.

  Norge befinner seg i en del av verden der mellomstatlige problemer tradisjonelt er blitt løst politisk. Den sikkerhetspolitiske utviklingen de siste årene har likevel gitt grunn til bekymring. Vi ser at flere stater bruker sine etterretningstjenester på måter som kan undergrave eller svekke våre nasjonale interesser. Statlig etterretning lar seg i liten grad straffeforfølge. Likevel er det mye norske aktører kan gjøre for å avdekke, forebygge og redusere skadevirkningene av slik aktivitet. For at en stabil sikkerhetssituasjon skal kunne videreføres, er det avgjørende at staten opprettholder sin evne til territoriell kontroll og suverenitetshevdelse.

  Når det gjelder trusselen fra ikke-statlige aktører, er det ved starten av 2016 særlig to forhold som potensielt kan få store konsekvenser. Det ene er hvorvidt Den islamske stat i Irak og Levanten (ISIL) og eventuelt andre terrorgrupper vil klare å gjennomføre terroraksjoner i vestlige land. Vi vurderer det som mulig at ekstreme islamister vil forsøke å gjennomføre terroraksjoner mot Norge i løpet av året som kommer. Et annet forhold som vil påvirke trusselbildet, er det store antall flyktninger og asylsøkere som har ankommet Vest-Europa og Norge, og som eventuelt vil komme også i løpet av 2016.

  Det norske samfunnet er generelt preget av tillit. Norske borgere har ikke bare tillit til hverandre, men i stor grad også til demokratiet, myndig- hetene, politiet og domstolene. Dette er en viktig verdi for et samfunn, men ikke noe som vi kan ta for gitt. Skal graden av tillit opprettholdes i fremtiden, må man unngå at det skapes polariserende konfliktlinjer i befolkningen.

  Den årlige trusselvurderingen er en vurdering av forventet utvikling innenfor PSTs ansvarsområder det kommende året. Målgruppen er norsk offentlighet som ønsker åpen informasjon om forventede utviklingstrekk i trusselbildet. I arbeidet med vurderingen har PST benyttet informasjon fra en rekke ulike kilder og samarbeidet med flere andre myndighetsorganer, blant annet Etterretningstjenesten, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og politiet for øvrig.
  http://www.pst.no/media/utgivelser/t...urdering-2016/
  TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

 2. #2
  OF-1 Løytnant
  Moderator
  S-2 Milforum
  SPONSOR

  Ble medlem
  2008
  Bosted
  Teigen til HV-08
  Innlegg
  2.543
  Nevnt
  173 innlegg
  Sitert
  647 innlegg

  Sv: Trusselvurdering 2016

  Det står denne gangen at det er "mulig" at det i løpet av 2016 vil bli forsøkt gjennomført terrorangrep i Norge, dette er en nedskalering av trusselen fra i fjor da det ble angitt som "sannsynlig. På radio hørte jeg et intervju der det ble presisert at usikkerheten rundt dette er meget stor.
  TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

 3. Liker Rittmester likte dette
 4. #3
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2011
  Innlegg
  194
  Nevnt
  13 innlegg
  Sitert
  39 innlegg

  Sv: PST: Trusselvurdering 2016

  – I fjor var det sannsynlig at vi kunne bil utsatt for terror. Nå sier PST det er mulig. Da trekker man det noe ned. Men jeg vil også påpeke at det kommer fram at det er etterretningshull, så vi sier ikke at trusselen er vesentlig redusert. Det er en forsiktig nedgradering og en bedring av bildet, sa justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.
  Med min utheving. Trusselen kan jo også variere fra uke til uke. http://www.politiforum.no/no/nyheter...25-T2JbK4L.ips

 5. #4
  OR-6 Oversersjant
  Ble medlem
  2005
  Bosted
  Follo
  Innlegg
  10.800
  Nevnt
  18 innlegg
  Sitert
  53 innlegg

  Sv: PST: Trusselvurdering 2016

  Den ugraderte trusselvurderingen er jo nesten ingen ting verdt. Skrevet med gaffel og god bruk av svadagenerator ;-)
  "saaatan din lille heltjævel, du berga dæ faen mæ den hær gangen å!"

 6. #5
  OR-3 Visekorporal 1.klasse
  Ass ass S-2 Milforum

  Ble medlem
  2004
  Innlegg
  761
  Nevnt
  4 innlegg
  Sitert
  27 innlegg

  Exclamation PST: - Trusselbildet

  Terrorisme

  En av PSTs hovedoppgaver er å forebygge terror. Det innebærer både å forhindre at det planlegges og utføres terrorhandlinger i Norge, og å forhindre at Norge blir brukt som utgangspunkt for planlegging eller utførelse av terrorhandlinger andre steder i verden.

  Sist endret av Rittmester; DTG 280929A Oct 16 kl Begrunnelse: Endret trådtittel

 7. Liker Sofakriger likte dette
 8. #6
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum
  SPONSOR

  Ble medlem
  2006
  Bosted
  Oslo.
  Innlegg
  22.521
  Nevnt
  613 innlegg
  Sitert
  2644 innlegg

  Sv: PST: - Trusselbildet

  Politiets sikkerhetstjeneste utga tidligere i år rapporten Trusselvurdering 2016.

  Rapporten peker på et komplekst og sammensatt trusselbilde. Vi kan ta med de to første punktene i sammendraget her:
  Sitat Opprinnelig skrevet av PST
  • Vi vurderer det slik at utenlandske etter- retningstjenester vil fortsette sitt omfattende arbeid i og mot Norge i 2016. Deres mål er å få tilgang til sensitiv og skjermingsverdig informasjon, påvirke politiske, økonomiske og forvaltningsmessige beslutninger og undersøke muligheter for å kunne sabotere kritisk infrastruktur ved en eventuell fremtidig konflikt.

  • Etterretningstjenester vil bruke alle virkemidler som er tilgjengelige. Dette inkluderer å oppfordre, presse eller true egne borgere som har tilgang til norsk sensitiv informasjon til å samarbeide. Et annet virkemiddel vil være digital spionasje og nettverksoperasjoner.
  De fleste kan merke seg det siste - det er ikke alle på Face, Twitter, Insta, Snap og andre sosiale medier som er det de utgir seg for.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 9. #7
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum
  SPONSOR

  Ble medlem
  2006
  Bosted
  Oslo.
  Innlegg
  22.521
  Nevnt
  613 innlegg
  Sitert
  2644 innlegg

  Exclamation PST - Årlig trusselvurdering

  PSTs trusselvurdering for 2017 ble gitt ut i dag: http://www.pst.no/media/utgivelser/t...urdering-2017/

  Fra oppsummeringen:

  ■ Norge og norske interesser vil i 2017 utsettes
  for fremmed etterretningsvirksomhet som kan
  ha et stort skadepotensial. Aktiviteten vil blant
  annet rettes mot mål innenfor norsk forsvars- og
  beredskapssektor samt mot politiske
  beslutningsprosesser og kritisk infrastruktur.
  Fremmede tjenester bruker både avanserte
  datanettverksoperasjoner og tradisjonelle
  metoder mot norske mål.

  ■ Ekstreme islamister representerer fortsatt
  den største terrortrusselen mot Norge. Også
  for 2017 vurderes det som mulig at det vil bli
  gjennomført terrorangrep mot Norge. Flere
  europeiske land er imidlertid mer utsatt for
  terrorangrep enn Norge.

  ■ Antall nye personer som radikaliseres til
  ekstrem islamisme, vil fortsatt være lavt, og
  svært få personer forventes å reise fra Norge
  for å slutte seg til ISIL i 2017.

  ■ Det er lite sannsynlig at høyreekstreme vil
  gjennomføre en terrorhandling i Norge i 2017.
  Høyreekstremisme i Norge karakteriseres
  fortsatt av uorganiserte og løst tilknyttede
  nettverk. Høyreekstremisme gir imidlertid grunn
  til økt bekymring på grunn av tilvekst, bedre
  organisering og forhøyet aktivitetsnivå i en
  mindre del av miljøet.

  ■ Det er svært lite sannsynlig at venstreekstreme
  vil gjennomføre terrorhandlinger mot
  norske interesser i 2017.

  ■ Det er sannsynlig at stortingsvalget i 2017 vil
  medføre økt trusselaktivitet mot myndighetspersoner.
  Samtidig har antall alvorlige trusselsaker
  som PST arbeider med, vært stabilt de
  siste ti årene. Vi forventer ingen endring i denne
  situasjonen i 2017
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 10. Liker 93A, Hulkinator likte dette
 11. #8
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum
  SPONSOR

  Ble medlem
  2006
  Bosted
  Oslo.
  Innlegg
  22.521
  Nevnt
  613 innlegg
  Sitert
  2644 innlegg

  PST - Årlig trusselvurdering 2018

  PST kom i dag med sin trusselvurdering for 2018.
  https://pst.no/globalassets/artikler...ering-2018.pdf

  Etterretning
  - Rekruttering av kilder og agenter, kartlegging av virksomheter og kritisk infrastruktur samt nettverksoperasjoner, vil utgjøre de mest alvorlige utfordringene knyttet til fremmede staters etterretningsvirksomhet i 2018.
  - Virksomheter innen norsk forsvars- og beredskapssektor, statsforvaltning, forskning og utvikling samt virksomheter innen kritisk infrastruktur, vurderes som særskilt utsatte etterretningsmål.

  Politisk motivert vold
  - Personer og grupper inspirert av ekstrem islamistisk ideologi vil være den primære terrortrusselen mot Norge det kommende året. Det vurderes som mulig at det vil forekomme forsøk på terrorangrep.
  - Et terrorangrep, eller et angrepsforsøk, vil sannsynligvis være lite komplekst, dvs. angrep utført av en til to personer, som anvender stikk- eller skytevåpen, kjøretøy eller enkle, eksplosive innretninger.
  - Det er lite sannsynlig at høyreekstreme vil begå terrorhandlinger i 2018. Ved en eventuell høyreekstrem terrorhendelse, vil denne sannsynligvis være utført av en enkeltperson, eller få personer, som handler på eget initiativ.
  - Det siste året er det registrert økt aktivitet i deler av det venstreekstreme miljøet. Det er imidlertid svært lite sannsynlig at venstreekstreme vil begå terrorhandlinger.

  Trusler mot myndighetspersoner
  - En del politikere vil motta trusler og hatske ytringer på bakgrunn av de politiske sakene de fronter. De fleste trusselaktørene har imidlertid en lav kapasitet og evne til å begå vold, og vi forventer ikke at dette vil endre seg i 2018.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 12. #9
  OR-5 Sersjant
  Ble medlem
  2006
  Innlegg
  576
  Nevnt
  14 innlegg
  Sitert
  125 innlegg

  Sv: PST - Årlig trusselvurdering

  Litt vagere beskrivelse når det gjelder russisk intensjon i år?

  2017: "Det er i første rekke Russland som har intensjon
  om og kapasitet til å utøve etterretningsvirksomhet med et stort skadepotensial for Norge
  og norske interesser"

  2018: Flere lands etterretningstjenester har interesser
  innenfor disse områdene og vil kunne utføre
  handlinger til skade for våre interesser. Russisk
  etterretningsvirksomhet vurderes fortsatt å ha
  størst skadepotensial.
  Si vis pacem, para bellum

 13. #10
  OF-1 Løytnant
  Moderator
  S-2 Milforum
  SPONSOR

  Ble medlem
  2008
  Bosted
  Teigen til HV-08
  Innlegg
  2.543
  Nevnt
  173 innlegg
  Sitert
  647 innlegg

  Sv: PST - Årlig trusselvurdering

  PST sin åpne trusselvurdering for 2019 er offentliggjort: https://pst.no/alle-artikler/trussel...urdering-2019/

  Sitat Opprinnelig skrevet av PST
  OPPSUMMERING

  STATLIG ETTERETNINGSVIRKSOMHET
  Arbeidet med å rekruttere og føre hemmelige kilder i norske virksomheter er en prioritert oppgave for flere lands etterretningstjenester. Dette arbeidet vil de videreføre i 2019.

  Statlig styrte datanettverksoperasjoner representerer en vedvarende trussel mot norske verdier. Slike operasjoner er billige, effektive og i konstant utvikling, og angriperne finner stadig nye sårbarheter de kan utnytte.

  I tillegg til aktører innenfor norsk forsvars- og beredskapssektor vil virksomheter innenfor norsk politikk og forvaltning være særskilt utsatt for innhentingsoperasjoner og forsøk på påvirkning fra blant annet fremmede etterretningstjenester.

  POLITISK MOTIVERT VOLD
  Den mest alvorlige terrortrusselen i 2019 vil fortsatt komme fra ekstreme islamistiske grupper. Det vurderes som mulig at ekstreme islamister vil forsøke å utføre terrorangrep her i landet. Samtidig vil antall nye personer som radikaliseres til disse gruppene fortsatt være lavt.

  Det er lite sannsynlig at norske høyreekstreme vil forsøke å gjennomføre terrorangrep i 2019, ettersom de fremdeles fokuserer på radikalisering og organisasjonsbygging. Det at enkelte innvandrings- og islamfiendtlige grupper ser ut til å øke sin tilstedeværelse i de norske høyreekstreme miljøene, vil utgjøre en særskilt utfordring det kommende året.

  Det vurderes som svært lite sannsynlig at norske venstreekstreme vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i 2019. Vi forventer imidlertid at den markante økningen i politisk motivert vold mot dem de definerer som motstandere, vil fortsette.

  TRUSLER MOT MYNDIGHETSPERSONER
  Selv om det jevnlig fremsettes trusler, forventes det at terskelen for å gjennomføre angrep mot myndighetspersoner fortsatt vil være høy.
  TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

 14. #11
  OF-1 Løytnant
  Moderator
  S-2 Milforum
  SPONSOR

  Ble medlem
  2008
  Bosted
  Teigen til HV-08
  Innlegg
  2.543
  Nevnt
  173 innlegg
  Sitert
  647 innlegg

  Sv: PST - Årlig trusselvurdering

  VG fokuserer på Huawei: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/...mme-paa-huawei
  PST: - Vi må være oppmerksomme på Huawei
  Politiets sikkerhetstjeneste tror at statlige datanettverksoperasjoner vil utgjøre en vedvarende trussel mot Norge, og advarer mot selskaper som telegiganten Huawei.
  TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

 15. #12
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum
  SPONSOR

  Ble medlem
  2006
  Bosted
  Oslo.
  Innlegg
  22.521
  Nevnt
  613 innlegg
  Sitert
  2644 innlegg

  Sv: PST - Årlig trusselvurdering

  Forutsigbart nok mener kineserne at dette er latterlig: https://direkte.vg.no/studio/nyhetsd...52f71c5ca7e367
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 16. #13
  OF-2 Rittmester
  Moderator
  S-1 Milforum
  SPONSOR

  Ble medlem
  2006
  Bosted
  Oslo.
  Innlegg
  22.521
  Nevnt
  613 innlegg
  Sitert
  2644 innlegg

  Ny skala for terrortrussel

  PST har nå kommet med en ny skala for beskrivelse av terrortrusselen og oppdatert vurdering av trusselbildet.


  5 - EKSTRAORDINÆR trusselsituasjon - Det er gjennomført en terroraksjon, eller foreligger en uavklart trussel i Norge

  4 - HØY terrortrussel - Flere aktører har evne og vilje til å gjennomføre terror i Norge

  3 - MODERAT terrortrussel - En eller flere aktører kan ha evne og vilje til å gjennomføre terror i Norge

  2 - LAV terrortrussel - Enkelte aktører kan ha vilje til å gjennomføre terror, men mangler evne til å gjennomføre planene

  1 - INGEN kjent terrortrussel - Det pågår ulike typer aktivitet i ekstreme miljøer, men det foreligger ingen kjennskap til aktører som har vilje til å gjennomføre terror i Norge

  Trusselnivået i Norge 2. mai er vurdert til MODERAT som er nivå 3 på en skala fra 1 til 5. Nivået er satt ut fra den nye terrortrusselskalaen som har til hensikt å formidle PSTs vurdering av den generelle terrortrusselen mot Norge.

  Utviklingstrekk blant trusselaktørene
  PST har per 2. mai ingen troverdig informasjon som tilsier at ekstreme islamister planlegger voldelige handlinger mot merkedager, arrangement eller folkeansamlinger i 2019.
  Svekkelsen av Den islamske stat (ISIL) har redusert støtten til ekstrem islamisme i Norge, og antallet nye personer som blir radikalisert vurderes å forbli lavt.
  Antallet terrorangrep utført av ekstreme islamister i Europa ble nesten halvert fra 2017 til 2018. Reduksjonen i antallet angrep vurderes å vedvare i 2019.
  Den generelle terrortrusselen er noe redusert nå sammenlignet med tidligere år. Samtidig vurderes enkelte ekstreme islamister fremdeles å ha et voldspotensial. Dette er personer som også anser Norge som et legitimt mål for terrorhandlinger.
  Det finnes også andre ekstreme miljøer med voldspotensial i Norge. Det har vært en negativ utvikling i enkelte av de høyreekstreme miljøene i senere tid. Blant annet har gjennomførte og avvergede høyreekstreme terrorangrep i utlandet, inspirert av Anders Behring Breivik, blitt hyllet av norske høyreekstreme.
  Videre er det den siste tiden dukket opp internasjonale høyreekstreme grupperinger med mål om å gjennomføre terrorangrep i vestlige land. Disse gruppene har norske sympatisører.
  Det er imidlertid fortsatt få personer som har disse sympatiene. PST vurderer det fortsatt som lite sannsynlig at norske høyreekstreme vil forsøke å gjennomføre terrorangrep i 2019.

  Utviklingstrekk i "modus operandi"
  Terrorhendelser i Vesten har gjentatte ganger vist et samsvar mellom hva som omtales i ekstrem propaganda, og hvilke mål som faktisk rammes av terrorangrep. Tettbefolkede, lavt sikrede og fysisk avgrensede områder er trukket frem i slik propaganda som idealmål for ekstreme islamister.
  Merkedager med store, ubeskyttede folkemengder kan derfor potensielt være terrormål også i Norge.
  Fiendebildet til høyreekstreme personer og grupper omfatter først og fremst muslimer, innvandrere og det de anser som innvandringsliberale myndighetspersoner.
  Det mest sannsynlige «modus operandi» for et potensielt terrorangrep i Norge vurderes å være angrep mot lett tilgjengelige mål med relativt enkle midler, begått av en til to personer.
  Erfaring viser at terrorangrep ofte vil pågå inntil gjerningspersonene blir uskadeliggjort av politiet. Evne til rask respons er derfor avgjørende for å redusere skadeomfanget.  https://www.pst.no/alle-artikler/pre...sselvurdering/
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 17. #14
  OR-6 Oversersjant
  Ble medlem
  2006
  Bosted
  Lusker i busken
  Innlegg
  11.955
  Nevnt
  128 innlegg
  Sitert
  521 innlegg

  Sv: PST - Årlig trusselvurdering

  Det her syns jeg faktisk er et godt stykke arbeid av PST. Nøkternt, saklig og grundig. Og veldig bra med bruk av 'kan'. Jeg tror at dette er mer forståelig enn å ytre seg om sannsynligheten, dette er jo et produkt av det. Kudos.
  It's a joke, not a cock. Don't take it so hard

 18. #15
  OF-1 Løytnant
  Moderator
  S-4 Milforum

  Ble medlem
  2004
  Bosted
  Bunker på Kvarven
  Innlegg
  10.007
  Nevnt
  178 innlegg
  Sitert
  1044 innlegg

  Sv: PST - Årlig trusselvurdering

  PST oppdaterte i dag trusselvurderingen sin, og vurderer det nå som mulig at høyreekstreme vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger det kommende året.

  https://www.pst.no/alle-artikler/pre...hogreekstreme/
  Odd objects attract fire. You are odd.Lignende tråder

 1. Felles trusselvurdering 2013
  By Rittmester in forum S-2 1. Generelle nyheter.
  Svar: 8
  Nyeste innlegg: DTG 241636A Feb 13,
 2. PSTs ugraderte trusselvurdering 2011
  By Lucas in forum Politiet
  Svar: 5
  Nyeste innlegg: DTG 282037A Feb 11,
 3. PSTs ugraderte trusselvurdering 2010
  By Lucas in forum Politiet
  Svar: 2
  Nyeste innlegg: DTG 162038A Mar 10,
 4. PSTs ugraderte trusselvurdering 2009
  By Lucas in forum Politiet
  Svar: 4
  Nyeste innlegg: DTG 150058A Feb 09,
 5. PSTs ugraderte trusselvurdering 2008
  By Harald10 in forum S-3 2. Totalforsvaret
  Svar: 6
  Nyeste innlegg: DTG 201626A Feb 08,

User Tag List

Regler for innlegg

 • Du kan ikke starte nye tråder
 • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
 • Du kan ikke laste opp vedlegg
 • Du kan ikke redigere innleggene dine
 •