Forsvarets Bell-412-helikoptre skal gi lufttransport til Beredskapstroppen og spesialstyrkene i nasjonale krisesituasjoner. Det er begrunnelsen for å flytte helikoptrene fra Bardufoss i nord til Rygge i sør. Men i flere år har helikoptrene i praksis hatt forbud mot å fly over sjø.
Det betyr at viktige deler av Norges terrorberedskap gjennom lang tid har vært betydelig svekket. Norske spesialstyrker har heller ikke fått trent tilstrekkelig på viktige oppdragstyper over sjø i denne perioden, opplyser sentralt plasserte forsvarskilder til Aldrimer.no. Dette gjelder både kontraterroroppdrag og militære spesialoperasjoner. Marinejegerkommandoen (MJK) har ikke trent med Bell-412 i det hele tatt på flere år.
https://www.aldrimer.no/kan-ikke-fly-over-sjo/