Det jeg synes er mest bekymringsverdig er kanskje ikke at Trump fremstår som en bavian, men at han faktisk målbærer noen trender i det amerikanske politiske liv. Obama orienterte seg mot Asia, og var ikke voldsomt interessert i europeisk sikkerhetspolitikk, selv om han formulerte seg adskillig mer kultivert. Som andre har nevnt begynte 2%-presset fra USA før Trump kom til makten. Det er grunn til å tro at det vil fortsette også etter han har har forsvunnet, om det skjer i 2025 eller før. Og dersom de europeiske landene ikke begynner å hoste opp penger, og foreløpig er det ikke grunn til å være optimist, kan vi risikere at USA mister interessen for oss.