Burde ikke kystvaktskipene strengt tatt inngå i budsjettet til Justisdep og ikke Forsvarsdep.?