Regjeringen har gitt ut et nytt skriv, Justis og beredskap fra A til Å.
https://www.regjeringen.no/contentas...ra-a-til-a.pdf

Sitat Opprinnelig skrevet av Justisministeren
Noen ganger er det viktig å ta en fot i bakken, som det så fint heter, for å se om det arbeidet som gjøres bærer frukter.

Det er regjeringsplattformen som er styrende for aktiviteten i Justis- og beredskapsdepartementet, men i tillegg er det tatt en rekke nye initiativer og arbeidet videre med tidligere tiltak som til sammen utgjør et ganske formidabelt løft for justis- og beredskapssektoren.

Å spre informasjon er en viktig del av regjeringens arbeidsoppdrag, og vi har brukt ulike kanaler for å gjøre dette. Nå har vi foretatt en liten foreløpig oppsummering av en del av det som er gjort siden regjeringen tiltrådte i oktober 2013, og laget en oversikt i form av denne kortfattede rapporten. Vi håper den kan være til nytte i diskusjoner om justis- og beredskapsarbeidet og til inspirasjon for en videre utvikling på området.