Samtidig med at store deler av flytrafikken i Sverige ble lammet 4. november i fjor, varslet svenske myndigheter NATO om et alvorlig og pågående cyberangrep fra en hackergruppe knyttet til russisk etterretning.

Utad hevdet det svenske Luftfartsverket at det var en solstorm som var grunnen til at datasystemet for ledelsen av lufttrafikk i Sverige gikk ned for telling.

...