Milforum

Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Enhetsbefal: gått ut på dato?

Collapse

Annonse før emne

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Sv: Enhetsbefal: gått ut på dato?

  Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
  Jeg er litt overrasket over ekvivalentene til OF som Rittmester skriver.
  Jeg var kanskje litt upresis - med ekvivalenter mente jeg bare det som er uttalt om de lønnsmessige overgangsordningene her til lands, ikke noe om kommandonivå. For å finne gode kandidater til OR-9 bør man velge blant folk som har noenlunde tilsvarende erfaringsnivå, dvs noen som enten er oberstløytnanter i dag, eller majorer som er kvalifisert til å bli det. Eventuelt muligens kapteiner som ikke har avansert fordi de mangler formell utdannelse, men som har bred tjenesteerfaring.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

  Kommentér

  • Trådstarter

   Sv: Enhetsbefal: gått ut på dato?

   Men betyr dette at man nå har klarhet i hvilke tjenestestillinger som skal være for OR og hvilke for OF (eventuelt tjenestestillinger som kan innehas av både OF og OR?).

   Hvis vi skal ta et geværkompani slik jeg husker det, dvs. fra 70- til 90-tallet, og overfører fra UK/US, skal troppssjefer, kompanisjef og NK kompani være OF, sannsynligvis også PV-sperreoffiser (siden han normalt var en som alt hadde et par års tjeneste som geværtroppssjef). I kompanistaben ville følgende være OR i området OR-5 til OR-8: Admoff som eneste OR-8, dessuten KP-ass og sanitetsbefal. De som den gangen var korporaler ville sikkert være det nå og, som OR-4: admass, sambandskorporal, kompanisjefens vognfører. Så er spørsmålet om man i tropp legger seg på nivåer tilsvarende US eller UK. Dvs i USA OR-7 som NK tropp, OR-6 som lagfører og OR-5 som nestlagfører (tilsvarende), eller i UK OR-6 som NK tropp, OR-4 som lagfører og OR-3 som nestlagfører....
   At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

   Kommentér

   • Trådstarter

    Sv: Enhetsbefal: gått ut på dato?

    Det blir så spennende å se hvordan dette blir å overføre til f.eks. HV. Det var vel forresten en annen tråd om det. For å gjenta hva som i dag i følge KOP er befal og korporaler i et HV-område med objektsikringstropper:

    Områdestab:
    Sjef: Kapt
    NK: Kapt-Lt
    E&S-off: Lt-Fenr
    Personelloffiser: Lt-Fenr
    Sambandsoffiser: Lt-Fenr
    Admoff: Lt-Fenr
    Operasjonsoffiser: Lt-Fenr
    Liaisonoffiser: Kapt-Lt

    Stabstropp:
    Troppssjef: Lt
    E&S-befal: Fenr
    Sanitetsbefal: Sjt
    Kommandoplassbefal: Sjt
    Stabsassistent: Korp
    Materiellbefal: Sjt
    Personellassistent: Korp

    Objektsikringstropp:
    Troppssjef: Lt
    NK: Lt-Fenr
    Troppsass: Korp
    Sambandskorporal: Korp
    Lagfører: Sjt
    Nestlagfører: Korp
    At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

    Kommentér


    • Sv: Enhetsbefal: gått ut på dato?

     Jeg vil stille et spørsmål ved troppssjefer spesielt: i Tyskland, og i hvert fall delvis i USA, kan de være OR. Så vidt jeg vet utdanner man fortsatt ikke flere offiserer i Tyskland enn at det skal være tilstrekkelig på kompaninivå, dvs at bare en troppssjef trenger å være offiser, mens de to andre i et typisk kompani kan være OR. Det finnes vel fortsatt noen troppssjefer i Norge uten KS (jeg vet i hvert fall om to milforum-brukere som har vært det), og disse var det naturlig fortsatt kunne være det, kanskje på nivå OR-7.

     EDIT: Jeg kan huske feil, men jeg mener at i UK kunne Company Sergeant Major også være troppssjef i stabstroppen, som du har som lt i oversikten.
     Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

     Kommentér

     • Trådstarter

      Sv: Enhetsbefal: gått ut på dato?

      Nå er jo problemet hos oss (eller har i hvert fall vært det for kort tid siden) at det ikke har vært tilstrekkelig mange ledige troppssjefsstillinger til at de som kommer ut av KS har kunnet gå inn som troppssjef, de har startet i typisk OR-stillinger som NK tropp eller (i stormeskadron/mek infanteri) fottroppfører. Hvis attpå til troppssjefsstillinger skal fylles av eldre OR, blir det jo enda færre stillinger til de som kommer ut av KS. Skal vi ha nok offiserer som skal bli kompanisjefer og stabsoffiserer, og det skal være et krav at de har vært troppssjefer, må de få muligheten til å bli det. Vi må alltid (som i alle andre yrker) regne med et vesentlig frivillig frafall fra offisersyrket ut i "det sivlie helvete". Hvordan skal vi ellers skaffe HR-direktører?
      At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

      Kommentér

      • Trådstarter

       Sv: Enhetsbefal: gått ut på dato?

       Addendum: For stabstroppen kan det være naturlig at troppssjef er senior OR og gjerne identisk med admoff. Den KOPen jeg skrev her tok jeg fra HVSKS' kursrekker på nett. Den KOP vi hadde i HV i 2004 hadde litt færre folk i områdestab og stabstropp, og det samme gjelder min fra 1999. Hvem som tilhørete områdestaben og hvem som tilhørte stabstroppen har også variert sterkt med tiden.
       At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

       Kommentér


       • Sv: Enhetsbefal: gått ut på dato?

        Etter hva jeg forstod av artikkelen som ble lagt ut på intranettet, skulle OR-9-nivået være rådgivere for generalinspektør-nivået i saker som angår OR-gruppen. Det vil si at det neppe blir mange av dem. 7-8 stykker kanskje?

        De som nå blir tilsatt i prosjektstillingene vil så vidt jeg skjønte beholde den faste OF-graden sin og fortsette OF-løpet når de er ferdige i stillingene (som er tidsbegrenset).
        "Jointness is using the right forces, in the right places, at the right times. It is not homogeneity or following “Little League” rules of everyone gets to play to equal degrees."
        -David Deptula

        Kommentér

        • Trådstarter

         Sv: Enhetsbefal: gått ut på dato?

         Høres fornuftig ut.
         At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

         Kommentér


         • Sv: Enhetsbefal: gått ut på dato?

          Historisk skråblikk. Fant denne på Facebook og fansidene til Shetland-Larsen:

          "Krigsbefalet var befal før disse 20-åringene var født, og de har gjennomgått en krigsskole man ikke kan simulere i fredstid." sier Larsen."          <script src="//connect.facebook.net/nb_NO/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3" id="facebook-jssdk"></script><script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/nb_NO/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
          "Aftenposten desember 1958. "Jeg er i krig igjen" Leif Larsen slår i bordet, han er sint fordi myndighetene i 1958...
          Posted by Shetlands-Larsen on 30. mai 2015          Se også kommentarene på posten på Facebook.<iframe src="http://static.ak.facebook.com/connect/xd_arbiter/QrU_tEEWym9.js?version=41#channel=f 277b1ea368d7de&origin=about%3A%2F%2 F" style="border: medium none;" tabindex="-1" title="Facebook Cross Domain Communication Frame" aria-hidden="true" id="fb_xdm_frame_http" scrolling="no" allowfullscreen="true" allowtransparency="true" name="fb_xdm_frame_http" frameborder="0"></iframe><iframe src="https://s-static.ak.facebook.com/connect/xd_arbiter/QrU_tEEWym9.js?version=41#channel=f 277b1ea368d7de&origin=about%3A%2F%2 F" style="border: medium none;" tabindex="-1" title="Facebook Cross Domain Communication Frame" aria-hidden="true" id="fb_xdm_frame_https" scrolling="no" allowfullscreen="true" allowtransparency="true" name="fb_xdm_frame_https" frameborder="0"></iframe>
          Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.

          Kommentér


          • Militærordningen - innstillingen klar

           Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om ordningen for militært tilsatte og endringer i forsvarspersonelloven m.m. (militærordningen) er sendt til Stortinget. Vedtaket som kommer i Stortinget vil ikke løse dagens utfordringer, spesielt med tanke på å beholde personell.

           Det viktigste vedtaket for alt militært personell står på trappene for å bli vedtatt i Stortinget. Departementet har levert sin proposisjon til Stortinget, og nå har altså utenriks- og forsvarskomiteen levert sin innstilling.
           Dessverre bidrar ikke innstillingen fra komiteen til øking av operativ evne!

           Aldersgrensen T35 opprettholdes, noe som vil fortsette å skape utfordringer for å kunne beholde personellet. Man innfører altså en aldersgrense uten pensjon, uten sikring. Politikerne i komiteen har derfor ikke lyttet til de som har skoen på! De har valgt å se bort fra de tilbakemeldingene som er gitt! Dagens avdelingsbefal slutter i midten av 20-årene nettopp fordi man ikke vet med sikkerhet om man får fortsette utover fylte 35 år!

           Politikerne, som departementet, viser til et behov for avgangsmekanismer! BFO registrerer at politikerne har behov for å kvitte seg med personellet i sin mest effektive alder!
           Det største behovet Forsvaret har i dag er det omvendte! Forsvaret har behov for å beholde personellet, ikke avgi!

           Derfor er nå Stortinget i ferd med å vedta en ny ordning som ikke vil øke den operative evnen.
           Befalets Fellesorganisasjon
           Ubique quo fas et gloria ducunt

           Kommentér


           • Sv: Enhetsbefal: gått ut på dato?

            Instillingen fra komiteen slik den behandles i Stortinget i morgen: https://www.stortinget.no/no/Saker-o...ns-201415-336/

            Det er flere merknader fra de forskjellige medlemmene av komiteen, men så vidt jeg kan se støtter de proposisjonen slik den foreligger. (Det har skjedd tidligere at det har kommet skråkryssere under behandlingen i Stortinget, men vi får tro at denne går gjennom uten noe særlig kluss.)
            Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

            Kommentér


            • Sv: Enhetsbefal: gått ut på dato?

             I og med stortingsvedtaket gjort 12 juni 2015, er videre diskusjon om den nye ordningen for militært personell splittet ut i en ny tråd: http://milforum.net/forsvarets-nye-m...personell.html .

             Denne tråden beholdes som en ressurs med mye god bakgrunnsinformasjon.
             Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

             Kommentér


             • Sv: Enhetsbefal: gått ut på dato?

              Tråden stenges, ref notatet over. Det kan likevel være interessant å se de diskusjonene som har foregått her helt siden 2009. Kanskje var milforum forut for sin tid?
              Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

              Kommentér

              Working...
              X
              Besøksstatistikk