Milforum

Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Bære genferkors?

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • #61
  Sv: Bære genferkors?

  Misforstå meg rett; jeg mente ikke 500 meter unna med "i bakgrunnen/utkanten". Det blir nødvendigvis situasjonsavhengig.

  For å ta bygg-eksemplet ditt, så skal det være et sinnssvakt stort lagerbygg (noe i nærheten av dine nevnte 500 meter fra entringspunkt?) før det (IMHO) kan aksepteres å sette opp et hjelpepunkt inni et bygg som ikke er ferdig klarert, og jeg mener fortsatt det ikke er sanitetens oppgave å "lete gjennom" bygg etter sårede med mindre de vet fra andre egne at det faktisk ER sårede der -ikke fordi de ikke skal/kan ta risiko, men fordi jeg anser det som feil bruk av begrensede sanitetsressurser.

  Kommentér


  • #62
   Sv: Bære genferkors?

   Jeg har vært med på øvelser der hjelpepunkt, under klarering, har blitt satt opp i langt mindre bygg enn lagerbygninger (type 2-3 etasjes bolighus). Og jeg har vært med på skarpe (fot)operasjoner i bebygde områder der selv legen, sammen med evak-/mobil hjelpeplass har måttet følge svært tett på angrepsstyrken, både for å sikre en god nok responstid dersom egne tap og for egensikringen sin del (mao. det var ikke trygt for dem å være stående for seg selv et stykke unna). Det funker å ha saniteten tett på striden, og det redder liv. Hva som er "tett på nok" og hva som er for langt unna er en fin balanse på kost-nytte (risk vs. gain) som vil være forskjellig fra situasjon til situasjon, og som er en faglig (risiko)vurdering det er sanitetsressursene selv, i samråd med den troppsjef/fottroppfører/kompanisjef som leder striden eller operasjonen, som bestemmer og som må ta - og da ikke noen på FSAN-, eller Gud forby, politisk nivå.

   Nå er jeg riktignok ikke sanitetssoldat, og har følgelig ikke 100% kontroll på sanitetsfaglig terminologi og definisjoner, men slik jeg leser og forstår ordet "søksrydding" så klinger dette litt som noe man gjør etter at striden er ferdig, og der man finkjemmer slagmarken for døde og sårede (som må behandles og evakueres) - alternativt at man sweeper lendet, herunder bygninger, etter at fronten har flyttet seg framover nok, fiendesituasjonen er avklart nok, og at angrepsstyrken har lagt dette terrenget bak seg (correct me if wrong). Hvis dette stemmer, og at det er dette som er standardmodus det trenes og øves på for saniteten "ellers i Hæren/Heimevernet", så tror jeg at man med rette har en del å hente på å være litt mindre passiv og risk-averse i tilnærmingen til TCCC, samt også litt mindre bakoverlent ift. sanitetssoldatens rolle på slagmarken vs. "hva som er lov". Sårede trenger ikke førstehjelp og evakuering, utover hva lagsmedlemmene og eventuelt dem selv får til, (opptil) flere timer etter dem har blitt skadet - dem trenger det umiddelbart. Litt flåsete sagt, etter såpass lang tid vil det på slagmarken da gjerne være mer behov for et lag med feltprester enn sanitetssoldater...

   Ja sanitetsressurser er begrenset og utvilsomt viktig, og ikke noe man kan eller skal ødsle og sløse med, men gjerne enda viktigere er det at disse sanitetsressursene faktisk fungerer som dem skal og ender med å redde liv, ellers er det fint lite poeng med å ha dem med seg IMHO. Og hva som går under definisjonen ødsling og sløsing går her i tett inngrep med hvor villig dem selv- og lokal sjef er villig å risikere (egne) liv for å redde (andre) liv, som jo er primæroppgaven dems.

   Og for å pense dette inn på genferkors igjen, så mener jeg konsekvensene av den egenpåførte bruken av dette helt klart setter sanitetssoldatenes liv i ytterligere fare, heller enn å gjøre tilværelsen på slagmarken tryggere for dem. Slik dagens og antageligvis også morgendagens - men ikke gårsdagens - situasjon er/var.
   Elite Som En Trensoldat

   Kommentér


   • #63
    Sv: Bære genferkors?

    Jeg synes innlegget til carebear: litt lenger opp godt underbygger det også MMB: sier.
    Å utstyre sanitetsavdelinger med avdelingsvåpen er ikke lov uten godkjenning. MINMI har i seinere tid blitt vurdert som personlig våpen og er nå godkjent.
    Sanitetspersonell kan plukke opp våpen, inkludert avdelingsvåpen og benytte til selvforsvar. Men disse våpnene skal ikke være en del av selvforsvarsplanen til sanitetspersonelle med mindre det foreligger klare dispensasjoner for dette (igjen gitt normalt av FOH).
    Det er altså ikke slik at sanitetspersonell skal holde seg langt i bakgrunnen, og kun trekke pistolen dersom Ivan kommer med feltspaden sin og truer med å drepe både pasient og sanitetssoldat. Utstyrt med lette maskingevær kan man godt etablere et hjelpepunkt langt fremme, og så forsvare det mot alvorlige trusler uten å måtte belaste den støttede kampavdelingen med å også gjøre dette.

    Det andre spørsmålet, om bruk eller ikke bruk av genferkors er vanskeligere. Sanitetspersonell kan altså ikke fjerne merkene på egen hånd, men det må heller ikke opp på politisk nivå, siden FOH har denne myndigheten. I kamp mot Taliban og lignende grupperinger vil slik merking ikke bare være unødvendig, men sannsynligvis kontraproduktivt, siden røde og hvite kors er fine blinker, og slike opprørere bevisst vil søke å drepe sanitetspersonell for å svekke kampmoralen. I tilfelle et begrenset russisk angrep i Finnmark vil det derimot kunne ha en nytteverdi, da russerne sannsynligvis ikke vil ha noen egeninteresse i å fremstå som unødig brutale. Men, dette må da sjef FOH vurdere når det konkrete tilfellet oppstår.
    Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

    Kommentér


    • #64
     Sv: Bære genferkors?

     Opprinnelig skrevet av LVGRP99 Vis post
     For å ta bygg-eksemplet ditt, så skal det være et sinnssvakt stort lagerbygg (noe i nærheten av dine nevnte 500 meter fra entringspunkt?) før det (IMHO) kan aksepteres å sette opp et hjelpepunkt inni et bygg som ikke er ferdig klarert, og jeg mener fortsatt det ikke er sanitetens oppgave å "lete gjennom" bygg etter sårede med mindre de vet fra andre egne at det faktisk ER sårede der -ikke fordi de ikke skal/kan ta risiko, men fordi jeg anser det som feil bruk av begrensede sanitetsressurser.
     Det er ikke noe problem å få 500m innpåmarsj fra oppmarsj området. Har gått adskillig lengre enn dette i byen. Det er forskjell på hjelpeplass og oppsamlingsplass for sårede sånn forresten, den ene er gjerne i bygget om det er stort nok- og bygg i urbane områder er da gjerne litt større enn Hotellet i SIBO byene.

     Vi har gjerne hatt underlagte evac lag, og da må selvsagt disse evac folkene kunne drive med sin egen egensikring. Det betyr at de i praksis trener på SD 4 (og SD 2 forsåvidt).
     - Don't confuse enthusiasm with capability

     Kommentér


     • #65
      Sv: Bære genferkors?

      Jeg tror man ikke klarer å skille snørr og bart her.

      Plassering av sanitetsunderleggelser må være en vurdering som gjøres av troppssjef i samarbeid med NK - det er NK som har kontroll over kompaniets underleggelser og støttekapasiteter som sanitet, ingeniør osv.
      Min mening er at hvis sanitetsenheter må drive CUF, så er de for langt frem. Hovedintensjonen med TCCC er å unngå flere skadde, og sørge for rett behandling til rett tid.

      Sanitetstroppen må gjerne drive med SIBO for min del, men da risikerer de altså å miste status som beskyttet personell. Og det er jo ikke en egenpåført bruk - vi er kontraherende part til Genevekonvensjonen, og da må denne kategorien personell bruke det, for å ha krav på beskyttelse.

      Merk at dette var sanitetstroppen, dvs ambulanse og hjelpeplass - IKKE troppens eller kompaniets sanitetsmann.

      Som jeg skrev i svar til en kar på den tråden:

      "Tenk en situasjon der det har vært kamphandlinger og både egne og fiendlige styrker har beveget seg videre og man ANTAR er tomt for stridende. Er ikke da en oppgave en sanitetstropp kan bli satt til å gjennomsøke området for skadde?"

      Nei, det er det ikke.

      Nå er organiseringen i HV litt annerledes for en bataljon, men en sanitetsressurs er en underleggelse til geværkompaniet, normalt bestående av et evak-kjøretøy og en lett hjelpeplass. Det er den geværtroppen som er main effort i den gitte fasen av operasjonen som har disse til disposisjon.

      Når troppen får skadde, så gjennomføres først CUF lokalt, deretter Tactical Field Care - enten av lagets sanitetsmann eller i troppens samlingspunkt for skadde/døde. Der skal pasienten stabiliseres for videre evakuering.

      Etterhvert som dette forløper så ber troppen om sanitetsstøtte via kompaniets kommandopost (9'ern). Kommandoposten koordinerer dette med relevant sanitetsressurs, som her er evak-vogna. Geværtroppen stiller en link-mann, som møter evak-vogna på et avtalt sted, og leder de frem til pasienten; enten troppens samlingsplass for skadde/døde eller et annet sted pas er flyttet til dersom samlingsplassen ikke er tilgjengelig for evak-kjøretøyet.

      Evak-kjøretøyet begynner TEC samtidig som de flytter pas til lett hjelpeplass. På den lette hjelpeplassen vil lege stabilisere videre, før evak til neste ledd i evakkjeden, som nå vil være lett feltsykehus.

      Under ingen omstendigheter vil santroppen jobbe som selvstendig enhet, som skal rydde seg fremover etter andre egne har flyttet videre frem.
      Ergo, det er ikke gitt at man kan få effektuert skadebehandling så tidlig som man vil, nettopp fordi situasjonen ikke tillater det.
      It's not about surviving, it's about winning.

      Kommentér


      • #66
       Sv: Bære genferkors?

       Og bare for å komme med et kommentar til dette:

       Og i forlengelsen av det, så tenker jeg videre at tiden er langt forbi overmoden å innse realitetene av dagens stridsfelt, og dermed revidere hvordan man tilnærmer seg spesielt det operative med tanke på sanitet og evakuering. Genferkors på spesielt "frontlinje sanitetssoldater" er ikke en løsning, det er en hindring; mulig det fungerte greit i konflikter pre-1945 - og da på Vestfronten, men nordkoreanerne (og sikkert sørkoreanerne og tildels amerikanerne også) skeit i det i Koreakrigen, VC/NVA skeit i det i Vietnamkrigen og all annen opposisjon spesielt Vesten har hatt siden de to krigene har skitt i det også. Hvis argumentet for genferkors er at "jamen konvensjonene da...", ja da bør man kanskje heller gå inn for å endre på disse heller enn å bare innta, eller rettere sagt bare fortsette, en tafatt holdning om at "jamen sånn er det bare".
       Man kan godt ta en prinsipiell diskusjon om konvensjonene er relevante lengre, og om genferkorset kun er et hinder ift dagens stridsbilde. Helt ok.

       Det endrer dog ikke det faktum at man i dag er bundet av dette, og at når man tar på seg genferkorset så innebærer det et ansvar - "sånn er det bare".

       Det ble mange diskusjoner rundt dette ifm Afghanistan, og vårt Role 1 i OMLT var første sanavdeling som ikke hadde genferkors ute.
       It's not about surviving, it's about winning.

       Kommentér


       • #67
        Sv: Bære genferkors?

        Av nysgjerrighet: På hvilket nivå ble avgjørelsen tatt?

        Sent fra min SM-A520F via Tapatalk
        Odd objects attract fire. You are odd.

        Kommentér


        • #68
         Sv: Bære genferkors?

         Ble vel argumentert fra vårt Role 1 til avdelingssjef, som tok det med FOH.
         It's not about surviving, it's about winning.

         Kommentér


         • #69
          Sv: Bære genferkors?

          I forkant av MINURCAT II ble dette tatt opp med krigsadvokaten. Alt støttepersonell tilknyttet sykehuset ble registrert som sanitetspersonell uavhengig av arbeidsoppgaver. Dette påvirket bl.a bevæpning på støttepersonell og ikke minst at majoriteten av kjøretøyene ble genfer-merket.

          Det ble da avgjort at noe personell ble tilknyttet SNR, og dermed ikke tilhørte sykehuset med tilhørende merking og dermed kunne benytte kjøretøy med topcover.

          Ikke den ønskede løsningen, men tidligere uheldige episoder med helsepersonell som topcover oppfattet vi dette som en helgardering.
          “If you find yourself in a fair fight, your tactics suck.”
          ― John Steinbeck

          Kommentér


          • #70
           Sv: Bære genferkors?

           Slenger meg på her også jeg 😜
           MOUT/MOBO-trening av sanitetspersonell. Prinsippielt mener jeg det er helt vesentlig at sanitetspersonell som skal operere i urbane områder har god MOUT/MOBO-trening. Herunder aktuell stridsteknikktrening. Sanietspersonellet må kunne beskytte seg selv og sine pasienter. De må også kunne samhandle med egne styrker, og unngå å utgjøre en trussel for egne. Men de som lærer dem opp er kanskje dyktige på steidsteknikken, men har kanskje ingen erfaring med faktisk sanitetspersonell. Da kan forklaringer på hvorfor være nokså...sprikende. Og til tider direkte feil.

           Når det gjelder bruk av genfermerking og hvilke regler man skal forholde seg til... Enig med AGR. Ha gjerne diskusjoner. Løft det gjerne opp høyere i organisasjonen. Det kan føre til endringer. Men følg de føringer som blir gitt.
           9-8, 9-8 dette er 9.. Iverksett bmp over!!

           Kommentér

           Donasjoner

           Collapse
           Working...
           X