Milforum

Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Turnike-studie ferdig

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • #31
  Sv: Turnike-studie ferdig

  Opprinnelig skrevet av carebear Vis post
  Nye retningslinjer for TQ kommer... ;-)
  Håpar dei kjem her.

  Kommentér


  • #32
   Sv: Turnike-studie ferdig

   Jeg skal komme med oppdatering når denne foreligger.

   Ellers kan man lese litt om vurderingene det nå jobbes med i USA.
   Prosedyrene deres har alltid vært noe anderledes enn våre.
   Og diskusjonene går på flere ulike områder:
   Skal TQ i CUF legges så høyt som mulig, eller noen cm over skaden? (Hittil har vi i Norge benyttet den første for alle fasene, mens de i USA har holdt seg til det siste i alle fasene)
   Skal man revurdere og flytte/bytte ut TQ i TFC/TEC? (Norske retningslinjer har hittil vært å bytte ut TQ, eller legge på en til, men her diskuteres det å flytte TQ lavere. I USA har man lenge valgt å beholde TQ, men dette sees nå på)
   Hvor stramt skal TQ legges (Her beskrives det å stoppe puls nedenfor skaden eller å visuelt se at blødningen har stoppet. Begge deler kan være vanskelig å kontrollere i felt).
   Hvor lenge kan TQ sitte på og løsnes prehospitalt (på et tidspunkt er det "for seint" å løsne TQ og dette gjør mer skade enn å beholde den på med mindre du har de riktige ressursene)
   Hvor mange ganger kan man prøve å konvertere TQ (desto flere misslykkede forsøk, desto mer blod mister pasienten)

   Artikkelen kommer her med klare anbefalinger på disse områdene. Jeg vet at de som revurdere de norske retningslinjene kjenner til disse anbefalte endringene til TCCC Guidlines. Så det blir spennende å se om vi tilnærmer oss dem.

   https://www.naemt.org/docs/default-s...m.pdf?sfvrsn=2
   9-8, 9-8 dette er 9.. Iverksett bmp over!!

   Kommentér


   • #33
    Sv: Turnike-studie ferdig

    Denne dukket opp i fjasbokfeeden min i dag.

    På Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi så ble denne artikkelen lagt ut i dag.

    Skal omsnøring/turniké brukes i Norge?

    Turnike er en gammel metode for å stanse livstruende ekstremitetsblødninger. Metoden ble lagt til side etter en del debatt for 15-20 år siden (se bl.a. Husum H, Gilbert M, Wisborg T, Pillgram-Larsen J. J Trauma 2004;56: 214-5. Prehospital tourniquets: there should be no controversy.) I de siste krigene har den dukket opp på nytt, og er nå standard for militære som førstelinjetiltak ved livstruende ekstremitetsblødninger i fiendtlige situasjoner.    Turniké, bind som brukes til å snøre sammen pulsårene i arm eller ben når en livstruende blødning ikke kan stanses ved trykk direkte mot det blødende stedet. Turnikeet legges som en omsnøring rundt armen eller benet mellom såret og hjertet. Man legger rundt en rem, et tørkle, et belte eller lignende og snurrer det stramt med en stav. Store Norske Leksikon. Bildet viser militær standardversjon.

    Ved Boston Marathon bombene ble turniké brukt på mange med ekstremitetsskader, og noen mener de var helt nødvendige, mens andre hevder de var ubrukelige og skadelige. To nye artikler har tatt for seg hva vi vet om bruken (Scerbo M et al., Prehosp Emerg Care 2016 31 epub ahead of print http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27245978, og Ramly E et al., The state of the union: Nationwide absence of uniform guidelines for the prehospital use of tourniquets to control extremity exsanguination, J Trauma Acute Care Surg. 2016 May; 80: 787-91 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26885993).

    American College of Surgeons – Committee on Trauma har nå i samarbeid med Department of Homeland Security startet en kampanje for tidlig bruk av turniké ved livstruende blødninger som ikke kan kontrolleres med kompresjon, elevasjon, dyp pakking og stramt elastisk bind – som fortsatt er standardmetoden for kontroll av ekstremitetsblødninger fra penetrerende skader. Se de nye retningslinjene og informasjonsmaterialet her (American College of Surgeons) og her (Department of Homeland Security). Turnikéen har altså gått fra å være bandlyst til en nødforanstaltning ved livstruende blødninger som ikke kan kontrolleres med andre metoder – se hvordan på side 52 i Save Lives, Save Limbs læreboken her.

    Turniké er ikke uten problemer og bivirkninger. Den kan medføre venestase, som gir økt blødning og større risiko for kompartmentsyndrom, og den kan ikke stoppe blødning fra arterier i beinmargen. Den kan gi iskemi av et større område enn det skadde fordi den legges over skaden, og reperfusjonen som oppstår når den løsnes kan gi arytmi og blodtrykksfall. Det er altså viktig at turniké ikke ligger lenger enn høyst nødvendig – til pasienten er utenfor farlig sone eller blødningen kan håndteres bedre.

    Turniké som legges på etter at pasienten er i sjokk har dårlig effekt. Ved blødninger som ikke kan kontrolleres på andre måter bør den altså legges rask.

    I forbindelse med innføring av prosedyren for «pågående livstruende vold – PLIVO» foreslo NKT-Traume i sitt høringssvar at opplæringsprogrammet skulle inneholde en kort oppfriskning i behandling av livstruende blødninger, se her. Dette ble ikke tatt til følge i utformingen av opplæringen. Vi tror likevel det kan være nyttig å oppfriske ikke bare bruk av turniké, men også behandling av livstruende ekstremitetsblødninger med standardmetode.
    Svolten og tyst, samband fyst

    Kommentér


    • #34
     Sv: Turnike-studie ferdig

     God artikkel med gode linker.
     Artikkelen er myntet på det sivile, og påvirker ikke i utgangspunktet Forsvarets bruk.
     Men flere og flere ønsker å ha det som en prosedyre sivilt også, og pr nå så er det ikke gitt nasjonale retningslinjer vedrørende sivilt bruk. Lokale helseforetak har derimot begynt å innføre det enkelte steder.
     Jeg er helt enig i at dette er noe som må tas opp og lages nasjonale retningslinjer for i Norge.
     USA forsøker jo å gjøre dette. Sette en standard med klare retningslinjer og evtuelle anbefalinger. Pr nå mangler man en del tallmateriale på bruk på barn og eldre og på pasienter med medisinske sykdommer i tillegg. Det kan tenkes at disse kan reagere dårligere på TQ enn den kategorien vi normalt forbinder med soldater.
     I USA har man tydeligvis gått for å anbefale TQ sivilt. Jeg mener helt klart at det er et viktig prehospitalt verktøy sivilt, til rett tid og sted.
     Det som er viktig å poengtere er at man må ha god og riktig opplæring. Og sånn sett er jeg skuffet over at PLIVO-opplæringen ikke har fulgt anbefalingene rundt opplæring på blødningskontroll.
     9-8, 9-8 dette er 9.. Iverksett bmp over!!

     Kommentér


     • #35
      Sv: Turnike-studie ferdig

      Må berre ta tak i dette med nasjonale prosedyre. I det pre-hospitale Norge i dag finnes det omtrent ikkje nasjonale prosedyrer. PLIVO og AHLR er dei einaste to prosedyrene som er like uansett kvar du er i landet. Bortsett frå desse to så køyre alle foretak sine eigne prosedyrer på der meste.
      Når det gjeld tournique i PLIVO samanheng, så kjem det nok. Men no i første runde valde ein å køyre det enklast mulig for å få alle opp på eit nivå som ein kan jobbe vidare med.

      Kommentér


      • #36
       Sv: Turnike-studie ferdig

       TQ er et verktøy for blødningskontroll som fungerer meget bra i konteksten det er tiltenkt - selvhjelp eller makkerhjelp der annen form for blødningskontroll ikke er hensiktsmessig.

       Stridskontakt er jo et godt eksempel, masseskade med høy forekomst av penetrerende skader eller amputasjoner som følge av eksplosjon/splinter etc. Slike situasjoner gjør det meget krevende å kontrollere blødninger, og bruk av TQ vil frigjøre kapasitet til å gjennomføre andre behandlinger, på flere pasienter.

       Som med alt så trengs det opplæring og trening for å bruke dette riktig, og man må være kjent med farene forbundet med turnike-bruk.

       Dette til tross, amerikanske studier har ikke kunnet peke på en eneste amputasjon som skyldes bruk av TQ - det har stort sett skyldtes skadeomfang eller post-operative infeksjoner.

       Med noen unntak selvfølgelig, evaktider i Norge er såpass kort til kirurgisk behandling at reperfusjonsskader ikke burde være en begrensning, IMO.
       It's not about surviving, it's about winning.

       Kommentér


       • #37
        Sv: Turnike-studie ferdig

        Stemmwr ikke helt det med at det ikke er dokumentert amputasjon som følge av TQ.
        Sitter TQ for lenge på, så vil det føre til vevsdød og amputasjon.

        https://www.naemt.org/docs/default-s...m.pdf?sfvrsn=2

        PFC tar dette på alvor og gjør tiltak i prosedyrene for å motvirke disse og andre skader som følge av TQ-bruk. Norge er helt på ballen her, og som sagt så kommer jeg tilbake til hva man i Forsvaret ender opp med av nye bestemmelser.
        9-8, 9-8 dette er 9.. Iverksett bmp over!!

        Kommentér


        • #38
         Sv: Turnike-studie ferdig

         Litt upresist av meg.

         Jeg mente i Irak og Afghanistan på US soldater.

         Jeg har lest kasuset på den hendelsen som det refereres til i 2012, og det var mye som burde vært gjort i forkant.

         Det står videre i rapporten at to "non-coalition" casualties måtte amputere grunnet TQ som satt på lenge.

         Ikke akkurat skyhøy forekomst. Det er vel et bedre utfall enn å dø, skulle jeg tro.
         It's not about surviving, it's about winning.

         Kommentér


         • #39
          Sv: Turnike-studie ferdig

          Ja, riktig at det er lave tall. Og de må tilstrebes å holdes lave. Mye av årsaken er gode tourniqueter, god opplæring og riktig bruk, og ikke minst kort evakueringstid. Feiler man på noe av dette, er det som mange andre medisinske prosedyrer, mulighet for å påføre våre pasienter mer skade og også død.
          Men det skal være sagt, jeg er en stor tilhenger av TQ.
          9-8, 9-8 dette er 9.. Iverksett bmp over!!

          Kommentér


          • #40
           Sv: Turnike-studie ferdig

           Jepp, enig.

           Mortalitet og morbiditet må minimeres/reduseres, spesielt med tanke på inngrep/behandlinger iverksatt av førstehjelper.
           Det krever gode turnikeer, opplæring, trening og riktig bruk.

           Improviserte turnikeer, som man hadde før i tiden, fungerer meget dårlig, og er en av grunnene til den store skepsisen. Andre grunner var feil bruk (man la den på feil sted).

           Jeg personlig er tilhenger av "high and tight" under CUF, og utbedring under TFC -> med da fokus på å erstatte TQ.

           Det er verdt å merke seg at Canadian Forces og 75th Ranger Regiment har 100% save rate etter innføringen av TCCC programmer.
           It's not about surviving, it's about winning.

           Kommentér


           • #41
            Sv: Turnike-studie ferdig

            Army, Marines field next-generation tourniquet

            https://www.armytimes.com/articles/a...ion-tourniquet

            Sent fra min E5603 via Tapatalk
            Odd objects attract fire. You are odd.

            Kommentér


            • #42
             Sv: Turnike-studie ferdig

             Alle burde lære førstehjelp og da også Turnike
             https://medium.com/@rangerfisher/fro...s-f3d99cac86bf

             Right now, as a medical student, my life is spent in the books. But before beginning my journey in medical school, I was an Army Ranger and deployed eight times to combat. Let me share a story from one of those deployments, about Zak Graner, and how tourniquets saved his life.             Dr. Frank Butler received the Maj. Jonathan Letterman Medical Excellence Award on Sept. 15.
             http://www.pnj.com/story/news/milita...ing/723014001/

             Butler, a retired Navy captain and eye surgeon who works at Pensacola Naval Hospital, was the command surgeon for U.S. special operations when American forces entered Afghanistan after the 9/11 terrorist attacks.
             In response to a high number of special forces soldiers bleeding to death from gunshot wounds or roadside bomb attacks, Butler led the push to have every soldier trained in tourniquet use and to carry tourniquets as part of their standard-issue equipment. The tourniquets are credited with saving the lives of thousands of soldiers.
             The 2017 Letterman Award recognized Butler as medical leader and innovator in battlefield medicine. The award also recognized Butler for his work with the Department of Defense's Committee on Tactical Combat Casualty Care and the White House Stop The Bleed campaign, which has brought combat medical techniques to police and other first responders.             The Stop The Bleed initiative pushes for tourniquets to be available in schools, shopping centers, airports, stadiums and other public places where mass shootings or bombings could occur. The goal of Stop The Bleed is to have tourniquet training become as common as CPR training and to have tourniquets located next to defibrillators in public places.
             Død ved Kølle!
             Bla bla... Hybrid warfare is easy

             Kommentér


             • #43
              Sv: Turnike-studie ferdig

              Nye føringer for TQ:
              FR og AFR skal legge TQ "high & tight". TQ er et midlertidig behandlingstiltak og skal erstattes så snart som mulig. Indikasjon for TQ er livstruende komprimerbare eksterne blødninger og/eller amputasjoner på ekstremiteter. Stram TQ til blødning stanser. Hvis blødning ikke stanser, sett på en TQ i tillegg ved siden av den andre.
              Dersom TQ er satt på på feil indikasjon kan FR/AFR fjerne TQ og erstatte med enkeltmannspakke eller trykkbandasje.

              Kun for sanitetsnivå over AFR:
              På høyere sanitetsnivå forventes det bedre anatomisk forståelse, og disse kan da sette TQ 5 cm ovenfor blødningsstedet hvis blødningsfokuset er lett å identifisere. Personell på disse høye nivåene kan konvertere TQ. TQ bør konverteres/erstattes med andre behandlinger så tidlig som takisk mulig og helset ikke senere enn 2 timer etter påsetting. Kontraindikasjoner for konvertering: Traumatisk amputasjon, ingen mulighet for å overvåke den skadede for reblødning, blødningssjokk, taktisk situasjon umuliggjør å bruke tid på prosedyren og/eller TQ har stått på i mer enn 6 timer. Prosedyren for konvertering er pakking av såret og påfølgende trykkbandasje/kompresjon.

              Sånn i korte trekk... ;-)
              9-8, 9-8 dette er 9.. Iverksett bmp over!!

              Kommentér


              • #44
               Sv: Turnike-studie ferdig

               Opprinnelig skrevet av carebear Vis post
               Nye føringer for TQ:
               FR og AFR skal legge TQ "high & tight". TQ er et midlertidig behandlingstiltak og skal erstattes så snart som mulig. Indikasjon for TQ er livstruende komprimerbare eksterne blødninger og/eller amputasjoner på ekstremiteter. Stram TQ til blødning stanser. Hvis blødning ikke stanser, sett på en TQ i tillegg ved siden av den andre.
               Dersom TQ er satt på på feil indikasjon kan FR/AFR fjerne TQ og erstatte med enkeltmannspakke eller trykkbandasje.

               Kun for sanitetsnivå over AFR:
               På høyere sanitetsnivå forventes det bedre anatomisk forståelse, og disse kan da sette TQ 5 cm ovenfor blødningsstedet hvis blødningsfokuset er lett å identifisere. Personell på disse høye nivåene kan konvertere TQ. TQ bør konverteres/erstattes med andre behandlinger så tidlig som takisk mulig og helset ikke senere enn 2 timer etter påsetting. Kontraindikasjoner for konvertering: Traumatisk amputasjon, ingen mulighet for å overvåke den skadede for reblødning, blødningssjokk, taktisk situasjon umuliggjør å bruke tid på prosedyren og/eller TQ har stått på i mer enn 6 timer. Prosedyren for konvertering er pakking av såret og påfølgende trykkbandasje/kompresjon.

               Sånn i korte trekk... ;-)
               Hvor finner jeg dette i større trekk? :-)

               Sent fra min SM-G965F via Tapatalk
               Your signature cannot be longer than 70 characters long.

               Kommentér


               • #45
                Sv: Turnike-studie ferdig

                Opprinnelig skrevet av Hulkinator Vis post
                Hvor finner jeg dette i større trekk? :-)

                Sent fra min SM-G965F via Tapatalk
                I Forsvarets tilaksbøker i Bliksund. Man må pr nå være tilknyttet Forsvaret for å få tilgang.
                Men det finnes nå prosedyrevideoer på youtube som alle kan se....
                9-8, 9-8 dette er 9.. Iverksett bmp over!!

                Kommentér


                • #46
                 Sv: Turnike-studie ferdig

                 Opprinnelig skrevet av carebear Vis post
                 I Forsvarets tilaksbøker i Bliksund. Man må pr nå være tilknyttet Forsvaret for å få tilgang.
                 Men det finnes nå prosedyrevideoer på youtube som alle kan se....
                 «Tilknyttet» var jo et vidt begrep, så hvordan skaffer man seg en bruker knyttet til Forsvaret?
                 Det er bedre å ta toget med NSB enn å fly med LSD.

                 Kommentér


                 • #47
                  Sv: Turnike-studie ferdig

                  "Tilknyttet" betyr i denne sammenheng at du enten er i Forsvarets produksjonsstruktur eller styrkestruktur (inne til tjeneste i Forsvaret eller en del av en mobiliseringsstyrke (som områdestrukturen i HV)).
                  FSAN har sendt ut skriv til alle avdelinger i Forsvaret om hvordan skaffe brukernavn og passord. Denne informasjonen er også publisert på Forsvarets intranettsider og i FOBID. Alle som får ny sanitetsopplæring får dette av sine instruktører. Alle sanitetsinstruktører og hovedinstruktører får dette som informasjon når de får opplæring i det nye konseptet.
                  Det forventes at grenene og avdelingene selv også finner måter å distribuere denne informasjonen til sine soldater, men det er ikke alle avdelinger som har satt igang med den nye utdanningen.
                  Det er fortsatt flere ubrukte informasjonskanaler som kan nyttes for spreding av informasjonen, men siden det pr nå er sagt at kun produksjonsstruktur og styrkestruktur skal ha tilgang (andre må søke om tilgang via FSAN), så kan ikke dette legges ut åpent på nett.
                  9-8, 9-8 dette er 9.. Iverksett bmp over!!

                  Kommentér

                  Donasjoner

                  Collapse
                  Working...
                  X