Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Fokus: Russland - Politikk og strategi

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Sv: Fokus: Russland. Putin, Forsvaret, Nyheter

  Så kan man jo i lys av dagens dato måle avstander fra Hamburg og andre tyske havner til Oslo, Bergen, Trondheim og Narvik, og huske på hva utfallet av det ble... Og ikke minst hvorfor...
  two to the heart, one to the mind...

  Kommentér


  • Sv: Fokus: Russland. Putin, Forsvaret, Nyheter

   Tyskerne satte inn 7 divisjoner i angrepet på Norge og 2 + en brigade mot Danmark, og hadde i tillegg nok av divisjoner til å sikre Polen og grensen mot Frankrike, samt forberede angrepet mot Belgia, Nederland og Frankrike. Luftwaffe brukte over 100 jagerfly, over 200 bombefly og nesten 600 transportfly i angrepet på Danmark og Norge. Allikevel var dette nærmest så vidt det holdt mot det som kanskje var Europas dårligst trenede og utstyrte hær som ikke var mobilisert.
   At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

   Kommentér


   • Sv: Fokus: Russland. Putin, Forsvaret, Nyheter

    Hjertens enig med Lille Arne — la oss ikke male fanden på veggen og innbille oss at russerne er i nærheten av å kunne etablere noe som ligner en frontlinje ved Trondhjemsfjorden eller lignende.
    Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

    Kommentér


    • Sv: Fokus: Russland. Putin, Forsvaret, Nyheter

     Russland aktiverer 1. garde stridsvognarme igjen:

     https://m.youtube.com/watch?v=h0olqSue3kM
     At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

     Kommentér


     • Sv: Fokus: Russland. Putin, Forsvaret, Nyheter

      Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
      Russland aktiverer 1. garde stridsvognarme igjen:

      https://m.youtube.com/watch?v=h0olqSue3kM
      Dette er et tydelig tegn på at Russland frykter at man kan komme i krig med NATO.
      Minsk, det nye Utopia

      Kommentér


      • Sv: Fokus: Russland. Putin, Forsvaret, Nyheter

       Dette er vel på linje med 6. Divisjonskommandoen vi hadde her til fjells. Man mener man ikke kan lede et så stort spenn av brigader separat, så man oppretter kommandoledd i mellom. Oppfatter ikke at det innebærer spesielt mange flere stridsvogner og soldater, men mer stjerner og radioer. Men det er forsåvidt også interessant, det innebærer at man forbereder seg på større operasjoner.
       TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

       Kommentér


       • Sv: Fokus: Russland. Putin, Forsvaret, Nyheter

        Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
        Hjertens enig med Lille Arne — la oss ikke male fanden på veggen og innbille oss at russerne er i nærheten av å kunne etablere noe som ligner en frontlinje ved Trondhjemsfjorden eller lignende.
        Hvorfor skulle de etablere en frontlinje der?

        Jeg antydet bare at de nok ville forsøke å uskadeliggjøre NATO-lagrene der. Og sannsynligheten for å feie det under teppet hos USA er betydelig mindre om de gjør dette manuelt enn om de gjør det ved å bruke ballistiske- og krysser-missiler, som sannsynligvis ville drepe store mengder sivile.

        Etter å ha ødelagt lagrene ville de mest sannsynlig trekke seg nordover igjen, og ødelegge alt av broer og tunneller de kommer over, slik at de nettopp ikke skal få noen etter seg. Alt dette skjer selvfølgelig under en luftvern-paraply, med flystøtte, og svenskene og finnene vil være tvunget til å sitte stille og se på, med garantier/trusler som bakteppe.

        Det snakkes om at Tyskland brukte 7-divisjoner + hundrevis av fly, og klarte bare såvidt å ta Norge. Det stemmer nok, men nå ser jeg ikke for meg at russerene ville okkupert hele Norge. De ville kun sørget for å trekke tennene våre, og kontrollert strategiske steder i nord. Ikke har vi noen operativ Oscarsborg eller Hegra festning heller, og Narvik betyr ikke noe for russerene. Samtidig så har vi minimalt av ressurser å mobilisere, og kun lette våpen i distriktene.

        Dette vil sannsynligvis ikke kunne skje i et vakuum, det russiske folket må føle seg truet for å kunne godta et angrep på et NATO-land.
        two to the heart, one to the mind...

        Kommentér


        • Sv: Fokus: Russland. Putin, Forsvaret, Nyheter

         Det er interessant å lese i detalj de avgraderte rapportene fra 1970-tallets forsvarsanalyser (i dag er de selvfølgelig mye bedre, men det er de fra 1970-tallet som er avgraderte og tilgjengelige).

         Den første helhetlige analysen med stor bruk av både vanlige krigsspill (der erfarne offiserer spilte begge sider) og numeriske simuleringer, der man tok inn alle elementer (luft, sjø og land) ved et sovjetisk angrep på Norge, var i kampflyanalysen som munnet ut i sluttrapporten "Analyse av alternative anvendelser av ressurser i kampflysektoren for perioden 1975-1990", utgitt i februar 1975 av FFI. Den var skrevet av Ragnvald H. Solstrand, gradert Hemmelig (trykket i 50 eksemplarer) og var svært viktig som bakgrunn da man valgte F-16. Den ble avgradert i desember 2001.

         Den var basert på den mest oppdaterte informasjon FO/E (i dag Forsvarets Etterretningstjeneste) hadde om hva man kunne forvente av sovjetiske kapasiteter. De scenariene som ble diskutert (og som var pekt ut av Forsvaret overkommando fra 1970 og som det var foretatt en rekke krigsspill for) var:

         1) Begrenset angrep på Finnmark, der Sovjetunionens hensikt er å oppnå politiske og/eller militære konsesjoner vis a vis Norge. I Norge forøvrig ville det foretas begrensede aksjoner mot Troms for å isolere Finnmark.

         2a) Begrenset angrep på Finnmark og Troms, der Sovjetunionens hensikt er besettelse av vesentlige deler av Nord-Norge. Det ville foretas begrensede aksjoner mot Sør-Norge for å isolere Nord-Norge.

         2b) Begrenset angrep som 2a, men også fremstøt mot Trøndelag. Sovjetunionens hensikt er besettelse av Nord-Norge, inklusive Nordland. Relativt omfattende aksjoner settes inn mot Sør-Norge for å dele Norge og for å isolere Norge som helhet.

         3) Konvensjonelt storangrep rettet mot hele NATOs nordregion. Hensikten er besettelse av vesentlige deler av nordregionen. Relativt omfattende aksjoner settes inn mot Sør-Norge for å dele Norge og for å isolere Norge som helhet og indikasjoner taler for forestående fremstøt fra sør mot Sør-Norge.

         Det var scenario 2a man analyserte i størst detalj og som konklusjonene var bygget på. For scenariene 1, 2a og 2b anså man at det var en forutsetning for Sovjetunionen at de kunne holde operasjonene begrenset og erklære sine mål som nådd før NATO eller enkelte av våre allierte nådde å reagere på en måte som kunne påvirke operasjonene. Derfor måtte et angrep settes inn så overraskende som mulig, noe som gjorde at store styrker ikke ville overføres til nordområdet fra andre deler av Sovjetunionen før operasjonens start.

         Jeg antar at det er mye av den samme tankegangen man har i dag, og da er det sannsynlig at dagens Russland (men det kan endre seg i løpet av meget få år) kun har kapasitet til å gjennomføre scenario 1.

         De styrker FO/E i 1975 så for seg at Sovjetunionen ville være i stand til å sette inn i et angrep på Norge etter scenario 2a eller 2b i løpet av rapportens tidshorisont (fram til 1990) var:

         Landstyrker:
         4 motoriserte infanteridivisjoner
         1 SCUD-brigade
         1 luftvernmissilregiment
         1 ingeniørregiment
         1 feltartilleriregiment
         1 panservernregiment
         2 fallskjermregimenter
         1 marineinfanteribrigade

         Sjøstyrker:
         6 jagere (Kildin-, Kanin- , Kashin-klasse) og
         22 fregatter og korvetter (Riga-, Petya-, Poti-, Grisha-klasse) som eskorte av landgangsflåten.
         20 landgangsfartøyer (Alligator- og Polnochny-klasse)
         24 "sivile" handelsfartøyer
         Et antall Krivak-klasse jagere og Kresta-klasse kryssere som eskorte i åpent farvann og til flankestøtte

         Luftstyrker:
         55 middelstunge bombefly
         175 luftforsvarsfly (35 meget avanserte, 60 avanserte, 80 enkle)
         110 jagerbombere (50 avanserte, 60 enkle)
         60 taktiske rekognoseringsfly
         5 luftbårne K&V-stasjoner
         150 transportfly
         70 transporthelikoptre

         Målet med de norske forsvarsbestrebelser var å etabler en klar kampsituasjon både i Troms og Finnmark og å sikre mulighetene for alliert hjelp. Man tok sikte på å sinke fremrykningen og påføre angriperen størst mulige tap. Hovedvekten skulle legges på forsvaret av Troms for å sikre så lenge som mulig mulighetene for innføring av alliert hjelp.

         Jeg tror det er mye her som kan overføres til idag, men hovedforskjellen er at dagens russiske tilgjengelige styrke er tallmessig svært mye mindre enn det som er nevnt her (men det er også den norske...). Derfor er det nok riktig at det bare er scenario 1 Russland har kapasitet til å utføre pr 2016.
         Last edited by hvlt; DTG 120921 Apr 16, .
         At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

         Kommentér


         • Sv: Fokus: Russland. Putin, Forsvaret, Nyheter

          Har denne vært postet enda? BBC har dramatisert et tenkt scenario der Russland starter å vigle opp stemningen i Baltikum/Estland, og der ting deretter baler på seg til å bli 3. Verdenskrig. En time med ganske høy produksjonsverdi. Denne må sees IMHO:
          > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
          Elite Som En Trensoldat

          Kommentér


          • Sv: Fokus: Russland. Putin, Forsvaret, Nyheter

           En russisk FSB-oberst og tidligere polititopp fra Kolahalvøya står i sentrum for en isende kald og ukjent spionkonflikt mellom Russland og Norge.

           Mannen hevder at han ble rekruttert som spion av Norge og USA, men at han etter flere år i landflyktighet i Skandinavia rømte tilbake til Russland i bagasjerommet på en bil.

           Ingrediensene er som tatt ut av en spionthriller av John le Carre: En russisk oberst fra sikkerhetspolitiet FSB rømte i august 2010 til Norge. Mannen, som var politisjef i Montsjegorsk i Murmansk fylke, få mil fra Finnmark, hevder at han gjennom nærmere ti år forut for avhoppingen var blitt systematisk pleiet av norske politifolk som arbeidet for PST.

           > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
           Odd objects attract fire. You are odd.

           Kommentér


           • Sv: Fokus: Russland. Putin, Forsvaret, Nyheter

            Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
            Russland aktiverer 1. garde stridsvognarme igjen:

            https://m.youtube.com/watch?v=h0olqSue3kM
            Mer om reaktiveringen av 1. garde stridsvognarme og nye russiske panserdivisjoner: > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
            At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

            Kommentér


            • Sv: Fokus: Russland. Putin, Forsvaret, Nyheter

             Opprinnelig skrevet av Znuddel Vis post
             En russisk FSB-oberst og tidligere polititopp fra Kolahalvøya står i sentrum for en isende kald og ukjent spionkonflikt mellom Russland og Norge.

             Mannen hevder at han ble rekruttert som spion av Norge og USA, men at han etter flere år i landflyktighet i Skandinavia rømte tilbake til Russland i bagasjerommet på en bil.

             Ingrediensene er som tatt ut av en spionthriller av John le Carre: En russisk oberst fra sikkerhetspolitiet FSB rømte i august 2010 til Norge. Mannen, som var politisjef i Montsjegorsk i Murmansk fylke, få mil fra Finnmark, hevder at han gjennom nærmere ti år forut for avhoppingen var blitt systematisk pleiet av norske politifolk som arbeidet for PST.

             > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
             Det er bra vi har etterretning.
             Dulce et decorum est pro patria mori, sed dulcius pro patria vivere, et dulcissimum pro patria bibere.

             Kommentér


             • Sv: Fokus: Russland. Putin, Forsvaret, Nyheter

              In February, Finland’s Foreign Minsitry suggested in a memorandum to Moscow that also citizens of EU, Switzerland and nationalities from European Econimc Area (EEA) Norway, Iceland and Liechtenstein should be allowed to travel across Lapland’s eastern border to Russia.

              That proposal was rejected outright by Moscow.

              “Russia wanted to break the unity of Finland and the European Union, and it succeeded,” Iltalehti writes.
              Les mere: > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

              Hyggelige naboer!

              Kommentér


              • Sv: Fokus: Russland. Putin, Forsvaret, Nyheter

               In one of Russia’s biggest reshuffle of law-enforcement authorities ever, President Putin merges the country’s Ministry of Interior with a string of other federal bodies, among them the Federal Illegal Drugs Control Authority and the Migration Service.

               The establishment of the new Russian National Guard was presented by the Kremlin in last week’s meeting in the country’s Security Council.

               The new powerful body will include about 300,000 officers and become one Russia’s most powerful law enforcement authorities. It will be headed by Viktor Zolotov, the former leader of the president’s security service, and will be directly subordinated the president.
               In addition, the forces will also be authorized to engage abroad. According to the presidential decree, the National Guard can on the request of the president take part in operations on «support and restoration of international peace and security», newspaper Kommersant reports.
               Les mer: > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

               Så et verktøy ikke bare for å bekjempe terrorister og undertrykke dissidenter men potensielt også bidra til hybrid krigføring?

               Hvordan bør hybridkrig egentlig håndteres? Kanskje det ikke bestandig er slik at F-35 og fregatter er de rette verktøyene i slike situasjoner. Kanskje vi bør styrke HV og spesialsoldatene?

               Kommentér


               • Sv: Fokus: Russland. Putin, Forsvaret, Nyheter

                Tsjetsjenske spesialstyrker har landet på Svalbard melder The independent Barents observer: > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

                Etter hva jeg kan se av bildene ser det ut i hvert fall ut som om bagasjen er av militær karakter, men det er det vel ikke noe forbud mot.
                Si vis pacem, para bellum

                Kommentér


                • Sv: Fokus: Russland. Putin, Forsvaret, Nyheter

                 Kom over dette fra et engelskspråklig russisk nettsted:
                 > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

                 "Members of spetsnaz from «the Flying squad» flew from Chechnya to the Arctic on March 29 to participate in military exercises of the defense Ministry. This is the first Arctic teachings of the Chechen special forces. They involve about 20 people, including the instructor’s group.

                 Fighters of «the Flying squad» were parachuted to the North pole with a height of about 2.5 km, then made eight-kilometer March in full gear and at a temperature of minus 40 degrees, and after the March found and destroyed command posts of the imaginary enemy, clarifies the Agency."

                 Dette er lagt ut 8. april, så jeg er ikke sikker på om det har sammenheng med hendelsen på Svalbard, men den Tsjetsjenske styrken har i tilsynelatende ødelagt en kommandoplass tilhørende en fiktiv fiende, så her er det i hvert fall et snev av militær aktivitet.
                 Si vis pacem, para bellum

                 Kommentér


                 • Sv: Fokus: Russland. Putin, Forsvaret, Nyheter

                  > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

                  > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

                  LOL skulle likt å se Amerikanske reaksjoner på tilsvarende skip fra andre nasjoner i Mexico-gulfen...
                  Tror ikke de hadde nøyd seg med ubevæpnede fly....
                  Død ved Kølle!
                  Bla bla... Hybrid warfare is easy

                  Kommentér


                  • Sv: Fokus: Russland. Putin, Forsvaret, Nyheter

                   Opprinnelig skrevet av loke2 Vis post
                   Les mer: > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

                   Så et verktøy ikke bare for å bekjempe terrorister og undertrykke dissidenter men potensielt også bidra til hybrid krigføring?

                   Hvordan bør hybridkrig egentlig håndteres? Kanskje det ikke bestandig er slik at F-35 og fregatter er de rette verktøyene i slike situasjoner. Kanskje vi bør styrke HV og spesialsoldatene?
                   Det er vel egentlig snakk om å ha en styrke som står rett under presidenten slik som SANG, da har man to maktfaktorer som man kan spille mot hverandre og slippe statskupp.

                   Hybrid krigføring er typisk tenketank bussword*, det er mer normal krig enn all annen krig vesten har drevet med. Det er flere eksempler fra historien om hybridkrig enn om konvensjonell krig.

                   I klartekst er svaret som Estlands kommanderende general sa om "grønne menn"; Skyt dem på stedet!** Eller plakaten på veggen og solide voksne ledere på lavt nivå på vår side.


                   *vanligvis etterfulgt av en lang tirade om at man må styrke en helt spesifikk kapasitet, som over hode ikke har noe som helst med tenketankens finansiering eller de ansattest tidligere våpengren...no sir...

                   **Fritt etter hukommelsen
                   Død ved Kølle!
                   Bla bla... Hybrid warfare is easy

                   Kommentér


                   • Sv: Fokus: Russland. Putin, Forsvaret, Nyheter

                    Opprinnelig skrevet av loke2 Vis post
                    Les mere: > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

                    Hyggelige naboer!
                    PsyOps på høygir, snart spiser Putin småbarn til frokost.

                    Finlands president sier dette:

                    "dag har president Sauli Niinistö uttalat sig i frågan under ett besök i Lappland.

                    - Det var Finlands önskan att få till stånd ett avtal om att begränsa gränstrafiken vid östgränsen. Ryssland hade för egen del inga sådana önskemål, sade Niinistö i Ivalo.

                    Presidenten påminde om hur situationen var ännu för någon månad sedan.

                    - Vi (inklusive medierna) var mycket oroliga, till och med överdrivet oroliga, för att hundratalstusen människor skulle komma över gränsen från Ryssland. Det är självklart att vi agerade, sade presidenten."

                    > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
                    Minsk, det nye Utopia

                    Kommentér


                    • Sv: Fokus: Russland. Putin, Forsvaret, Nyheter

                     Gammelt nytt nå, men jeg vet ikke om det har blitt nevnt her før?

                     Russlands base på Alexandra land er nå sannsynligvis sluttført. De har en struktur på 14,000 kvadratmeter (stort nok til å tillate 150 personer oppholde seg der i 18 måneder uten ekstern support, ifølge Russland.)


                     Stratfor har et fint luftfoto av basen (scroll litt ned):

                     > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

                     14000 kvadratmeter, det blir 93 kvadratmeter per mann -- de får god plass å boltre seg på!

                     Avstanden fra Alexandra Land til Svalbard er ca. 600 km hvis øyemålet mitt ikke er helt feil.

                     Kommentér


                     • Sv: Fokus: Russland. Putin, Forsvaret, Nyheter

                      Professor Geir Ulfstein mener at tsjetsjenske spesialsoldaters mellomlanding kan være et brudd på svalbardtraktatens artikkel 1 og norsk suverenitet.
                      > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

                      UD derimot mener dette er uproblematisk iom at flyselskapet hadde de nødvendige tillatelser. Innstrambildene framstår for meg som skrytebilder for en tsjetsjensk spesialavdeling under opphold på Svalbard. Det virker som om UD opptrer forsiktig her for å unngå å provosere. Er det snakk om brudd på suverenitet så burde det jo reageres.
                      Si vis pacem, para bellum

                      Kommentér


                      • Sv: Fokus: Russland. Putin, Forsvaret, Nyheter

                       Hvis det skulle bli krig på nytt i Norge, vil det trolig skje i form av en hybridkrig, med skjulte virkemidler og med skjult avsender. Et krigsutbrudd vil i den første fasen kunne likne mer på terror enn hva nordmenn opplevde i 2. verdenskrig. Ekspertene har vesentlig mindre tro, om noen, på en konvensjonell invasjon av Norge.

                       – Hybridkrigføring er eksempelvis når en stat bruker sivile virkemidler eller militære som de stripper av sine uniformer, sine distinksjoner, sånn at en ikke kan se hvilken stat de tilhører. Så staten fører krig, men tar ikke ansvar for den krigen. Det er en gammel form for krigføring, men som er vanskelig å håndtere, sier Ståle Ulriksen, forsker ved Sjøkrigsskolen og Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

                       – Hybridkrigen kan begynne i det små og være vanskelig å få øye på, sier han og nevner noen eksempler: – Informasjonsoperasjoner, påvirkningsoperasjoner, cyberangrep, nettroll.

                       – Hvordan vil hybridkrigføring kunne arte seg dersom Norge blir utsatt for den type virkemidler?

                       – Den vil antagelig se ut som en blanding av terroraksjoner og sabotasjeaksjoner, og den vil skape ustabilitet, uro. Den vil kanskje forsøke å ramme strategiske norske kapasiteter ved å bedrive sabotasje, attentat. Den type ting, sier Ulriksen.
                       Oberstløytnant Eystein Kvarving i Forsvarsstaben bekrefter at hybridkrigføring er en del av analysen som er gjort som grunnlag for forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR).


                       – I arbeidet med fagmilitært råd har det vært gjort en grundig strategisk grunnlagsanalyse, som vi kaller den, inkludert oppdaterte trusselvurderinger. Jeg kan ikke gå inn på disse. De er gradert. Men jeg kan si at hybridkrigføring er en del av disse.
                       > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

                       Det er bra at forsvaret er obs på disse tingene og planlegger mottiltak.

                       Kommentér


                       • Sv: Fokus: Russland. Putin, Forsvaret, Nyheter

                        > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

                        Russlands president Vladimir Putin har hemmelige spesialtropper plassert ut i vestlige land. Det hevder forfatteren Boris Reitschuster i sin bok «Putins skjulte krig», ifølge tyske Bild.de.

                        Kommentér


                        • Sv: Fokus: Russland. Putin, Forsvaret, Nyheter

                         Click image for larger version

Name:	Uten navn.jpg
Views:	1
Size:	85,6 KB
ID:	865885

                         Veggpynt.


                         Om noen ønsker fullversjon i PDF send meg en PM.

                         Jeg tenker å printe ut i A3
                         Godkjent sansoldat

                         Kommentér


                         • Sv: Fokus: Russland. Putin, Forsvaret, Nyheter

                          Interessant intervju med Phillip Karber, som har vært i Ukraina flere ganger og sett hvordan moderne russisk krigføring foregår:

                          > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] (klikk på "Russias military capabilities" under video-bildet)

                          Noen stikkord:

                          Massiv EW
                          Utstrakt bruk av UAV (droner) 16 forskjellige typer UAV i bruk. "Bombing by UAV". "whole revolution going on"
                          "precision strike" med artilleri
                          "they took out two Ukranian mech battalions in three minutes"
                          Osv.

                          Kommentér


                          • Sv: Fokus: Russland. Putin, Forsvaret, Nyheter

                           Karber har vært en kilde med troverdighetsproblem siden 70-talet.

                           > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
                           Minsk, det nye Utopia

                           Kommentér


                           • Sv: Fokus: Russland. Putin, Forsvaret, Nyheter

                            For det første kan jeg ikke skjønne at noen orker å lese Defensenews.com og om man går til orginaldokumentet til Karber(Som det ligger link til i MLRS tråden) så er det tydelig at han slurver mer enn hva som er tillat på Norsk Videregående.
                            Død ved Kølle!
                            Bla bla... Hybrid warfare is easy

                            Kommentér


                            • Sv: Fokus: Russland. Putin, Forsvaret, Nyheter

                             Opprinnelig skrevet av loke2 Vis post
                             Gammelt nytt nå, men jeg vet ikke om det har blitt nevnt her før?

                             Russlands base på Alexandra land er nå sannsynligvis sluttført. De har en struktur på 14,000 kvadratmeter (stort nok til å tillate 150 personer oppholde seg der i 18 måneder uten ekstern support, ifølge Russland.)


                             Stratfor har et fint luftfoto av basen (scroll litt ned):

                             > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

                             14000 kvadratmeter, det blir 93 kvadratmeter per mann -- de får god plass å boltre seg på!

                             Avstanden fra Alexandra Land til Svalbard er ca. 600 km hvis øyemålet mitt ikke er helt feil.
                             Korreksjon: Basen er ikke helt sluttført ennå.

                             Ser ut til at den også blir mer omfattende enn tidligere antydet?


                             Shoigu this week paid a visit to the Island of Alexandra land at Franz Josef Land, the site for Russia’s new northernmost military base. Several major installations are under construction on the island, among them a 2,500 meter long air strip and a 14,000 square meter base compound.
                             According to new Northern Fleet Commander Nikolay Yevmenov, the new base will house a fleet of either MiG-31 or Su-34 fighter aircrafts, as well as refuelling tankers Il-78.
                             > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

                             Kommentér


                             • Sv: Fokus: Russland. Putin, Forsvaret, Nyheter

                              Brutal analyse, forfatteren gir Putin-administrasjonen maks ett år igjen, med mindre oljeprisene stiger så de kan "kjøpe seg ut", eller setter til livs et fat ideologiske kameler og greier å forsone seg med vesten: > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

                              Jeg tror forfatteren undervurderer seigheten i Putins regime, men han peker på noen veldig sentrale svakheter det lider av.
                              "De känner döden, de vet at den som slutar vandra dör, och att en knivskada, ett benbrott, en plötslig hosta kan vara avskedstecknet."

                              Kommentér


                              • Sv: Fokus: Russland. Putin, Forsvaret, Nyheter

                               Petrov sa det også i 2012. Eller da var det maks 2 år igjen.
                               Minsk, det nye Utopia

                               Kommentér

                               Takk for innsatsen F-16

                               Collapse

                               Working...
                               X