Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Fokus: Russland - Politikk og strategi

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Znuddel
  replied
  Russlands utenriksminister kommer med kjente uttalelser om Arktis i forkant av "The 12th Ministerial meeting of the Arctic Council" på Island 20. mai:

  Vi er ansvarlige for å holde den arktiske kysten trygg. La meg understreke dette igjen: Dette er vårt land, og våre farvann. Men når Nato prøver å rettferdiggjøre at de rykker fram i Arktis, skaper det en annen situasjon.
  .

  UD og andre forskningsinstitusjoner og Ola Kaldager avfeier kritikken. Det nevnes også at Russland ikke har noe å tjene på en eventuell krig, men på å opprettholde forsøkene på å kue norsk utenrikspolitikk og å opprettholde usikkerhet.

  > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Leave a comment:


 • Znuddel
  replied
  NOF HV med en kommentar om GRU/Spetznas' utvikling og rolle i Russlands utenrikspolitikk:

  NÅR GRU OG RUSSISKE SPESIALSTYRKER VOKSER!
  Den militære etterretningstjenesten GRU og dets relaterte spesialstyrker, Spetsnaz, synes å ha blitt tilført stadig mer fokus og flere ressurser på russisk side. Dette, samtidig som et nytt mønster tegner seg - der grensen mellom operasjoner i fred og krig er i ferd med å bli visket ut. Skillet mellom sivile og militære mål synes også å være skjørt.
  Professor Mark Galeotti ved University College London er en kjent spesielt på russiske forhold. Han mener at angrepet på Ukraina i 2014, inklusive Krim, representerte et «turning point» i Moskva. - Det russiske etterretningssamfunn opererer nå med tankesett for krig, hevder Galeotti overfor det franske nyhetsbyrået AFP. Blant dem som støtter dette synspunktet er redaktøren av nettstedet Agentura.ru.
  Det er etter hvert flere episoder som bekrefter at den militære, russiske etterretningstjenesten GRU og dets spesialstyrker, Spetsnaz, gradvis er tilført betydelig mer ressurser for blant annet å kunne utføre drap og sabotasje-aksjoner også i fredstid. Rent historisk representerer metodene egentlig ikke noe nytt, da det på russisk side fortsatt videreføres en kultur der den politisk motiverte voldskulturen har overlevd inn i et nytt årtusen, der det fortsatt ikke er klare skiller mellom sivile og militære mål.

  I krigsmodus – i fredstid.
  Spetsnaz, som bør sees i sammenheng med den militære etteretningstjenesten GRU, opptrer som før gjerne som en del av andre styrker, men synes nå å operere i krigsmodus – også i fredstid. Det vil i praksis si at det – under GRU’s vignett gjennomføres direkte aksjoner som alvorlig sabotasje og drap også i fredstid. Noe som gjør at fellesskapet GRU og Spetsnaz følges mer tett, og det igjen avslører en vekst i styrke og operasjonsfelt som stadig blir mer tydelig.
  Spetsnaz-operasjonene gikk inn i en ny æra i forbindelse med invasjonen og krigføringen i Afghanistan – inklusive likvidasjoner (1979-1989), krigene i Tjetjenia (1994-1996 og 1999-2009), Georgia (2009) og så i Dombas-regionen og på Krim (2014-2021), samt Syria (2015-2021).

  Skarpe øvelser i svensk skjærgård?
  9. desember 1987 gjorde to svenske dykkere et sensasjonelt funn utenfor Lindigö, like nordøst for Stockholm. De fant en større kasse som var helt full av det russiskproduserte, militære sprengstoffet «Trotyl». Nettopp dette spesielle sprengstoffet antas brukt blant annet i forbindelse med sabotasjeaksjoner i Spetsnaz-regi. Hvorfor en kasse med dette sprengstoffet befant seg på knappe fire meters dyp i den svenske skjærgården får en bare gjette seg til. Men funnet er gjort en kilometer fra en av Sveriges klart største lagerområder for olje, som finnes i svære tanker nettopp i dette området. Spengstoff-saken ble kjent offisielt i Sverige i 2017.

  Sabotasjeaksjoner i fredstid.
  Omfanget av data-sabotasje, hacking, mot sivile mål i Skandinavia i regi av GRU har økt voldsomt de siste tre årene, etter hvert i nokså hensynsløs modus – der diplomatiske virkemidler fra utsatte land i nedslagsfeltet etter hvert har vist seg vanskelige. Både Norge og Sverige har dessverre havnet i det som nå ser ut til å være en prioritert målsone for den akselererende virksomheten knyttet til data-sabotasje. I Sverige har det de siste årene, og særlig fra 2015, vært registrert flere fysiske sabotasjeaksjoner mot sivil infrastruktur på land der mistanken har gått i retning av GRU.
  Siden dette fenomenet, inklusive data-sabotasje, synes å bli prioritert stadig mer i fredstid - gir det selvsagt grunn til stadig mer bekymring.

  I Tjekkia og Bulgaria.
  I april i år ble GRU offisielt beskyldt for å stå bak en sabotasjeaksjon i den tjekkiske byen Vrbetice i oktober 2014, der et stort våpenlager med 50 tonn ammunisjon ble sprengt. To personer ble drept i eksplosjonen, som også gjorde omfattende skader over et stort område. Tjekkiske myndigheter har pekt direkte på GRU og har vist til to agenter som de mente sto bak sabotasjen. Noe senere ble 18 russiske diplomater utviste fra Tjekkia, som en direkte følge av nevnte episode. Etter dette har det blitt mer kritisk fokus både på GRU og Spetsnaz-utsendinger i en rekke vestlige land.
  Den russiske ambassadøren i Bulgaria har blitt kalt inn på teppet i utenriksdepartementet der, etter at en omfattende etterforskning viste at seks russiske statsborgere var involverte i en serie sabotasjeaksjoner på fire våpenlagre i Bulgaria mellom 2011 og 2020. - Det kan konkluderes med en høy grad av sannsynlighet med at seks russiske statsborgere var involverte og at hensikten var å kutte forsyningslinjer av spesielle produkter til Georgia og Ukraina, uttalte Siikia Mileva ved Riksadvokatens kontor i Bulgaria, 28. april i år. Og hun la til:
  - Det er grunn til å tro at disse hendelsene er forbundet med den nær dødelige forgiftningen av den bulgarske våpenforhandleren Emilian Gebrev i 2015.

  Fra Litvinenko til Skripal og Navalny.
  4. mars 2018 ble Sergei og Yula Skripal, samt deres datter Yulia Skripal forgiftet med stoff som den russiske etterretningstjenesten produserer. To personer knyttet til GRU ble etterlyst i sakens anledning. Dette skjedde i den britiske byen Salisbury.
  20. august 2020 ble Russlands mest kjente opposisjonspolitiker og menneskerettighetsforkjemper, Aleksej Navalny, alvorlig forgiftet i byen Tomsk i Sibir. I forbindelse med behandling i Berlin ble prøver sendt for analyse i spesiallaboratorier i Frankrike og Sverige. Prøvene bekreftet det tyske leger allerede hadde konstatert, at Navalnyj var forgiftet av en nervegiften «novitsjok». Et helt spesielt giftstoff som er utviklet i Russland, og som nokså entydig knyttes til russisk etterretning, også i forbindelse med forgiftningen av Sergei Skripal i Storbritannia i mars 2018.
  Resten av historien om Navalny kjenner de fleste: Navalny vendte tilbake fra Tyskland til Russland 17. januar 2021. Han ble da straks arrestert på nytt. Senere i januar 2021 ble Navalny så fremstilt for en egen domstol på en politistasjon. Til forveksling lik oppsett i Sovjet-tiden. Han ble nå først dømt til varetektsfengsel i 30 dager. Denne spesielle dommen ble knyttet til manglende fremmøte etter «meldeplikt» etter en tidligere dom. Senere ble den samme Navalny dømt til ytterligere to og et halvt års fengsel.
  Når Navalny-saken tas med her er det for å illustrere en mentalitet i den russiske etterretningstjenesten og helt til topps i dagens Russland der også forgiftning og drap tilhører opplegg brukt også i fredstid, i og utenfor landets grenser.

  Operativ utvikling.
  Blant de mest interessante elementene i Spetsnaz er at de ulike gruppene nå stadig synes å vokse. Alle de fire russiske Flåtene er også tilgodesett med betydelig styrkeproduksjon - knyttet til hver sin respektive spesialenhet fra Spetsnaz. Dette gjelder også Nordflåten, med base på Kola.
  Offensiv etterretning og sabotasje går hånd i hånd i Spetsnaz, med grensesprengende øvingsmønstre langt oppe i fjæresteinene og inne på land. Grensene, både geografisk og ikke minst mellom krig og fred, synes helt samtidig å bli farlig uklare.
  Den russiske betegnelsen på en av flere voksende enheter i Spetsnaz driver både etterretning og sabotasje i stadig bredere skala, og er også av interesse i norsk sammenheng: «OMRPSn: Otdel’nyi Morskoy Razvedyvatelnyi Punkt Spetsial’nogo naznacheniya». Bak dette finnes fortsatt den militære etterretningstjenesten GRU tett innpå.

  100. Spetsnaz-brigade.
  100. Brigade i Spetsnaz er en kampavdeling som opererer i nokså selvstendige, mindre grupper øremerket for målsoner i vår retning, der styrkeproduksjonen for tiden preges av utprøving av stadig nye tekniske redskaper og våpensystemer, med nye operasjonsmønstre som klart går mer ut i bredden. Det vil si at omfanget er økende både i denne brigaden og i andre Spetnaz-enheter som de siste årene har øvd stadig hyppigere med skarp ammunisjon og skarpt sprengstoff. Øvingsmønstrene er også entydig mer aggressive, preges nå mer av det maritime element, men også over land og i luftlandsettinger.
  Tidligere har nokså mye på russisk side dreid seg om rent militære opplegg, som å bryte ned kommandostrukturer og relaterte mobiliseringsopplegg i NATO-land, i en tidlig fase. Men russernes opptreden i østlige Ukraina og ikke minst i Syria, viser at en har sivile mål inne som en del av sin krigføring i vår tid.

  Krise- og kaos-strategi.
  Nå dreier mye i retning av det å skape kaos, og operere i en fase der det enda ikke er krig, men er utløst krise(r) og forvirring. Siden øvingsopplegg i GRU-regi og i Spetsnaz synes å ha akselerert betydelig med tanke på dette siden 2014, utløser det naturlig nok både nytenkning og formodentlig nye tiltak i NATO’s forsvarstiltak. I vår kompliserte og lange skjærgård, og helt samtidig - i vår heldigitaliserte tidsalder får våre hjemlige forsvarsstrateger noe å tenke på i fortsettelsen.
  Dette er styrker som kan komme til et sted nær deg, uten tydelige uniformer, før en krig bryter ut. Er våre hjemlige forsvarstiltak for rigide og trege til å ta høyde for den utviklingen som er nevnt her?

  Kommentar fra NOF Heimevernet;
  Dette er klippet fra en side som Norsk Forsvarspolitikk produserer. Heimevernets oppgaver i fred, krise og væpnet konflikt må kunne "demme" noe opp for dette? I så tilfelle må HVs mannskaper ha en god forståelse av hvordan de opererer. Videre må Heimevernets volum være tilpasset antall objekter som bør prioriteres, også i fredstid. Vi har sett de siste årene hvordan Staten stadig erstatter fysisk kontroll og overvåking, med ny teknologi inkludert risiko for tap.

  I overnevnte eksempler er det altså ikke langtrekkende raketter vi står overfor, men fysisk tilstedeværelse i hybrid utgave og med ulik tidshorisont. Særlig ift vår langstrakte kyst kanskje?
  Norge har valgt side, og russerne er ikke særlig vennligsinnet til dette. Det er grunn til å tro at russisk aktivitet foregår mer eller mindre kontinuerlig i Norges ansvarsområde. Norges Fokus på mottiltak er selvfølgelig tilstede via samarbeid med flere nasjonale og internasjonale ressurser til militær og sivil E-tjeneste. Men er dette nok for å avskrekke en eventuell motstander fra å krenke vår suverenitet?

  Dette er noe som en ny forsvarskommisjon må kunne svare godt på. NOF Heimevernet er klar på at også Heimevernet må denne gangen bli tilgodesett med materiell, teknologi og kapasiteter som monner i denne forbindelsen. Heimevernets antall årsverk av faste ansatte samt fremtidige volum i styrkestrukturen, vil bli et viktig forhold å få avklart.

  > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Leave a comment:


 • hvlt
  replied
  Det er verdt å huske hva Henry Kissinger skrev midt under den kalde krigen ("White House Years", 1979): Selv om kommunismen gjør Sovjetunionen spesielt ekspansivt og aggressivt, bidrar den lange russiske historien, fra da storfyrst Ivan III på 1400-tallet erobret det mer vestlige Novgorod og underkastet de russiske land under Storfyrstedømmet Moskva, også sterkt i dette.
  Soviet policy is also, of course, the inheritor of an ancient tradition of Russian nationalism. Over centuries the strange Russian empire has seeped outward from the Duchy of Muscovy, spreading east and west across endless plains where no geographical obstacle except distance set a limit to human ambition, inundating what resisted, absorbing what yielded. This sea of land has, of course, been a temptation for invaders as well, but as it has eventually swallowed up all conquerors – aided not little by a hard climate – it has impelled the Russian people who have endured to identify security with pushing back all surrounding countries. Perhaps from this insecure history, perhaps from a sense of inferiority, Russia’s rulers – Communists or tsars – have responded by identifying security not only with distance but also with domination. They have never believed that they could build a moral consensus among other peoples. Absolute security for Russia has meant infinite insecurity for all its neighbors.

  Leave a comment:


 • Lille Arne
  replied
  Selv om Putin ikke kom med noen slike dramatiske erklæringer i "føderasjonens tilstand"-talen sin som det ble spekulert om i forkant, så sammenlignet han direkte situasjonen i Hviterussland nå med situasjonen i Ukraina vinteren/våren 2014.

  But today, this practice is degenerating into something even more dangerous – I am referring to the recently exposed direct interference in Belarus in an attempt to orchestrate a coup d’état and assassinate the President of that country. At the same time, it is typical that even such flagrant actions have not been condemned by the so-called collective West. Nobody seemed to notice. Everyone pretends nothing is happening.

  But listen, you can think whatever you like of, say, Ukrainian President [Viktor] Yanukovych or [Nicolas] Maduro in Venezuela. I repeat, you can like or dislike them, including Yanukovych who almost got killed, too, and removed from power via an armed coup. You can have your own opinion of President of Belarus Alexander Lukashenko’s policy. But the practice of staging coups d’état and planning political assassinations, including those of high-ranking officials – well, this goes too far. This is beyond any limits.
  > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Det er helt åpenlyst hvordan Putin og Kremls ryggmargsrefleks til opposisjon er at det er noe som kommer utenfra, det er alltid en sammensvergelse og iscenesatt av utenlandske hemmelige tjenester.

  Forholdet til Hviterussland er komplisert, med diverse intensjonsavtaler om tettere integrering som Lukashenka har trenert og gått tilbake på, fordi han liker å være diktator i sitt eget land. (Og trenger å bli sett som det av maktbasen sin.) Nå som han er under press av en opposisjon som er mye "snillere" enn den mot Yanukovich i Ukraina, men fantastisk utholdende, er nok spillerommet hans for denne egenrådigheten blitt trangere, som det står i artikkelen Din_Laban lenker til over. Det kan bli spennende å se hva som skjer i forbindelse med øvelse Zapad-21 til høsten.

  Leave a comment:


 • Din_Laban
  replied
  Hviterussland er militært sett en viktig buffersone for Kreml, som ikke vil unngå at at Nato og/eller EU nærmer seg Russlands grenser i vest. Under opptrapping overfor Ukraina mener Karen-Anna Eggen som stipendiat ved Institutt for forsvarsstudier ved FHS at det har pågått en nesten usynlig russisk annektering av Hviterussland:

  > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Om Hviterussland vil bestå som stat, eller annekteres på sikt: > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Leave a comment:


 • Lille Arne
  replied
  Meget tvilsomt. Ser du på de krigene Russland har vært engasjert i de siste 30 årene, er ingen av dem tøysekriger med konstruerte årsaker som bare kan forklares ut fra innenrikspolitiske behov. Invasjonen i Georgia, anneksjonen av Krim og intervensjonen i Syria boostet riktig nok Putins popularitet, men hadde åpenbart mange andre og sannsynligvis viktigere drivere. Når Russland velger å føre krig for det meste ved stedfortreder på bakken og hemmeligholder tap, er det fordi erfaringene fra Afghanistan og Tsjetsjenia er at toleransen for antall døde har en grense.

  En kan kanskje se for seg at en intern krise kan endre på kost-nyttevurderingen for bruk av militærmakt i en eksisterende konflikt, men Russland har enda ikke startet en krig basert på meningsmålinger alene.

  > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Leave a comment:


 • Sofakriger
  replied
  Opprinnelig skrevet av Lille Arne Vis post

  Det er ett punkt han hopper over, kanskje fordi det er selvfølgelig. Og det er at det må foreligge en konflikt som Russland vurderer det som verdt å gå til krig for.
  Må det det? Det er jo ofte innenrikspolitiske drivere for å gå til krig. Upopulære ledere, økonomisk krise, lediggang er som kjent roten til alt vondt.

  Hvis Putin kjenner på at det murres i vennekretsen og at Pussy Riot kommer på banen igjen så er vel en liten krig med NATO og USA som ikke-stridende fiendebilde kjekt?

  Leave a comment:


 • Lille Arne
  replied
  Opprinnelig skrevet av Znuddel Vis post
  Så er spørsmålet når Norge står for tur.
  Og for å oppsummere, så tror jeg det vil være bedre å spørre om hva som skal til for at det kan bli Norges tur.

  Leave a comment:


 • Lille Arne
  replied
  Opprinnelig skrevet av Din_Laban Vis post
  På et eller annet tidspunkt vil Norge og Russland komme i konflikt om Svalbard-spørsmålet. Det betyr ikke at det blir væpnet, men at man i praksis vil bestride Norges suverenitet på øygruppen.
  Sovjetunionen og Russland har jo med ujevne mellomrom utfordret norsk suverenitet flere ganger på Svalbard:
  -Krav om spesielle rettigheter i forbindelse med fredsoppgjøret etter andre verdenskrig, helst delt suverenitet
  -Byggingen av helikopterbasen ved Barentsburg som ble startet uten å avklare dette med norske myndigheter
  -Truslene om å tvinge til seg tilgang på Hopen i forbindelse med flykrasjet der i 1978: > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
  -Pushing av grenser med transitt av psevdomilitært tsjetsjensk personell på vei til Nordpolen og besøket til Dmitrij Rogozin
  -Mer eller mindre jevnlig rituell klaging fra russisk UD om at norsk myndighetsutøvelse er urimelig og urettferdig. I bunn kommuniseres et klart ønske om at russerne helst vil særbehandles basert på historisk og samtidig tilstedeværelse.

  Om dette på noe tidspunkt vil være verdt å gå til krig for er nok heller tvilsomt, i hvert fall så lenge Norge ikke står alene. En ting er at vi har allierte som er misfornøyde med hvordan vi håndhever reglene i fiskevernsonen og norsk krav om at kontinentalsokkelen ikke er omfattet av Svalbardtraktaten. Men at de skal bli lurt/kjøpt av at russerne kommer til å håndtere dette annerledes om de overtar har jeg litt vanskelig for å se for meg. Om russerne begynner å bygge opp flåte/flybase og luftvernsystemer på et framtidig annektert Svalbard vil det være en så drøy utfordring av maktforholdene i Nordishavet at det er vanskelig å se for seg at USA vil gå med på det.

  Leave a comment:


 • Lille Arne
  replied
  Opprinnelig skrevet av Znuddel Vis post

  Før Russland går til offensiv er det tre ting vi kan være ganske sikre på vil skje:

  - Det vil være en eller flere øvelser i området

  - Det siste russiske toppolitikere sier før de angriper er at de ikke kommer til å gjøre noe som helst

  - De vil lage et påskudd for offensiven og gi offeret skylden
  Det er ett punkt han hopper over, kanskje fordi det er selvfølgelig. Og det er at det må foreligge en konflikt som Russland vurderer det som verdt å gå til krig for. I tilfellet med både Georgia og Ukraina handler det om å sikre fortsatt innflytelse i nærområdet/tidligere Sovjetunionen. Det handlet om å destabilisere makthavere som ville trekke de to statene inn i NATO. Jeg har skrevet det før, Russland har et forkvaklet og paranoid syn på NATO som en slags amerikansk sammensvergelse for å ta rotta på dem fordi det er det USA gjør. I Georgia handlet det nok også om å vise troverdighet overfor "allierte" i det nære utlandet, og støtte Sør-Ossetiske og Abkhaziske separatister som de facto hadde vært selvstendige fra Georgia i nær 20 år. I Ukraina kom i tillegg det som ble ansett som en historisk urett med overføringen av Krim, og den miltærstrategiske verdien av å sikre flåtebasene der.

  At disse grunnene dels ser irrasjonelle ut for oss betyr ikke at Russland går til krig for moro skyld.

  Leave a comment:


 • pioff
  replied
  Bellingcat slår nok en gang til med en utmerket artikkel om den russiske sabotasjeaksjonen mot et tsjekkisk ammunisjonslager i 2014. Jammen var det ikke de samme to som stod bak mordet og mordforsøkene i Salisbury som også stod bak denne terroraksjonen også (Alexander Mishkin og Anatoly Chepiga).
  > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Leave a comment:


 • Znuddel
  replied
  Og det igjen, kan nok tiltrekke seg andre nasjoner med økonomiske interesser i området.

  Leave a comment:


 • Din_Laban
  replied
  På et eller annet tidspunkt vil Norge og Russland komme i konflikt om Svalbard-spørsmålet. Det betyr ikke at det blir væpnet, men at man i praksis vil bestride Norges suverenitet på øygruppen.

  Leave a comment:


 • Znuddel
  replied
  Så er spørsmålet når Norge står for tur.

  «In advance of Russia’s assumption of the two-year rotating chairmanship of the Arctic Council in May, Moscow is calling on the United Nations to approve its claims to even more of the Arctic seabed, including territories also claimed by Denmark and Canada. Furthermore, President Vladimir Putin is pushing for the development of infrastructure along Russia’s Arctic littoral to better position the country to exploit these areas if the UN recognizes Moscow’s right to them, or possibly to use its own forces to unilaterally lay claim to them.»

  > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Leave a comment:


 • Znuddel
  replied
  – Russlands endrede operasjonsmønster gjør at vi ikke kan vite om vi står på randen av krig, og det er i seg selv et stort problem.

  Geir Hågen Karlsen skriver om russisk styrkeansamling langs grensa til Ukraina og viser til en del fellestrekk ved tidligere russiske offensiver.

  Karlsen er oberstløytnant og hovedlærer ved FHS/Stabsskolen.

  > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Før Russland går til offensiv er det tre ting vi kan være ganske sikre på vil skje:

  - Det vil være en eller flere øvelser i området

  - Det siste russiske toppolitikere sier før de angriper er at de ikke kommer til å gjøre noe som helst

  - De vil lage et påskudd for offensiven og gi offeret skylden

  Leave a comment:


 • Lille Arne
  replied
  Stor landsettingsøvelse i Opuk-feltet, så ukrainsk J-2 kan puste litt.

  > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Det ene av Nordflåtens landgangsfartøyer øvde i forkant på å ta om bord marineinfanteri fra Kaspihavs-flotiljen, så de har sannsynligvis ikke hatt med seg noen større avdeling fra 61.

  > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Tipper J-2 Ukraina har det som indikator til minst én av PIR’ene sine.

  Leave a comment:


 • Lille Arne
  replied
  Landgangsøvelsene på Krim har pleid å foregå i Opuk-feltet på sørsiden av Kerch-halvøya. Dersom landgangsfartøyene seiler forbi og gjennom Kerch-stredet opp i Azov-havet, eller opp vestkysten av Krim ville jeg tatt på hjelm.

  Leave a comment:


 • Sofakriger
  replied
  Opprinnelig skrevet av Lille Arne Vis post
  Russland har stengt en del av luftrommet i Svartehavet for de neste fem dagene, og nettopp holdt en sjø- og luftøvelse. Så jeg regner med at vi får se en større landgangsøvelse (??!!) i løpet av de nærmeste dagene.

  Så kan man jo lure på hvor skarp denne "øvelsen" blir og hvor den finner sted.

  Leave a comment:


 • Lille Arne
  replied
  Nordflåten har startet en fellesoperativ øvelse med sjø-, luft- og landstyrker.

  > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Alle hærstyrkene på bildene og videoen er fra 80. motoriserte infanteribrigade i Alakurtti. (Barents Observer surrer med å kalle dem army marines.) Som jeg har skrevet i landstyrketråden er 200. deployert med en bataljonsstridsgruppe til Leningrad fylke.

  To av de fire store Ropucha landgangsfartøyene til Nordflåten er i Svartehavet. Det er ikke klart om de har styrker fra 61. Marineinfanteribrigade embarkert. I så fall tror jeg det må være den største deployeringen av styrker bort fra Kola siden 2014 eller før (jeg er usikker på om styrker fra 61. og 200. Var deployert til Ukraina/grensen samtidig.)

  Russland har stengt en del av luftrommet i Svartehavet for de neste fem dagene, og nettopp holdt en sjø- og luftøvelse. Så jeg regner med at vi får se en større landgangsøvelse (??!!) i løpet av de nærmeste dagene.

  > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  ​​​​​

  Leave a comment:


 • pioff
  replied
  Snikmorderne fra GRUs Avdeling 29155 har visst ikke bare drevet med giftmord og forsøk på statskupp.

  > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Leave a comment:


 • Znuddel
  replied
  Fram til oktober stenger Russland Kertsjstredet for utenlandske krigsskip, også ukrainske. Dermed blir det umulig å seile inn til havner eller delta i marineøvelser nær frontlinjen i Øst-Ukraina.

  Det ukrainske utenriksdepartementet krever ifølge Interfax Ukraina at Russland «umiddelbart trekker tilbake den ulovlige stengningen av deler av Svartehavet». Ukraina viser også til at stengningen skjer samtidig med at Russland sender krigsskip til Kaspihavet og store styrker til den ukrainske grensen på land.

  Torsdag ble det også kjent at det amerikanske forsvarsdepartementet dropper planene om å sende to jagere til Svartehavet. Den amerikanske marinen hadde tidligere denne måneden varslet Tyrkia om at jagerne USS Donald Cook og USS Roosevelt ville seile gjennom Bosporos-stredet inn i Svartehavet.

  > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Leave a comment:


 • Sofakriger
  replied
  Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
  Interessant artikkel i CNN om russisk oppbygging i Arktis, hvor blant annet den norske e-sjefen er intervjuet: > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
  Tydeligvis flere som leser Milforum eller CNN : Nå i VG > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] Selvfølgelig med "skrekkvåpen"....

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Interessant artikkel i CNN om russisk oppbygging i Arktis, hvor blant annet den norske e-sjefen er intervjuet: > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Leave a comment:


 • 6502Microprocessor
  replied
  Opprinnelig skrevet av pioff Vis post
  Og når man ikke skulle tro at Bellingcat kunne overgå seg selv. . . Historien om mordforsøket på Alexei Navalny fortsetter. FSB hadde forgiftet underbuksene hans. (Ikke noen ny måte å forgifte noen på, Selous Scouts benyttet samme taktikken i Rhodesia).
  > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
  Sjekk også denne artikkelen fra CNN om det samme.
  > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
  Bellingcat er veldig inspirerende, ikke minst liker jeg at de er 100% åpne om hvordan de jobber og hvilke kilder de bruker. Alt er 100% kvalitet i alle ledd. Podcasten deres om nedskytningen av det malaysise flyet er ekstremt interessant å lytte til.

  Leave a comment:


 • Lille Arne
  replied
  Det er noen ting å pirke på, men jeg har sett langt verre kart med nedlagte avdelinger, midlertidige deployeringer merket som faste (det er minst en her også), misforståtte avdelingsbetegnelser og fri fantasi.

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Opprinnelig skrevet av gringo Vis post
  Interaktivt kart over russiske militære styrker fra den georgiske tenketanken Rondeli Foundation:
  > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
  Svært interessant, men muligens ikke helt komplett i våre nærområder? Jeg savner i hvert fall en EK-brigade her, men mulig den ikke er helt fullt oppsatt ennå.

  Leave a comment:


 • Lille Arne
  replied
  Så bra og edruelig ut.

  Leave a comment:


 • gringo
  replied
  Interaktivt kart over russiske militære styrker fra den georgiske tenketanken Rondeli Foundation:
  > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Leave a comment:


 • Znuddel
  replied
  Russland kaller tilbake sin USA ambassadør.

  Ambassadøren kalles hjem etter at Biden kalte Putin for en drapsmann i et TV-intervju. Biden beskyldte også Russland for innblanding i USAs presidentvalg i fjor.

  > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Leave a comment:

Heimevernet - historisk filmarkiv

Collapse

Working...
X