Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Fokus: Russland - Politikk og strategi

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Selve Kosovosaken følges på denne tråden : >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Jeg tviler på at den russiske bjørn vil gjøre annet enn å flekke litt tenner når det gjelder Kosovo. De har vel mest fokus på egne bekymringer - potensielle utbrytere i eget land.
  "Gjør Ret, Frygt Intet"

  Kommentér


  • Russland ruster opp for 1100 Milliarder NOK

   >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

   - Selv om russerne skal bruke mer penger på forsvar, så er det ikke noen trussel hverken for Norge eller NATO. Fortsatt er forsvarsbudsjettet minimalt i forhold til det amerikanske.

   Kommentér


   • Amerikanerne er fortsatt i en særklasse hva gjelder forsvarstildeling. Men det er bare å notere seg storsatsingen i øst. At russerne ønsker å jevne ut maktbalansen mellom øst og vest må det ikke herske tvil om. Og de har bare akkurat såvidt kommet i gang.

    1100 milliarder norske kroner i militær opprustning vekker oppmerksomhet, og jeg tror flere og flere nasjoner retter sine antenner og sensorer mot øst. Vi kjenner ikke deres intensjoner, og det meste som sies av vestlige politikere om utviklingen i Russland, er basert på antagelser.

    Faktum er at Norge er en bitteliten randstat i nord med grenselinje mot Russland. Vi er et NATO-land og dermed automatisk plassert i en motpole i forhold til Russland. Bilateralt samarbeid i fredstid er fullt mulig, noe vi har vist gjennom mange år, men likevel vil vi være dømt til å stå på motsatt side av hverandre dersom den sikkerhetspolitiske situasjonen skulle spisse seg til. Det kan skje enten direkte gjennom disputter i nord, eller det kan skje indirekte ved at Russland involverer seg i en konflikt i en helt annen kant av verden hvor NATO og vår nærmeste allierte USA står på den andre siden.

    Et tenkt scenario kunne vært dersom Kosovos løsrivelse eskalerte til borgerkrig og gjentakelsen av etniske prosesser på tvers av landegrensene ble en realitet. En militarisering av konflikten, som kunne utviklet seg til krigslignende situasjoner med statlige aktører innblandet, kunne man ikke sett bort fra. Sannsynligheten for at Russland tar Serbias parti i et slikt scenario er ikke ubetydelig.

    Uansett er det nok på sikt kanskje et godt tegn at verdensbildet kan bipolariseres noe, gjennom at Russland vokser og blir sterkt igjen. Likevel sitter jeg med en følelse om at uavklarte territorielle spørsmål i svært ressursrike områder i en fremtid med ressursknapphet, samt det faktum at vi er et bittelite NATO-land med grense mot kjempen i øst, i ytterste fall kan bringe oss sikkerhetspolitiske utfordringer som på kort tid kan bli mer delikate enn de fleste forestiller seg i dag.


    I mens får vi atter en gang nyte synet av storslåtte parader over den røde plass...

    Kommentér


    • Jeg er mest bekymret for at konflikt skal starte med at Russland vil tvinge land i "det nære utland", dvs. land som var del av Sovjetunionen og som kom under russisk herredømme på 1800-tallet eller tidligere og som alltid har vært regnet som russiske "lydriker", tilbake i folden igjen. Mange russere ser på disse landenes selvstendighet som en ren fornærmelse, spesielt der disse har orientert seg mot vesten og tatt avstand fra Russland. Georgia er kanskje det mest nærliggende eksempelet, men mulige konflikter kan oppstå i forholdet til Armenia, Azerbajan, Ukraina, Moldova og de baltiske stater. Hviterussland er vel alt "i folden". En væpnet konflikt mellom Russland og et eller flere av disse landene kan lett få verdensomspennende konsekvenser.
     At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

     Kommentér


     • Her er problemet:

      "Gjør Ret, Frygt Intet"

      Kommentér


      • Jeg er nok helt enig i at vi har utfordringer i forhold til Russland når det gjelder nordområdene - interessant å se kartet som sofakriger satte opp - viser vel at oljen neppe er det store problemet her, mesteparten av den russiske oljen ligger nærmere Novaja Semlja, og det kan da umulig utgjøre noe problem for oss, med mindre de planlegger å eksportere den derfra i rustholker rundt Nordkapp.

       Det jeg er mest bekymret for er Svalbard - Norge har oppført seg ganske nedlatende overfor traktatspartnerene i Svalbardtraktaten lenge, og vi bør absolutt gjøre noe for å styrke vår internasjonale legitimitet på dette området. Traktaten sier helt klart at naturressursene, da medregnet fisk skal fordeles likt mellom statene (hva nå "likt" er) og ingen er enig i at vi i dag gjør dette.

       Ta dette scenarioet, satt noen år inn i fremtiden:

       Den russiske kystvakten har etter hvert bygget opp ett økt nærvær i de russiske fiskesonene, og slått hardt ned på tjuvfiske der. Dette driver flere trålere over i den "omstridte" sonen, og noen av dem prøver seg også i områdene rundt Svalbard, som nå er isfrie store deler av året. Den norske kystvakten forsøker å avskjære noen av dem, men de stikker av i retning av russisk sone så snart de frykter at kystvakten er i nærheten. For å statuere ett eksempel velges det da å gjennomføre en bording med helikopter av ett fartøy som har vært under oppsyn lenge. Skipet taues deretter inn til Tromsø.

       Russerene er rasende, og lokale krefter i Murmansk, som er redd for at de nå vil bli presset helt ut både i russisk og norsk sone klager sin sak inn for Moskva. Presidenten, som er under press fra sterke nasjonalistiske grupperinger, velger da å sende en russisk flåtestyrke inn i Svalbardsonen for å beskytte russiske trålere, mot det han kaller "norsk terrorisering av uskyldige russiske fiskere." Han mener at kvotene i Svalbardsonen ikke er i henhold til internasjonal lov (Svalbardtraktaten) og at de nå vil håndheve sin soleklare rett til å ta sin andel. Med andre ord, en norsk-russisk versjon av de islandsk-britiske fiskekrigene på 70-tallet.

       Hva i all verden gjør vi da? Om vi fortsetter som i dag, så vil ingen støtte vår sak. Vi vil ikke ha noen ryggdekning for å hevde at russerene handler ulovlig, og det eneste alternativet er enten å forhandle med dem bilateralt, da på russiske vilkår, eller å prøve en konfrontasjon med de russiske skipene, og håpe på at de bløffer.

       Dette hadde ikke vært nødvendig om vi på forhånd hadde gjort ett grundig arbeid med å forsterke traktaten og forsterket vår legitimitet i Svalbardsonen. Om vi hadde satt oss ned først med våre nære allierte, Island, Storbrittania, Danmark, og andre Nato-land, og deretter kontaktet russerene med ett forslag til avtale som hadde fordelt ressursene mer rettferdig, og som styrket norsk rett til håndhevelse, da hadde de ikke hatt noe som helst grunnlag for en konfrontasjon. Om vi er redd for ett mer offensivt Russland så må vi luke ut mulighetene deres til å skape situasjoner som de kan utnytte - det er det beste forsvaret vi kan ha.
       Kommunikasjon, FMA - F-35 og sånt

       Kommentér


       • Nordmannen Arne Troholdt har enda litt å si rundt spørsmålene ang. Russland.

        >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
        ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ

        Kommentér


        • Han har noen gode poenger, men jeg tror hans vurdering av Medvedev er litt for optimistisk. Riktignok har han kommet med mange positive uttalelser, men hans fortid som en direkte håndlanger til Putin burde være grunn nok til skepsis. Ellers anbefaler jeg Economist sin omtale i deres siste nummer - Putin kommer allerede med kritikk av sin egen administrasjon - noe uvanlig for en utgående statsleder!

         >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
         Kommunikasjon, FMA - F-35 og sånt

         Kommentér


         • God artikkel i Forsvarets Forum:

          >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

          Hvordan kan man være så sikker i vurderingen av hva russerne vil foreta seg i fremtiden når ingen forutså Berlinmurens fall, Tysklands gjenforening, Moskva-kommunismens fall og Sovjetunionens oppløsning?

          Kommentér


          • >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

           Spår konflikt mellom Norge og Russland
           Mens isen smelter i Barentshavet, forbereder EU og NATO kamp om energiressursene


           Avo og til lurer jeg på om det er vi som leser Aftenposten, eller Aftenposten som leser oss ...
           "Gjør Ret, Frygt Intet"

           Kommentér


           • Jeg leste nettopp samme sak på NRK. Man begynner nå tydeligvis å få opp øynene for viktigheten av å få ting på stell der oppe før ressurskampen drar seg virkelig til. Det er så utrolig viktig at vi som en liten randstat med grense mot den fremadstormende kjempen i øst, får ordentlig skikk på alle uavklarte juridiske spørsmål i nordområdene.

            Hvis ikke, vil vil kunne stå i en sørgelig situasjon dersom det skulle dra seg til og det utvikler seg uenigheter.

            Kommentér


            • Opprinnelig skrevet av dobrodan
             >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

             (VG Nett) Russland truer med opprustning i nordvest dersom Finland blir medlem av Nato.
             Russland har tydeligvis ambisjoner om å være Sovjetunionen igjen, og den kalde krigen er sannsynligvis startet opp igjen...

             Da er det vel på tide at NATO sørger for at de går konkurs enda en gang...
             Helt enig. Det kan ikke være tvil om Russlands maktambisjoner. Etter min mening er politikken i Vesten og spesielt Norge irriterende grenseløst naiv. Man driver handel med Russland og bygger det opp igjen økonomisk. Mye av inntektene bruker russerne til militær styrkeoppbygging. Så sitter vi på gjerdet og sier "fred og ingen fare, det gjelder å være greie med russerne så er de greie med oss".

             Særlig handelen med olje og gass gir Russland mye inntekter og gjør Vesten avhengige av dem. Risikoen for at Russland en gang kan stelle i stand en økonomisk krise i Vesten tilsvarende det OPEC-landene fikk til i 1973, blir derfor stor. En slik økonomisk krise rammer også Vestens evne til å finansiere sitt militære forsvar og det kan gir russerene ubehaglig store fordeler.

             Historien har vel vist at Russland ikke er verdt så mye tillit som Vesten gir dem på mange områder. F.eks. at Norge lar dem ha flere titalls diplomater, mens Norge har fem i Moskva (var ihvertfall slik for noen år siden). Her i Norge har naiviteten spesielt stor plass blant pressefolk og SV-ere. De hadde trengt solide spark bak for å vokne.

             Kommentér


             • >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]


              T-80

              Kommentér


              • >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

               De har iallefall en Forsvarsledelse som ikke er redd for å ha andre synspunkter enn det politikerne har...

               Kommentér


               • Medvedevs sterke skepsis til ytterligere utvidelse av NATO østover:

                >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]


                In his first foreign interview as Russia’s President-elect, he says his country is not happy with NATO developments.

                Kommentér


                • Opprinnelig skrevet av endrelunde
                 Jeg er nok helt enig i at vi har utfordringer i forhold til Russland når det gjelder nordområdene - interessant å se kartet som sofakriger satte opp - viser vel at oljen neppe er det store problemet her, mesteparten av den russiske oljen ligger nærmere Novaja Semlja, og det kan da umulig utgjøre noe problem for oss, med mindre de planlegger å eksportere den derfra i rustholker rundt Nordkapp.
                 Det er vell enda ikkje gjennomført store leiteboringar i dei omstridte områda?

                 Dei blå områda er der det er, eller snart blir utlyst for leiteboring. Dei raude er funn.
                 Dei fleste funna er eit stykke ut frå land, og dei store funna so longt nærmar seg gråsona. Og eit ligg tett opptill "grensa" av området.

                 Så eg vill nok heller sei at oljen er det som virkelig er problemet her.

                 Hadde vore interessant om Norge og Russland hadde blitt einige om ei prosentvis fordeling av ressursane i gråsona først, for så å gjennomført felles prøveboringar i gråsona. Og så sette ei grense i etterkant.
                 No trur eg begge partar er redde for at akkurat på andre sida av der ei eventuell grense kan bli lagt, vill det ligge enorme ressursar.
                 Den beste historie skrivaren vinn krigen.

                 Kommentér


                 • Helt enig med vurderingen til psyops. Interessant å tenke litt på scenarier når det er gjort drivverdige gfunn i gråsonen og den fremdeles er grå.
                  "Gjør Ret, Frygt Intet"

                  Kommentér


                  • >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]                   Russland vil beskytte egne trålere mot Norge

                   Russland sender to militære fartøyer til nordområdene for å beskytte russiske fiskebåter mot å bli arrestert av den norske kystvakten.
                   Nyhetsbyrået Interfax siterer lederen av det russiske fiskeridirektoratet Andrej Krainij som kilde for opplysningen.
                   - Vi vil mandag ha klar finansieringen av to skip og sender dem for å beskytte våre fisketrålere fiskevernsonen rundt Svalbard, sa Krainij på en pressekonferanse. Han skal også ha sagt at fartøyene skal operere i farvannet året rundt.
                   Norge og Russland har fortsatt ikke avklart suverenitetsspørsmålet for en del av havområdet mellom Svalbard og det russiske og norske fastlandet. Russiske trålere er de siste årene gjentatte ganger blitt stoppet av norsk kystvakt.
                   - Jeg tror langt færre russiske fartøyer som Elektron og Izumrid vil bli tatt, sier Krainij. (©NTB)                   ***********************************

                   Dette var vel noe vi ventet på? Eller...

                   Kommentér


                   • Kan ikke si dette er overraskende. En slik "opptrapping" øker sannsynligheten for vi risikerer standoff's med russiske marinefartøyer og følgelig er det et høyst reelt behov for norske marinefartøyer i Barentshavet. Sett i dette lys blir det interessant når langtidsmeldingen for Forsvaret offentliggjøres i morgen.

                    Kommentér


                    • Hold your horses, kjære politikere.

                     Dersom det viser seg at det er hold i dette, kan kanskje den langtidsmeldingen vurderes hurtigmodifisert med bakgrunn i kveldens nyhet.

                     Samtidig som jeg blir litt urolig (med forbehold om at det faktisk blir en aktualitet med russisk sjømilitær opptrapping ved fiskerivernsonen), er heller ikke jeg veldig overrasket. Dette har man kunne forutsett, med et stadig mer selvhevdende Russland i sterk økonomisk og militær fremmarsj kombinert med den juridiske usikkerheten mellom Norge og Russland i nord.

                     Jeg vil tro at det kan koke litt både i FOHK og i de utenrikspolitiske kretser for å finne de proporsjonalt passende tiltak dersom dette vil skje.

                     Spørsmålet er nå om de diplomatiske forbindelsene til Russland vil kunne få til ett eller annet, eller om vi må ty til mer "hard power" gjennom økt synlig tilstedeværelse av overvåkningsfly og fartøyer.

                     Gjennom mine øyne ville det i allefall gitt et signal til vår egen befolkning om at vi tar interessene våre i hevd dersom vi hadde flyttet en ubåt eller to til Olavsvern, og fått (den helikopter og NSM-løse) KNM Fritjof Nansen nordover.

                     Vedtas Olavsvern nedlagt nå, gir jeg fullstendig opp disse politikerne.

                     Kommentér


                     • Jeg er redd for at min 2014 historie kan bli litt for virkelig, og da vil jeg være midt oppe i alt sammen.

                      "History will be kind to me, for I intend to write it" - Winston Churchill

                      Kommentér


                      • *faren over signal* ?

                       Nyheten om militære fartøy svært feilaktig fremstilt gjennom NTB og NRK:

                       Skal etter sigende være to sivile fartøy med "oppsynsmenn" fra FSB..


                       >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

                       Kommentér


                       • Russland advarer igjen Ukraina mot NATO-medlemskap. Hevder at det setter europeisk sikkerhet på spill med en ytterligere utvidelse av NATO østover.

                        >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

                        Kommentér


                        • Samme sak: George Bush gir full støtte til Ukrainsk NATO-medlemskap.

                         >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

                         Kommentér


                         • Dagens forside i Bergens Tidene: Norsk ja til rakettskjold

                          Ifølge artikkelen har regjeringen nå ingen prinsipiell motstand mot rakettskjoldet, og dette åpner veien for videre utvikling av NATOs missilforsvar. Blir spennende å se om dette vil påvirke forholdet til Russland i noen grad. Er ikke sikkert de blir like glade for at norske innstalasjoner inngår i dette systemet.

                          Kommentér


                          • Opprinnelig skrevet av Guderian
                           Samme sak: George Bush gir full støtte til Ukrainsk NATO-medlemskap.

                           >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
                           Det er 1. april idag, så ikke tro alt dere leser

                           Kommentér


                           • Missilskjoldet er rettet mot Russland, iflg. PRIO-direktør Stein Tønnesson (ABC Nyheter).

                            >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

                            Kommentér


                            • Det nåværende rakett"skjoldet" som det så misvisende kalles, må oppgraderes betydelig om det skal ha noen reell effekt mot den russiske ICBM kapasiteten. Men han har rett i at det har en viktig symbolverdi.
                             Kommunikasjon, FMA - F-35 og sånt

                             Kommentér


                             • Drastisk økning av strategiske flyvning fremover:

                              >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

                              Borei-klassen SSBN sjøsettes i år:

                              >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

                              Kommentér


                              • Opprinnelig skrevet av endrelunde
                               Det nåværende rakett"skjoldet" som det så misvisende kalles, må oppgraderes betydelig om det skal ha noen reell effekt mot den russiske ICBM kapasiteten. Men han har rett i at det har en viktig symbolverdi.
                               Tenker det samme. Slik jeg har skjønt det gjelder de amerikanske planene en kapasitet som er ganske liten ift. hva som kreves for å gi et godt vern mot et omfattende angrep fra Russland.

                               Kommentér

                               Forsvarets historiske filmarkiv

                               Collapse

                               Working...
                               X
                               Besøksstatistikk