Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Frontkjemper

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Ifanterist, synes du man burde staffeforfølge det norske politiet for arrestasjonene? Det ble i liten grad gjort av regjeringen i sluttoppgjøret. Burde de gjort det? Jeg synes det. Hva tiltalen skulle være er en noe mere kompliset sak pga. året dette skjedde.
  Man straffeforfulgte ikke de som var på rette side ved kaputilasjonen ikke engang drap på fanger.
  Man straffeforfulgte i liten grad nordmenn som var med å beriket seg på festung Norwegen som bidro til allierte senkinger av fly og båter.
  Man straffet ikke en regjering som trenerte en mobilisering etter å ha årelatet forsvaret i flere år.
  At disse skulle sitte på andre siden av dammen å skrive lover som nordmenn skulle dømmes til landsforrederi over flere år etter uten å ha muligheten å høre på radio er jo betenkelig.

  Kommentér


  • Jeg mener at rettsoppgjøret burde vert gjort av allierte styrker i sin helhet siden vår egen regjering var inhabile.
   Deres nye lover var farget av hevn for å vise manglende nasjonalt sinnelag ved fadesen i 1940.
   Enden på visen blo jo som kjendt at de ble skuslet til siden etter freden, foraktet av kongen og overtatt av en ny regjering.

   Kommentér


   • Personlig syntes jeg rettsoppgjøret var i meget ordnede former ,og humant for Norges del av de ca 125000 tiltalene som ble reist ble ca 75000 dømt ifra allt til dødsstraff og ned til bøter ,og personlig synes jeg det var bra at vi hadde ett slikt rettsoppgjør
    Å sette regjeringen på tiltalebenken tror jeg ikke hadde vært noe bra utgangspunkt.
    1-Dem var tross allt lovlig valgt
    2-Dem hadde ingen mulighet til å dømme seg selv.

    Kommentér


    • Opprinnelig skrevet av hvlt
     Opprinnelig skrevet av Sofakriger
     Ens verdier kan være vakkert snakk, men de blir ikke syretestet før du må ta fundementale valg.
     Eksakt! Det er her det er snakk om grunnholdninger. Det store flertall, både blant de som kjempet og de som ikke gjorde det og ellers var ganske daffe, var overbevist om en ting: Det er ikke snakk om å velge det minste av to onder. Norge har med grunnloven fra 1814 hatt DEMOKRATI i (i 1940) 126 år. Den som går i tjeneste for den som kommer hit for å ta det demokratiet fra oss er en forræder uansett.

     Den militære straffelovs (av 1902 med endring fra 1979 der dødsstraff ble fjernet) paragraf 80 er ganske klar:

     § 80. For Krigsforræderi straffes den, som i Hensigt at gavne Fienden eller skade Norges eller nogen med Norge forbunden Stats Krigsmagt

     1. søger at bringe norske eller forbundne Tropper eller Krigsmænd i fiendtlig Vold;
     2. søger at bringe Fæstningsverk, besat Plads, Pas eller anden Forsvarpost, Mineanlæg, Signalstation, Havn, Krigsskib, Fartøi, militært Verft eller Verksted, Tøihus, Magasin eller Forraad af Vaaben og Ammunition, Krigskasse eller andre Krigsfornødenheder, Jernbane, Vei, Bro, Telegraf, Telefon eller lignende Befordrings- eller Meddelelsesmiddel eller Vandledning eller Dæmning i fiendtlig Vold eller ødelægger eller ubrugbargjør dem;
     3. forleder norske eller forbundne Krigsmænd til at gaa over til Fienden eller ophidser dem til Mytteri eller anden Troløshed;
     4. oplyser Fienden om Krigsmagtens Tilstand, Stilling, Styrke, Forsyning eller Operationsplan;
     5. meddeler Fienden Tegninger, Karter eller andre Oplysninger angaaende Fæstninger, Mineanleg, Signalstation, Telegraf- eller Telefonledning, Vagt, fast Stilling, Vei, Havn eller Seilled;
     6. skaffer Fienden Spion eller yder fiendtlig Spion Skjul, Underhold eller anden Bistand;
     7. aabenbarer Parol, Løsen, Feltraab, Signal eller andet hemmeligt Tegn eller meddeler Fienden Signalbogen eller et Uddrag deraf;
     8. afgiver falsk Melding eller tjenestlig Meddelelse eller undlader pligtmæssig at afgive rigtig saadan;
     9. i Egenskab af Veiviser eller Kjendtmand fører norsk eller forbunden Trop eller Skib paa Afvei eller skaffer Fienden Veiviser, Lods eller Kjendtmand eller tjener ham som saadan;
     10. i Fiendens Nærhed opfordrer til Flugt eller giver vildledende eller foruroligende Signal eller Tegn;
     11. undlader at udføre tjenestlig Befaling eller at udføre den rigtig;
     12. blandt Krigsfolket udbreder fiendtlige Opraab;
     13. undlader pligtmessig at sørge for Krigsfolkets Anvendelse mod Fienden eller dets Sikkerhed eller Forpleining, eller
     14. løslader fiendtlige Krigsfanger.

     Straffen for krigsforræderi er fengsel fra 10 år inntil på livstid.

     Paa samme Maade straffes den, som medvirker til nogen ovennævnt Handling, samt Krigsmand, som løber over til Fienden.

     Paragraf 81 ble endret i 1950, så den var muligens ikke den samme i 1940, i dag lyder den:

     § 81. Den, som forøver nogen i den almindelige Straffelovs §§ 84, 85, 87 nr. 1 og 2, 89-91, 93 eller 94 omhandlet Forbrydelse, straffes ligeledes for Krigsforræderi med de i nævnte Paragrafer bestemte Straffe, forhøiet inden de for vedkommende Strafart fastsatte Grænser med indtil en Halvdel.
     Anbefaler hvlt å lese "Haag-konvensjonen" av 1907, som forsatt er gjeldene "rett" ved væpnede konflikter mellom nasjoner. Krig er noe fælt, men det finnes faktisk "spilleregler" for det. ( Står en del der som setter ting i litt perspektiv ad hva en okkuperts plikter og retter er ifm. en okkupasjon. Da vil kanskje hvlt se hva som har "fortrinnsrett" juridisk og folkerettslig sett? Jfr. hva Norge "ble til del" etter den tyske okkupasjonen var over. Norge ble "okkupert" av de allierte frem til august 1945. Gen. Hawthorne(?) var øverste befalshaver i Norge, og britene tok med seg det meste som ikke var "skrudd fast", av tysk materiell. "Skiten" lot de bli igjen).
     Dette er særlig fremtredende når man ser på hva som skjedde med dem som satt i Administrasjonsrådet etter krigens slutt. NS-medlemer ble dømt for denne innsatsen, mens medlemmer uten NS-medlemskap ikke var i nærheten av å bli straffeforfulgt for dette.
     HRJ Berg(?) var en av pådriverne til å opprette Administrasjonsrådet, iht. "Haag-konvensjonen", og under rettsoppgjøret satt samme mann som aktor og fikk dømt medlemmer av Administrasjonsrådet basert på NS-medlemskap/bistand til fienden gjennom deres innsats i det Høyesterettsgodkjente Administrasjonsrådet. De medlemmene som ikke var NS-medlemmer hadde gjort sin plikt som var godkjent av norsk Høyesterett!
     Blir pinadø vanskelig å se forskjellen i slike saker. Spesielt når datidens fremste ekspert på strafferett i Norge beskrev "Rettsoppgjøret" som en skamplett for rettsstaten Norge. Mener omtalte herre het Skeie(?)
     Det er jo også ganske forstemmende og sitte med den viten at Nygaardsvold ble tatt for mened ifm. med en "Landssviksak" i 1946, da han under ed benektet å noensinne ha sett noen Kapitulasjonsavtale. Dette ble grundig avslørt som ren løgn av forsvareren i gjeldende rettssak, da et eksemplar var skaffet til vei. Dette hadde selvsagt INGEN innvirkning på dommen i saken, selv om hovedargumentet for en fellende dom var avslørt som LØGN. Denne løgnen fortsatte å være fellende i samtlige "Landsviksaker" videre utover 1946 og resten av oppgjøret.

     Hvorfor var det faktisk så mange nordmenn med offisersbakgrunn, og ærefull deltakelse i det norske felttoget som meldte seg til tysk tjeneste etter kapitulasjonen?
     Tok de sitt Æresord så høytidlig?
     Hadde offiserene kunnskap om "Haag-konvensjonen" fra KS?
     Ble det "kastet blår" i øynene deres i.o.m at Høyesterett faktisk godkjente "bistand til fienden" i form av Administrasjonsrådet?

     Hvorfor ble ikke denne lovhjemlen anvendt bl.a mot de drøyt 1000(!) arbeidene som møtte opp og startet å jobbe på Værnes flyplass 10. april 1940? For arbeidet besto i å forlenge rullebanen(banen var for kort til bombeflyene) slik at tyske bombefly skulle kunne bruk Værnes som base for å delta i stridighetene ved Narvikfronten( og uten Værnes ville flystøtten blitt betraktelig redusert). Norge var da uten tvil i krig med Tyskland!
     Navnene på hver enkelt arbeider var tilgjenglig etter krigen i form av timelister og lønnsutbetaling.

     Begynner å bli gammel og grå, og befinner meg ca. 4000 km ifra biblioteket mitt, så det kan være at nevnte navn og årstall ikke er helt korrekt. Så bær over med meg.

     Forøvrig så er dette et tema som aldri slutter å engasjere, og man får stadig nye drypp av informasjon som man ikke har kjennskap til. Dog så er det faktisk å foretrekke at man holder seg på et saklig plan, det gir en adskillig mer produktiv meningsutveksling og deling av informasjon.
     Wings of Steel

     Kommentér


     • Den grundigste gjennomgangen av rettsoppgjøret i Norge finner man i Johs Andenes bok "Det vanskelige oppgjøret. Rettsoppgjøret etter okkupasjonen" fra 1979 med ny utgave fra 1998. Konklusjonen hans er at det var et lite antall tvilsomme ting, men sett over ett og i lys av situasjonen, var det norske rettsoppgjøret meget godt gjennomført. Jeg vil meget sterkt anbefale å lese denne boken som fremdeles er i handelen, se f.eks. her: > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM].
      At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

      Kommentér


      • Opprinnelig skrevet av qana34
       Hvorfor ble ikke denne lovhjemlen anvendt bl.a mot de drøyt 1000(!) arbeidene som møtte opp og startet å jobbe på Værnes flyplass 10. april 1940? For arbeidet besto i å forlenge rullebanen(banen var for kort til bombeflyene) slik at tyske bombefly skulle kunne bruk Værnes som base for å delta i stridighetene ved Narvikfronten( og uten Værnes ville flystøtten blitt betraktelig redusert). Norge var da uten tvil i krig med Tyskland!
       Navnene på hver enkelt arbeider var tilgjenglig etter krigen i form av timelister og lønnsutbetaling.
       Ikke vet jeg hvorfor ikke alle stripede ble prosessert i rettsoppgjøret - men det burde de selvsagt vært. Hvis det ikke engang har funnet sted en påtalevurdering er det ikke slik det burde være. MEN, at noen slipper unna unnskylder på ingen måte de som rettmessig blir straffet. Man kan selvsagt føle det urettferdig at ikke alle blir tatt, men landets lover er brutt og sin straff får en ta.

       Jeg skjønner ikke hvordan dette er relevant ift de som brøt loven og svek sitt land og ble anklaget og dømt for det. De har fremdeles begått landssvik.
       "Gjør Ret, Frygt Intet"

       Kommentér


       • Opprinnelig skrevet av ifanterist
        Personlig syntes jeg rettsoppgjøret var i meget ordnede former ,og humant for Norges del av de ca 125000 tiltalene som ble reist ble ca 75000 dømt ifra allt til dødsstraff og ned til bøter ,og personlig synes jeg det var bra at vi hadde ett slikt rettsoppgjør
        Å sette regjeringen på tiltalebenken tror jeg ikke hadde vært noe bra utgangspunkt.
        1-Dem var tross allt lovlig valgt
        2-Dem hadde ingen mulighet til å dømme seg selv.
        Lovlig valgt, og lovlig valgt.......?
        Regjeringen Nygaardsvoll "bevilget" seg 1 ekstra år ved makten i 1939 ved å utsette valget, noe som faktisk ikke er hjemlet i Grunnloven.....
        For ikke å glemme "Landssvikforordningen" av 1942, som går langt utover hva som er hjemlet i Grunnloven når det gjelder tilblivelse av en Lov i rettsstaten Norge.
        Vet ikke hva som er pensum i dag, men den gang da undertegnede gikk på videregående lærte man om bl.a hvordan tilblivelse av en rettskraftig Lov foregår i Norge.
        Når du nevner de ca. 75 000 rettskraftige dommene, så vet du også godt hva som med få unntak er den felles faktoren, medlemsskap i NS mellom 1940 og 1945. I svært mange tilfeller var det den eneste "forbrytelsen" den domfelte var skyldig i.
        De som fikk dødsstraff, hadde i de aller fleste tilfellene gjort seg skyldig i brudd på "Straffeloven", og ble i så henseende helt legitimt dømt. Sågar Quisling gjennom sitt kuppforsøk 9.april 1940.

        Regjeringen kunne ikke dømme seg selv, men det ble faktisk fremmet forslag om Riksrett! Hvorfor det ikke ble en realitet, er faktisk ikke tilgjengelig viten for allmenheten selv i dag....
        Wings of Steel

        Kommentér


        • Hvlt viser lenger oppe til relevant lovgivning ift å verve seg i fiendens tjeneste.

         En vanlig argumentasjonsrekke blant frontkjempere og annet søl som har prøvd å unnskylde sitt landssvik er å prøve å tåkelegge kjernetemaet med snakk om regjeringen, kongens nei, stripede og politifolk, NS medlemmer og tyskertøser.

         Sorry, det er saken uvedkommende.

         1. Norge ble ulovlig okkupert av Tyskland.
         2. Norske menn valgte å gå i tjeneste i den tyske forsvarsmakt. Ikke engang NS betegnet det å verve seg som frontkjemper som å gå i norsk tjeneste. Det var "et steg på veien til å gjenopprette den norske forsvarsmakt"
         "Gjør Ret, Frygt Intet"

         Kommentér


         • To ting: Konstitusjonell nødrett er en selvfølge i alle land. Dvs. at i ekstraordinære situasjoner må man kunne bruke ekstraordinære tiltak, selv om de ikke er direkte hjemlet i lov eller grunnlov. Et eksempel er at hvis landet er okkupert av en fiende og Stortinget satt ut av funksjon kan regjeringen fortsette å styre landet utover den ordinære funksjonstid.

          I Frankrike ble i 1944/45 ca. 10000 henrettet uten lov og dom for forskjellige former for samarbeid med tyskerne. Etter at tilstandene var blitt mer ordentlige og lovlydige ble ytterligere 6700 dødsdømt av ordinære domstoler, men "kun" 791 av disse siste ble henrettet. Sammenlignet med dette var det jo peanuts det som skjedde i Norge, med 37 henrettede, samtlige etter full rettsak med anke til Høyesterett.
          At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

          Kommentér


          • Opprinnelig skrevet av Sofakriger
           Opprinnelig skrevet av qana34
           Hvorfor ble ikke denne lovhjemlen anvendt bl.a mot de drøyt 1000(!) arbeidene som møtte opp og startet å jobbe på Værnes flyplass 10. april 1940? For arbeidet besto i å forlenge rullebanen(banen var for kort til bombeflyene) slik at tyske bombefly skulle kunne bruk Værnes som base for å delta i stridighetene ved Narvikfronten( og uten Værnes ville flystøtten blitt betraktelig redusert). Norge var da uten tvil i krig med Tyskland!
           Navnene på hver enkelt arbeider var tilgjenglig etter krigen i form av timelister og lønnsutbetaling.
           Ikke vet jeg hvorfor ikke alle stripede ble prosessert i rettsoppgjøret - men det burde de selvsagt vært. Hvis det ikke engang har funnet sted en påtalevurdering er det ikke slik det burde være. MEN, at noen slipper unna unnskylder på ingen måte de som rettmessig blir straffet. Man kan selvsagt føle det urettferdig at ikke alle blir tatt, men landets lover er brutt og sin straff får en ta.

           Jeg skjønner ikke hvordan dette er relevant ift de som brøt loven og svek sitt land og ble anklaget og dømt for det. De har fremdeles begått landssvik.
           Relevansen består i å se det i kontekst med hverandre. Hvem gjorde hva, og hvem var lovlig utøvende lovgiver iht. folkerettslige prinsipper og regler.
           Så det er totalt uaktuelt for hvlt å bruke tid og energi på å gjøre seg kjent med "Haag-konvensjonen"? Reglene for krigføring som fortsatt er like gjeldende som i 1940-45. Forstår deg slik når du sier " brøt loven". Hvilken lov brøt de? Den militære straffelov? Landssvikforordningen av 1942? Straffeloven? Hvilket lovverk var gjeldende etter 10. juni 1940 i Norge? Hvem hadde utøvende makt i Norge etter 10. juni 1940?
           Wings of Steel

           Kommentér


           • Opprinnelig skrevet av Sofakriger
            Hvlt viser lenger oppe til relevant lovgivning ift å verve seg i fiendens tjeneste.
            Helt korrekt. Lovhjemelen er i høyeste grad relevant så lenge Norge ikke er okkupert/har kapitulert. Dog stiller det seg NOGET anderledes idet det foreligger en kapitulasjon.
            Henviser atter til "Haag-konvensjonen" av 1907( hvis de små grå ikke har slått helt krøll på seg, så er den også kjent som "Landkrigsreglementet"). Det tar litt lenger tid en en liten kveldstime å lese, men kan absolutt anbefales. Må dog IKKE forveksles med "Genève-konvensjonen" I av 1949, som forøvrig OGSÅ kan anbefales som kveldslektyre for befalingsmenn.
            Wings of Steel

            Kommentér


            • Vel, kjernen ser her ut til å være en diskusjon om Norge kapitulerte eller ei. Dette er det jo skrevet en del bøker om, men til syvende og sist er vel den regjerende konsensus at vi ikke gjorde det.

             Så kan man selvsagt mene at det er galt, og da blir selvsagt mye som har skjedd under og etter krigen galt.

             Men det er altså ikke galt. Norge var i krig fra 9 april 1940 til 8 mai 1945.
             "Gjør Ret, Frygt Intet"

             Kommentér


             • Opprinnelig skrevet av hvlt
              To ting: Konstitusjonell nødrett er en selvfølge i alle land. Dvs. at i ekstraordinære situasjoner må man kunne bruke ekstraordinære tiltak, selv om de ikke er direkte hjemlet i lov eller grunnlov. Et eksempel er at hvis landet er okkupert av en fiende og Stortinget satt ut av funksjon kan regjeringen fortsette å styre landet utover den ordinære funksjonstid.
              Unnskyld at jeg spør, men HVOR er kilden til denne informasjonen om Konstitusjonell nødrett?

              Regjeringen Nygaardsvoll hadde "regjert" utover sin funksjonstid i drøyt 6 måneder FØR 9. april. Anbefaler at lektyre som utelukkende er "godkjent" hostet ut fra "Hjemmefrontmuseumet" blir komplementert med litt mer uhildet fremskaffet forskning. Det eksisterer faktisk slikt, og det er faktisk meriterte historikere/forskere som har brakt det frem i dagslyset. Anbefaler svenskene Zetterling og Mollander(?). Boka "9. april" er seværdig (en av de få jeg har tilgjenglig for tiden).
              Wings of Steel

              Kommentér


              • Organisasjonen :Institutt for Norsk okkupasjonshistorie prøvde i mange år etter den annen verdenskrig og unskylde alle Ns medlemmer og frontkjempere me tåkelegging gjennom deres tidsskrift : folk og land ,for en del år siden ble hele organisasjonen nedlagt og det er få som savner dem.

               Kommentér


               • Opprinnelig skrevet av Sofakriger
                Vel, kjernen ser her ut til å være en diskusjon om Norge kapitulerte eller ei. Dette er det jo skrevet en del bøker om, men til syvende og sist er vel den regjerende konsensus at vi ikke gjorde det.

                Så kan man selvsagt mene at det er galt, og da blir selvsagt mye som har skjedd under og etter krigen galt.

                Men det er altså ikke galt. Norge var i krig fra 9 april 1940 til 8 mai 1945.
                Jeg ser hva du skriver, og vet hva resten av verden betrakter som et faktum. Rådende konsensus ved Hjemmefrontmuseumet er sammenfallende med din konklusjon. Det merkverdige er at "resten" av verden betrakter/betraktet Norge som okkupert av Tyskland mellom 10.juni 1940 og 8.mai 1945. Fra mai til august 1945 var Norge okkupert av de Allierte.
                Kapitulasjonsavtalen er faktisk juridisk gjennomgått/prøvet i Tyskland i nyere tid, og konklusjonen var entydig; Norge kapitulerte, jfr. siste punkt i Kapitulasjonsavtalen.
                Wings of Steel

                Kommentér


                • Opprinnelig skrevet av ifanterist
                 Organisasjonen :Institutt for Norsk okkupasjonshistorie prøvde i mange år etter den annen verdenskrig og unskylde alle Ns medlemmer og frontkjempere me tåkelegging gjennom deres tidsskrift : folk og land ,for en del år siden ble hele organisasjonen nedlagt og det er få som savner dem.
                 Kjenner til det du nevner her, men må innrømme at det er særdeles lite undertegnede faktisk har fått med seg av budskap/informasjon fra nevnte organisasjon.
                 Skjønner av din beskrivelse om "alle" og "tåkelegging", at alle som var på "feil side" under krigen, ikke skal få bringe frem sin historie. Er det riktig?
                 Man kan jo spørre seg om hva f.eks. Sven Blindheim ser/forstår, som mange andre ikke ser/forstår?
                 Wings of Steel

                 Kommentér


                 • Opprinnelig skrevet av qana34
                  Man kan jo spørre seg om hva f.eks. Sven Blindheim ser/forstår, som mange andre ikke ser/forstår?
                  Det må du jo nesten spørre ham om.

                  Han er jo meget avvikende i sine meninger fra de fleste andre om temaet. Han har jo ikke automatisk rett da ?
                  "Gjør Ret, Frygt Intet"

                  Kommentér


                  • Bringe frem sin historie kan nok være greit i år 2008 ,for de få gjenlevende som er igjen som var på det andre laget under den annen verdenskrig ,og blir det gjort på en nyansert ,saklig og gjerne selvransakelsesmåte ,med gjerne en del selvkritikk ispedd så kan jeg være villig til å lytte.
                   Men blir det motsatt er jeg glad at det finnes en av knapp å trykke på.

                   Kommentér


                   • Opprinnelig skrevet av qana34
                    Opprinnelig skrevet av Sofakriger
                    ..... Norge var i krig fra 9 april 1940 til 8 mai 1945.
                    ......
                    Det merkverdige er at "resten" av verden betrakter/betraktet Norge som okkupert av Tyskland mellom 10.juni 1940 og 8.mai 1945. .......
                    Kapitulasjonsavtalen er faktisk juridisk gjennomgått/prøvet i Tyskland i nyere tid, og konklusjonen var entydig; Norge kapitulerte, jfr. siste punkt i Kapitulasjonsavtalen.
                    Nå blander du sammen to ting. Norge var selvfølgelig OKKUPERT mellom 10. juni 1940 og 8. mai 1945. En voldelig intrenger med forakt for de demokratiske grunnholdninger holdt norsk territorium okkupert. Det er det da ingen som bestrider. Det derimot historierevisjonistene påstår er at Norge kapitulerte helt og fullt ubetinget den 10. juni 1940.

                    Kapitulasjonen av de norske stridskrefter som oppholdt seg i Norge ble underskrevet i Trondheim 10. juni 1940 av oberstløytnant Roscher-Nilsen.

                    For det første: Det en temmelig tilfeldig oberstløytnant skriver under på kan ikke være rettsgyldig for et land hvis han ikke er gitt et mandat av sine overordnede (forsvarssjef eller regjering) om å skrive under på en fullstendig kapitulasjon, han kan ikke gå utenfor sine fullmakter. General von Falkenhorst forlangte at Roscher-Nielsen skulle ha ubegrensede fullmakter. Det nektet forsvarsjef general Ruge og ga Roscher-Nielsen følgende mandat: "1. Legg ikke skjul på at vi er i deres makt og er under full demobilisering. 2. Skal meddele at Kongen og regjeringen samt marinen og flygevåpenet har forlatt landet og at Norge som stat er og fremdeles vil være i krig med Tyskland, men at general Ruge har fullmakt til å ordne alt som gjelder tyskernes overtagelse av den faktiske makt i Nord-Norge."

                    For det andre: Utkastet til kapitulasjonserklæring tyskerne hadde klart om kvelden 9. juni hadde opprinnelig teksten "Die norwegischen Streitkräfte zu Lande, zu Wasser und in der Luft legen die Waffen nieder". Det fikk aldri Roscher Nielsen se, han fikk et endret dokument, nettopp fordi de lokale forhandlingene i Nord-Norge natt til 10. juni (der oberstløytnant Wrede-Holm forhandlet med Dietls stab) hadde gjort det klart at Norge som nasjon fortsatt ville være i krig. General Dietl sendte følgende i sin Morgenmeldung til Falkenhorst morgenen den 10. juni: "Soweit bisher zu übersehen, legen die Unterhändler entscheidenden Wert darauf dass trotz der Einstellung der Kämpfe in Norwegen der Krieg fortdauert. Dies wird dadurch unterstrichen, dass die norwegischen See- und Luftstreitkräfte mit den Allierten Norwegen verlassen haben." Den avtalen Roscher-Nielsen skrev under på hadde som sagt en endret tekst som begynte med "Die gesamten norwegischen Streitkräfte". Det er den nøyaktige tolkningen av dette som har vært bestridd, spesielt av historierevisjonister. Men flertallet av historikere er enige i at det som var forstått var at det betydde at de norske stridskrefter som pr. 10. juni 1940 befant seg på tyskkontrollert område i Norge kapitulerte. At tyskerne selv forsto det slik, bekreftes av den tyske sluttrapporten for angrepet på Norge der det brukes formuleringen "die gesamten, noch vorhandenen norwegischen Streitkräfte", altså de samlede fremedeles tilstedeværende norske stridskrefter.

                    Uansett er det en selvfølge at oberstløytnant Roscher-Nielsens underskrift ikke ville være verdt noe hvis den går utenfor det mandat han hadde fått fra den norske regjering og den norske forsvarssjef som klart sa at stridskreftene som var igjen i Norge kapitulerte, men Norge som stat ville fortsatt være i krig med Tyskland med bl.a. bruk av marinen og flyvåpenet.

                    Det store flertall av historikere og statsrettseksperter er enige i denne konklusjonen, de norske militære styrker som oppholdt seg i Norge 10. juni 1940 kapitulerte, den norske stat representert ved Kongen og regjeringen i eksil fortsatte å være i krig med Tyskland. Dette var de norske styresmakter som var kommet til makten etter lovlige og demokratiske valg, å forstå det er også noe som viser hva slags demokratisk grunnholdning man har.
                    At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                    Kommentér


                    • Meget klar og god redegjørelse hvlt !
                     "Gjør Ret, Frygt Intet"

                     Kommentér


                     • Enig med siste taler ,men burde vel strengt tatt ikke vært nødvendig å skrive på ett Militært forum ,hvor de aller fleste er godt opplyst,men mot revisjonister har jeg forståelse for at det ble kjørt ett repkurs på det overnevnnte tema.

                      Kommentér


                      • Frontkjempere har vi diskutert flere ganger på forumet og du finner flere tråder enn denne hvis du leter. Temaet er aktualisert gjennom at NRK viser den nylagede serien «Frontkjempere» som fremstiller de norske Waffen-SS-frivillige. Denne kan sees fra 6 april > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

                       Historikere som har vært konsulenter er ikke fornøyd med produktet og sier journalistene har vært naive. > LOGG INN FOR Å SE LENKER <, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
                       Konflikten grunner i hvordan serien «Frontkjempere» fremstiller de norske Waffen-SS-frivillige.

                       – De som har laget serien har hatt en naiv journalistisk innstilling, sier historiker Terje Emberland, som selv har medvirket i serien, til VG.

                       Han er frustrert over hvordan serien, som går over fire episoder og har premiere kommende tirsdag, har blitt. Langfredag skrev han derfor et innlegg på Facebook der han lufter denne frustrasjonen.

                       Innlegget avsluttes med «Slik denne serien er blitt, ønsker jeg overhodet ikke å bidra til å legitimere den ved mitt nærvær!»
                       – Nødt til å protestere


                       Historikerens problem er at enten han liker det eller ei, så er han en del av serien.

                       – Derfor føler jeg at jeg er nødt til å protestere. Bare traileren er med på å undergrave min legitimitet som forsker. Det ser ut som om jeg aksepterer frontkjempernes egen etterkrigsfortelling om sine motiver, sier Emberland.
                       Emberland er jo ikke akkurat noen hvem som helst. Jeg har ikke sett serien ennå, men er VELDIG bekymret hvis de er så blåøyde at de har gått på etterkrigsfortellingen til frontkjemperne. Jeg er stygt redd for det, i ånden å lete etter å gjøre det dramatisk og gjenkjennbart for dagens verdier.
                       "Gjør Ret, Frygt Intet"

                       Kommentér


                       • At NRK går ekstremisters ærend er ikke akkurat noe nytt...
                        Død ved Kølle!
                        Bla bla... Hybrid warfare is easy

                        Kommentér


                        • Hvis dette er riktig, er det veldig synd. Vi kunne ha trengt en god serie som belyste hvorfor noen valgte å løpe nazistenes ærend. Men å fremstille det som likeverdig moralsk med å være på den andre siden, er drøyt.
                         Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                         Kommentér


                         • Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
                          Hvis dette er riktig, er det veldig synd. Vi kunne ha trengt en god serie som belyste hvorfor noen valgte å løpe nazistenes ærend. Men å fremstille det som likeverdig moralsk med å være på den andre siden, er drøyt.
                          Vi får se på tirsdag når serien slippes. Jeg vet hva jeg skal gjøre den kvelden
                          "Gjør Ret, Frygt Intet"

                          Kommentér


                          • Terje Emberland, seniorforsker ved HL-senteret, med doktorgrad om forholdet mellom nazismen og religion fra 2005, skrev i går dette på Facebookgruppen "Norsk militærhistorisk forening":

                           NY NRK-SERIE BIDRAR TIL HVITVASKING AV DE NORSKE WAFFEN-SS-FRIVILLIGE - til tross for protester fra forskerne!
                           NRK sender i disse dager serien «Frontkjempere». Her videreformidles den gamle myten som de norske Waffen-SS-frivillige utviklet i etterkrigstiden om at de bare var «naive unggutter» som «ville kjempe mot kommunismen».
                           Hele seriens tendens er apologetisk og vitner om at programskaperne nok har mye kunnskap om våpentyper og frontavsnitt men ikke peiling på nazismen. I møtet med Waffen-SS-veteranene har de derfor fungert som mikrofonstativ for deres selektive gjenfortelling av hva de deltok i. Denne fortellingen tilfører de så «dokumentarisk» troverdighet gjennom dramatiseringer.
                           Siden jeg har vært del av et stort og mangeårig regjeringsinitiert forskningsprosjekt om SS og Norge, ble jeg sammen med flere forskerkolleger intervjuet til denne serien. Da vi fikk lese det første manus-utkastet ble vi oppmerksom på hvilken fremstilling som preget serien, hvilke uttalelser fra oss som var klippet bort og i hvilke kontekster sitater fra oss ble brukt. Vi protesterte og forlangte omfattende endringer som betingelse for å tillate at våre intervjuer fortsatt kunne brukes. Det ble vi lovet. Så hørte vi ingen ting før vi fikk beskjed om at serien var ferdig og skulle sendes. Etter gjennomsyn kan jeg nå konstatere at det bare ble gjort små endringer i bruken av oss. Tvert imot valgte programskaperne i stedet å styrke hvitvaskingstendensen ved å ta inn det de kalte «motekspertise»! Dette var et klart løftebrudd og vi har protestert til NRK.
                           Programskapernes tendensiøse manipulering dukker allerede opp i seriereklamen som nå sendes på NRK. Her er jeg klippet inn med et sitat hvor jeg sier at historikernes oppgave ikke primært er å fordømme, men å forstå de norske Waffen-SS-frivilliges motiver. Deretter gis det plass for uttalelser fra de Waffen-SS-frivillige selv, hvor de forteller hvor fælt de hadde det og at de bare ville kjempe mot kommunismen. Mine og de andre forskernes gjentatte påpekning av at en overveldende del av dem var NS-medlemmer som ønsket nazismens seier, er ikke med. Dermed gir jeg tilsynelatende en godkjenning av veteranenes apologetiske selvfremstilling!
                           Forskningen har kommet milevidt lengre enn hva denne serien reflekterer, blant annet når det gjelder hvem de var og hva som motiverte dem, samt ved å plassere disse nordmennene som troende nazister midt i Hitlers raseideologiske utryddelsesmaskineri på Østfronten. I siste program vies det veldig mye oppmerksomhet og sympati til veteranenes sinne over bli kalt landssvikere. De «kjempet for Norge», sier de. Ja, det er riktig. De kjempet for et nazistisk Norge og Europa!
                           Slik denne serien er blitt, ønsker jeg overhodet ikke å bidra til å legitimere den ved mitt nærvær!
                           At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                           Kommentér


                           • Fjerde og femte april er fridager - og serien slippes på NRK på nett klokken 6 om morgenen 6 april.
                            Skal vi tippe noen redaktører og sjefer i NRK ikke har helt fri i helgen?
                            "Gjør Ret, Frygt Intet"

                            Kommentér


                            • For noen år siden trykte Tønsbergs Blad opp noen leserbrev i avisen fra 2. verdenskrig. Avisen var da selvfølgelig nazifisert og leserbrevene var direkte fra Østfronten, skrevet av "Nazi-Tønsbergs store sønn" SS-Untersturmführer Per Kjølner ved 11. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division „Nordland“. Leserbrevene levnet ingen tvil om hans ideologiske synspunkt, og hans synspunkt på de slaviske "undermenneskene". Per Kjølner ble etter sonet fengselsstraff sjef for familiefirmaet Emil Kjølner som han bygget opp til Adelsten, der han var hovedaksjonær. Adelsten ble solgt til KappAhl i 1999 for 750 millioner kroner. Per Kjølner døde i 2019, 97 år gammel.                             .
                             At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                             Kommentér


                             • En bedrift som, så vidt jeg vet, bl.a ble bygget på varer stjålet fra en jødisk famile.
                              There is nothing that can't be solved by the proper use of high explosives.

                              Kommentér


                              • Har alltid meint og meinar fortsatt, frontkjemarane fekk alt for mild behandling etter krigen.

                               Kommentér

                               Takk for innsatsen F-16

                               Collapse

                               Working...
                               X