Milforum

Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Fokus: Organisert kriminalitet

Collapse

Annonse før emne

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts
 • Trådstarter

  Fokus: Organisert kriminalitet

  Vi har ikke hatt en egen tråd om organisert kriminalitet på Milforum, men det er absolutt en trussel som bør tas alvorlig. I noen tilfeller rubriseres handlinger som stammer fra organisert kriminalitet under terrorisme eller bare som resultater av vanlig kriminalitet. Som eksempel kan vi ta drapet i Stockholm natt til i dag >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM], hvor en ung kvinne feilaktig ble rammet av kuler tiltenkt en annen person, som sannsynligvis var innblandet i organisert kriminalitet.

  Organisert kriminalitet har potensiale til å forårsake samfunnsendringer hvis det får grobunn på høyt nok nivå. Enkelte land på Balkan kan være eksempler på dette.

  For ordens skyld:

  Opprinnelig skrevet av SNL
  Organisert kriminalitet

  Store norske leksikon Samfunn Politi og kriminalitet Kriminologi

  Det finnes ingen entydig definisjon av begrepet organisert kriminalitet, men fenomenet kjennetegnes i følge norske myndigheter ved

  "dens mobilitet og grenseoverskridende karakter ved at den opptrer både innenfor, og på tvers av landegrenser. Den går etter vinning og makt. Hvilket kriminalitetsområde det opereres på, avhenger av hva som til enhver tid gir mest profitt, vurdert opp mot oppdagelsesrisiko og straffereaksjoner. De kriminelle anslagene er ofte målrettede, godt planlagte, og de utøves i det skjulte av lukkede, kriminelle grupper og nettverk. De organiserte gruppene og nettverkene har ofte store ressurser, og tilpasser seg fort til endrede samfunnsforhold, lovgivning, mottiltak mv" (Meld St. 7 (2010-2011)).

  Denne forståelsen legger til grunn at den organiserte kriminaliteten forøves av flere i forening, virksomheten er ofte hierarkisk organisert med klare kommandolinjer, forbindelsen mellom bakmenn og ytre ledd hvor kriminaliteten begås er skjult, en del av organisasjonen kan drive lovlig virksomhet hvor utbyttet kan hvitvaskes, det er ofte tale om alvorlig kriminalitet som gir betydelig økonomisk utbytte (for eksempel narkotika, omfattende vinningskriminalitet, spill, våpenhandel, menneskesmugling og menneskehandel), utførelsen av kriminaliteten kan være teknisk avansert, ressurskrevende og ofte grenseoverskridende. Det antas at omfanget av den organiserte kriminaliteten er økende.

  Også tradisjonell kriminalitet kan ha elementer av "organisert struktur i seg". Det er følgelig ikke alltid enkelt å avgrense det ene fra det andre.

  Forskningen på organisert kriminalitet gjenfinner ikke det samme element av "organisert struktur" som politikkens grunnlagsdokumenter legger til grunn. Der hevdes det at det som kalles organisert kriminalitet ligner på ordinær næringsvirksomhet, der mindre og gjerne lokale grupper inngår kortsiktige avtaler og handler med hverandre. Per Ole Johansen innførte uttrykket "Nettverk i gråsonen" som tittel på sin fremstilling av den organiserte kriminalitetens posisjon i Norge.

  En rekke av straffebudene i straffeloven av 2005 rammer organisert kriminalitet, jf. for eksempel reglene om narkotikakriminalitet og vinningsforbrytelser. Som følge av FNs konvensjon mot grenseoverskridende organisert kriminalitet og konvensjonens protokoller om menneskehandel og menneskesmugling, ble det i 2003 gjennomført en rekke lovendringer mot organisert kriminalitet i straffeloven og utlendingsloven. Etter straffeloven § 198, straffes selve deltakelsen i en organisert kriminell gruppe med sikte på å begå alvorlige straffbare handlinger. Straffen er fengsel i inntil tre år, med mindre forholdet går inn under en strengere bestemmelse. Med organisert kriminell gruppe menes en organisert gruppe på tre eller flere personer som har som et hovedformål å begå en handling som kan straffes med fengsel i minst tre år, eller hvor en vesentlig del av virksomheten består i å begå slike handlinger. Etter straffeloven § 79 c forhøyes maksimumsstraffen til det dobbelte dersom en straffbar handling er utøvet som ledd i aktivitetene til en organisert kriminell gruppe.

  Menneskehandel rammes særskilt av straffeloven § 257. Menneskesmugling rammes av utlendingsloven § 47.

  Det strafferettslige regelverk mot organisert kriminalitet er omtalt nærmere i Ot.prp. nr. 62 (2002–2003) Om lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. (lovtiltak mot organisert kriminalitet og menneskehandel, gjengangerstraff mv.).

  Kilde: Finstad, Fredrik Bøckman. (2015, 31. desember). organisert kriminalitet. I Store norske leksikon. Hentet 28. august 2019 fra >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.
  Lignende tråder

 • #2
  Sv: Fokus: Organisert kriminalitet

  Forsvarsadvokaten Derk Wiersum, som representerte et kronvitne i en pågående rettssak mot flere tiltalte etter flere drap i Nederlands kriminelle underverden, ble henrettet utenfor egen bopel med sin kone som vitne i går morges. Flere rettsaktører får nå politibeskyttelse, og leder av Nederlands politiforbund sier at >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM].

  Miljøet som drapet knyttes mot, og som den pågående rettsaken føres mot, styres av en av Europas mest etterlyste kriminelle, marokkansk-nederlandske >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM], som knyttes mot over et titalls drap, smugling og omsetning av store mengder narkotika, angrep mot mediehus m.m.

  For mange er Nederland kjent som et relativt liberalt land, men med deres geografiske beliggenhet og bl.a. den gigantiske havnen i Rotterdam, har landet utgjort en mellomstasjon/havn for store mengder narkotika fra Sør-Amerika og Marokko, videre ut i Europa og Skandinavia. Søk på nylige hendelser viser bla. beslag av >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] til verdi av 1.5mrd NOK på vei til Nederland i sommer, samt Europas største enkeltbeslag av metamfetamin på >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] tidligere i sommer.

  En hemmelig rapport skal slå fast at >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] i hele landet, og flere titalls er blitt sparket/suspendert som følge av korrupsjon, brudd på taushetsplikten, misbruk av datasystem m.m. En høyere offiser ble pågrepet med mistanke om å være på lønningslisten til nevnte Ridouan Taghi.

  Videre så har myndighetene der de siste årene kjempet for å forby kriminelle 1%/MC-gjenger, og nylig fikk de gjennomslag i retten om å forby >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] (neppe endelig avgjort i rettssystemet) som medfører at de må stenge sine klubblokaler, m.m. Fra før er klubber som Bandidos MC og Satudarah MC bannlyst på bakgrunn av organisert kriminalitet. Sistnevnte klubb forsøkte i fjor >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] med medlemmer fra gjengmiljøet i Oslo øst. Fra før har klubben en avdeling i Stavanger. Kan også nevnes at de omlag 16 tonnene med hasj som Gjermund Cappelen er tiltalt for, kom i hovedsak >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM].

  For spesielt interesserte kan det leses mer om organisert kriminalitet i Nederland >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM], og mer om narkotika i landet >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM].

  Kommentér


  • #3
   Stor økning i byggeprosjekter på verdensbasis har ført til en fremvekst av svartebørs og organisert kriminalitet flere steder i verden.
   Bandene er villige til å drepe for å fylle sekker av én verdifull vare: Sand.

   >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

   Inside the deadly world of India’s sand mining mafia.

   India ranks second after China in its use of construction sand, a dwindling and increasingly valuable resource.

   >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

   Odd objects attract fire. You are odd.

   Kommentér


   • #4
    Kripos skremt av ny utpressingsmetode: Truer ledere med torpedobank.

    >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

    Odd objects attract fire. You are odd.

    Kommentér


    • #5
     Bare i Storbritannia er 746 personer arrestert etter at flere europeiske politistyrker har aksjonert mot organiserte kriminelle etter at franske myndigheter har lykkes med å ta seg inn i et lukket nettverk, Encrochat. Det skal også ha vært pågripelser i Norge.

     "What seems to be possible only in police thrillers and movies has happened before our own eyes," Andy Kraag, head of National Criminal Investigations Department in the Netherlands said in a press conference. "We’ve captured messages that give us a view of daily life in the criminal world."
     The authorities had everything. Images of huge piles of narcotics laying on scales. Kilogram blocks of cocaine. Bags packed with ecstasy. Fistfuls of cannabis. Messages about planned drug drops and major deals. Photos of alleged criminals' family members and discussions of their other businesses.
     Encrochat er basert på ombygde mobiltelefoner, og har vært populært blant organiserte kriminelle. Flere firmaer som har levert denne typen tjenester er temmelig lysskye, minst ett (MPC) har vært drevet av organiserte kriminelle.

     Det er selvfølgelig fint å få sperret inne noen (en masse) banditter, men dette er en grei påminnelse om at kommersielle kryptoløsninger er kommersielle kryptoløsninger. Særlig om du har ressurssterke motstandere (i dette tilfellet en stat) som vil se deg i kortene.

     Police monitored a hundred million encrypted messages sent through Encrochat, a network used by career criminals to discuss drug deals, murders, and extortion plots.
     "We like to believe that facts speak for themselves, but they most assuredly do not."

     Kommentér


     • #6
      Nice. Med tanke på klientellet så må det jo være litt leit for Encrochat at brukerene er misfornøyd med dem.
      All animals are equal, but some animals are more equal than others.

      Kommentér


      • #7
       – Jeg vil tro at omfanget av denne aksjonen, både i Norge og internasjonalt, vil få en god del konsekvenser. Det er ganske åpenbart. Vi har fått et unikt bilde av den organiserte kriminaliteten i Norge, sier Kjell Arne Karlsen, sjef for organisert kriminalitet i Kripos.

       >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
       Odd objects attract fire. You are odd.

       Kommentér


       • #8
        Skandale i Frankrike: Politifolk mistenkt for organisert kriminalitet.

        Voldsbruk, pengeutpressing, tyveri av narkotika og falske forklaringer. Det er anklagene mot flere enn 20 politimenn i en avdeling nord for Paris.

        >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
        Odd objects attract fire. You are odd.

        Kommentér


        • #9
         Nederlandsk politi har arrestert seks menn etter å ha avdekket et kriminelt undergrunnsmiljø. Syv containere var blitt gjort om til et «provisorisk fengsel» og «torturkammer».

         >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
         Odd objects attract fire. You are odd.

         Kommentér


         • #10
          Politiet erklærer den kriminelle gjengen "Young Bloods" for å være oppløst, etter en lengre tids innsats mot sentrale personer:
          >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

          Young Bloods var i flere år en multietnisk gjeng med hovedbase på Holmlia i Søndre Nordstrand, med også en god del basert på Mortensrud. Etter interne konflikter mellom partene som resulterte i at et medlem fra Holmlia ble skutt i nakken og lam i 2017, ble gjengen splittet og ansett som Holmlia/Albanerfraksjonen og Mortensrud/Kurderfraksjonen. Lederen fra Mortensrud m.fl. ble dømt for drapsforsøket samt befatning av 300kg hasj, og lederen av Holmliafraksjonen m.fl. ble nylig dømt for et eldre drapsforsøk på rivaliserende gjengmedlem på Furuset, samt en grov frihetsberøvelse/kidnapping.
          "De var gode kamerater - så startet gjengkrigen som ødela 23-åringens liv" - >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
          "Young Bloods-leder dømt til syv års fengsel" - >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

          Flere andre medlemmer har blitt dømt for bl.a grove narkotikaforbrytelser, frihetsberøvelser og organisert kriminalitet, blandt annen en ung mann i starten av 20årene som i første omgang ble dømt til 5 års fengsel.
          "Gutten som ikke ville reddes" - >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

          Han har i etterkant av nevnt sak blitt pågrepet på nytt for en skyting på "Eventhallen" i 2019, og er siktet for drapsforsøk. Bakgrunnen for skytingen skal ha vært konfliktene mellom de to fraksjonene på Holmlia og Mortensrud, og han endte denne kvelden opp med å bomme og skyte sin egen kamerat i foten.
          "Sentral Young Bloods-mann siktet for drapsforsøk" - >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

          En lengre og god kartlegging av VG om gjengen kan anbefales: >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
          I tillegg har forfatter og journalist Ståle Økland fulgt politiets arbeid i Søndre Nordstrand over tid, skrevet flere artikler samt boken "Operasjon Gamma - Jakten på Norges farligste kriminelle miljø".

          I etterkant av nevnte saker med pågripelser og rettsaker, har det vært ytterligere konflikter. I januar i år ble 21-åringen Halil Kara fra Mortensrud skutt og drept på Prinsdal. Minst fem personer er siktet for drapet og varetektsfengslet, og tilhører miljøet på Holmlia.
          Samleside Prinsdals-drapet - >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

          I påsken ble det avfyrt flere skudd mot to biler, en på Mortensrud og en på Bjørndal. Flere personer, deriblandt en 17åring, er pågrepet og siktet for drapsforsøk, og skytingene sees i sammenheng med drapet på Halil Kara i januar.
          "Brutal slåsskamp utløste vill skyting ved skole" - >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

          Sannsynligvis to be continued.

          Kommentér


          • #11
           Korrupsjonen gjennomsyrer underfinansierte og koronarammede helsesystemer i Italias sørlige regioner. Mafiaen har fritt spillerom.

           >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
           Odd objects attract fire. You are odd.

           Kommentér


           • #12
            I Calabria-regionen i Italia er det rigget for en usedvanlig rettssak. Både politihelikoptre og spesialsoldater skal overvåke området når den beryktede ’Ndrangheta-mafiaen nå skal møte i retten.

            >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
            Odd objects attract fire. You are odd.

            Kommentér


            • #13
             Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
             Sv: Interessante nyhetslinker

             Fra Uglands hjemmesider:

             MV Bonita boarded by pirates

             Our bulk vessel MV Bonita was boarded by pirates very early Saturday morning off Cotonou/Benin while she was at anchor.

             9 crew members were taken off the vessel while she was waiting for berth to discharge inbound cargo, gypsum.

             Remaining crew notified local authorities and Bonita arrived alongside in Cotonou later same day.

             The Ugland Emergency Response Team are handling this situation as per contingency plans, and they are in contact with relevant authorities.

             The families of the crewmembers have been contacted and will be kept informed by Ugland.
             In the interest of the wellbeing of the crewmembers Ugland will not make any further comments regarding the situation.

             Further updates will be given as and when new confirmed information is available and releasable.

             >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
             Det har vært en jevnlig plage med mer og mindre vellykkede forsøk på kapringer i Guineabukten over lengre tid, og økte med 50% i løpet 2019.

             I det siste har Danmark vært veldig på med å prøve å organisere en sjømilitær operasjon (etter press fra rederiet Maersk).
             Norge har blitt spurt og er lite interessert i å bidra. Kommentar fra FMIN:

             The resources that are in demand in this context are resources that are considerably needed in Norwegian waters and in allied contexts, and we have therefore not yet given priority to making maritime contributions in the Gulf of Guinea.
             Den nigerianske marinen har planer om å investere 200 millioner USD på helikoptre, droner og båter.

             >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

             >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
             Odd objects attract fire. You are odd.

             Kommentér


             • #14
              Politiet har gjennom internasjonalt samarbeid hatt sukksess med operasjon Emma. >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
              Politiet har fått tilgang til kryptert nettverk via mobil som har gjort til at dei kan følgje med på kommunikasjonen til kriminelle.

              Kommentér


              • #15
               Italiensk politi har fått tak i en etterlyst mafiaboss etter at han lastet opp kokkevideoer på YouTube.

               >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
               Odd objects attract fire. You are odd.

               Kommentér


               • #16
                Click image for larger version

Name:	aP9jZbQ_460s.jpg
Views:	81
Size:	30,9 KB
ID:	1048225
                Død ved Kølle!
                Bla bla... Hybrid warfare is easy

                Kommentér

                Working...
                X
                Besøksstatistikk