Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Hva innebærer god ledelse?

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Marols
  replied
  Sv: Hva innebærer god ledelse?

  >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Denne sier mye om hva Hæren forventer av sine ledere og omfatter blant annet prinsippet om situasjonsbestemt lederskap som HVLT og LVGRP99 nevner. Dokumentet går ganske bredt, men er ganske sikker på at du vil finne den infoen du ønsker om lederskap i Forsvaret.

  Finnes også et tilsvarende dokument for offiserer kalt "Hærens offiserer" som blir referert til i dokumentet jeg linket til, men klarte ikke finne det.

  Leave a comment:


 • hvlt
  replied
  Sv: Hva innebærer god ledelse?

  Jeg kan også sitere UD 20-3-1 "Generalinspektøren for Heimevernets retningslinjer for ledelse" fra 1989, som jeg synes er god:

  God ledelse er en forutsetning for at avdelingene skal kunne løse sine oppgaver i krig og fred.
  Resultatet er i stor grad avhengig av lederens evne til å skape de betingelser som ivaretar og utnytter personellets ressuser.
  Vårt lederskap må preges av nytenkning, fantasi og pågangsmot. Lederskap angår oss alle og vår lederutøvelse vil i stor grad være med på å prege samfunnets holdninger til Heimevernet og Forsvaret.
  Vi venter at en militær leder kan vurdere systematisk og ta en rask beslutning når det er nødvendig. Han må være selvstendig og viljefast og ta ansvar for sine handlinger. Dette er like mye et spørsmål om å søke ansvar, være ansvarsglad, som det er å ta ansvar for det som er beordret.
  Lederskap er en aktiv handling som krever at befalet stiller seg blant sine mannskaper som leder og soldat.
  Ledere må stille krav og alltid kontrollere hvordan en ordre blir utført. Å oppmuntre og rose er like viktig og ofte viktigere enn å påtale feil og mangler.
  Vesentlig i alt lederskap er evnen til å inspirere og motivere. Dette forutsetter at lederen opptrer naturlig og lever opp til det beste i seg selv. Betydningen av eksempelets makt er stor. Gjør lederen en god jobb, vil de undergitte forsøke å nå de krav som stilles. Kan befalet utføre sin lederoppgave med humør og entusiasme, vil dette smitte og bidra til å løse oppdraget.
  Ledelsesformen vil være betinget av situasjonen. Lederen må velge den ledelsesform som er mest hensiktsmessig i det enkelte tilfelle. Skal dette virke må det herske en betydelig grad av tillit mellom lederen og den enkelte undergitte. Bak enhver beslutning må lederen ta hensyn til grunnleggende ansvar for sitt personell og deres sikkerhet. Når tiden er kort og presset stort må lederen selvstendig og uten nøling ta avgjørelsen. Dette må øves i fred for at det skal virke i krig.
  Last edited by hvlt; DTG 082112 Aug 19, .

  Leave a comment:


 • hvlt
  replied
  Sv: Hva innebærer god ledelse?

  Det store mantraet for militær ledelse er "situasjonsbestemt lederskap" (innført med den stadig utrolig aktuelle UD 3-1 Veiledning i militært lederskap fra 1974, som også er utmerket for sivilt lederskap). Det vil si at ledelsesformen må varieres ut fra situasjonen man er i. De viktigste komponenter i situasjonen er oppdraget man har fått, de ytre omstendigheter og tidsfaktoren. Er situasjonen kritisk, må lederen treffe en beslutning uten å nøle, ofte vil de undergitte da forvente, og til og med kreve, at lederen opptrer med fasthet og besluttsomhet. Er det mer arbeids- eller rutinebetonte oppgaver, kan man velge mer grupperorienterte ledelsesformer. UD 3-1 opererte med fem ledelsesformer:
  a) Lederen tar avgjørelsen og meddeler de undergitte
  b) Lederen tar avgjørelsen og begrunner
  c) Lederen presenterer sin foreløpige plan, spør og er åpen for justeringer
  d) Lederen presenterer problemet og ber om forslag
  e) Lederen definerer begrensningene, de undergitte avgjør

  Hele clouet er å kunne veksle mellom disse ledeleseformene ut fra den situasjonen man er i. I de egentlige krisesituasjoner, der det må handles raskt og under tidspress, må man velge ledelsesform a. Hvis det f.eks. er spørsmål om hvordan de tildelte velferdsmidler skal anvendes, er e en god metode. Og ellers kan man finne alle mulige situasjoner som gir svar mellom a og e.

  Leave a comment:


 • LVGRP99
  replied
  Sv: Hva innebærer god ledelse?

  Jeg husker ikke resten av skalaen jeg lærte på HV GKL, men den begynner i alle fall med den mest autoritære varianten, der man ikke har tid til å spørre laget om råd; det såkalte A-lederskapet, videre utdypet som "Jeg vil, du/dere skal!". Så fortsatte skalaen videre på 7-8 andre bokstaver, med mer og mer "medbestemmelse" fra de underlagte, og "ydmykhet" hos lederen.

  Finnes sikkert noen her på forumet som husker hele rekka og kan legge den ut...

  Leave a comment:


 • aquila
  replied
  Sv: Hva innebærer god ledelse?

  Dette er et stort spørsmål, men noen korte merknader fra min side:

  Militær ledelse er IKKE sivil ledelse. Militær ledelse er ikke demokratisk, selv om en god militær leder også har fingeren på pulsen til sine soldater og tar hensyn til deres behov. I min opplæring ble læresetningen om militært lederskap sagt slik: "Løs oppdraget, og ta vare på dine menn." (I dag er det også kvinner, ja jeg er gammel.) Det ble også understreket at det var i den rekkefølgen, noen ganger må man faktisk ofre soldatene (bokstavelig talt) for å løse oppdraget.

  De fleste med opplæring fra det norske Forsvaret har vært borti PIKSIB:
  Planlegge, Iverksette, Kontrollere, Støtte, Informere og Bedømme.

  Dette er de seks viktigste lederfunksjonene.

  Ja, man skal lytte til forslag fra laget, særlig om de har spesielle kunnskaper om noe. MEN, i en strids-situasjon har man ikke tid å sette seg ned å snakke om det. Da må lagfører bestemme. Og spesielt i en opptaksituasjon så ønsker de å se DINE løsninger på utfordringene. Når man senere skal lede vernepliktige soldater som ikke er over gjennomsnittet engasjert, så kan man ikke spille like mye på dem.

  Leave a comment:


 • LifeInGreen
  started a topic Hva innebærer god ledelse?

  Hva innebærer god ledelse?

  Jeg forsøkte meg på opptaket til Krigsskolen, men ble ikke tilbudt skoleplass på grunn av at mine lederegenskaper ikke nådde mål ifølge selektør og ansvarlige. Selv om jeg har mine innvendinger mot seleksjonsmetodene jeg og laget mitt ble utsatt for, er jeg fremdeles ikke i tvil om at jeg etter opptaket satt igjen med en følelse av misforståelse.

  Jeg trodde en god leder/lagfører var en som lyttet til laget og hele tiden tok seg til å vurdere lagets forslag, men jeg fikk inntrykk av at dette var feil fremgangsmåte. En lagfører skulle samtidig og for det meste også fungere som en munnkurv for laget sitt (tar jeg feil?). I hvilket tilfelle kan jeg ikke la være enn å undres meg: hva er da en god lagfører og en god leder? Hva er Forsvaret ute etter? Da med hovedvekt på praktisk ledelse, gjerne knyttet opp mot opptaket i tillegg.

Forsvarets historiske filmarkiv

Collapse

Working...
X
Besøksstatistikk