Milforum

Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Reservister

Collapse

Annonse før emne

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts
 • Trådstarter

  Reservister

  Jeg prøvde å finne en tråd som om handlet temaet Reservister ,men fant bare en om mobilisering. Derfor egen tråd. Første sak gjelder reservistundersøkelsen 2019.

  FD sier på facebook at:
  Er du en av de som har du fått spørsmål fra oss om reservistordningen? Reservistene fyller viktige funksjoner for Forsvaret. Det er ikke mulig å utføre alle oppgavene Forsvaret skal løse i en konflikt over tid uten reservister, og behovet vil trolig øke i årene som kommer.

  Vi ønsker å vite mer om hva som motiverer de som ikke jobber i Forsvaret i det daglige. Forsvarsdepartementet og Forsvaret har sendt ut en spørreundersøkelse til et utvalg personer som har, eller har hatt, et aktivt tjenesteforhold i Forsvaret. Vi håper at mange vil ta seg tid til å svare!

  Du kan lese mer om undersøkelsen her: >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker, Trykk her for å bli medlem av Milforum <<<<<
  >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker, Trykk her for å bli medlem av Milforum <<<<<

  Forsvaret.no skriver dette:
  Undersøkelsen er et samarbeidsprosjekt mellom Forsvarsdepartementet og Forsvaret, og er et ledd i arbeidet med å videreutvikle og forbedre rammebetingelsene for reservistene. Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF) har også vært involvert i utformingen av spørsmålene.

  Sentral del av Forsvarets bemanningskonsept
  Reservister er personer som fyller viktige funksjoner for Forsvaret, men har sitt primære virke i det sivile. Heimevernsoldaten er det klassiske eksempelet, men det er reservister i stort sett alle deler av Forsvaret. Det største volumet av reservister finner vi gjerne i typiske militære funksjoner som soldater, operatører og ledere på ulike nivå. Men Forsvaret har også i økende grad behov for reservister med sivil spesialkompetanse. Reservistene dekker derfor både et militært og sivilt kompetansebehov. Et behov som trolig vil øke i fremtiden.
  Undersøkelsen favner bredt

  Undersøkelsen sendes ut til et representativt utvalg på om lag 13 000 personer som har, eller har hatt, et tjenesteforhold i Forsvaret. Utvalget omfatter dem som sluttet som daglig tjenestegjørende personell for fire, syv og ti år siden, og inkluderer både de som sluttet etter førstegangstjenesten, og de som sluttet etter at de har vært militært tilsatt en periode. Videre vil det være noen som allerede tjenestegjør som reservister, og andre som ikke gjør det. Kunnskapen og motivasjonen vil derfor være forskjellig, men dette er nettopp noe som er ønskelig å kartlegge gjennom denne undersøkelsen.
  kartlegger hva som er viktig for den enkelte

  Det er også ønskelig å kartlegge hva som er viktig for den enkelte dersom de er blitt, eller kommer til å bli, innkalt til jevnlig trening og øving. Er det kvaliteten på den øvingen som gjennomføres, eller er det forutsigbarhet knyttet til øvingsplaner som gjør det enklere å planlegge opp mot familie og arbeidsgiver? Er det egenutvikling i form av nye utfordringer eller er det de økonomiske insentivene knyttet til tjenesten? Eller kanskje er det en kombinasjon? Dette er eksempler på spørsmål undersøkelsen ønsker å kartlegge.
  Bidrar til å forme fremtidens reservistkonsept

  Spørreundersøkelsen er på ingen måte en seleksjonsprosess som har til hensikt å kartlegge enkeltindivider som er motivert for tjeneste. Sagt på en annen måte, svarene vil ikke munne ut i en liste over personer som kunne tenke seg å tjenestegjøre som reservist. Hensikten er å vurdere om det er noen mønster knyttet til hva tjenestepliktige generelt mener er viktige faktorer for at en eventuell tjeneste som reservist skal tilrettelegges på en hensiktsmessig måte for alle involverte. Ved å svare på undersøkelsen er respondentene derfor med å påvirke den fremtidige hverdagen til de som skal tjenestegjøre som reservister.

  PS: For de som ikke har blitt tilsendt undersøkelsen, men som kunne tenke seg å bidra med sine svar, så er det ikke mulig å «melde seg på undersøkelsen» i etterkant. Dette fordi undersøkelsen er sendt ut til et på forhånd bestemt representativt utvalg basert på en rekke kriterier.

  Fakta reservister
  • Behovet for skjerpet beredskap stiller krav til Forsvarets evne til hurtig og samtidig styrkeoppbygging. Derfor har Stortinget sluttet seg til Regjeringens økte ambisjon for anvendelse av reservister og en revitalisering av reservistkonseptet i langtidsplanen for forsvarssektoren, herunder landmaktproposisjonen.
  • Dette innebærer blant annet at det som i dag er en styrkebrønn med reservister som ikke har vært inne til trening og øving etter førstegangstjenesten, skal erstattes med en aktiv reserve som øver og trener regelmessig. I tillegg vil Heimevernet, som har lange tradisjoner for regelmessig trening og øving, få økt sin øvingsaktivitet.  Kilder:
  • Innst. 62 S (2016–2017) til Prop. 151 S (2015–2016)
  • Innst. 50 S (2017–2018) til Prop. 2 S (2017–2018)
  Svolten og tyst, samband fyst

 • #2
  Sv: Reservister

  Håper dette åpner for reservister som også er bosatt i utlandet.

  Kommentér


  • #3
   Sv: Reservister

   Dette minner jo om "Hærreserven" fra en del år tilbake- men aner ikke hvordan det prosjektet har blitt fulgt opp i mellomtiden?

   Kommentér

   Working...
   X
   Besøksstatistikk