Milforum

Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Verneplikt i Heimevernet

Collapse

Annonse før emne

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts
 • Trådstarter

  Verneplikt i Heimevernet

  hei folkens, jeg leser det sånn at man har 19mnd eller 575 dager verneplikt. jeg har gjennomført ca 5 mnd vanlig 1. gangstjeneste og gikk deretter videre på ub-linja på kjevik. videre har jeg også vært på et par pliktige øvelser med hv. når jeg regner meg frem ser jeg at jeg har ca 550 dager avtjent tjeneste.

  det store spørsmålet mitt er om dette betyr at jeg er ferdig i hv når de siste 25 dagene er avtjent, eller må jeg fortsatt fortsette til jeg er 45år ?

  takk for svar
  Lignende tråder

 • #2
  Sv: hvordan fungerer egentlig denne verneplikten?

  Med forbehold om at dette ikke ble endra etter at jeg kom inn på UB i 2010... Så signerte du en frivillighetserklering hvor du sa deg villig til å se vekk fra tidligere tjeneste.
  Jeg er to øvelser unna 24 måneder "verneplikt" og ikke hørt noe om å være ferdig, men så trives jeg jo så har heller ikke spurt.
  Men om du er usikker ville jeg spurt p-off i avdelinga di

  Kommentér


  • #3
   Sv: Verneplikt i Heimevernet

   >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker, Trykk her for å bli medlem av Milforum...
   §12. Utvidet verneplikt ved frivillig tjeneste og opplæring i Forsvaret
   De som etter søknad innkalles til tjeneste eller opplæring i Forsvaret før det året de fyller 19 år, har verneplikt fra og med den dagen tjenesten eller opplæringen starter, men tidligst fra den dagen de fyller 18 år.
   § 13.Utvidet verneplikt for tidligere militært tilsatte
   Tidligere militært tilsatte som har vært tilsatt i minst ett år etter førstegangstjenesten, har verneplikt til og med det året de fyller 55 år.
   § 14.Utvidet verneplikt i Heimevernet for personer mellom 44 og 55 år
   Hvis Heimevernet ikke har mange nok tjenestepliktige under 44 år, kan personer mellom 44 og 55 år som er skikket til tjeneste, bli pålagt en utvidet verneplikt i Heimevernet.
   Kongen gir forskrift om innholdet i den utvidede verneplikten for personer mellom 44 og 55 år.
   Gitt at dere begge har gjennomført UB-kurs og blitt beskikket til sersjanter, så vil dere havne under 55-års kategorien.
   Det har vært noe endringer vedrørende kun gjennomført UB-kurs og gjennomført UB-kurs og mnd lengre tjeneste. Det vært noen forskjeller på de som har gjennomført 12+12mnd tjeneste (BS), de som har gjennomført 6+6+12mnd tjeneste (UB med et år ekstra får de samme rettigheter og plikter som de som går BS) og de som har gått 6+6mnd for så å dimitere (UB-kurs)
   Jeg går da ikke inn på de forskjellige særordningene ved teknisk befalskole, FIH/FEH og tilsvarende.

   § 17.Tjenesteplikten
   De vernepliktiges tjenesteplikt omfatter ordinær tjeneste og ekstraordinær tjeneste. Denne tjenesteplikten går foran annen lovpålagt tjenesteplikt.
   Ordinær tjeneste er:
   a)førstegangstjeneste
   b)repetisjonstjeneste
   c)årlig heimevernstjeneste
   d)offisers-, befals- og spesialistopplæring.
   Ekstraordinær tjeneste er:
   a)tjeneste for å avverge og begrense naturkatastrofer eller alvorlige ulykker
   b)vakthold og sikring av objekter og infrastruktur
   c)tjeneste for å ivareta andre vesentlige samfunnsinteresser
   d)særlige øvelser som skal styrke Forsvaret
   e)beredskapstjeneste ved styrkeoppbygging.
   Kongen i statsråd bestemmer om vernepliktige kan kalles inn til ekstraordinær tjeneste. Kongen kan gi forskrift om gjennomføringen av ekstraordinær tjeneste, om at Heimevernet kan kalle inn vernepliktige til ekstraordinær tjeneste etter tredje ledd bokstav a til c, og om hvem som skal kunne be om bistand fra Heimevernet.
   § 18.Tjenestens lengde
   Vernepliktige kan bli pålagt inntil 19 måneders ordinær tjeneste. Stortinget bestemmer hvor lang førstegangstjenesten, den årlige heimevernstjenesten, repetisjonstjenesten og offisers-, befals- og spesialistopplæringen skal være.
   Den ekstraordinære tjenesten kan vare inntil seks måneder hver gang. Beredskapstjeneste ved styrkeoppbygging etter § 17 tredje ledd bokstav e kan vare mer enn seks måneder når situasjonen krever det.
   Den ekstraordinære tjenesten skal fordeles mellom de tjenestepliktige for i størst mulig grad å unngå at de samme innkalles til ekstraordinær tjeneste flere ganger.
   Kongen kan gi forskrift om hvordan ordinær tjenestetid skal beregnes og godskrives
   Det som ikke kommer frem her er at tidligere hadde vernepliktige soldater tjeneste til de fylte 44år eller hadde tjenestegjort i 19mnd, mens befal hadde tjeneste til de fylte 55år uten definerte måneder. Det kommer heller ikke ut, som det gjorde tidligere, at befalskole var frivillig og ikke telte opp mot de 19mnd verneplikt, siden de da ville utvide verneplikten med 11år.


   Sent fra min SM-G965F via Tapatalk
   Your signature cannot be longer than 70 characters long.

   Kommentér


   • #4
    Sv: Verneplikt i Heimevernet

    Forandret trådtittel for å gjøre den mer informativ og lettere søkbar.

    Znuddel - moderator
    Odd objects attract fire. You are odd.

    Kommentér


    • #5
     Sv: Verneplikt i Heimevernet

     Ansettelser og frivillig arbeid (Innsatstyrken f.eks.) telles ikke som avtjent verneplikt. Så om du har tatt UB'n, så har du kun tatt unna 12 mnd av verneplikten din, og gjerne sagt ja til å holde på til 55.
     Deretter, så kan en kun ta av 6 døgn som menig og 9 døgn som befal i året. Det betyr i praksis at du holder på til du er 44/55.
     - Don't confuse enthusiasm with capability

     Kommentér

     Working...
     X
     Besøksstatistikk