Milforum

Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Ny utdanningsmodell for Brann- og Redningsvesen

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts
 • Trådstarter

  Ny utdanningsmodell for Brann- og Redningsvesen  Ikkje alle veit at det for tida pågår ein prosess hos Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) med å etablere ein ny modell for utdanning av brannkonstablar i Noreg. Dagens utdanningsmodell for heiltidspersonell er noko "kronglete" og går gjerne gjennom fagbrev som feiar ispedd internopplæring og kurs ved Noregs Brannskule (NBSK) som ligg ved Fjelldal i Tjeldsund.

  Det omfattande prosjektet består av delprosjekt som:
  - Ny fagskuleutdanning for heiltidspersonell
  - Ny opplæring for deltidspersonell
  - Digital læringsarena for alle i brann- og redningsvesen

  Fagskulen blei raskt beslutta lagt til NBSK, med ein avdeling i Stavern for utdanning innen samvirke og samhandling samt alarmsentraloperatørar. Opphavleg plan til oppstart ved fagskulen var hausten 2019, men det ser ut som om arbeidet har dradd ut i tid og ikkje noko skulestart i august. Fagskulestudiet vil ta inn 160 studentar årleg, fordelt på to inntak. Utdanninga vil stille krav til studiekompetanse eller realkompetanse og gir 120 fagskulepoeng. Opptaksrav er for øvrig politiattest framvist, fysiske og psykiske testar og helseundersøking knytta til utrykningssertifikat, klaustrofobi og røyk/kjemikalie-dykking.

  Utdrag frå konseptuell studieplan hjå DSB:

  Hovedemner
  En rød tråd i utdanningen er risikoforståelse og HMS. Studentene ved studiet brann, redning og samfunnssikkerhet vil tidlig få en bred innføring i yrkesrollen med fokus på holdninger, omdømme, samarbeid, trening og helse.

  Emnet risiko og sårbarhet gir studenten forståelse av hvilke ulykker som rammer samfunnet, hvordan hele redningstjenesten er organisert og hvilke lover som regulerer samfunnssikkerhetsområdet.

  I emnet arbeidsverktøy gis studentene den første praktiske opplæringen. Emnet går over sju uker og fokuserer på mengdetrening innen bruk av verktøy, samt bruk av rednings-, sikrings-, sambands- og slokkeutstyr. Emnet vil også inkludere brannteori.

  Operativ beredskap er delt i to. Den første delen på seks uker, har som mål at studentene skal få grunnleggende kompetanse innen tradisjonelle oppgaver som brannslokking, trafikkulykker, akutt forurensning samt overflateredning. Førstehjelp har en betydelig andel med to uker.

  Den andre delen, som er på 10 uker fokuserer mer på spesialiserte oppgaver innen beredskap, som CBRNE, metoder for brannslokking, dyreredning, tauredning, tungredning, urban search and rescue, restverdiredning og ekstremvær.

  Studentene vil gjennom emnet forebyggende og konsekvensreduserende tiltak gis grunnkompetanse i det forebyggende regelverket, materiallære, bygningskonstruksjoner, brannkonsept, informasjons- og motivasjonstiltak og systematisk sikkerhetsarbeid. Med denne kompetansen skal studentene kunne avdekke avvik, forstå hvordan aktive og passive brannsikringstiltak fungerer og gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak.

  I fire uker i andre semester vil studentene få opplæring innen nødalarmering med praktiske øvelser i de oppgaver som til daglig utføres på 110-sentraler. Opplæringen finner sted i Stavern.

  Tredje semester er avsatt til praksis hvor studentene skal til brann- og redningsvesen og nødmeldesentraler for å få praktisk erfaring og bli kjent med de oppgavene som utføres. De skal i denne 20 ukersperioden gjennomgå et systematisert opplegg med ukentlige læringsmål i nært samarbeid med praksisveileder, ledelse og ansatte i den organisasjonen der de får sitt første praktiske møte med hverdagen i yrket.

  Siste semester er fordelt på tre emner hvor kompetansen fra tidligere semester og erfaringen fra praksisperioden skal anvendes til å få en helhetsforståelse av samfunnssikkerhetsområdet som brann- og redningsvesen ivaretar. Gjennom emnet helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid vil studentene gis grunnleggende kompetanse til å lage risiko- og sårbarhetsanalyse, beredskapsanalyser og beredskapsplaner.

  I emnet systematisk erfaringslæring vil studentene få kompetanse til å kunne evaluere, organisere øvelser, drive instruksjon og dele erfaringer. I siste semester vil også studentene ta førerkort klasse C. Avslutning på studiet, på totalt mellom 3000 og 3600 timer, vil være en fordypningsoppgave.
  I tillegg til førerkort klasse C vil det også bli sett av tid til å gjennomføre opplæring i kode 160 (Utrykningskøyring).

  DSB sin artikkel om saka:
  https://www.dsb.no/lover/brannvern-b...rannutdanning/

  Utkast til delar av studieplanen for fagskulen:
  https://www.dsb.no/globalassets/doku...ssikkerhet.pdf

  Konseptutredning om ny utdanningsmodell for deltidspersonell:
  https://www.dsb.no/globalassets/doku...spersonell.pdf

  Nyheitsartikkel hjå brannmannen.no frå 2017 om temaet:
  http://www.brannmannen.no/diverse/fa...unnssikkerhet/
  Ubique quo fas et gloria ducunt

Donasjoner

Collapse
Working...
X