Milforum

Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Informasjon: Hærens lagførerskole

Collapse

Annonse før emne

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts
 • Trådstarter

  Informasjon: Hærens lagførerskole

  Lagførerkurs i Hæren

  Kurset gir deg kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å kunne fungere som lagfører i Hæren. Utdanningen er rettet mot planlegging, ledelse og gjennomføring av militære operasjoner på lagsnivå. Fullført og bestått utdanning kvalifiserer for fast tilsetting som lagfører i Hæren.

  Varighet: 10 uker

  Bakgrunn: Fullført førstegangstjeneste

  Søknadsfrist: 15. april 2019
  Mer informasjon her: >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
  Last edited by Rittmester; DTG 031442 Feb 20, .
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.
  Lignende tråder
 • Trådstarter

  #2
  Sv: Lagførerkurs i Hæren

  Fra Hærens sjefssersjant på Facebook:

  «Mens nordmenn flest spiser taco i sofaen er lagførerskolens elever på mestringsøvelse. Med kun 2 timer søvn siden tirsdag og mange mil gåing hver dag, begynner de å savne sofaen de også. Og det er leeenge til de er ferdige.
  Jeg møtte slitne, trøtte, sultne, men smilende elever som nå lærer noe av det viktigste vi kan lære lederne våre; å utøve godt lederskap under svært krevende forhold. Denne øvelsen lærer dem også at de har betydelig mer å gi enn de selv tror. Ofte er man bare på 30% når de fleste tror grensen er nådd.
  Frem til nå har de løst oppdrag døgnet rundt i en operativ ramme med erfarne veiledere. I helgen gjennomfører de leksjoner for garderekrutter i en stridsteknisk ramme. Dette for å trene dem som instruktører, og ikke bare ledere under en mestringøvelse.
  Jeg slutter aldri å la meg imponere over soldatene våre. I tillegg må jeg berømme lagførerskolen ved HVS. Dere er er helproffe og gjør Hæren bedre.
  God helg og nyt tacoen med god samvittighet.»


  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

  Kommentér


  • #3
   Sv: Lagførerkurs i Hæren

   Lagførerskolen uteksaminerte første kull i dag

   THE ONE

   Jeg hadde i dag æren av å dele ut beste elev prisen i det første kullet på Hærens nye lagførerskole.
   Håvard Løvland Solbakken fikk best skoleresultater og var både medelevene og instruktørenes kandidat. En fantastisk ung leder som holdt den beste takketalen jeg har hørt. Han brukte navngitte medelever som eksempler på en lagførers viktigste egenskaper.
   Ser frem til å møte han og alle de andre flotte lederne ute i Hæren.
   Dere gjør Hæren bedre.
   >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
   Svolten og tyst, samband fyst

   Kommentér


   • #4
    Sv: Lagførerkurs i Hæren

    Neste lagførerkurset er lyst ut. Søknad gjøres via linken på Forsvarets sider.    Lagførerkurs i Hæren

    Utdanningstype: Fagutdanning

    Sted: Rena

    Varighet: 10 uker

    Skole: Hærens lagførerskole

    Bakgrunn: Fullført førstegangstjeneste

    Søknadsfrist: 7. oktober 2019
    >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
    Svolten og tyst, samband fyst

    Kommentér

    • Trådstarter

     #5
     Sv: Lagførerkurs i Hæren

     Fra Hæren (@norwegianarmy) på Insta:

     Har du lyst til å bli lagfører i Hæren? Vi søker deg som er tjenestegjørende eller har vært inne til tjeneste tidligere. Opptaket ved Hærens lagførerskole gjennomføres fra 24. nov til 6. des 2019. Les mer og søk innen 7. oktober: >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
     Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

     Kommentér

     • Trådstarter

      #6
      STRATAGEM: Lagførerutdanning ved Hærens Lagførerskole

      Lagførerutdanning ved Hærens Lagførerskole

      Fra Stratagem

      Haakon Heyeraas
      Instruktør på Hærens lagførerskole
      Hærens lagførerskole (LFS) er en av Hærens nyeste avdelinger. For oss som tjenestegjør ved avdelingen fremstår det ikke som om Hæren i nevneverdig grad vet hva LFS er, hva avdelingen gjør og ikke minst hvordan den gjør det den skal gjøre. Derfor skal dette korte innlegget bidra til å opplyse leserne om avdelingen som nå utdanner Hærens fremtidige lagførere, hvilke erfaringer man har gjort seg til nå og hvordan veien videre ser ut.

      I likhet med mange andre dagsaktuelle utfordringer i Forsvaret starter LFS sin historie med Utdanningsreformen (URE). En av URE sine mer alvorlige konsekvenser var for Hæren sin del nedleggelsen av Hærens befalsskole (HBS). I den hensikt å forhindre en dramatisk underproduksjon av ledere til laveste nivå i organisasjonen, og for å sørge for at flere av disse lederne blir utdannet i henhold til Hærens behov, fikk man gjennomslag for å opprette Hærens lagførerskole. Forutsetningene for å opprette LFS var blant annet at avdelingen skulle utdanne spesifikt til rollen som lagfører eller tilsvarende og gradsnivået korporal. Den nyopprettede Forsvarets befalsskole (FBS) skulle utdanne til befalsgrad for hele Forsvaret med en mer helhetlig tilnærming.

      LFS ble dermed opprettet og organisasjonsmessig plassert under Manøverskolen ved Hærens våpenskole (HVS). Med hensyn til størrelse og kapasitet er ikke LFS på noen som helst måte sammenlignbar med den nå nedlagte HBS. Avdelingen kan organisatorisk best sammenlignes med et kompani og består av 20 ansatte fordelt på en liten stab, en fagavdeling og to tropper. Ansvarsmessig har LFS nokså åpenbart ansvaret for å utdanne lagførere, men foreløpig også for å gjennomføre både grunnleggende og videregående grenader- og konstabelkurs (GGK/VGK).
      Lagførerutdanningen ved LFS gjennomføres gjennom det utdanningsprogrammet som har fått navnet Lagførerkurs (LFK). For å kunne gjennomføre kurset må man som et minimum ha gjennomført 12 måneders førstegangstjeneste. LFK har i sin nåværende form en varighet på 10 uker. Kursets faglige hovedfokus er på to av de tre hovedpilarene som Hærens sersjanter beskriver for spesialister i Hæren. Det vil si lederen og instruktøren. Den siste pilaren, fageksperten, skal dekkes opp av fagutdanning hos de ulike fagskolene ved HVS og ute i de operative avdelingene. Denne avgrensningen er gjort fordi LFK skal utdanne lagførere til alle våpen- og troppearter i Hæren. Et overdrevent fokus på eksempelvis manøvervåpenets særegenheter vil derfor være kontraproduktivt.

      Utdanningstiden på kurset blir i hovedsak benyttet til praktisk utførelse og erfaringslæring i rollen som lagfører og instruktør innenfor kursets fag med fotlaget som plattform. Fagene som utgjør kurset er militær profesjon, ledelse, militær fysisk trening, plan- og beslutningsprosess og instruksjon. I tillegg gis det også undervisning innenfor stridsteknikk, operasjonell sikkerhet og skyting. En «generisk» utdanningsuke på LFK består av maksimalt to dager med klasseromsundervisning, gruppeoppgaver og oppgaveløsning. Resterende tid blir benyttet til å anvende all teoretisk kunnskap man har tilegnet seg i praksis. Disse utdanningsukene utgjør 60-70 % av utdanningstiden på kurset. Resterende tid brukes til øvelser hvor lagførerelevene kontinuerlig er i føring som enten lagfører eller instruktør. Elevene blir kontinuerlig vurdert og må bestå ukentlige kunnskapsprøver, føringer som både lagfører og instruktør og bestå mestringsøvelsen for å få kurset godkjent og dermed kunne bli lagfører i Hæren. Etter selve LFK er fullført fortsetter elevene utdanningen i form av den nevnte fagperioden hos de respektive fagskolene ved HVS.

      Per nå er det gjennomført kun ett lagførerkurs. Resultatet fra intern evaluering, tilbakemeldinger fra elever og eksterne som har vært tilstede under kurset er i all hovedsak positive. Fagene vurderes som relevante, øvelsene gode og de ansatte som kompetente. Kanskje det mest positive med kurset i sin nåværende form er mengden praksis som elevene får. I mer enn 70 lagsoppdrag har elevene enten vært lagfører eller lagsmedlem og anvendt tilegnet kunnskap relatert til samtlige av kursets fag i relevante og virkelighetsnære praksisarenaer. I tillegg har man også gjennomført en håndfull tropps- og kompanioperasjoner. Dette gir uovertrufne muligheter for erfaringslæring som definitivt skal videreføres.

      Med tanke på forbedring av kurset og de erfaringene som man har gjort seg i denne sammenheng, er det selvsagt flere titalls punkter på detaljnivå. Disse vil ikke redegjøres for her, men tre større punkter som delvis angår hele Hæren ønsker LFS å belyse. Det første punktet med tanke på forbedring av lagførerutdanningen er seleksjon. Erfaringen fra første kurs er at noen elever, til tross for å vært vurdert som svake kandidater i egen avdeling, fikk påtegning. Disse ble igjen tildelt skoleplass etter gjennomført opptak og seleksjon. Flere av disse endte opp med å ikke bestå kurset. Billedlig talt så må avdelingene i større grad bli seg bevisst at det mest finmaskede «seleksjonsnettet» eksisterer per i dag ved avdeling og ikke ved felles opptak og seleksjon (FOS). Sett fra vårt ståsted er felles opptak og seleksjon i dag fortsatt tilpasset utdanningssystemet før URE. Trolig vil ikke FOS være optimalisert for det nye systemet før om noen år.

      Punkt nummer to med hensyn til forbedring av kurset relaterer seg til elevenes militære ferdigheter og kunnskaper. For det første lagførerkurset forutsatte man at elevene hadde et godt militært ferdighets- og kunnskapsivå i henhold til grunnleggende soldatutdanning 1 (GSU 1). Tidlig i kurset identifiserte man at denne forutsetningen ikke lå til grunn. Flere av elevene brukte uhensiktsmessig mye mental kapasitet på å eksempelvis opprettholde egen stridsutholdenhet i felt, eller det å kun gjennomføre fotlagets stridsdrill 1. LFS klarte ikke i stor nok grad å tilpasse seg dette faglige nivået hos elevene. Dermed ble antagelig en ikke uvesentlig del av læringsutbyttet hos flere av elevene påvirket i negativ retning ved at de brukte mental kapasitet på noe de egentlig burde kunne. Med hensyn til dette forbedringspotensialet så har man gjort flere endringer til neste kurs. Det innebærer blant annet at elevene i større grad skal motta kompetanseheving innenfor militære ferdigheter og stridsteknikk i løpet av første del av kurset for å motvirke tap av læringsutbytte. Krav til forberedelser før oppstart er også gjort tydeligere i forkant av neste kurs slik at de avgivende avdelingene i større grad har tilstrekkelige forutsetninger for å forberede sine elever. Ytterligere mekanismer for å avdekke kompetansegap hos elevene er også implementert. Lykkes man med dette vil man trolig forbedre læringsutbyttet til elevene og avdelingen vil få enda bedre lagførere i retur.

      Det tredje punktet for å forbedre lagførerutdanningen er noe som har vært en vedvarende kjempeutfordring for LFS, nemlig bemanning. Avdelingen har vært kontinuerlig underbemannet siden den ble opprettet. Selv om dette er en utfordring flere av Hærens avdelinger per i dag har, så er ikke løsningen på dette å underbemanne en av de få avdelingene som skal produsere det personellet man i dag mangler. I tillegg til dette dominerer manøvervåpenet totalt nåværende personelloppsett ved LFS. Sett i sammenheng med at Hærens lagførerskole skal utdanne lagførere til hele Hærens bredde, så er dette en uhensiktsmessig løsning. Hærens øvrige våpen- og troppearter må i større grad være representert ved LFS. Det er denne typen mangfold som vil bidra til å gjøre lagførerutdanningen så god som den har potensialet til å bli.

      Avslutningsvis kan man uansett oppsummere med at opprettelsen av Hærens lagførerskole og gjennomføringen av første lagførerkurs har vært vellykket. Hæren har fått tilført mer enn 70 nye lagførere og omtrent det samme antallet vil bli tilført i løpet av andre halvår 2019. Neste lagførerkurs har oppstart allerede i midten av august og vil være en optimalisert variant av det første kurset. Alle Hærens avdelinger har en stående invitasjon til å kunne besøke avdelingen under kursperioden. Inn mot 2020 er ambisjonen å gjøre større forbedringer på kurset gjennom en enda mer helhetlig tilnærming til selve lagførerkurset og de påfølgende fagperiodene. Her ligger det fortsatt en del uutnyttet potensial. Uansett står målet til LFS fast, nemlig å produsere kvalitativt gode lagførere for hele Hæren. Men husk, for å gjøre nettopp det trenger vi de beste rollemodellene og klokeste hodene fra alle Hærens avdelinger. Unnlater man å gjøre det, så investerer man ikke i Hærens fremtid. Det er noe som ingen av oss burde kunne stå inne for.
      Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

      Kommentér


      • #7
       Sv: Hærens lagførerskole

       Da er andre kull ved HLFS uteksaminert i en høytidelig sermoni på Rena i går.

       Fra Hærens sersjantmajors Facebookside :

       THE ONE[emoji123]
       Møt beste elev på Hærens Lagførerskole, visekorporal John-Petter Pettersen fra HMKG.
       I går ble 64 nye lagførerere uteksaminert. Nå skal de gjennom flere uker med fagutdanning før de sendes ut i avdelingene sine. Dette er noe av den beste utdanningen vi har som utdanner fantastisk dyktige ledere.
       Fun fact: under forrige ukes mestringsøvelse gikk kullet ned totalt 419 kg. Og jeg som trodde vi skulle øke Hæren.

       Tekst bilde 1:
       John-Petter holdt en av de bedre takketalene jeg har hørt. Langt bedre enn det jeg vanligvis hører fra betydelig mer erfarne ledere. Han fokuserte på navngitte medelever og instruktører og hva han hadde lært av dem.
       Hel ved - han er en svært verdig representant for «The one» som kan leses på plakaten til venstre.

       Tekst bilde 2:
       Som statistikken viser er den intensive 10 uker lange utdanningen svært praktisk lagt opp. Dette gir dem en svært stor erfaringsbank når de skal ut som lagfører i Hæren.
       >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
       Svolten og tyst, samband fyst

       Kommentér

       • Trådstarter

        #8
        Søknadsfristen til Hærens lagførerskole er 12.februar 2020, så løp og søk!

        (Videoen som nå pryder forsiden på Milforum er hentet fra fjorårets kurs.)
        Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

        Kommentér


        • #9
         Noen kunnskaper krever mange års erfaring. Det har sersjantmajorene Ingar Lund og Guttorm Bentdal, som tok med unge instruktører til skogs på overlevelseskurs.

         >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
         Odd objects attract fire. You are odd.

         Kommentér


         • #10
          Av en eller annen grunn ble ikke dette innlegget fra Forsvarets Forum diskutert på denne tråden >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

          Her står det mye viktig og det anbefales.
          Hele 17/80 elever valgte å avslutte sin utdanning frivillig.

          Det er kanskje dette tallet som er mest forbløffende. 8/80 ble vurdert ikke skikket som militær leder basert på for svake prestasjoner. 12/80 fikk bestått med forbehold om bestått mestringsøvelse på et senere tidspunkt. Kun 43/80 elever ble uteksaminert med tilstrekkelige resultater.
          ....
          En større andel av elevene har ikke gjennomført hele grunnleggende soldatutdanning 1 (GSU 1), og har følgelig ikke de forkunnskaper som kreves.
          ....
          Det hviler altså et stort ansvar på Hærens underavdelinger om å selektere riktig personell på samme vilkår og som innehar forutsetninger og inngangsverdier for å bestå lagførerutdanningen.
          Resultatet fra i høst har tydeliggjort viktigheten av dette. Og resultatet slik det ble denne gangen er uansett ingen tjent med.
          "Gjør Ret, Frygt Intet"

          Kommentér


          • #11
           Noen som vet om det vil bli mulig for sivile å søke hærens lagførerskole snart? Eventuelt om det finnes opptak i sjø eller luft.

           Kommentér


           • #12
            Opprinnelig skrevet av Tobias98 Vis post
            Noen som vet om det vil bli mulig for sivile å søke hærens lagførerskole snart? Eventuelt om det finnes opptak i sjø eller luft.
            Det vil det nok aldri bli, jeg ser heller ikke hva en sivil person skal gjøre på hærens lagførerskole?

            Kommentér


            • #13
             Opprinnelig skrevet av ThemOne Vis post

             Det vil det nok aldri bli, jeg ser heller ikke hva en sivil person skal gjøre på hærens lagførerskole?
             Han mener vel en som har fullført førstegangstjenesten, og som eventuelt har sluttet som grenader, og vil inn igjen???
             At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

             Kommentér


             • #14
              Fra forsvarets side om lagførerskolen.

              Målgruppen er fast tilsatt personell i gradssjiktet OR2–4 og vernepliktige som har fullført 12 måneder førstegangstjeneste innen kursstart.
              Disse skal være tiltenkt stilling som lagfører med OR4-grad ved avdelingen. Kurset kan også søkes av personell tilsatt i Hæren, men som tjenestegjør i fellesavdelinger.

              Krav til søker
              • Tilfredsstille >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM], og bestå fysiske krav til karakter 5
              • Ha bestått >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] med minimum karakter 4 på teoritesten (allment evnenivå)
              • Norsk statsborger
              • Gyldig sikkerhetsklarering for «Hemmelig»
              • Medisinsk skikket «kan vurderes/skikket intops» i henhold til bestemmelsene for militær helsetjeneste.
              • Gjennomført grunnleggende soldatutdanning (GSU)
              • Tjenesteresultater til «Forventet» eller høyere
              >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
              Svolten og tyst, samband fyst

              Kommentér


              • #15
               Har fullført 18 mnd førstegangstjeneste, og jobbet et år som grenader. Da jeg dimitterte, var det mulig å selv søke på hærens lagførerskole. Nå må avdelingen søke for en. Det jeg lurte på, er om det vil gå tilbake til at man selv kan søke igjen.

               Kommentér

               • Trådstarter

                #16
                Click image for larger version

Name:	BC763C17-73C5-4014-9B96-9DE65A445836.jpeg
Views:	140
Size:	217,6 KB
ID:	1050362Fra Hærens sjefssersjant:


                Hærens femte kull fra Lagførerskolen ble uteksaminert i dag. Beste elev ble Ludvik Nordum fra grensevakten. Han holdt en glimrende takketale som anerkjente medelevene, instruktørene og viste at han forstår hva det vil si å være lagfører. Vi gratulerer!

                Utdannelsen på 14 uker er svært krevende og gir de fremtidige korporalene meget gode forutsetninger for å lykkes. Nærmere 80 elever fra hele Hæren skal nå fortsette på sin fagutdanning før de skal inn i Hærens viktigste jobb; lagfører.


                Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                Kommentér

                Working...
                X
                Besøksstatistikk