Prosjektnr: 8041

Prosjektnavn: Fornyelse av stasjonær HF-struktur

Bakgrunn og overordnet målsetning: Forsvaret har en rekke stasjonære HF-stasjoner. Infrastrukturen består i hovedsak av gamle sender- og mottakerstasjoner med tilhørende fjernstyring. Prosjektet skal modernisere og fornye den nasjonale HF-strukturen til en tilpasset kapasitet med ny og bedre funksjonalitet.

Omfang: Forsvarets revisiterte HF-stasjoner.

Prosjektstatus: Planlagt prosjekt.

Kostnadsanslag: 100-200 mill. kroner

Oppstart: 2021.