Prosjektnr: 6692
Prosjektnavn: Kran og Daviter til Fridtjof Nansen klassen

Bakgrunn og overordnet målsetning: Prosjektet skal sikre fregattene kapasitet til å medbringe og operere hensiktsmessige mindre, hurtigående båter i forbindelse med bl.a. bordingsoperasjoner.

Omfang: Prosjektet omfatter alle Sjøforsvarets fregatter (5) og innebærer anskaffelse og installasjon av nye davitt og kransystemer - inkludert skrogtilpasninger som nødvendig - tilpasset oppdatert behov.

Prosjektstatus: Planlagt prosjekt.

Kostnadsanslag: 75-150 mill. kroner.

Oppstart: 2018.


PS: Jeg ser det har sneket seg inn en liten trykkfeil lenger opp. Antallet skal selvsagt være fire...