Milforum

Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Ledige stillinger: Organisasjoner tilknyttet forsvarssektoren

Collapse

Annonse før emne

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts
 • Trådstarter

  Ledige stillinger: Organisasjoner tilknyttet forsvarssektoren

  NROF søker etter ny generalsekretær
  Generalsekretæren er forbundets daglige leder og har ansvaret for forbundets mange aktiviteter. Hans/hennes oppgaver er å utvikle spennende og ettertraktede tilbud for forbundets medlemmer. Generalsekretæren bør videre være vel kjent med- og i Forsvaret, samt sørge for oppfølging av de behov Forsvaret måtte ønske av en frivillig organisasjon bestående av reservister med viktig kompetanse.

  Generalsekretæren rapporterer til NROFs forbundsstyre.

  Hovedarbeidsområder
  • Daglig drift og ledelse av sekretariatet, herunder personellansvar, prosjekt-, økonomi og plan- og budsjettarbeid
  • Strategiutvikling for forbundet
  • Oppfølging av forbundets 57 avdelinger
  • Ansvarlig redaktør for Pro Patria og nærmeste overordnede til redaktøren
  • Samarbeid med Forsvarsdepartementets ledelse, Forsvarets ledelse og tilhørende organisasjon
  • Kontakt med samarbeidende organisasjoner nasjonalt og internasjonalt

  Egenskaper
  • Gode samarbeidsevner og lederegenskaper
  • Særlig interesse for reservistens kompetanseutvikling og plass i totalforsvaret
  • Kontaktskapende
  • Evne til å kommunisere, delegere, motivere og inspirere
  • Evne til å representere og markedsføre NROF både sentralt og lokalt
  • Utadvendt, fleksibel, initiativrik og beslutningssterk

  Kvalifikasjoner
  • Høyere militær og/eller sivil utdannelse
  • Ledererfaring
  • God kjennskap til Forsvarssektorens organisasjon
  • Erfaring fra stabsarbeid
  • Internasjonal erfaring

  Det tilbys en åremålskontrakt på fire år, med mulighet til forlengelse. Søknad med CV og annen aktuell dokumentasjon sendes til camilla.brisa@sekr-nrof.no senest 14. mars.

  Tiltredelse 1. august eller etter nærmere avtale. Det må påregnes en del kvelds-, helge- og reisevirksomhet. Lønn og øvrige betingelser etter avtale.

  NROF er samlokalisert på Akershus festning sammen med andre forsvarsrelaterte organisasjoner.

  Spørsmål kan rettes til president Jørn Buø, tlf. 918 75 684 eller generalsekretær Jørgen Berggrav, tlf. 22 47 82 41 eller 916 95 058.

  Om Norske Reserveoffiserers Forbund
  Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF) er en politisk uavhengig organisasjon som ble stiftet i 1896. Det er 57 lokale avdelinger og ca. 7000 medlemmer. Våre medlemmer er befal og vervede fra alle forsvarsgrener, samt annet personell som har kontrakt med Forsvaret.
  NROFs formål er å støtte Forsvaret og forankre forsvarsviljen gjennom å arrangere virksomhet som vedlikeholder reservens kompetanse og fremmer medlemmenes aktive forhold til Forsvaret. Videre ønsker NROF å støtte Forsvaret gjennom å bidra til at reserven brukes som aktiv ressurs for Forsvaret, og ved å ivareta reservistenes interesser.

  >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
  Last edited by Rittmester; DTG 281113 Jan 19, .
  Si vis pacem, para bellum
  Lignende tråder

 • #2
  Sv: Ledige stillinger: Organisasjoner tilknyttet forsvarssektoren

  Hvis det er noen milforumister som mener at de kan gi de beste analysene og rådene mer enn bare på forumet her så er dette en gylden mulighet.

  Spesialrådgiver/Rådgiver forsvarspolitikk og beredskap
  Troms Fylkeskommune

  Om stillingen og arbeidsoppgaver

  Vi søker deg som har interesse for og kunnskap om forsvarspolitikk og beredskap. Troms fylkeskommune ønsker å være en premissgiver for den nasjonale nordområdepolitikken og gi denne et regionalt uttrykk både når det gjelder nærings-, kompetanse- og samfunnsutvikling. Vi skal sikre velferd og utvikling i nord. Vi har fått en forsterket rolle som regional samfunnsutvikler, og skal gi strategisk retning for en positiv utvikling i regionen, mobilisere offentlige og private aktører med ressurser og samordne offentlig og privat virkemiddelbruk.

  Troms og Nordområdene er av stor strategisk viktighet for vårt nasjonale forsvar, og for våre allierte. Vi må være godt rustet til å møte geopolitiske utfordringer. Forsvaret, med dets sterke tilstedeværelse i Troms, er også en viktig utviklingsaktør i nord. Vi skal sikre og forsterke Troms som vertsfylke for forsvaret. Samarbeidet med forsvarskommunene skal videreutvikles.

  Den nye langtidsplanen for Forsvaret skal etter planen legges frem for Stortinget våren 2020. Målsettingen er å få et enda bedre forsvar. Fylkeskommunen ønsker å arbeide med å gi forsvarsfaglig forankrede innspill til prosessene for utvikling av norsk forsvar i et nordområdeperspektiv (jfr. arbeidet med Tromsdokument 1 og 2). Beredskap knyttet til søk og redning er også en utfordring.

  Arbeidsoppgaver:

  Kontaktperson mot forsvarets avdelinger i Troms, forsvarets ledelse, Fylkesmannen i Troms og Finnmark, forsvarskommunene i Troms og departement

  Forsvarsfaglige utredninger knytta til nasjonale planprosesser og regionale planprosesser

  Delta i relevante nettverk og samarbeidsarenaer

  Utarbeide analyser, utredninger, planer og høringsuttalelser

  Legge til rette for, og bistå i samarbeidsprosesser/planprosesser

  Ordinær saksbehandling

  Søknadsfrist: 12.04.2019

  Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju i uke 19/20.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Rådgiverstillingen forsvar og beredskap vil organisatorisk være plassert hos Stabssjefen. Den som tilsettes vil arbeide i samarbeid med vårt analyseteam. Arbeidssted Fylkeshuset i Tromsø. Det må tas høyde for endringer i arbeidsoppgaver og ansvarsområder
  >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
  Svolten og tyst, samband fyst

  Kommentér

  Working...
  X
  Besøksstatistikk