Milforum

Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • LVGRP99
  replied
  Ja, at det totale behovet er større enn 18 Bell er ganske klart, det er derfor vi driver og krangler om hvordan dele 18 på 2 best mulig. Hærsjefen sa vel en gang at Hærens behov egentlig var minst 15. Spesialstyrkene har så vidt jeg har sett aldri sagt noe om deres behov, det er stort sett Regjeringen som har argumentert for at "SOF trenger dedikert helikopterstøtte", som om de ikke hadde det fra før. (Det var 9 på Rygge lenge før LTP2016, og forslaget i den planen var å øke til 12, men med to piloter pr maskin i stedet for pilot og maskinist/tekniker, og sette de siste 6 maskiner på bakken/til deler)

  Leave a comment:


 • Kdo_Under
  replied
  Opprinnelig skrevet av LVGRP99 Vis post

  Du mener spesialstyrkene trenger flere enn de 15 de har i dag? At de trenger noe nyere og mer moderne enn Bell 412 er en annen sak.

  Når det skjer kan forøvrig godt Bell tilbakeføres til Hæren, i tillegg til det ukjente (helt sikkert for lave) antallet nye hærhelikoptre (UH60? AW101?) som er lovet å komme.
  Det trengs generelt flere maskiner, med en viss spredning uten å smøre det for tynt utover for å kunne flytte politi, SOF, HV eller Hæren ved mindre krisesituasjoner i Norge.
  Dette uten at man må det la det gå på bekostning av SOFs evne til deployering.

  Leave a comment:


 • LVGRP99
  replied
  Opprinnelig skrevet av Kdo_Under Vis post
  Flere helikoptere er også viktig for å øke SOF og annen reaksjonsstyrkes bevegelighet, som kanskje er noe av det vittigste for Norge de neste 10-15 årene.
  Du mener spesialstyrkene trenger flere enn de 15 de har i dag? At de trenger noe nyere og mer moderne enn Bell 412 er en annen sak.

  Når det skjer kan forøvrig godt Bell tilbakeføres til Hæren, i tillegg til det ukjente (helt sikkert for lave) antallet nye hærhelikoptre (UH60? AW101?) som er lovet å komme.

  Leave a comment:


 • Kdo_Under
  replied
  Det handler kanskje om hva man kan få "Nå".
  Man kan erstatte 412SP med AW 149 eller UH 60 innen noen få år med litt flere skrog totalt sett.
  Alt dette med relativt få nyansatte og infrastrukturutbedring.

  En ny bataljon, i tillegg til å gjære ferdige de vi har tar mer tid.
  For ikke å snakke om fregatter som slik det er nå bare er FREMM man kan kjøpe fra hyllen, mens det kommer langt flere muligheter om bare få år.

  Flere helikoptere er også viktig for å øke SOF og annen reaksjonsstyrkes bevegelighet, som kanskje er noe av det vittigste for Norge de neste 10-15 årene.

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Ja, jo, men hvor mye er det egentlig som er nytt her ift det som allerede var kjent? En fjerde kampbataljon er ikke nytt, for eksempel. Og ikke minst, hvor mye penger koster tiltakene og hvor mange friske penger bevilges? Erfaring tilsier at det første tallet ofte er høyere enn det siste.

  310 ekstra ansatte er for så vidt konkret nok, og tilsier at det må settes av ca 310 millioner ekstra pr år fremover. Men de øvrige sakene er ikke veldig konkrete. "Nye helikoptre" - hvor mange og hvor nye? Og "Fortsette moderniseringen av Heimevernet" er i teorien oppfylt i det én HV-gubb i HV-01 har fått byttet ut AG'en sin med en HK i løpet av 2021, men det er kanskje noe mer man ser for seg? Som f eks hva?

  Og for å gnæge litt ekstra - jeg synes personlig helikoptre er bra, og det synes sikkert flere politikere også, men hva er det som får de samme politikerne til å tro at de vet bedre enn de som skrev FMR hva som bør prioriteres dersom man får noen ekstra penger ift dagens nivå? Jeg bare minner om at alternativ D, som vi altså ikke har oppfylt ennå, inneholdt 6 fregatter (2 nye) og at dette var ansett som viktigere enn å få flere enn de 18 taktiske transporthelikoptrene vi har i dag.

  Leave a comment:


 • navara
  replied
  Uansett ser det jo faktisk ut som det går litt i riktig retning for en gang skyld da..?

  Dette er enigheten, skriver Høyre i en pressemelding.
  • 310 flere ansatte i Forsvaret neste år.
  • Nye helikoptre til hæren fra 2024.
  • Fremme en sak om å erstatte dagens kystvakt- og støttefartøy, herunder en vurdering av en fremtidig standardisert fartøyklasse, og komme tilbake med mulige forseringer i statsbudsjettet 21/22.
  • Å utrede å benytte Haslemoen og Drevjamoen som supplement til rekruttskolen som lokaliseres på Terningmoen.
  • Sette ned en forsvarskommisjon med bred faglig og politisk sammensetning for å vurdere de sikkerhetspolitiske utfordringene for Norge, med sikte på å skape et bredest mulig grunnlag for videre utvikling i forsvarssektoren.
  • Etter behov opprette midlertidig rekruttutdanning for å utdanne personell til HV på Drevjamoen, etter modell fra Finnmark landforsvar.
  • Å se på muligheten for å utnytte eksisterende eiendom, bygg og anlegg og etter behov opprette midlertidig rekruttutdanning for å utdanne nok personell til HV etter modell fra Finnmark. Andre viktige tiltak foreslått av Regjeringen, som det er sikret flertall for:
  • Øke forsvarsbudsjettet til et nivå 16,5 milliarder over dagens budsjett, og fortsette effektiviseringsarbeidet.
  • Øke bemanningen og kompetansesamarbeidet med sivil sektor
  • Øke bemanningen med flere spesialister og mannskaper. Flertallet av stillingene skal prioriteres mot operative avdelinger
  • Videreutvikle den militære utdanningen ved å flytte rekruttutdanningen ut av de operative avdelingene, til Madla og Terningmoen
  • Styrke Brigade Nord ved å opprette en fjerde kampbataljon i brigaden. Øke hærens ildkraft, blant annet ved å anskaffe langtrekkende presisjonsild.
  • Anskaffe nye stridsvogner, og betydelig flere enn hva hæren har i dag
  • Videreutvikle Hærens 2. bataljon til en stående, mekanisert avdeling · Fortsette oppbyggingen av Finnmark landforsvar
  • Erstatte Bell-412 helikoptrene med nye helikopter til Forsvarets Spesialstyrker
  • Etablere en ny innsatsskvadron i nord til spesialstyrkene · Opprette flere nye reserveenheter, blant annet et nytt CBRN-kompani, en militærpolitibataljon og en ny ingeniørbataljon
  • Komme tilbake til Stortinget om den den fremtidige innretningen av Sjøforsvarets overflatestruktur i 2022
  • Videreføre korvettene i Skjold-klassen for å opprettholde operativ evne til sjøs
  • Levetidsforlenge ULA-klasse ubåtene
  • Styrke besetningene i Sjøforsvaret gradvis, og styrke base- og luftforsvarsavdelingene frem mot 2024
  • Fortsette moderniseringen av Heimevernet
  https://www.vg.no/nyheter/innenriks/...svarsplan-klar

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Jeg ser at tidligere lenker til FMR 2019 ikke fungerer, så legger den ut på nytt her: https://www.forsvaret.no/aktuelt-og-...gmilitaert-rad

  I alternativ D, som vi ennå ikke oppfyller, ligger det 18 taktiske transporthelikoptre til FS og Hæren. Dersom man går inn for å øke dette antallet, bryter man med FMR og potensielt helheten i rådet, så fremt man ikke også oppfyller alle andre forslag som ligger der. Dersom det bare er snakk om en omdisponering av de vi allerede har, svekker man FS, noe som er i mot rådet.

  I alternativ C ligger det for ordens skyld inne 21 helikoptre, ikke noen dramatisk økning. I alternativ B1 og A ligger det 30 helikoptre. Intet hadde vært bedre enn om det er det man nå skal anskaffe, men da må man også følge opp øvrige deler av FMR for å oppnå et balansert forsvar.

  Leave a comment:


 • Simplex
  replied
  Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post

  Skulle gjerne hatt flere detaljer her, ja. Hva menes med "nye helikoptre"?
  Godt spørsmål; uansett ser det for meg ut som at det i dag har vært forsvars- og utenrikskomitéen som har behandlet dette og avgitt sin innstilling, og selve planen behandles i Stortinget førstkommende torsdag. Komitéens innstilling legges vel ut straks møteprotokollen er ferdig. https://www.stortinget.no/no/Saker-o...r/Sak/?p=81559

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Opprinnelig skrevet av Simplex Vis post
  Skulle gjerne hatt flere detaljer her, ja. Hva menes med "nye helikoptre"?

  Leave a comment:


 • MWD
  replied
  https://forsvaretsforum.no/langtidsp...rdufoss/169923
  Ny forsvarsplan klar: Flere folk i 2021 og løfte om helikopterstøtte til Hæren på Bardufoss

  I den nye langtidsplanen for Forsvaret kommer bemanningen i Forsvaret til å bli styrket med 300 ansatte neste år.

  Leave a comment:


 • Simplex
  replied
  Semje om ny langtidsplan

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Revidert LTP er ingen forsvarsplan, i følge Nils Holme, og ligger en milliard under det laveste alternativet i FMR.

  http://www.tjodareik.no/kommentar/ko...es_forsvar.htm

  To forhold melder seg: For det første at den planlagte budsjettutviklingen ligger vel en milliard kroner under det laveste alternativet i Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR). Dette laveste alternativet innebærer oppbygging av allerede vedtatte struktur (med noen forsterkninger) til innsatsklar stand. Minimumsmålet skytes nå ut i tid, uvisst hvor langt.

  Det andre forholdet i budsjettutviklingen er at det i flg. budsjettforslaget for 2021 forutsetter effektiviseringsgevinster på til sammen 848 mill. kr. i perioden 2021-2024. Revidert LTP redegjør ikke detaljert for hvordan gevinstene skal realiseres, men i dokumentet vises det til studier som fremholder bl.a. vedlikehold og innkjøp. Her ligger det allikevel en vesentlig usikkerhet.
  Har regjeringen og Stortinget fått innsikt unntatt offentlighet som tilsier at det egentlig ikke haster så meget med styrkelse av forsvarsevnen?

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Planen ligger her: https://www.regjeringen.no/contentas...000dddpdfs.pdf

  Først et hjertesukk: I innledningen nevnes FMR som "det mest sentrale innspillet til ny langtidsplan". Men uten at man nærmere redegjør for hvilket av planalternativene man har valgt å følge. Svaret er altså D-.

  Og så dette avsnittet:
  Click image for larger version

Name:	Tåkeprat.jpg
Views:	285
Size:	74,5 KB
ID:	1038223
  For det første har ikke en mindretallsregjering noen forpliktelse til noe som helst, de kan bare anbefale. Og det gjelder i enda større grad når perspektivet går flere år fremover, så dette med forutsigbarhet er bare BS så lenge vi ikke har forpliktende langtidsplanlegging utover budsjettår. Og at endringer i den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør det uhensiktsmessig å budsjettere mer enn ett år fremover er i hvert fall BS. Investeringer som gjøres nå får effekt om mange år. Man endrer ikke retning på en supertanker for hver lille bølge som kommer.

  Kapittel 2 og 3 om den sikkerhetspolitiske situasjonen regner jeg med fortsatt er bra, slik det var tidligere. Men det store spørsmålet er om truslene som er beskrevet tas alvorlig når det kommer til å bruke penger for å møte dem.

  I kap 5 står det mer om hvordan man tenker seg utviklingen fremover. Jeg har ikke sammenlignet med forrige LTP, men det står i hvert fall at hele Forsvaret skal følge modellen med flere innrykk i året og at grunnutdannelsen skal holdes separert fra stående avdelinger, slik at disse vil være mer gripbare og ha høyere kvalitet. Det står også om en aktiv reserve i hele Forsvaret, med en delmengde, innsatsreserven, som skal være raskest gripbar. Antall reservister skal økes, og man går inn for en ny godtgjøringsmodell hvor den enkelte kan få inntil 6G i kompensasjon for tapt sivil lønn.

  I kap 9 kommer det konkrete beskrivelser av fremtidig struktur. Jeg finner ikke noe revolusjonerende nytt i teksten, men tidslinjen på side 97 er vel ny. Og så husker jeg ikke om de tre nye bataljonene på fellesnivå i Hæren var nevnt tidligere (ingeniør, transport, logistikk)?

  Det siste jeg vil peke på som positivt, og som også har vært en nyhetssak tidligere, finner vi i kap 12, hvor forsvarssjefen får økte fullmakter til å beslutte innenfor rammene, og hvor hele Forsvaret, unntatt E-tjenesten og redningshelikoptertjenesten havner innenfor ett budsjettkapittel. Dette gir mulighet for å endre prioriteringer uten at politikere med lange skrutrekkere får detaljstyrt for mye.

  I vedlegg 1 ser vi da også hvordan FSJ ser for seg prioriteringene fremover, herunder med en avdempet kritikk av regjeringens plan.

  Leave a comment:


 • gringo
  replied
  Nå skriver NRK at offiserene er skuffet over regjeringens reviderte langtidsplan. Torbjørn Bongo er skuffet, og uttaler til NRK:

  "– Forslaget ligger fremdeles under Forsvarssjefens laveste alternativ i FMR 2019, og svært mye under det alternativet Forsvarssjefen mente var nødvendig for at Forsvarets skulle løse gitte oppdrag, sier han."

  https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/f...lan-1.15202779

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  I dag kl 1200 kommer LTP 2.0.

  Forsvarets forum skriver om hvorfor 1.0 ble forkastet: https://forsvaretsforum.no/langtidsp...gemoter/165388

  Leave a comment:


 • Znuddel
  replied
  Ref. nytt artilleri:

  Da kontrakten ble tegnet, ble det også inngått en opsjonsavtale på ytterligere 24 systemer av det som internasjonalt er kjent som K9 Thunder. Det kan vise seg å komme godt med, påpeker Hanwha.

  At artilleriselgere mener noen bør ha mer artilleri, er kanskje ikke så oppsiktsvekkende, men i dette tilfellet lener de seg på regjeringens langtidsplan for Forsvaret. Her ble det foreslått å styrke Brigade Nord med en bataljon, samt at Finnmark landforsvar også skal forsterkes med artilleri.

  Hanwha påpeker 24 skyts var et minimum for Brigade Nord da kontrakten ble skrevet. På dette tidspunktet var brigaden organisert med 3 manøverbataljoner. Dersom Hæren nå skal vokse med i størrelsesorden to nye bataljoner, vil dette være altfor få skyts for å kunne gi ildstøtte til manøveravdelingene.
  https://www.tu.no/artikler/de-siste-...tilleri/497431

  Leave a comment:


 • yamaha
  replied
  Et skråblikk på tidligere generaler, politikk og langtidsplanen.

  https://nordnorskdebatt.no/article/n...aere-opptrer-0

  Leave a comment:


 • Einherjar
  replied
  Da har på- og avtroppende forsvarssjef blitt intervjuet av Christian Borch og svart på en rekke interessante spørsmål.
  Obs: 52min, men verdt det!


  https://vimeo.com/446587960
  Last edited by Einherjar; DTG 112104A Aug 20, .

  Leave a comment:


 • Feltposten
  replied
  Hva vil vi med Forsvaret?

  Hva vil vi med Forsvaret? Skal det være i stand til å forhindre krig, og dersom krigen likevel kommer, forsvare Norge mot væpnet angrep fra Russland? Eller skal det bare være et politisk instrument til bruk i fredstid for å håndheve norsk suverenitet og ivareta norske interesser, og for å


  Les mer...

  Leave a comment:


 • Feltposten
  replied
  Forsvarets nye langtidsplan: Prioriteringene bak pengene

  Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen skriver her svar på et innlegg i Dagens Næringsliv fra tidligere forsvarssjef Sverre Diesen som etterlyser mer informasjon om hvordan de ekstra milliardene til Forsvaret skal brukes i årene fremover.

  Les mer...

  Leave a comment:


 • Feltposten
  replied
  Forsvarets langtidsplan - mer penger, mindre plan?

  Regjeringens forslag til ny langtidsplan for Forsvaret viderefører en betydelig økonomisk satsing, men blir mer utydelig på hvordan pengene skal brukes.
  Stortingsproposisjon 62 S, forslaget til ny langtidsplan for Forsvaret, led den litt uvanlige skjebne å bli sendt tilbake til Forsvarsdepartementet fra Stortinget som utilfredsstillende på flere punkter. Generelt går


  Les mer...

  Leave a comment:


 • Feltposten
  replied
  Trusselbildets påvirkning på uavhengigheten i FMR

  I disse dager skal regjeringen og Stortinget avgjøre Forsvarets fremtidige utvikling. Til grunn ligger blant annet forsvarssjefens fagmilitære råd. Ved overlevering av FMR 2019 mente Harald Stanghelle at det ikke hadde vært politisk stemning på flere tiår som la bedre til rette for en kraftig styrking av Forsvaret (Stanghelle: Med


  Les mer...

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Intervju med påtroppende FSJ i Pro Patria: https://propatria.no/propatria/propa...v-reservister/

  Jeg bet meg spesielt merke i følgende:
  Hvor viktige blir reservistene i Forsvaret under din ledelse?

  – Reservistene er kjempeviktige. Det som har vært den store svak­heten i Forsvaret og som også admiral Haakon Bruun-Hanssen har poengtert, er utholdenhet. Så skal vi bygge en større struktur enn det vi har i dag, er vi helt avhengige av et stort innslag av reservister.

  Mange ville gjerne sett at reservistene ble tillagt større betydning i Langtidsplanen, hva sier du til dem?

  – Det tenker jeg jo ligger innenfor mitt handlingsrom da. Hva slags struktur som skal bemannes med reservister og hvilken struktur som skal være stående, der har jeg stor påvirkningskraft.

  – Det som er gledelig med Langtidsplanen denne gang, og som sikkert blir gjenstand for kritikk, er at den er mindre detaljert enn vanlig. Men det er jo for at forsvars­sjefen skal ha større handlingsrom.

  Kommer du til å gire opp bruken av reservister når du tar over?

  – Jeg er jo vant til å bruke reservister i Heimevernet, og klarte iallfall å gire opp der slik at det ble årlig trening etter hvert – for alle – selv om det ble litt endringer nå under koronakrisen. Vi må ha et system der reservistene helt tydelig har en rolle i styrkeopp­byggingen i Forsvaret – og den rollen må også trenes og øves.

  På NROFs militærmaktseminar i november sa du at du kunne ha etablert en Brigade Sør bare ved hjelp av reservister og det utstyret som du hadde på lager allerede før jul i fjor, altså på seks uker…Nå som du får totalansvaret for bruken av Forsvarets ressurser er det vel bare å sette i gang da?

  – Ja, det er jo egentlig det. Jeg må avklare den ambisjonen med politisk nivå, men det som står i Langtidsplanen er at felles­avdelinger som skal etableres i sør skal ha en enhetlig ledelse. Så jeg vil jo ønske å etablere det, og mange av de avdelingene skal ha et stort innslag av reservister.

  – Vi har veldig mange dyktige offiserer og spesialister som har sluttet i Forsvaret, pluss et stort antall vernepliktige, som kan styrkedisponeres i en sånn Brigade Sør eller tilsvarende.
  FMR var ganske vag på hvordan den foreslåtte strukturen skulle settes opp med eller uten bruk av reservister, og LTP var vel ikke bedre. Interessant å se tankene til Kristoffersen.

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Janne Haaland Matlary kommenterer i Forsvarets forum. Må (dessverre) si meg enig med henne.

  – Forsvaret prioriteres ikke av regjeringen

  Det er også helt klart at opposisjonen driver et lettvint politisk spill, skriver Janne Haaland Matlary.

  Janne Haaland Matlary
  ER PROFESSOR VED I UNIVERSITETET I OSLO OG TILSATT VED STABSSKOLEN OG MEDLEM AV PARTIET HØYRE
  PUBLISERT Mandag 22. juni 2020 - 14:47

  Jeg er helt enig med Oddmund Hammerstad i at Forsvaret ikke prioriteres som det bør, gitt den alvorlige formaningen om sikkerhetspolitisk forverring som man leser i Langtidsplanen for forsvarssektoren (LTP). Nils Holme, som kjenner budsjett versus trusselbilde kanskje bedre enn noen, skriver i Offiserbladets siste nummer at den sikkerhetspolitiske situasjonen erkjennes og beskrives som mye verre enn på mange år.

  På tross av dette er ikke betalingsviljen større. Hans analyse konkluderer med at det man vil finansiere egentlig kun er etterslepet for perioden til 2024. Så igjen er det stort og stadig større sprik mellom trussel- og risikobildet og betalingsviljen.

  Dette er skuffende, men intet nytt.

  Det er helt klart at Forsvaret ikke prioriteres av denne regjeringen, og det er også helt klart at opposisjonen driver et lettvint politisk spill for å se ut som de er høyere og mørkere, derav returen av LTP til regjeringen, men uten løfter om å finansiere mer av strukturen. Nå har opposisjonen flertall, og bør svare på hovedspørsmålet om hvorfor ikke prioriteres Forsvaret når den klager så mye på LTP. Hvis det er analysefeil fra embetsverket man klager på, er det en ting, men det er ikke essensen av 'kravene'.

  Man er aktør i en politisk prosess, men vil ikke forhandle med regjeringen og har ingenting å tilby heller, så i stedet for reell politikk sender man planen i retur og later som dette er en annen politikk enn den fremlagte fra regjeringen. Som det heter i barnesangen, «They huffed and they puffed» («de blåste og bar seg», red. anm.), men ingenting kom ut av det hele.

  Jeg tenker at seriøse mennesker som er opptatt av Forsvaret er lei av dette spillfekteriet, inkludert lei av at det stadig presenteres sikkerhetspolitiske analyse av trussel- og risikobildet som er gravlavorlige – med god grunn – mens Forsvarets budsjettpost er noe av det sist prioriterte av omtrent alle norske politikere.

  Kanskje må det et strategisk sjokk til før man innser dette. De revisjonistiske land i verden som faktisk bruker militærmakt for å fremme sine interesser – les Kina, Russland, land i Midt-Østen, Kaukasus med flere – bruker mye mer enn to prosent BNP på forsvaret. Norge er enda ikke på to prosent.

  USA er i politisk nedsmelting under president Donald Trump, og selv om vi fremdeles kan regne med artikkel 5 i Nato, er det egen forsvarsevne inntil andre unnsetter, som er det kritiske punkt.

  Leave a comment:


 • Feltposten
  replied
  Svar til Stortinget om langtidsplanen for Forsvaret

  Stortinget har sendt Forsvarsdepartementet over 130 spørsmål i forbindelse med behandlingen av den nye langtidsplan for forsvarssektoren "Vilje til beredskap – evne til forsvar" (Prop. 62 S (2019–2020)). Les alle spørsmål og svar her.

  Les mer...

  Leave a comment:


 • Znuddel
  replied
  FMIN advarer mot politisk detaljstyring av Forsvaret og ønsker skikkelige forhandlinger om langtidsplanen.

  https://nordnorskdebatt.no/article/na-ma-vi-komme

  Leave a comment:


 • hvlt
  replied
  Utenriks- og forsvarskomiteen i Stortinget behandlet i går Langtidsplanen, og sendte den tilbake til Regjeringen: Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Vilje til beredskap – evne til forsvar. Langtidsplan for forsvarssektoren. Det er verdt å merke seg at medlemmene fra Høyre, Venstre og Kr.F. bifaller forslaget fra flertallet (opposisjonen). Videre at SV ikke vil legge langtidsplanens beskrivelse av den sikkerhetspolitiske situasjonen til grunn, hva vil de så legge til grunn? Og til sist, det er bare Fremskrittspartiet som klart ber om alternativ A.

  Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Jette F. Christensen, lederen Anniken Huitfeldt, Marianne Marthinsen, Anne Sandum og Jonas Gahr Støre, fra Høyre, Hårek Elvenes, Trond Helleland, Ingjerd Schou og Michael Tetzschner, fra Fremskrittspartiet, Siv Jensen, Christian Tybring-Gjedde og Morten Wold, fra Senterpartiet, Liv Signe Navarsete, fra Sosialistisk Venstreparti, Audun Lysbakken, fra Venstre, Tina Shagufta Munir Kornmo, og fra Kristelig Folkeparti, Geir Sigbjørn Toskedal, viser til den fremlagte langtidsplanens beskrivelse av den sikkerhetspolitiske situasjonen.

  Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Sosialistisk Venstreparti, velger å legge langtidsplanens beskrivelse av den sikkerhetspolitiske situasjonen til grunn for Stortingets videre behandling.
  Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, ser i denne omgang ikke behov for større endringer av proposisjonens omtale av sikkerhets- og forsvarspolitiske rammer og føringer, av sentrale utviklingstrekk av betydning for norsk sikkerhet og forsvarsevne og av internasjonalt sikkerhets- og forsvarssamarbeid (hhv. kapitlene 2, 3 og 8), med mulig unntak for sikkerhets-, forsvarspolitiske og beredskapsmessige konsekvenser av korona-pandemien.

  Etter dette flertallets oppfatning må en langtidsplanproposisjon for forsvarssektoren være basert på følgende elementer:
  • 1) Hovedtidsperspektivet og planens operative del skal være fire år, men planen må gjerne peke videre mot 8, 12, 16 eller 20 år.
  • 2) Gjennomgående må planen ha langt større innslag av tids- og tallfesting. Planen må inneholde en oversikt over viktige tiltak, investeringer og beslutninger som foreslås gjennomført i planperioden. Planen må inneholde tabellen «Økonomiske hovedstørrelser» for den fireårige planperioden, jf. langtidsplanproposisjonene i 2012 og 2016.
  • 3) Planen må i langt større grad konkretisere hvilke tiltak regjeringen mener forsvarssektoren skal iverksette i fireårsperioden for å gjennomføre måltallene både for effektivisering og avbyråkratisering og effektivisering.
  • 4) Sjøforsvarets framtidige fartøysstruktur må avklares, sett i sammenheng med det øvrige Forsvaret – i det minste tilstrekkelig klargjort for at Stortinget eventuelt kan fatte informerte beslutninger om framskynding av maritime anskaffelser.
  • 5) Planen må inneholde en opptrappingsplan for antall ansatte i Forsvaret, sett i sammenheng med videreutviklingen av Forsvarets utdanningssystem.
  • 6) Planen må inneholde en tabell med oversikt over viktige tiltak, investeringer og beslutninger vedtatt gjennom behandlingen av langtidsplanproposisjonen i 2016, med oppdatert informasjon om status og hvorvidt tiltakene er gjennomført, utsatt, endret, e.l.
  • 7) De økonomiske konsekvensene av corona-pandemien må tas høyde for, blant annet endringer i kronekursen.

  Samkjøring med samfunnssikkerhetsmeldingen var i utgangspunktet en god idé. Meldingen er imidlertid utsatt på grunn av korona-pandemien. En ny forsvarsproposisjon bør omtale korona-pandemiens konsekvenser både for Forsvaret selv og Forsvarets bistand til øvrig samfunnsberedskap.

  Dette flertallet legger videre til grunn at langtidsplanproposisjonen må kunne behandles og vedtas av Stortinget før behandlingen av statsbudsjettet for langtidsplanperiodens første budsjettår, altså forsvarsbudsjettet for 2021.

  Dette flertallet fremmer på dette grunnlag følgende forslag:

  «Stortinget sender Prop. 62 S (2019–2020) tilbake til regjeringen og ber regjeringen komme tilbake til Stortinget så snart som mulig og senest innen 15. oktober 2020 med en ny proposisjon utarbeidet i tråd med flertallsmerknadene fra Stortingets utenriks- og forsvarskomité.»
  Komiteens medlemmer fra Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti viser til vedtaksforslaget fra komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

  Disse medlemmer understreker nødvendigheten av en rask behandling av Langtidsplanen for forsvarssektoren, slik at planen kan implementeres som forutsatt fra 2021.

  Disse medlemmer imøteser derfor en tilleggsproposisjon som redegjør nærmere for de elementer flertallet tar opp i sine merknader, inkludert en klar fremstilling av sammenhengen mellom Prop. 62 S og de faglige innspill den hviler på, herunder Forsvarssjefens fagmilitære råd.
  Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet mener den fremsendte Langtidsplanen for forsvarssektoren (LTP) i for liten grad henviser til Forsvarets reelle behov slik disse er beskrevet i Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR). Disse medlemmer ber derfor om at regjeringen i den reviderte planen fremskynder og samkjører inngåelse av anskaffelseskontrakter, leveringstidspunkter og innfasing av nye kapabiliteter slik at Forsvaret bedrer sin operative evne raskere og i tråd med forsvarssjefens anbefalinger.

  Disse medlemmer viser i denne sammenheng til signaler som har kommet til komiteen i forbindelse med høringene, om behovet for styrking av den operative kapabiliteten gjennom forsering av en rekke anskaffelsesprosjekter og en betydelig styrking av antall personell.
  Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende
  vedtak:

  I
  Stortinget sender Prop. 62 S (2019–2020) tilbake til regjeringen og ber regjeringen komme tilbake til Stortinget så snart som mulig og senest innen 15. oktober 2020 med en ny proposisjon utarbeidet i tråd med flertallsmerknadene fra Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

  Leave a comment:


 • Cardking
  replied
  Vel... kunne godt tenkt meg at de bevilget midler til noen utenlandsbidrag av størrelse igjen.
  Men det er mer fordi jeg kjenner litt suget etter en tur til utlandet igjen enn at Norge trenger det.

  Leave a comment:


 • YberLIF
  replied
  Jeg er også veldig skeptisk til mulighetene for at det blir gjort noe mer med LTP etter en eventuell ny runde på de premissene som opposisjonen legger. I utgangspunktet fordi at opposisjonen reelt ikke legger premisser. Noe som betyr at LTP kan gå igjennom kverna en gang til, og komme ut som den samme kjøttdeigen.

  Uten å flagge for mye politisk tilhørighet for å unngå å oppgi for mye som kan identifisere meg, kan jeg si at jeg tilhører ett av partiene i den store opposisjonsblokka.

  Rittmester Tror du har rett i at SP kan finne på å be om økte midler til HV fordi de er HV, samt din analyse av forsvarets bistand til det sivile samfunn kan gi noen summer til ymse tjenester. Ellers tror jeg at det er en del i SV som fint kan finne på å gi større midler til det norske forsvaret dersom det innebærer at man ikke gjør seg selv avhengig av NATO, men til gjengjeld er det nok det eneste argumentet de kjøper.

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Jeg er noe ambivalent her. På den ene siden synes jeg det er bra at regjeringen får en smekk, på den annen side nærer jeg ingen illusjoner om at opposisjonen klarer å komme med noe påplussinger som monner. Som Matlary også sier, de kunne jo bare sagt at vi går for alternativ B, f eks, og bevliget de nødvendige pengene, siden de sitter med flertallet. Det skjer ikke, og da blir det som andre her sier, i beste fall noen klatter her og der. Sp kan finne på å bevilge mer penger til HV, vel, fordi det er HV. SV vil i utgangspunktet ikke bevilge penger til krig og død og sånn, men jeg så et sted at det var snakk om Forsvarets bistand til det sivile samfunn, og der kan de kanskje komme med noe, f eks til redningstjenesten.

  Og til slutt kommer alle til å si, "Vi skulle så gjerne ha bevilget mer, men altså, Corona." (Insert 'unnskyldende skuldertrekk' her).

  Leave a comment:

Donasjoner

Collapse
Working...
X