Milforum

Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Trusselbildets påvirkning på uavhengigheten i FMR

  I disse dager skal regjeringen og Stortinget avgjøre Forsvarets fremtidige utvikling. Til grunn ligger blant annet forsvarssjefens fagmilitære råd. Ved overlevering av FMR 2019 mente Harald Stanghelle at det ikke hadde vært politisk stemning på flere tiår som la bedre til rette for en kraftig styrking av Forsvaret (Stanghelle: Med


  Les mer...

  Kommentér


  • Forsvarets langtidsplan - mer penger, mindre plan?

   Regjeringens forslag til ny langtidsplan for Forsvaret viderefører en betydelig økonomisk satsing, men blir mer utydelig på hvordan pengene skal brukes.
   Stortingsproposisjon 62 S, forslaget til ny langtidsplan for Forsvaret, led den litt uvanlige skjebne å bli sendt tilbake til Forsvarsdepartementet fra Stortinget som utilfredsstillende på flere punkter. Generelt går


   Les mer...

   Kommentér


   • Forsvarets nye langtidsplan: Prioriteringene bak pengene

    Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen skriver her svar på et innlegg i Dagens Næringsliv fra tidligere forsvarssjef Sverre Diesen som etterlyser mer informasjon om hvordan de ekstra milliardene til Forsvaret skal brukes i årene fremover.

    Les mer...

    Kommentér


    • Hva vil vi med Forsvaret?

     Hva vil vi med Forsvaret? Skal det være i stand til å forhindre krig, og dersom krigen likevel kommer, forsvare Norge mot væpnet angrep fra Russland? Eller skal det bare være et politisk instrument til bruk i fredstid for å håndheve norsk suverenitet og ivareta norske interesser, og for å


     Les mer...

     Kommentér


     • Da har på- og avtroppende forsvarssjef blitt intervjuet av Christian Borch og svart på en rekke interessante spørsmål.
      Obs: 52min, men verdt det!


      https://vimeo.com/446587960
      Last edited by Einherjar; DTG 112104A Aug 20, .
      “If you find yourself in a fair fight, your tactics suck.”
      ― John Steinbeck

      Kommentér


      • Et skråblikk på tidligere generaler, politikk og langtidsplanen.

       https://nordnorskdebatt.no/article/n...aere-opptrer-0
       Just when you'd think they were more malignant than ever Hell could be, they could occasionally show more grace than Heaven ever dreamed of. Often the same individual was involved. It was this freewill thing, of course. It was a bugger.

       Kommentér


       • Ref. nytt artilleri:

        Da kontrakten ble tegnet, ble det også inngått en opsjonsavtale på ytterligere 24 systemer av det som internasjonalt er kjent som K9 Thunder. Det kan vise seg å komme godt med, påpeker Hanwha.

        At artilleriselgere mener noen bør ha mer artilleri, er kanskje ikke så oppsiktsvekkende, men i dette tilfellet lener de seg på regjeringens langtidsplan for Forsvaret. Her ble det foreslått å styrke Brigade Nord med en bataljon, samt at Finnmark landforsvar også skal forsterkes med artilleri.

        Hanwha påpeker 24 skyts var et minimum for Brigade Nord da kontrakten ble skrevet. På dette tidspunktet var brigaden organisert med 3 manøverbataljoner. Dersom Hæren nå skal vokse med i størrelsesorden to nye bataljoner, vil dette være altfor få skyts for å kunne gi ildstøtte til manøveravdelingene.
        https://www.tu.no/artikler/de-siste-...tilleri/497431

        Odd objects attract fire. You are odd.

        Kommentér


        • I dag kl 1200 kommer LTP 2.0.

         Forsvarets forum skriver om hvorfor 1.0 ble forkastet: https://forsvaretsforum.no/langtidsp...gemoter/165388
         Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

         Kommentér


         • Nå skriver NRK at offiserene er skuffet over regjeringens reviderte langtidsplan. Torbjørn Bongo er skuffet, og uttaler til NRK:

          "– Forslaget ligger fremdeles under Forsvarssjefens laveste alternativ i FMR 2019, og svært mye under det alternativet Forsvarssjefen mente var nødvendig for at Forsvarets skulle løse gitte oppdrag, sier han."

          https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/f...lan-1.15202779

          Si vis pacem, para bellum

          Kommentér


          • Planen ligger her: https://www.regjeringen.no/contentas...000dddpdfs.pdf

           Først et hjertesukk: I innledningen nevnes FMR som "det mest sentrale innspillet til ny langtidsplan". Men uten at man nærmere redegjør for hvilket av planalternativene man har valgt å følge. Svaret er altså D-.

           Og så dette avsnittet:
           Click image for larger version

Name:	Tåkeprat.jpg
Views:	286
Size:	74,5 KB
ID:	1038223
           For det første har ikke en mindretallsregjering noen forpliktelse til noe som helst, de kan bare anbefale. Og det gjelder i enda større grad når perspektivet går flere år fremover, så dette med forutsigbarhet er bare BS så lenge vi ikke har forpliktende langtidsplanlegging utover budsjettår. Og at endringer i den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør det uhensiktsmessig å budsjettere mer enn ett år fremover er i hvert fall BS. Investeringer som gjøres nå får effekt om mange år. Man endrer ikke retning på en supertanker for hver lille bølge som kommer.

           Kapittel 2 og 3 om den sikkerhetspolitiske situasjonen regner jeg med fortsatt er bra, slik det var tidligere. Men det store spørsmålet er om truslene som er beskrevet tas alvorlig når det kommer til å bruke penger for å møte dem.

           I kap 5 står det mer om hvordan man tenker seg utviklingen fremover. Jeg har ikke sammenlignet med forrige LTP, men det står i hvert fall at hele Forsvaret skal følge modellen med flere innrykk i året og at grunnutdannelsen skal holdes separert fra stående avdelinger, slik at disse vil være mer gripbare og ha høyere kvalitet. Det står også om en aktiv reserve i hele Forsvaret, med en delmengde, innsatsreserven, som skal være raskest gripbar. Antall reservister skal økes, og man går inn for en ny godtgjøringsmodell hvor den enkelte kan få inntil 6G i kompensasjon for tapt sivil lønn.

           I kap 9 kommer det konkrete beskrivelser av fremtidig struktur. Jeg finner ikke noe revolusjonerende nytt i teksten, men tidslinjen på side 97 er vel ny. Og så husker jeg ikke om de tre nye bataljonene på fellesnivå i Hæren var nevnt tidligere (ingeniør, transport, logistikk)?

           Det siste jeg vil peke på som positivt, og som også har vært en nyhetssak tidligere, finner vi i kap 12, hvor forsvarssjefen får økte fullmakter til å beslutte innenfor rammene, og hvor hele Forsvaret, unntatt E-tjenesten og redningshelikoptertjenesten havner innenfor ett budsjettkapittel. Dette gir mulighet for å endre prioriteringer uten at politikere med lange skrutrekkere får detaljstyrt for mye.

           I vedlegg 1 ser vi da også hvordan FSJ ser for seg prioriteringene fremover, herunder med en avdempet kritikk av regjeringens plan.

           Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

           Kommentér


           • Revidert LTP er ingen forsvarsplan, i følge Nils Holme, og ligger en milliard under det laveste alternativet i FMR.

            http://www.tjodareik.no/kommentar/ko...es_forsvar.htm

            To forhold melder seg: For det første at den planlagte budsjettutviklingen ligger vel en milliard kroner under det laveste alternativet i Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR). Dette laveste alternativet innebærer oppbygging av allerede vedtatte struktur (med noen forsterkninger) til innsatsklar stand. Minimumsmålet skytes nå ut i tid, uvisst hvor langt.

            Det andre forholdet i budsjettutviklingen er at det i flg. budsjettforslaget for 2021 forutsetter effektiviseringsgevinster på til sammen 848 mill. kr. i perioden 2021-2024. Revidert LTP redegjør ikke detaljert for hvordan gevinstene skal realiseres, men i dokumentet vises det til studier som fremholder bl.a. vedlikehold og innkjøp. Her ligger det allikevel en vesentlig usikkerhet.
            Har regjeringen og Stortinget fått innsikt unntatt offentlighet som tilsier at det egentlig ikke haster så meget med styrkelse av forsvarsevnen?
            Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

            Kommentér


            • Semje om ny langtidsplan
             Det er bedre å ta toget med NSB enn å fly med LSD.

             Kommentér


             • https://forsvaretsforum.no/langtidsp...rdufoss/169923
              Ny forsvarsplan klar: Flere folk i 2021 og løfte om helikopterstøtte til Hæren på Bardufoss

              I den nye langtidsplanen for Forsvaret kommer bemanningen i Forsvaret til å bli styrket med 300 ansatte neste år.

              Ceterum censeo Carthaginem esse delendam

              Kommentér


              • Opprinnelig skrevet av Simplex Vis post
               Skulle gjerne hatt flere detaljer her, ja. Hva menes med "nye helikoptre"?
               Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

               Kommentér


               • Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post

                Skulle gjerne hatt flere detaljer her, ja. Hva menes med "nye helikoptre"?
                Godt spørsmål; uansett ser det for meg ut som at det i dag har vært forsvars- og utenrikskomitéen som har behandlet dette og avgitt sin innstilling, og selve planen behandles i Stortinget førstkommende torsdag. Komitéens innstilling legges vel ut straks møteprotokollen er ferdig. https://www.stortinget.no/no/Saker-o...r/Sak/?p=81559
                Det er bedre å ta toget med NSB enn å fly med LSD.

                Kommentér


                • Jeg ser at tidligere lenker til FMR 2019 ikke fungerer, så legger den ut på nytt her: https://www.forsvaret.no/aktuelt-og-...gmilitaert-rad

                 I alternativ D, som vi ennå ikke oppfyller, ligger det 18 taktiske transporthelikoptre til FS og Hæren. Dersom man går inn for å øke dette antallet, bryter man med FMR og potensielt helheten i rådet, så fremt man ikke også oppfyller alle andre forslag som ligger der. Dersom det bare er snakk om en omdisponering av de vi allerede har, svekker man FS, noe som er i mot rådet.

                 I alternativ C ligger det for ordens skyld inne 21 helikoptre, ikke noen dramatisk økning. I alternativ B1 og A ligger det 30 helikoptre. Intet hadde vært bedre enn om det er det man nå skal anskaffe, men da må man også følge opp øvrige deler av FMR for å oppnå et balansert forsvar.
                 Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                 Kommentér


                 • Uansett ser det jo faktisk ut som det går litt i riktig retning for en gang skyld da..?

                  Dette er enigheten, skriver Høyre i en pressemelding.
                  • 310 flere ansatte i Forsvaret neste år.
                  • Nye helikoptre til hæren fra 2024.
                  • Fremme en sak om å erstatte dagens kystvakt- og støttefartøy, herunder en vurdering av en fremtidig standardisert fartøyklasse, og komme tilbake med mulige forseringer i statsbudsjettet 21/22.
                  • Å utrede å benytte Haslemoen og Drevjamoen som supplement til rekruttskolen som lokaliseres på Terningmoen.
                  • Sette ned en forsvarskommisjon med bred faglig og politisk sammensetning for å vurdere de sikkerhetspolitiske utfordringene for Norge, med sikte på å skape et bredest mulig grunnlag for videre utvikling i forsvarssektoren.
                  • Etter behov opprette midlertidig rekruttutdanning for å utdanne personell til HV på Drevjamoen, etter modell fra Finnmark landforsvar.
                  • Å se på muligheten for å utnytte eksisterende eiendom, bygg og anlegg og etter behov opprette midlertidig rekruttutdanning for å utdanne nok personell til HV etter modell fra Finnmark. Andre viktige tiltak foreslått av Regjeringen, som det er sikret flertall for:
                  • Øke forsvarsbudsjettet til et nivå 16,5 milliarder over dagens budsjett, og fortsette effektiviseringsarbeidet.
                  • Øke bemanningen og kompetansesamarbeidet med sivil sektor
                  • Øke bemanningen med flere spesialister og mannskaper. Flertallet av stillingene skal prioriteres mot operative avdelinger
                  • Videreutvikle den militære utdanningen ved å flytte rekruttutdanningen ut av de operative avdelingene, til Madla og Terningmoen
                  • Styrke Brigade Nord ved å opprette en fjerde kampbataljon i brigaden. Øke hærens ildkraft, blant annet ved å anskaffe langtrekkende presisjonsild.
                  • Anskaffe nye stridsvogner, og betydelig flere enn hva hæren har i dag
                  • Videreutvikle Hærens 2. bataljon til en stående, mekanisert avdeling · Fortsette oppbyggingen av Finnmark landforsvar
                  • Erstatte Bell-412 helikoptrene med nye helikopter til Forsvarets Spesialstyrker
                  • Etablere en ny innsatsskvadron i nord til spesialstyrkene · Opprette flere nye reserveenheter, blant annet et nytt CBRN-kompani, en militærpolitibataljon og en ny ingeniørbataljon
                  • Komme tilbake til Stortinget om den den fremtidige innretningen av Sjøforsvarets overflatestruktur i 2022
                  • Videreføre korvettene i Skjold-klassen for å opprettholde operativ evne til sjøs
                  • Levetidsforlenge ULA-klasse ubåtene
                  • Styrke besetningene i Sjøforsvaret gradvis, og styrke base- og luftforsvarsavdelingene frem mot 2024
                  • Fortsette moderniseringen av Heimevernet
                  https://www.vg.no/nyheter/innenriks/...svarsplan-klar

                  Kommentér


                  • Ja, jo, men hvor mye er det egentlig som er nytt her ift det som allerede var kjent? En fjerde kampbataljon er ikke nytt, for eksempel. Og ikke minst, hvor mye penger koster tiltakene og hvor mange friske penger bevilges? Erfaring tilsier at det første tallet ofte er høyere enn det siste.

                   310 ekstra ansatte er for så vidt konkret nok, og tilsier at det må settes av ca 310 millioner ekstra pr år fremover. Men de øvrige sakene er ikke veldig konkrete. "Nye helikoptre" - hvor mange og hvor nye? Og "Fortsette moderniseringen av Heimevernet" er i teorien oppfylt i det én HV-gubb i HV-01 har fått byttet ut AG'en sin med en HK i løpet av 2021, men det er kanskje noe mer man ser for seg? Som f eks hva?

                   Og for å gnæge litt ekstra - jeg synes personlig helikoptre er bra, og det synes sikkert flere politikere også, men hva er det som får de samme politikerne til å tro at de vet bedre enn de som skrev FMR hva som bør prioriteres dersom man får noen ekstra penger ift dagens nivå? Jeg bare minner om at alternativ D, som vi altså ikke har oppfylt ennå, inneholdt 6 fregatter (2 nye) og at dette var ansett som viktigere enn å få flere enn de 18 taktiske transporthelikoptrene vi har i dag.
                   Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                   Kommentér


                   • Det handler kanskje om hva man kan få "Nå".
                    Man kan erstatte 412SP med AW 149 eller UH 60 innen noen få år med litt flere skrog totalt sett.
                    Alt dette med relativt få nyansatte og infrastrukturutbedring.

                    En ny bataljon, i tillegg til å gjære ferdige de vi har tar mer tid.
                    For ikke å snakke om fregatter som slik det er nå bare er FREMM man kan kjøpe fra hyllen, mens det kommer langt flere muligheter om bare få år.

                    Flere helikoptere er også viktig for å øke SOF og annen reaksjonsstyrkes bevegelighet, som kanskje er noe av det vittigste for Norge de neste 10-15 årene.
                    Død ved Kølle!
                    Bla bla... Hybrid warfare is easy

                    Kommentér


                    • Opprinnelig skrevet av Kdo_Under Vis post
                     Flere helikoptere er også viktig for å øke SOF og annen reaksjonsstyrkes bevegelighet, som kanskje er noe av det vittigste for Norge de neste 10-15 årene.
                     Du mener spesialstyrkene trenger flere enn de 15 de har i dag? At de trenger noe nyere og mer moderne enn Bell 412 er en annen sak.

                     Når det skjer kan forøvrig godt Bell tilbakeføres til Hæren, i tillegg til det ukjente (helt sikkert for lave) antallet nye hærhelikoptre (UH60? AW101?) som er lovet å komme.

                     Kommentér


                     • Opprinnelig skrevet av LVGRP99 Vis post

                      Du mener spesialstyrkene trenger flere enn de 15 de har i dag? At de trenger noe nyere og mer moderne enn Bell 412 er en annen sak.

                      Når det skjer kan forøvrig godt Bell tilbakeføres til Hæren, i tillegg til det ukjente (helt sikkert for lave) antallet nye hærhelikoptre (UH60? AW101?) som er lovet å komme.
                      Det trengs generelt flere maskiner, med en viss spredning uten å smøre det for tynt utover for å kunne flytte politi, SOF, HV eller Hæren ved mindre krisesituasjoner i Norge.
                      Dette uten at man må det la det gå på bekostning av SOFs evne til deployering.
                      Død ved Kølle!
                      Bla bla... Hybrid warfare is easy

                      Kommentér


                      • Ja, at det totale behovet er større enn 18 Bell er ganske klart, det er derfor vi driver og krangler om hvordan dele 18 på 2 best mulig. Hærsjefen sa vel en gang at Hærens behov egentlig var minst 15. Spesialstyrkene har så vidt jeg har sett aldri sagt noe om deres behov, det er stort sett Regjeringen som har argumentert for at "SOF trenger dedikert helikopterstøtte", som om de ikke hadde det fra før. (Det var 9 på Rygge lenge før LTP2016, og forslaget i den planen var å øke til 12, men med to piloter pr maskin i stedet for pilot og maskinist/tekniker, og sette de siste 6 maskiner på bakken/til deler)

                       Kommentér

                       Donasjoner

                       Collapse
                       Working...
                       X