Milforum

Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • #91
  Fagmilitært råd

  Som et ledd i arbeidet med ny langtidsplan for Forsvaret, som etter planen skal legges frem for Stortinget våren 2020, har Forsvarssjefen fått i oppdrag å lage sitt fagmilitære råd. Tirsdag 8. oktober klokken 13.00 vil forsvarsminister Frank Bakke-Jensen få overlevert det fagmilitære rådet til forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

  https://forsvaret.no/fmr
  https://www.regjeringen.no/no/aktuel...rad/id2640522/
  https://www.regjeringen.no/no/aktuel...fen/id2672006/
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

  Kommentér

  • Thread Author

   #92
   Sv: Fagmilitært råd

   Lekkasjer fra VG.

   https://www.vg.no/nyheter/innenriks/..._content=row-1
   Svolten og tyst, samband fyst

   Kommentér


   • #93
    Sv: Fagmilitært råd

    Jeg får kreft av å lese det kommentarfeltet der...

    Kommentér

    • Thread Author

     #94
     FMR som ligger til grunn for LTP 2021-2024 finnes i denne posten og denne fra en annen tråd. Oppsummeringene i bildeform av strukturen finner dere her.

     Som en del av arbeidet med neste LTP så har FD gått ut til industrien og FFI for å få anbefalinger på hvilke teknologiske trender som ligger i tiden fremover.

     Møtet med industrien ligger i egen nyhetslink fra FD her mens FFI har gitt ut en rapport hvor de peker på tre sentrale områder for bruk av ny teknologi:
     • Overvåking
      Å forstå verden rundt oss er avgjørende. Sensorsystemer koblet med ubemannede plattformer gir store gevinster når det gjelder dekning og utholdenhet. Informasjonsteknologi gjør det mulig å overføre, sette sammen og analysere informasjon raskere og mer effektivt. Automatisert analyse ved hjelp av maskinlæring kan hjelpe oss med å oppdage hendelser og objekter, og gi oss bedre målinformasjon.
     • Våpensystemer
      Vi forventer å møte stadig mer avanserte missilvåpen, autonome våpensystemer, masseeffektvåpen, målspesifikke miner og direktive energivåpen. Samtidig vil det foregå et kappløp for å utvikle beskyttelsestiltak mot slike høyteknologiske våpen.

      Kina og Russland har kommet langt i utviklingen av presisjonsstyrte våpen med lang rekkevidde, men også vestlig side utvikler høyteknologiske missiler med økende rekkevidder, lavere signaturer og høyere hastigheter.
     • Kommunikasjon
      Dagens kommunikasjonssystemer er utilstrekkelige og for sårbare målt opp mot framtidige krav til operasjonstempo, samarbeid og geografisk dekning. Å beherske elektronisk krigføring er nødvendig for å kunne bruke og beskytte både kommunikasjonssystemer, sensorer og våpensystemer.

      Konflikten i Ukraina og valget i USA har vist at cyberdomenet er blitt brukt til angrep og påvirkning. Også her må Forsvaret ha evner og kunnskap.

     Rapporten kan lastes ned her: Forsvarsteknologiske trender – en overordnet analyse av teknologiens betydning for et effektivt og relevant forsvar
     Svolten og tyst, samband fyst

     Kommentér


     • #95
      Mer om blant annet Brig S her: https://forsvaretsforum.no/slik-ser-...igade-s%C3%B8r
      Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

      Kommentér


      • #96
       FFI har skrevet rapport om hvordan de mener Forsvaret kan drives mer effektivt: https://publications.ffi.no/nb/item/...7/19-01934.pdf
       two to the heart, one to the mind...

       Kommentér


       • #97
        Forsvarets forskningsinstitutt: Norge kjøper for dyre og for avanserte våpen

        Kjøp mer hyllevare og dropp norske særkrav til våpen. Dette er ett av 28 tiltak som kan gi Norge et billigere og mer effektivt forsvar.
        https://www.aftenposten.no/norge/i/W...anserte-vaapen

        Artikkelen ligg bak betalingsmur, så eg får ikkje lest han. Men ut i frå inngressen vil eg tru den er basert på FFI-rapporta og dekker truleg grovt hovudpunkta. Kan nokon sakse?
        Ubique quo fas et gloria ducunt

        Kommentér


        • #98
         Forsvarets forskningsinstitutt: Norge kjøper for dyre og for avanserte våpen
         Kjøp mer hyllevare og dropp norske særkrav til våpen. Dette er ett av 28 tiltak som kan gi Norge et billigere og mer effektivt forsvar.

         Dagens norske forsvar drives unødvendig dyrt. Forsvarsdepartementet og Forsvaret kjøper for dyre og for avanserte våpen. De tar ikke nok hensyn til hva det koster å drifte disse våpnene.

         Ved å opptre smartere kan Forsvaret over fire år spare opptil 3 milliarder kroner, konkluderer Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

         Å holde hele hæren gående kostet i 2018 drøyt 6 milliarder kroner.

         Får kritikk i fersk rapport
         FFIs splitter nye rapport «Hvordan skape økonomisk handlingsrom i den nye langtidsplanen 2021–2024?» retter til dels sterk kritikk mot måten Forsvaret drives på i dag, og måten Norge kjøper nytt materiell på, stort og smått.

         Flere av de store innkjøpene, som F-35 kampfly, ubåter og NH90 helikoptre, styres i dag ikke av etaten Forsvaret, men av Forsvarsdepartementet.

         FFI-rapporten peker på store innsparingsmuligheter innenfor ialt 28 områder. Ett iøynefallende forslag er å kutte kraftig ned på offiserer med gradene major, oberstløytnant og oberst. Et annet er å overlate deler av vaktholdet i militærleirer og baser til droner og sensorer, i stedet for å bruke soldater til dette. Det er likevel ikke her de store gevinstene ligger.

         – Kan profesjonaliseres
         – Det gjøres mye bra i Forsvaret i dag. Internt her er det mange som mener at de er kommet langt i å drive mer effektivt. Vi mener imidlertid at potensialet fortsatt er stort for å spare mer penger, sier forskningssjef Sverre Kvalvik i FFI.

         – Sett fra skattebetalernes side er det ikke minst viktig å hindre at store summer sløses bort dersom Forsvaret skulle få 2 prosent av Norges BNP og dermed mange flere milliarder kroner til rådighet, sier Kvalvik.

         – Rapporten kan oppfattes som at Forsvaret er uprofesjonelt drevet?

         – Jeg vil ikke gå så langt. Men på mange områder kan Forsvaret moderniseres og profesjonaliseres, sier Kvalvik.

         Her mener Sverre Kvalvik og kollegene bak rapporten at Forsvaret trår feil:

         1. Innkjøp og drift:
         Norge kjøper unødvendig avanserte våpen. I stedet for å kjøpe hyllevare kommer vi ofte med særkrav om hva nye våpensystemer skal yte. Det er fordyrende, det forsinker leveransene av utstyret, og det gjør det unødvendig kostbart å bruke materiellet.

         Kvalvik bekrefter at helikoptrene av typen NH90, som ble bestilt i 2001 til Kystvakten og marinens fregatter, men som fortsatt ikke er i bruk som planlagt, er et eksempel på dette.

         Først i 2018–2019 fortalte Forsvaret åpent at utgiftene til vedlikehold av NH90 er sjokkerende høye. Mens andre land har satt sine NH90-helikoptre i planlagt tjeneste, er Norge fortsatt langt unna å gjøre dette.

         Kvalvik ønsker ikke å kommentere om Norge også kjøper for avanserte utgaver av nye kampfly, F-35.

         FFI beregner gevinsten ved å legge om praksis for kjøp, og betoning av driftskostnader, til mellom 210 og 250 millioner i året.

         2. Det store innkjøpsapparatet
         Et apparat med opptil et firesifret antall ansatte er involvert ved både store og mindre innkjøp av materiell.

         «For mindre prosjekter og innen prosjekter som krever rask gjennomføring er vår vurdering at denne prosessen er for omfattende», skriver FFI.

         3. Vedlikehold på feil tidspunkt
         I dag foretas for mye vedlikehold når problemer oppstår, og ikke som forebygging. Dette gjelder blant annet marinens fregatter.

         Rapporten omtaler spesielt risikoen ved ikke å foreta grep med vedlikeholdet for fregattene. Man risikerer at utgiftene til vedlikehold øker, og at krigsskipene blir liggende til vedlikehold over lengre tidsrom.

         Å endre praksis vil på kort sikt kreve investeringer, men de gir på sikt vesentlige besparelser, skriver FFI.

         4. For mange høye offiserer
         I 2015 mente daværende forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) at for mange offiserer satt på kontor sammenlignet med dem som skulle lede soldater i kamp.

         I august samme år skrev Aftenposten at syv av ti offiserer på sikt skulle bli underoffiserer når Forsvaret innførte en ordning der flere befal og offiserer skulle følge «bortover-karrierer» og forbli tett på soldatene.

         Nå tar FFI opp tråden igjen:

         Ifølge den nye rapporten er det spesielt for mange offiserer på gradsnivåene major, oberstløytnant og oberst, mens det er for få på nivået kaptein.

         Samtidig påpeker Kvalvik og kollegene at ansatte som går av på Forsvarets særaldersgrenser, har mye militær erfaring og kompetanse som kan gå tapt.

         FFI peker på et potensial for å spare penger ved å endre gradsnivå for 500-900 stillinger, men synes det er vanskelig å beregne akkurat hvor stor gevinsten kan bli. Det å «degradere» Forsvaret (Aftenpostens uttrykk) kan uansett bli vanskelig fordi lønn tradisjonelt henger nøye sammen med grad.

         5. Folk tar for stor plass
         Siden 2005 har Forsvaret kvittet seg med én million kvadratmeter med eiendom og bygningsmasse. Men bare 100.000 kvadratmeter er kuttet når det gjelder messer (spisesaler og trivselsrom), befals- og mannskapsforlegninger og administrasjonsbygg.

         Ifølge FFI gjør Forsvaret for lite for å bruke mindre plass til egne folk. Over fire år kan det spares 175–260 mill. kroner, på lengre sikt 500–660 mill. kroner.

         Øvrige tiltak i rapporten:

         Øke lengden på førstegangstjenesten til 16 måneder for flere soldater, noe som alt i alt vil kreve færre.
         I dag baserer Forsvaret seg i stor grad på helmanuelle rapporteringsprosesser. Historiske data kartlegges og struktureres manuelt, ofte med data som er foreldet idet de skal benyttes og analyseres videre. Her kan bruk av nye digitale verktøy gi betydelige innsparinger.
         Den største gevinsten mener FFI at kan hentes ut ved å bestille varer og tjenester som entreprenørtjenester, bekledning, proviant, transport, reservedeler, ordinært forbruksmateriell, konsulenttjenester, IKT-støtteverktøy, konsulentbistand og renhold pluss vedlikehold og sikring som settes bort, på en smartere måte. Dette gjelder Forsvarsdepartementet, Forsvaret, Forsvarbygg, Forsvarsmateriell og FFI selv.
         Totalt kan det altså spares inn 3 mrd. kroner over fire år, mener FFI.
         – Har prøvd før, uten hell
         Norges Offisersforbund (NOF) og Befalets fellesorganisasjon (BFO) er skeptiske til anbefalingen om å «degradere» Forsvaret:

         – Gjennom ti år har Forsvarsdepartementet forsøkt, men fått lite ut av anstrengelsene for å kutte i antall høyere offiserer. Det viser seg at den øverste trekanten i det som er Forsvarets pyramide, forblir omtrent like stor om man har 5000 eller 15.000 på lavere nivåer, takket være at fredstidsbyråkratiet krever det, sier Jens B. Jahren i BFO.

         – Man kan gjerne bygge ut på lavere nivå, men å tro at man samtidig automatisk kutter i nivået på toppen, blir feil, sier han.

         – Å kunne veksle mellom roller i det operative Forsvaret og i støttesystemer er viktig for å beholde ansatte. Det er krevende å stå i operative avdelinger over lang tid, sier Jahren.
         FFI mener at Forsvaret trenger:
         - færre stabsoffiserer (major, oberstløytnant, oberst)
         - å effektivisere innkjøpsprosesser
         - mer preventivt vedlikehold
         - å redusere tilbud til soldatene, da det visstnok er alt for mye plass per hode i leirene
         - å øke dagens førstegangstjeneste til 16 måneder
         - å sette ut mer til private aktører, som renhold, konsulentbistand, vakt og sikring(!!), vedlikehold

         Må si jeg er dypt skeptisk til en del av disse forslagene!

         Kommentér


         • #99
          Opprinnelig skrevet av Eeo Vis post
          FFI mener at Forsvaret trenger:
          - færre stabsoffiserer (major, oberstløytnant, oberst)
          - å effektivisere innkjøpsprosesser
          - mer preventivt vedlikehold
          - å redusere tilbud til soldatene, da det visstnok er alt for mye plass per hode i leirene
          - å øke dagens førstegangstjeneste til 16 måneder
          - å sette ut mer til private aktører, som renhold, konsulentbistand, vakt og sikring(!!), vedlikehold

          Må si jeg er dypt skeptisk til en del av disse forslagene!
          Dette er en video fra 2016 som viser hvordan de jobber med dette, en stund siden jeg så disse selv men mener å huske at prosjektene som er tilpasninger ikke er så veldig bra mens, helhetlige prosjekter og hyllevare kommer bedre ut.
          https://vimeo.com/170940654

          Hvor ofte har man ikke snakket om major stappmett på dette forumet?
          Anbud og å sette ut leveranser er ett tveegget sverd, selv om timeprisen på den som vasker er lavere så kommer det fort ekstrakostnader rundt klarering og til og med vakthold ved slike ting.

          Død ved Kølle!
          Bla bla... Hybrid warfare is easy

          Kommentér


          • Mangler vi et helhetlig, fellesoperativt forsvarskonsept?

           Nok en gang står vi foran fremleggingen av en ny langtidsplan (LTP) for Forsvaret, og nok en gang er det knyttet stor spenning til hva slags strukturtabeller planen vil inneholde, med antall bataljoner, fartøyer og fly i sirlige kolonner. Derimot er det paradoksalt nok ingen nevneverdig diskusjon om selve forsvarskonseptet


           Les mer...

           Kommentér


           • Opprinnelig skrevet av Feltposten Vis post
            Mangler vi et helhetlig, fellesoperativt forsvarskonsept?

            Nok en gang står vi foran fremleggingen av en ny langtidsplan (LTP) for Forsvaret, og nok en gang er det knyttet stor spenning til hva slags strukturtabeller planen vil inneholde, med antall bataljoner, fartøyer og fly i sirlige kolonner. Derimot er det paradoksalt nok ingen nevneverdig diskusjon om selve forsvarskonseptet


            Les mer...
            Diesen gir seg ikke...Det er offiserene det er noe galt med nå. Og han hevder hårdnakket at ISTAR er løsningen på Norges 'problemer'. Tsk tsk
            mathematical analysis does not matter in high risk decision making

            Kommentér


            • Terje Bruøygard har tilsynelatende et liknende utgangspunkt som Diesen, men konkluderer ikke. Begge har rett i at det er feil å debattere uten å starte med de overordnete målsetningene. Jeg gleder meg til å lese fortsettelsen til Bruøygard.

             https://nordnorskdebatt.no/article/d...IWKaP4QWjMxqHw
             Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

             Kommentér


             • Langtidsplanen blir lagt frem i mars: https://forsvaretsforum.no/har-bestemt-seg-for-n%C3%A5r-langtidsplanen-skal-legges-frem

              ​I slutten av mars legger Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen fram langtidsplanen for forsvarssektoren for Stortinget. Blant annet for å rekke at Stortinget behandler og vedtar den før stortingsrepresentantene tar ferie.

              Les også: Forsvarssjefen: Forsvaret må bedre sin reaksjonsevne og øke i volum

              Torsdag besøkte forsvarsministeren Hæren i Indre Troms, deriblant artilleribataljonen. Men selv om Bakke-Jensen var på besøk i selve kjerneområdet til Hæren kort tid før langtidsplanen skal legges frem, vil han ikke røpe om Hæren blir prioritert i neste langtidsplan.

              Selv om både forsvarssjefen, sjefen for Hæren og sjefen for Brigade Nord åpent har gått ut og sagt at Hæren nå må prioriteres.

              – Det er viktig å holde tett kontakt med alle avdelingene. I dag er vi her og besøker artilleribataljonen, som er en del av Hæren som absolutt står fremst, sier Bakke-Jensen til Forsvarets forum.              Click image for larger version

Name:	Setermoen.jpg
Views:	1182
Size:	202,7 KB
ID:	1027221


              Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (t.h.) sammen med hær-sjef Eirik Kristoffersen og brigade-sjef Lars Lervik (t.h.) under ministerens besøk hos Hæren. Foto: Jonny Karlsen/Forsvarets forum​​​​​​​
              Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

              Kommentér


              • Fra tidligere FFI-sjef Nils Holme på tjodareik.no:

               Forsvaret: Så enkelt, så vanskelig
               Regjeringens Langtidsplan for forsvaret (LTP) kan ventes 3. april. Sikkert blir det mange sider tekst om mange aktverdige mål, men egentlig er det bare to spørsmål som teller.

               I forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR, oktober 2019) er problemstillingen tydelig forklart. Den reiser to hovedspørsmål som fortrenger alle andre sider ved saken til et forsvarspolitisk lavere nivå:
               For det første: Er det regjeringens vurdering at landet har behov for et realistisk om enn minimalt førstelinjeforsvar for håndtering av mulig militært press, trusler og operasjoner mot oss? På et lavere konfliktnivå håndtering med egne styrker, på et høyere i rammen av NATO.
               For det andre: Dersom behovet for et førstelinjeforsvar legges til grunn, når og hvordan foreslås det realisert budsjettmessig?

               Så enkel er problemstillingen, men løsningen er ikke enkel. To hovedalternativer for budsjettutviklingen:

               I. Forlengelse av gjeldende LTP: FMR foreslår for dette alternativet en årlig budsjettøkning på 3 mrd. kr. i fire år, deretter konstant budsjettnivå. Dette vil finansiere istandsetting av den eksisterende strukturen (med mindre forsterkninger) til realistisk kampklar stand når det gjelder materiell og beholdninger. Ettersom deler av dagens personellmangler har mer enn fire års utdannelsestid vil full operativ kapasitet for den eksisterende strukturen ikke realiseres på fire år, men man vil være godt på vei.

               Problemet med dette alternativet er at det ikke innebærer nevneverdig styrkelse (utvidelse) av den nåværende strukturen, som både regjeringen og forsvarssjefen har fastslått å være utilstrekkelig for dagens sikkerhetspolitiske utfordringer. Nasjonalt førstelinjeforsvar i FMRs forstand oppgis. Dersom det velges en budsjettbane med mindre enn 3 mrd. kr. årlig økning og/eller ikke omgående iverksettes rekruttering for kritiske personellkategorier, forskyves også istandsettingen av nåværende struktur til kampklar stand ut over fireårsperioden.

               II. Iverksettelse av oppbyggingen av forsvaret til et minimalt førstelinjeforsvar: Oppbyggingen av nye avdelinger med materiell i Hæren og anskaffelse av fartøyer, fly og helikoptre må påbegynnes snarest i fireårsperioden, med prioritet for tiltak som først gir styrket operativ evne for å møte de aktuelle sikkerhetspolitiske utfordringene. Iverksettelse vil kreve budsjettøkninger ut over 3 mrd. kr. årlig i fireårsperioden, men på grunn av lange iverksettingstider for mange av tiltakene vil de største budsjettøkningene kreves etter fireårsperioden. Dette medfører behov for et politisk omforent rammebudsjett for anskaffelser og økning av driftsbudsjetter gjennom perioden 2021-2024, og minst et par år videre. (Et opplegg for ansvarsløs sløsing ville være å iverksette anskaffelser som det ikke er politisk sikret driftsmidler for.)

               FMRs strukturalternativer A, B og C vil rimeligvis gi støtte for prioritering og konkretisering av tiltak med tilhørende budsjettrammer. Det er vanskelig å se hvordan det arbeidet kan gjennomføres uten et bredt samarbeid mellom partiene og departementet/forsvaret. Danskene klarer det; vi må kunne klare det også. Vårt lands strategiske utfordringer er ikke mindre presserende enn Danmarks.
               Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

               Kommentér


               • Dette er semirelevant for denne tråden, så legger den her:

                Samholdet i Vesten er truet. Vi må velge hvem vi skal være partner med i fremtiden.

                Når stater gjør valg som beskrevet i artikkelen, handler valgene i høy grad om hvilke geopolitiske ambisjoner statene har. Hvem stoler de på og hvor hører de hjemme?

                https://www.bt.no/btmeninger/komment...rategiske-valg
                Odd objects attract fire. You are odd.

                Kommentér


                • Fremleggelsen er ikke uventet utsatt: https://nye-troms.no/nyheter/forsvar...tsatt/19.15673

                 Kommentar: Stortinget går for tiden på sparebluss, så det er vel lite sannsynlig at den blir behandlet i vårsesjonen.
                 Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                 Kommentér


                 • Langtidsplan for Forsvaret utsett

                  Framlegginga av langtidsplanen for Forsvaret er utsett til over påske, skriv Forsvarets forum. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen skulle opprinneleg ha lagt fram planen for perioden 2021 til 2024 før påske.

                  Les mer...

                  Kommentér


                  • For å være litt pedagogisk: Jeg har én god og én dårlig nyhet.

                   Den gode er at Forsvaret faktisk ser ut til å få oppfylt sitt store mål - 2% av BNP!

                   Den dårlige er at det skjer uten at en krone mer blir bevilget og uten noen som helst økning i kampkraft.

                   Årsaken er selvsagt koronakrisen: https://forsvaretsforum.no/okonomi/l...risetid/120693
                   Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                   Kommentér


                   • Lurer på hvor lang tid det tar før en flittig økonom i et departement finner ut at Forsvaret nå ligger over kurven sin for stipulert økning mot (Gammel) 2%, og derfor kan økse en Bn for å få Forsvaret ned på kurven sin igjen.

                    Dette er tross alt en dugnad alle må bidra til
                    Aldri mer 13

                    Kommentér


                    • Ny forsvarsplan kjem fredag

                     Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen legg fram regjeringa sitt forslag til ny langtidsplan for Forsvaret kommande fredag. Planen for åra 2021-2024 skulle opphavleg vore lagt fram før påske, men vart utsett på grunn av koronakrisa.

                     Les mer...

                     Kommentér


                     • Gæt det rette bogstav!

                      Som indikeret ovenfor bliver langtidsplanerne normalt baseret på Forsvarssjefens fagmilitære råd.

                      2019 udgaven https://forsvaret.no/fmr/ har mulighederne A, B-Land, B-Sjø, C, og, D. A er den norske forsvarschefs anbefaling.

                      Hvilken mulighed vælger politikerne at bruge?

                      Mit bud er D med en lille chance for C. A og B har i mine øjne hele tiden været urealistisk. Covid-19 og faldende oliepris har gjort det umuligt.

                      Den store præmie er frustrationen over at politikerne tilpasser den valgte mulighed, så langtidsplanen ikke går op hverken økonomisk eller når det gælder ressourcer....
                      Tirsdag 8. oktober la forsvarssjefen frem sin anbefaling for hvordan Forsvaret bør se ut fremover. Her kan du lese rådet.

                      Kommentér


                      • I tre år har forsvarsminister og toppoffiserer ropt om fare. Nå skal politikerne bestemme hvor mye penger Forsvaret skal få.

                       Kina og Russland pekes ut som de største truslene mot Norge. Det varsles om missiler vi ikke har noe vern mot. Men bør Forsvaret få alt de ber om?

                       NYHETSANALYSE: Fredag formiddag legger regjeringen frem en ny langtidsplan for Forsvaret. Dette er deres svar på ønskene fra de millitære, med forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssens i spissen.

                       Av ham har regjeringen fått med fire ønskelister fra de militære (les om dem nederst i artikkelen). Bare den lengste listen vil ifølge de militære selv gi samfunnet bedre beskyttelse, styrkene våre mer utholdenhet og god nok oversikt over hva andre land driver med rundt oss.

                       Denne listen vil koste langt mer enn 2 prosent av Norges BNP (bruttonasjonalprodukt), som er kravet fra Nato.

                       Den økonomiske nedturen med koronaviruset gjør dette vanskelig. Og hvor mye penger bør egentlig Forsvaret få?

                       Mer: https://www.aftenposten.no/norge/nyh...varet-skal-faa (for abonnenter)
                       Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                       Kommentér


                       • Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
                        [B]Denne listen vil koste langt mer enn 2 prosent av Norges BNP (bruttonasjonalprodukt), som er kravet fra Nato.
                        Hvor har Aftenpoften fått det fra? Det jeg har sett er at alternativ A ville være ganske akkurat på 2-prosent-målet. Men det var naturligvis før oljeprisen og kronekursen kollapset...

                        Kommentér


                        • Dokumentet kan finnes her: https://www.regjeringen.no/no/dokume...020/id2697623/

                         Er det noen som har rukket å lese det? Jeg sitter i møter hele dag.
                         Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                         Kommentér


                         • Jeg fant forresten det jeg lurte på i kommentarene til FSJ: "Regjeringen anbefaler en struktur som i hovedsak er i tråd med det laveste ambisjonsnivået i mitt fagmilitære råd, men oppbygging av kapasiteter og styrking av bemanningen kommer senere enn ønskelig fra et fagmilitært ståsted."

                          Altså alternativ D, og dertil senere enn forutsatt. Skuffende.
                          Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                          Kommentér


                          • Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
                           Skuffende.
                           Men ikke overraskende...

                           Odd objects attract fire. You are odd.

                           Kommentér


                           • Digert dokument. Men de store linjene går i alle fall ut på at den sikkerhetspolitiske situasjonen er forverret siden forrige LTP (2016). Dette må møtes med større volum, sterkere fokus på egne nærområder, ytterligere styrking av Totalforsvarskonseptet, samt økt ressursbruk for å etterkomme de kapasitetskrav som NATO etterspør. Fine ord, men konkret innebærer det et nivå under den laveste anbefalingen fra FSJ.
                            Mutual Assured Destruction.

                            Kommentér


                            • Jeg tror det enkleste er å bare lese kapittelet som FSJ har skrevet. Han er overraskende ærlig, og beskriver svakhetene i Regjeringens forslag. Ikke nok luftvern, ikke helikoptre til Hæren (hvordan tror noen at en Hær uten helikoptre og luftvern skal overleve?). Etc, etc.
                             Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                             Kommentér


                             • Det er veldig, veldig skuffende. Egentlig D-.
                              At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                              Kommentér


                              • Det er ikke andre ord å bruke om dette enn skuffende. Planen underpresterer på så godt som alle nivå. Faktisk dårligere enn jeg fryktet på forhånd.
                               TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

                               Kommentér

                               Donasjoner

                               Collapse
                               Working...
                               X