Milforum

Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

Collapse

Annonse før emne

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts
 • Trådstarter

  Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

  Arbeidet med langstidsplanen for Forsvaret som skal legges frem for Stortinget våren 2020 er nå påbegynt.

  Denne tråden omhandler fakta, lekkasjer og drøftinger av den nye langtidsplanen når den fremlegges.

  Forsvarsministeren har til VG bekreftet at dette arbeidet nå er påbegynt

  Ny forsvarsplan: Varsler økt cyber-satsing

  Utviklingen av cyberforsvaret blir et av de store grepene når regjeringen nå starter arbeidet med ny langtidsplan for Forsvaret.
  Den nye planen skal vedtas av Stortinget våren 2020, men forsvarsministeren bekrefter at arbeidet starter allerede i høst.

  – Vi trenger å oppdatere situasjonsforståelsen vår. Trusselbildet, utviklingen i nærområdet og hos allierte, og de muligheter og sårbarheter den teknologiske utviklingen gir, er alle sentrale drivere for utviklingen av en ny langtidsplan, sier Bakke-Jensen til VG.

  Forsvarsministeren understreker at sikkerhetssituasjonen har endret seg siden arbeidet med den nåværende forsvarsplanen startet.
  – Hybrid krigføring har vist seg å være et våpen man i mye større grad kan ta i bruk. Vi ser det brukt av Russland, men også av andre. Samtidig har vi en endret politisk situasjon i Europa og vi har diskusjon rundt byrdefordeling som påvirker forholdet mellom USA og Europa.

  – Det er vel også en annen politisk situasjon i USA?
  – Ja, men jeg opplever ikke at den er så fundamentalt annerledes enn det mange fremstiller det som. Diskusjon rundt byrdefordeling er ikke noe Trump har funnet på. USA øker nå investeringene og tilstedeværelsen i Europa. De tar sitt ansvar i alliansen veldig på alvor. Det er viktigere å se på hva USA gjør enn bare å lese hva Trump skriver på Twitter.
  >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
  Svolten og tyst, samband fyst
  Lignende tråder
 • Trådstarter

  #2
  Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2020

  Fra Fmin sin kronikk i VG i dag

  Regjeringen starter nå arbeidet med en ny langtidsplan for Forsvaret. Dette er en god mulighet til å se på hvilke trender som påvirker fremtidens forsvar.

  Da regjeringen startet arbeidet med gjeldende langtidsplan i 2014 var endringene i det sikkerhetspolitiske bildet førende. Vi satte spørsmålstegn ved Forsvarets evne til å løse den mest krevende oppgaven: Å forsvare Norge mot et militært angrep.

  Resultatet ble en målbevisst prioritering av sikkerhet og forsvar. Vi er nå to år ut i gjennomføringen av langtidsplanen. Vedlikeholdsetterslepet er i ferd med å lukkes og aktiviteten er på vei opp. Store strategiske investeringer er besluttet, og anskaffelsen av disse vil strekke seg langt ut i neste planperiode.

  Er det da allerede behov for en ny plan? Mitt svar er ja.

  Vi trenger å oppdatere situasjonsforståelsen vår. Trusselbildet, utviklingen i nærområdet og hos allierte, og de muligheter og sårbarheter den teknologiske utviklingen gir, er alle sentrale drivere for utviklingen av en ny langtidsplan.

  Forsvaret av Norge er bygd på to pilarer. Den ene er et troverdig nasjonalt forsvar, den andre er vårt medlemskap i NATO. Det er en forventning i NATO om at Norge bidrar spesielt til alliansens sikkerhet i nord. Nå ser vi en økt aktivitet og interesse for nordområdene. Hva betyr det for vår egen sikkerhet og hva betyr det for vår rolle i NATO?

  Byrdefordeling er for alvor satt på dagsorden. Europa må bidra mer til alliansen. Forsvarsbudsjettene øker, både i Norge og resten av Europa. Men er økte bevilgninger det eneste svaret, eller er det andre grep som må til for fortsatt å bedre forsvarsevnen? Bruker vi pengene smart nok?

  Når den norske befolkningen blir spurt om hva de frykter mest, troner digitale trusler på toppen. Det er sammenfallende med trusselvurderingen fra myndighetene. Norge ligger langt framme i bruk av digitale løsninger. Det åpner for nye sårbarheter. Trusselbildet er også blitt mer sammensatt. Vi snakker gjerne om hybride trusler der kombinasjoner av militære og ikke-militære virkemidler har som mål å skape kaos og ustabilitet. Overgangen mellom fred og væpnet konflikt blir mer uklar. Dette er trusler som ikke lar seg håndtere med bare militære midler, men som også involverer andre sektorer.

  Vi har allerede et teknologisk avansert forsvar. Investeringen i F-35, maritime patruljefly og informasjons- og kommunikasjonsteknologi er gode eksempler på det. Hvordan vil den stadig raskere teknologiutviklingen påvirke oss?

  Regjeringen har som et premiss for ny langtidsplan at de økonomiske rammene ytterligere skal økes i retning mot to prosent av brutto nasjonalprodukt. En systematisk gjennomgang av utviklingstrekk og hvilke muligheter som åpner seg, vil gi oss et nødvendig grunnlag for å vurdere de økonomiske rammene.

  Jeg ønsker å bruke den første tiden til å vurdere dette for å sørge for at regjeringen har et godt kunnskapsgrunnlag for nødvendige føringer til arbeidet med en ny langtidsplan. I dette viktige arbeidet vil også et forskningsbasert innspill fra Forsvarets forskningsinstitutt bidra til at valgene regjeringen skal gjøre baseres på et mest mulig oppdatert kunnskapsgrunnlag.

  Mange er opptatt av forsvarssjefens rolle. Jeg også. En langtidsplan må bygge på fagmilitære råd. Forsvarssjefen vil være involvert i grunnlagsarbeidet som Forsvarets forskningsinstitutt skal gjennomføre. Og når regjeringen har satt de politiske og økonomiske rammene for arbeidet til våren, vil vi i tillegg be forsvarssjefen om fagmilitære råd på de områdene som skal videreutvikles.

  Til syvende og sist er det opp til oss politikere å gjøre de helhetlige vurderingene og fatte de endelige beslutningene.

  Utviklingen av Forsvaret må ha langsiktige perspektiver, men må samtidig kunne ta høyde for at ustabilitet kan oppstå på kort varsel. Det er behov for å kunne håndtere avvik og nye behov. Kontinuerlig utvikling er et viktig element i god langtidsplanlegging.

  Det ble tatt viktige strategiske veivalg i inneværende langtidsplan, tiltakene skal gjennomføres og gi effekt. Den kommende planen skal bygge på dette gode fundamentet, samtidig som vi skal få alt til å fungere enda bedre sammen. Slik skal vi sørge for at vi får mest mulig forsvar ut av våre vedtak og investeringer.
  >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
  Svolten og tyst, samband fyst

  Kommentér

  • Trådstarter

   #3
   Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2020

   Fra forsvaret.no

   Går i gang med ny langtidsplan
   Forsvarsdepartementet starter nå arbeidet med ny langtidsplan for forsvarssektoren.

   Utviklingen av Forsvaret og forsvarssektoren styres etter såkalte langtidsplaner, som gjelder for fire år av gangen. Dagens langtidsplan ble vedtatt i 2016 og gjelder for årene 2017–2020.

   Neste plan skal gjelde for årene 2021–2024, og regjeringen tar sikte på å legge frem et nytt planforslag for Stortinget i 2020. Forsvarsdepartementet starter nå opp arbeidet med den nye planen, og forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen ser frem til arbeidet.

   – Det er naturlig at deler av grunnlaget som nå er fire år gammelt, vurderes på nytt i lys av utviklingen i Forsvaret og i verden rundt oss, sier forsvarssjefen.
   – Noe ligger fast

   Samtidig strekker mange av beslutningene i inneværende plan seg utover fireårsperioden 2017–2020, og forsvarssjefen understreker at disse ligger fast.

   – Dette gjelder for eksempel de store materiellanskaffelsene som nye ubåter, nye maritime overvåkningsfly P-8 Orion, kampfly F-35 og kampluftvern, sier Bruun-Hanssen.
   Slik blir prosessen

   Prosessen starter med at Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) lager et grunnlagsarbeid for å vurdere ulike konseptuelle retninger for fremtidens norske forsvar.

   – I den innledende fasen gir jeg mine råd som medlem av FFIs prosjektråd for grunnlagsanalysen. Når FFI har ferdigstilt sitt arbeid, beslutter regjeringen rammene for langtidsplanen, og områdene der jeg blir bedt om å gi et fagmilitært råd følger ut fra det, forteller forsvarssjefen og fortsetter:

   – Basert på et mandat for dette fagmilitære rådet vil jeg vurdere hvordan arbeidet skal håndteres i Forsvaret frem mot 2020, som er tidspunktet regjeringen tar sikte på å legge frem det nye langtidsplan-forslaget for Stortinget.
   >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
   Svolten og tyst, samband fyst

   Kommentér


   • #4
    Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

    Styrkestrukturen slik den er fremlagt i utkast til forsvarsbudsjett for 2019:

    Click image for larger version

Name:	Struktur 2019.PNG
Views:	1
Size:	208,4 KB
ID:	869307
    Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

    Kommentér


    • #5
     Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

     Baseforsvarsgrupper, faktisk....
     mathematical analysis does not matter in high risk decision making

     Kommentér


     • #6
      Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

      Opprinnelig skrevet av jaffar Vis post
      Baseforsvarsgrupper, faktisk....
      En på hver sin side av flystripa på Ørland.

      Ser HV blir ytterligere kuttet ned på..

      Kommentér


      • #7
       Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

       Opprinnelig skrevet av Crowbar Vis post
       En på hver sin side av flystripa på Ørland.

       Ser HV blir ytterligere kuttet ned på..
       En gubb ja?
       mathematical analysis does not matter in high risk decision making

       Kommentér


       • #8
        Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

        Sistemann ut må huske å slå av lyset? 37.000 av en befolkning på godt over 5 millioner, det er 0.7% av befolkningen som det budsjetteres med at skal være i HV. Føler meg meget priviligert og samtidig særs utsatt som menig mann i HV.

        Kommentér


        • #9
         Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

         Det har ikke blitt gjort noen endringer på HV siden sist, fortsatt 40 000 mann.
         Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

         Kommentér


         • #10
          Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

          Er ikke det en reversering av varslet nedtrekk til 38 000 totalt?
          "We like to believe that facts speak for themselves, but they most assuredly do not."

          Kommentér


          • #11
           Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

           Det er opprettholdt områdestruktur på 37.000 og innsatsstyrker på 3.000, til sammen 40.000.
           At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

           Kommentér


           • #12
            Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

            – Langtidsplanen for Forsvaret har lagt opp til 38 000 soldater i Heimevernet, og Forsvaret er nå i gang med å tilpasse strukturen i henhold til dette.
            >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

            40 000 er altså en styrking (eller ikke-svekking, selv om jeg mener omorganisering mot 38k alt er påbegynt).
            "We like to believe that facts speak for themselves, but they most assuredly do not."

            Kommentér


            • #13
             Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

             Jens Stoltenberg forventer at Regjeringen i nær fremtid leverer en konkret plan for hvordan man skal nå 2%-målet:
             >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
             Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

             Kommentér


             • #14
              Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

              Jeg lar meg ikke imponere over poseringen til ap, men er bare så uendelig skuffet over høyre og frp.

              >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

              Sent fra min G8441 via Tapatalk

              Kommentér


              • #15
               Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

               I dag la FFI frem sin rapport "Hvordan styrke forsvaret av Norge? Et innspill til ny langtidsplan (2021–2024)".

               >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

               Hele rapporten kan lastes ned her: >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

               Fra sammendraget:
               Opprinnelig skrevet av FFI
               For å fastsette rammer for arbeidet med neste langtidsplan har FFI fått i oppdrag å vurdere ulike retninger for videreutviklingen av Forsvaret med vekt på å synliggjøre overordnede muligheter for regjeringen. Vi har forutsatt et økonomisk handlingsrom begrenset nedad av budsjettbanen for å gjennomføre dagens planer og oppad av en budsjettbane som tilsvarer 2 prosent av Norges BNP. Forskjellen mellom disse to nivåene øker over tid og utgjør til sammen 500 mrd. kroner i perioden 2021–2037. Analysen viser at økte forsvarsbudsjetter kan omsettes til økt sikkerhet innenfor hele dette økonomiske handlingsrommet.

               Analysen viser også at den gjeldende langtidsplanen har alvorlige operative mangler og blir dyrere å videreføre enn det våre tidligere beregninger tydet på. Slike ubalanser vil ha uforholdsmessig store konsekvenser for Forsvarets operative evne. Regjeringens første prioritet bør derfor være å forsterke dagens planer. Dette innebærer en merkostnad på til sammen om lag 100 mrd. kroner i perioden 2021–2037. Selv med et slikt økonomisk løft vil forsvarsutgiftenes andel av BNP synke betydelig under dagens nivå (1,55 prosent) i siste halvdel av perioden.

               Uten dette løftet bør dagens plan revurderes.
               (Jeg har ikke lest resten av rapporten.)
               Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

               Kommentér

               • Trådstarter

                #16
                Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

                Også omtalt i Aftenposten.

                >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
                Svolten og tyst, samband fyst

                Kommentér


                • #17
                 Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

                 Uansett hva som står i FFI rapporten vil nok ikke Erna bruke de ordene. Skattelette for mangemillionærer og milliardærer er nok viktigere.
                 Død over ulven!

                 Kommentér


                 • #18
                  Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

                  Opprinnelig skrevet av tiurleik Vis post
                  Uansett hva som står i FFI rapporten vil nok ikke Erna bruke de ordene. Skattelette for mangemillionærer og milliardærer er nok viktigere.
                  Det spørs når posisjoneringspolitikk myntet på velgerne endrer fokus fra skattelette til nasjonalfølelsen, hvis det noengang skjer da?

                  Politikere fremstår som mer opptatt av å sikre velgermassene, gjerne med bakgrunn i "hvis ikke vi har makten, så får vi ikke gjennomført alle løftene våre" hvor fokuset på dette blir stående alene. Hadde vært en stor fordel om det faktisk ble utrettet konkrete tiltak for å forbedre noe alle er enige om er for dårlig. Det å kaste penger inn i Forsvaret bare for å vise tiltak er en fryktelig dårlig løsning, men om man kastet inn penger på forsvarsmateriell produsert i Norge, samt til organisasjonen Forsvaret, så tror jeg det hadde løst mange floker rundt om i det ganske land. Nå husker jeg ikke hvilken politiker som sa det, men etter krigen ble det nevnt at "Forsvaret er en justeringskran for arbeidsplasser og produksjon i Norge", og det tenker jeg passer godt i dag også. Øke den lokale omsetningen i Norge, skape arbeidsplasser (med nytte, vel å merke) i distrikts-Norge og dermed tilfredsstilt både velgere, politikere og folket flest.
                  FFI er et organ som jeg håper blir hørt omhyggelig blant våre folkevalgte og som blir tatt med i tankene når de skal bestemme veien fremover for Forsvaret og Norge.
                  *smerte er midlertidig, ære varer evig*

                  Kommentér


                  • #19
                   Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

                   Plansjene til FFI: >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
                   Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                   Kommentér


                   • #20
                    Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

                    Kommentar fra Raabye:

                    Ikke for å ødelegge forventningene, men det er verdt å nevne at ikke en eneste LTP de siste 30 år er finansiert iht planambisjonene. Så er det mulig å håpe på mirakler. Selv om det er en særdeles svak strategi gitt empirien.
                    >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

                    Sent fra min SM-A520F via Tapatalk
                    Odd objects attract fire. You are odd.

                    Kommentér


                    • #21
                     Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

                     Opprinnelig skrevet av onkel smerte Vis post
                     Det spørs når posisjoneringspolitikk myntet på velgerne endrer fokus fra skattelette til nasjonalfølelsen, hvis det noengang skjer da?

                     Politikere fremstår som mer opptatt av å sikre velgermassene, gjerne med bakgrunn i "hvis ikke vi har makten, så får vi ikke gjennomført alle løftene våre" hvor fokuset på dette blir stående alene.
                     I valget mellom å bli gjenvalgt eller gjennomføre fornuftige endringer velger de fleste politikere å bli gjenvalgt.
                     "Gjør Ret, Frygt Intet"

                     Kommentér

                     • Trådstarter

                      #22
                      Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

                      Kronikk av oblt Terje Bruøygard.

                      FFIs innspill til ny langtidsplan – et ærlig startpunkt for bedre sikkerhet

                      Terje Bruøygard
                      Tidligere sjef Telemark Bataljon

                      Forsvarsplanlegging handler om å ta strategisk viktige valg for fremtiden. Det er ikke lett og historien har vist at det sjelden blir rett. Regjeringen er i gang med en ny langtidsplan, der Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) nylig har gitt sitt innspill. Hovedpoenget er at den gjeldende langtidsplan allerede er både underfinansiert og underdimensjonert til å løse de mest krevende oppgavene. FFI anbefaler ingen ting, men legger frem fire prinsipielle retninger for regjeringens videre arbeid.

                      Forsvaret har vært underfinansiert og ambisjonene høyere enn betalingsviljen i lang tid. Verden endres raskt og trender lagt til grunn mister relevans. Store materiellprosjekter har ofte blitt forsinket og betydelig dyrere enn antatt. Operativ evne lider under manglende beredskap og lav utholdenhet. Hensynet til blant annet distrikter, industri og Forsvarets indre dynamikk sammen med politiske hestehandler fører til avvik. I sitt innspill viser FFI til at gjeldende langtidsplan, allerede etter 2 år, er underfinansiert med 100 mrd. kroner. Det er alvorlig.

                      FFI beskriver en realistisk sikkerhetspolitisk utvikling, der en gryende stormaktsrivalisering fører til større spenning. Troen på en stabil verdensorden er lagt på is, Europas makt og innflytelse er nedadgående og alliansen er svekket som sikkerhetsgarantist. FFI sier at Norge må ta større ansvar for egen sikkerhet. Både kapasiteten til å håndtere situasjoner selv og evnen til alliert samarbeid må styrkes. Forsvaret av Norge er fortsatt avhengig av begge deler. FFI vurderer at Forsvarets evne til å håndtere krigsoppgavene nærmest ikke er tilstede, mens fredstidsoppgavene kan løses greit. Det mest alvorlige er at ved gjeldende langtidsplans endepunkt i 2037, er Forsvaret bare marginalt bedre i stand til å håndtere krigsoppgavene. Det bør stå som selve grunnpremisset for ny langtidsplan. Vi kan ikke basere vår grunnleggende sikkerhet på en plan som vi nå vet ikke vil løse de vanskeligste problemene – om 18 år.

                      Rapporten skisserer fire retninger som regjeringen kan velge mellom i sitt videre arbeid: styrket alliert samarbeid, bedre evne til krisehåndtering, robust nektelse og bedre evne til territoriell kontroll. En utvikling mot styrket alliert samarbeid hviler på antagelsen om at vår investering i NATO og bilaterale forhold vil gi større sannsynlighet for å få noe tilbake. Vi bidrar relativt bra i dag med både Hær- og Sjøstyrker til NATO og med mindre nisjekapasiteter til våre viktigste allierte. Rapporten skisserer noen tiltak som vil bedre vår evne til å delta internasjonalt, men rapporten er svak på hva slags konsekvenser det vil ha for vår nasjonale evne og i hvor stor grad alliert forpliktelse faktisk styrkes.

                      Et fokus på nasjonal evne til krisehåndtering er en erkjennelse at vi ikke evner å forholde oss til de mest krevende krigsoperasjonene. Isteden skal vi gjøre forsvarets freds- og kriseberedskap bedre. Dette vil klart gi gode effekter i situasjonsforståelse og støtte til det sivile samfunn. Retningen vil gjøre det vi allerede i dag er relativt gode på enda bedre, mens det vi er dårlige på gir vi opp. Her kunne FFI omtalt en eventuell endring i strategisk ambisjon. I ytterpunktet av denne retningen vil vår strategi være å gjenerobre tapt suverenitet gjennom allierte offensive operasjoner. Det er tvilsomt om denne retningen er en selvstendig nasjonalstat verdig.
                      Det er unektelig kostbart å etablere et sterkt og relevant forsvar, men det er enda dyrere å måtte kjempe en krig. Dyrest av alt er å kjempe en krig og likevel tape.

                      En robust nektelse tar inn over seg de vanskeligste oppgavene, krig på norsk jord. Retningen retter seg mot en russisk ambisjon om å okkupere deler av Norge for å forsvare sine interesser. Denne retningen følger en klassisk militær avskrekking, der kostnaden ved et angrep på Norge skal føles så høy at det ikke er verdt forsøket. Evnen til å påføre tap i alle domener, gjennom fellesoperativ tilnærming, vektlegges. Det merkelige er at den går fra å være konseptuell til å omtale detaljer som hvor landmakten skal etablere forsvarsstillingene sine. FFI spiller på gamle invasjonsplaner fra den kalde krigen, da Norge hadde statiske forsvarsanlegg i Lyngen. En slik referanse kan tolkes som et signal om at FFI selv ikke tror på denne retningen. En slik rapport bør ikke beskrive anvendelsen av styrker. Det blir for detaljert. Det må være opp til operativ sjef og hører hjemme i gradert nasjonalt planverk.

                      Den siste retningen, bedre evne til territoriell kontroll, er den høyeste ambisjonen. Den har et offensivt innhold og har som ambisjon at Forsvaret skal ha en situasjonsforståelse, beredskap og kapasitet god nok til å engasjere og bekjempe et strategisk overfall. Retningen følger en god militær logikk, med helhetlig tilnærming fra forbedret situasjonsforståelse til forbedret reaksjon og militær potens. Ambisjonen bærer dog preg av en fiksering mot ett spesifikt scenario om strategisk overfall i Finnmark. Rapporten går dypt ned i teknisk vurdering av fremrykningsakser. Det positive med denne retning er likevel at den er fleksibel. Eksempler på struktur er logisk og innrettet både mot evne til å operere sammen med allierte, både i Norge og internasjonalt. Den kan brukes mot en rekke scenarioer i flere landsdeler, primært på grunn av robust beredskap, evne til kommando og kontroll og gjennom fleksible kapasiteter som kan settes sammen avhengig av situasjon.

                      Det er umulig å spå fremtiden. Et kort tilbakeblikk viser at Norge i 1900 var i union med Sverige, og Storbritannia var verdens supermakt. I 1920 var Norge blitt en selvstendig nasjon, men hadde vært vitne til en brutal verdenskrig i Europa, USA sin inntreden på global supermakt og etableringen av Sovjetunionen. Tyve år etter ble Norge invadert av Tyskland, mens vi var redde for britisk minelegging av norske fjorder. Sovjetunionen og USA ble allierte mot Tyskland. I 1960 var Norge og Tyskland blitt en del av NATO, som med USA i spissen førte en kald krig mot Sovjetunionen med atomkrig som bakteppe. I 1980 var det 6 år siden Vietnamkrigen ble avsluttet, Sovjetunionen invaderte Afghanistan og Storbritannia forberedte seg til krig mot Argentina. Ti år etter var Sovjetunionen oppløst og USA på veg inn i en storkrig i Midt Østen. På nittitallet opplevde vi igjen krig i Europa, mens Warszawa ble en hovedstad i et NATO land. I 2010 var Russland på veg inn i varmen som en stabil partner, USA hadde over 200 000 styrker deployert til Irak og Afghanistan, med Norge som ivrig koalisjonspartner. I dag er Russland og Kina angitt som den viktigste sikkerhetsutfordringen for USA. USA trekker styrker ut av Afghanistan og Syria og faren for atomkrig er igjen økende.

                      Hvilke utfordringer ligger foran oss om tyve år? Eksempelvis oppløsning av NATO, Kina som enerådende supermakt og Europa i økonomisk krise vil unektelig føre til en kraftig utfordring for en småstat som Norge. Den viktigste egenskapen til en langtidsplan er fleksibilitet til å møte usikkerhet. Det er kanskje viktigere å ikke ta for mye feil, enn å forsøke å få helt rett. Det er unektelig kostbart å etablere et sterkt og relevant forsvar, men det er enda dyrere å måtte kjempe en krig. Dyrest av alt er å kjempe en krig og likevel tape.

                      Dette er et bidrag i en kronikkserie i samarbeid mellom Nordnorsk debatt og UTSYN - forum for utenriks og sikkerhet.
                      >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
                      Svolten og tyst, samband fyst

                      Kommentér


                      • #23
                       Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

                       Fra Utsyn - FORUM FOR UTENRIKS OG SIKKERHET: Sikkerhetspolitiske dilemmaer
                       og ny LTP.

                       >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

                       Innlegget til Heier har vært omtalt her før, men jeg tror ikke det til Støvne har vært det.
                       Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                       Kommentér


                       • #24
                        Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

                        Opprinnelig skrevet av Lille Arne Vis post
                        >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
                        40 000 er altså en styrking (eller ikke-svekking, selv om jeg mener omorganisering mot 38k alt er påbegynt).
                        LTP 2016-2021 la opp til et kutt fra 45.000 til 38.000, altså et kutt på 7.000, og endte etter forhandlinger med et kutt på 5.000, eller som Propaganda-minister Hårek Elvenes så fint formulerte det; en styrking av HV på 2000 mann (altså relativt til den strukturen hans egen regjering/statsråd hadde foreslått, ikke relativt til den eksisterende strukturen (som var på 45.000, hvorav >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] var oppkledd pr 24/03/17, men da muligens disponert med flere mann til enkelte stillinger, som det sies i saken du linker til) vi faktisk hadde.

                        Elvenes klarte også å lire ut av seg at det var Innsatsstyrkene som var "styrket med 2000 mann" (altså de 2000 som ikke ble kuttet...), noe han etterhvert måtte slå retrett på.
                        (og Forsvarets Forum valgte faktisk å gå med på å endre leserinnlegget hans etter det var publisert. Historieforfalskning, ville enkelte kalt det...)
                        >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

                        Om noen har begynt å omorganisere til en struktur på 38.000, så følger de ikke opp gjeldende langtidsplan. (sikkert fordi den, som de fleste før den, er underfinansiert, og HV må spare på oppkledning...)

                        Edit: det var vel altså først etter behandlingen av landmaktutredningen at kuttet til 38.000 i LTP ble "reversert" til 40.000 igjen, slik jeg klarer å lese innstillingene og vedtakene...
                        >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

                        Kommentér


                        • #25
                         Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

                         Og alle "reverseringer" og "styrkinger" de siste par årene har det til felles at de er vedtatt, men ikke finansiert...

                         EDIT: Nu vel, jeg var kanskje litt bastant der. Men jeg savner at politikerne blir tvunget til å legge penger på bordet hver gang de kommer med en 'gladmelding' om at de har berget en kapasitet eller styrket noe.
                         Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                         Kommentér

                         • Trådstarter

                          #26
                          Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

                          Leserinnlegg av Generalløytnant(p) Kjell Grandhagen-

                          Debatt: Økt satsing på Forsvaret
                          Men hva, og hvordan, skal vi forsvare?


                          Rapporten «Hvordan styrke forsvaret av Norge?» er interessant. Først og fremst fordi den tar utgangspunkt i at forsvars-budsjettet økes til 2 prosent av BNP innen 2024, men også fordi den unnlater å gi en klar anbefaling om veien videre. I stedet peker den på fire ulike utviklingsretninger.

                          For kort tid siden leverte Forsvarets forskningsinstitutt sin rapport «Hvordan styrke forsvaret av Norge?» – et innspill til neste langtidsplan for perioden 2021–24.
                          Kjell Grandhagen.
                          Kjell Grandhagen.

                          Rapporten er interessant av flere grunner; først og fremst fordi den tar som utgangspunkt at forsvarsbudsjettet skal økes til 2 prosent av BNP innen 2024 i samsvar med NATO-målsettingen, men også fordi den unnlater å gi en klar anbefaling om veien videre og i stedet peker på fire ulike, mulige utviklingsretninger for Forsvaret.

                          Med 2 prosent av BNP til Forsvaret fra 2024 vil budsjettet øke med 19 milliarder årlig utover 2020-planene. Frem mot 2037 betyr dette 500 milliarder mer til Forsvaret. Regjeringens forslag til ny langtidsplan ventes framlagt for Stortinget neste vår. De siste åras forsvarspolitiske debatt har vært fattig, og i stort dreid seg om hvem som har skylden for underfinansieringen av Forsvaret, og en del lokaliseringssaker.
                          En norsk Leopard 2A4 stridsvogn fra Panserbataljonen, i forbindelse med styrkedemostrasjonen under NATO-øvelsen Trident Juncture i høst. Foto: Ole-Sverre Haugli / Forsvaret
                          En norsk Leopard 2A4 stridsvogn fra Panserbataljonen, i forbindelse med styrkedemostrasjonen under NATO-øvelsen Trident Juncture i høst. Foto: Ole-Sverre Haugli / Forsvaret

                          I stedet for å banke løs på enkeltelementer, er tiden nå inne for våre politikere til å ta stilling til de viktige spørsmålene for framtida, nemlig

                          1. Hva er det egentlig vi skal forsvare?

                          2. Hvordan skal vi forsvare landet vårt?

                          FFI beskriver fire mulige utviklingsretninger for framtida:

                          Å bidra mer til NATOs kollektive evne, ta et større ansvar i vårt eget område og øke evnen til å ta imot allierte forsterkninger

                          Å styrke evnen til krisehåndtering

                          Å nekte en motstander å utnytte norsk territorium i en konflikt gjennom bl.a. langtrekkende ild

                          Å kontrollere norsk territorium gjennom evne til å stanse en motstanders hovedstyrke

                          De fire retningene kan ikke ses på som alternativer, men gir snarere mulighet til å kombineres til ett, sammenhengende forsvarskonsept. Da må våre politikere fokusere på de to spørsmålene – hva vi skal forsvare, og hvordan vi skal gjøre det.

                          Utgangspunktet må fortsatt være

                          At våre allierte kommer oss til unnsetning i krise/krig

                          At norske styrker evner å forsvare territoriet inntil forsterkninger kommer

                          Dette er ingen selvfølge. Det forutsetter at Norge synliggjør overfor våre allierte både at vi tar 2prosents-målet på alvor, og evner å forsvare territoriet inntil hjelp kommer, og kan sikre mottak av forsterkningene.

                          Når kommende langtidsplan skal vekte de fire utviklingsretningene, er det noen spørsmål som må vies særlig oppmerksomhet:

                          Balansen mellom kapasiteter som først og fremst bidrar til vårt nasjonale forsvar og kapasiteter som understøtter NATOs fellesforsvar. Her bør det styrende prinsippet være at vi anskaffer kapasiteter for forsvaret av norsk territorium, og at det er disse som også tilbys NATO ved behov. Innenfor en balansert struktur må vi prioritere kapasiteter som det tar lang tid for våre allierte å få på plass.

                          Avveiningen mellom kapasiteter for høyintensitetsstrid og kapasiteter for å møte såkalte «hybride» trusler. Selv om vi selvfølgelig skal ruste oss for å møte trusler i det digitale rom, informasjonskrig og andre «hybride» elementer, må vi holde fast ved at det alvorligste som kan skje landet vårt, er et væpnet angrep med okkupasjon av deler av territoriet.

                          Det må utmeisles en klar ambisjon for forsvaret av den nordligste del av landet vårt.

                          Her er det en klar forskjell mellom ambisjonsnivået i de to siste av FFIs utviklingsretninger. Et nektelseskonsept innebærer i realiteten at en avgjørende forsvarskamp først tas opp i Nord-Troms, og at striden i Finnmark bare tar sikte på å påføre fienden tap. Et kontrollkonsept derimot innebærer at Finnmark skal forsvares.

                          Spesielt det siste blir det viktig at våre politikere faktisk tar stilling til. I motsetning til uttalelser fra en tidligere forsvarssjef, fastslår FFI at det faktisk er mulig å forsvare Finnmark inntil allierte kommer. Det er jeg helt enig i. I avveiningen mellom ambisjonene nektelse og kontroll må våre politikere særlig tenke gjennom to aspekter:

                          Hvilket signal sender det til befolkningen i Finnmark hvis ambisjonen ikke er å forsvare deres del av landet?

                          Hvilket signal sender det til våre allierte hvis vi velger å oppgi Finnmark, men forventer deres hjelp til å gjenerobre territoriet?

                          FFI-rapporten danner et godt grunnlag for det videre arbeidet med langtidsplanen – særlig fordi regjeringen gjennom rammene for arbeidet signaliserer reell vilje til å oppfylle 2prosents-målsettingen. Jeg vil imidlertid advare mot å tro at det er mulig å øke forsvarsbudsjettet med 19 mrd. kroner fra 2021 til 2024, og samtidig anvende midlene fornuftig. En økning av budsjettet må derfor starte allerede nå.

                          Vårt framtidige forsvarskonsept dreier seg selvfølgelig om mye mer enn bare forsvaret av Finnmark, selv om dette framstår som et meget sentralt spørsmål. Evnen til å kontrollere våre nære kystområder og forsvare oss mot langtrekkende missiler, sammen med forsvaret av det digitale rom, må i tillegg være blant de avgjørende elementer i vårt framtidige forsvar.

                          I påvente av langtidsplanen bør våre politikere gjennom FFI-rapporten ha fått et godt utgangspunkt for å løfte forsvarsdebatten fra krangel om fortida og enkeltsaker, til de store, prinsipielle spørsmål knyttet til Forsvaret.
                          >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
                          Svolten og tyst, samband fyst

                          Kommentér


                          • #27
                           Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

                           Helt enig med Grandhagen, og vil spesielt fremheve dette:
                           "Hvilket signal sender det til befolkningen i Finnmark hvis ambisjonen ikke er å forsvare deres del av landet?
                           Hvilket signal sender det til våre allierte hvis vi velger å oppgi Finnmark, men forventer deres hjelp til å gjenerobre territoriet?"

                           Jeg har full forståelse for, og jeg har selv vokst opp med konseptet, at Finnmark ikke skulle forsvares mot de sovjetiske hordene, men at den avgjørende striden skulle tas i Troms med fire norske brigader og det som måtte være av allierte forsterkninger. Fienden skulle sinkes i Finnmark med mindre styrker ("mindre", men fortsatt større enn dagens norske hær, men det er en annen sak), men fylket skulle etter oppholdende strid oppgis.

                           Det er mulig at dette har vært så dypt inngravert i hjernebarken på forsvarsplanleggere at man fortsatt tenker sånn, men nå er det helt andre tider. Sovjetunionen kommer ikke for å okkupere hele Norge, men vi kan ikke utelukke at Russland vil foreta begrensede angrep mot enkelte viktige mål, og disse målene kan like gjerne være i Finnmark som andre steder. Altså må førstelinjeforsvaret vårt være der. Men, gitt de store avstandene, og at Forsvaret vårt er så lite, innebærer det også at hovedtyngden av forsvarsinnsatsen må være i fylket.

                           Dette har store implikasjoner på hvordan vi innretter oss fremover, og jeg kan bare gjenta Grandhagen - "I påvente av langtidsplanen bør våre politikere gjennom FFI-rapporten ha fått et godt utgangspunkt for å løfte forsvarsdebatten fra krangel om fortida og enkeltsaker, til de store, prinsipielle spørsmål knyttet til Forsvaret".
                           Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                           Kommentér


                           • #28
                            Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

                            Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
                            Men, gitt de store avstandene, og at Forsvaret vårt er så lite, innebærer det også at hovedtyngden av forsvarsinnsatsen må være i fylket.
                            Men da legger du hovedkampstyrken inne i fiendens raskeste engasjementsboble, og får deres planleggere på lavere nivå¨til å se på angrep fra oss mot Severomorsk som en faktisk trussel.
                            Død ved Kølle!
                            Bla bla... Hybrid warfare is easy

                            Kommentér


                            • #29
                             Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

                             Dette er litt i motstrid med von Clausewitz, man driver ikke krig for å ta eller holde territorium, men for å ødelegge fiendens evne og/eller vilje til å slåss (å ta eller holde territorium er i krig et middel for å oppnå dette, ikke et mål i seg selv). Etter den totale seier er det uansett seierherren som bestemmer hvor grensene skal gå, og det trenger ikke ha noen sammenheng med hvilket territorium som ble holdt av hvem på et eller annet tidspunkt. Men dette gjelder kun i storkrig som 2. verdenskrig, i en mer begrenset konflikt kan det bety mye hvor styrkene står når man blir påtvunget en våpenhvile (se f.eks. krigene i Midtøsten).
                             At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                             Kommentér


                             • #30
                              Sv: Langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024

                              Eller nærmere hjemme, Finland på 40-tallet.
                              Død ved Kølle!
                              Bla bla... Hybrid warfare is easy

                              Kommentér

                              Working...
                              X
                              Besøksstatistikk