Milforum

Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

MPA og jagerfly til Evenes

Collapse

Annonse før emne

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • #61
  Slo sammen to tråder som handlet om hhv MPA og jagerfly til Evenes, for å fokusere debatten. Temaet har også vært diskutert på andre tråder.

  Jeg registrerer at svært mange mener at flyttingen av MPA til Evenes var feil. Tidvis synes jeg debatten også bærer preg av en sterk lobbyvirksomhet fra Andøyas side. Jeg ser argumentene som fremføres, men vet ikke helt hva jeg skal mene. En fordel med Evenes er nærhet til Hærens avdelinger i Troms, som kan gi fordeler med en felles luftvernparaply, samt nærforsvar av basen. Og så er vel ingen av basene spesielt gunstige for å ha MPA på i krigstid, fordi de lett kan tas ut med missiler. I fredstid har Andøya en fordel med store arealer og mindre behov for å etablere ny infrastruktur.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

  Kommentér


  • #62
   På Evenes kunne man kanskje ha spart noen kroner på å lytte til andre høringsinstanser/interessenter tidligere ifm. plassering av ny hangar. Øyensynlig svakt arbeid av bl.a. Forsvarsbygg.

   >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

   Kommentér


   • #63
    En påstand jeg har hørt flere ganger, og som jeg gjerne kunne ha lest mer om, er at Evenes visstnok ligger tildels i våtmark/verna område. Hvis det stemmer, blir det jo morsomt med mye aktivitet og utbygging.
    Where is, repeat, where is Task Force Thirty Four? The world wonders.

    Kommentér

    • Trådstarter

     #64
     Hvor finner jeg meldingen fra Fdep som artikkelen henviser til?
     Odd objects attract fire. You are odd.

     Kommentér


     • #65

      Naturreservata og våtmarks områdene som omringer Evenes er beskrevet i Forsvars Byggs egne dokumenter.
      Litt mye detajert men der er noen oversikts kart.

      >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
      >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

      Kommentér


      • #66
       Sivilt flyoperativt perspektiv:

       >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

       Kommentér


       • #67
        Er det nå jeg skal sitere Kong Theoden? "And so it begins..."

        Forsvarsbygg er anmeldt til Politiet for brudd på naturmangfoldsloven i forbindelse med bygging av gjerder.
        >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]Da Fylkesmannen i Nordland dukket opp på tilsyn 10. juni, ble det avdekket flere grove brudd på vernebestemmelsene.

        Gjerdene er satt opp uten nødvendig tillatelse. I tillegg er det fylt ut masser i Svanevatnet, hogd kantsone og laget dype hjulspor og skader på myra i Nautå naturreservat – også det uten nødvendige tillatelser.

        I tillegg lå det noe gjerdestreng og plastsøppel i reservatet. Det kan også se ut som at det er lagt dreneringsrør gjennom fyllingen og ned til vatnet.

        Fylkesmannen i Nordland anser det arbeidet som er gjort som en grov overtredelse av Naturmangfoldlovens § 75, andre ledd, og >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

        – Våre folk på miljøavdelinga karakteriserer det vi ser på bilder og video som noe av det mest alvorlige de har sett noensinne, fylkesmann Tom Cato Karlsen til NRK.
        >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
        Where is, repeat, where is Task Force Thirty Four? The world wonders.

        Kommentér


        • #68
         Fra Forsvarets forum: >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]


         Jeg har full tillit til at hver av oss vet hvor grensene går, både når det gjelder behandling av gradert informasjon og sensitive opplysninger, skriver forsvarssjef Eirik Kristoffersen.
         Foto: Jil Yngland/NTB Scanpix.

         – Åpenhet og debatt - ja takk!

         For å sikre at Forsvaret utvikler seg i riktig retning er åpenhet og debatt helt vesentlig, skriver forsvarssjef Eirik Kristoffersen.         ​Eirik Kristoffersen
         FORSVARSSJEF


         PUBLISERT Mandag 07. desember 2020 - 08:01SIST OPPDATERT Mandag 07. desember 2020 - 08:02         >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

         La det ikke være tvil om at det for meg er et klart ja på begge spørsmål. Forsvarets legitimitet og forankring i befolkningen er helt sentralt for forsvarsviljen. I sitt innlegg setter Bongo ord på noe mange av oss tenker på. Hvor går grensen mellom lydighet og lojalitet? Når blir det illojalt mot våre felles mål å ikke si ifra om noe den enkelte mener er feil?

         Er våre retningslinjer og regler til hinder for åpenhet? Nei, ikke i det hele tatt. Vi skal være mest mulige åpne om det vi kan.

         For meg er det et opplagt krav om at vi holder oss innenfor lover og regler. Gradert informasjon og informasjon merket «unntatt offentligheten» skal ikke deles med eksterne. Interne arbeidsdokumenter som for eksempel delutredninger, bør heller ikke deles før saken er ferdigbehandlet og helheten er ivaretatt. Er våre retningslinjer og regler til hinder for åpenhet? Nei, ikke i det hele tatt. Vi skal være mest mulige åpne om det vi kan.

         Respekt og ansvar

         Jeg har snakket og skrevet mye om verdier. Forsvarets verdier, respekt, ansvar og mot, er mer enn en rettesnor i alt vi gjør. Det er verdiene våre som gjør oss solide. Måten vi lever ut verdiene våre på er avgjørende for om vi har, får eller mister tillit. Forsvaret er helt avhengig av å ha tillit i befolkningen og hos våre folkevalgte.


         Et solid forsvar er nødvendig først og fremst for å unngå alt som kan true vår frihet, vårt demokrati og den freden vi har hatt siden 2. verdenskrig ble avsluttet for mer enn 75 år siden.

         Da jeg begynte i Forsvaret, hadde de fleste familier i Norge enten nære som hadde opplevd krigen, eller noen enda nærmere som hadde tjenestegjort i Forsvaret i tiden etterpå. Forsvaret har blitt redusert både i volum og i antall tjenestesteder siden den gang. Det er viktigere enn på lenge at Forsvaret aktivt informerer og er åpent om alt vi er.

         For å sikre at Forsvaret utvikler seg i riktig retning er åpenhet og debatt helt vesentlig.

         Forsvaret, som alle organisasjoner, må utvikle seg kontinuerlig for å være relevant. Utvikling for å være best mulig rustet for å løse oppdrag hver dag og i fremtiden. For å sikre at Forsvaret utvikler seg i riktig retning er åpenhet og debatt helt vesentlig. Det er meningsutvekslingen som leder oss til de gode beslutningene. Det er gjennom debatt vi får testet våre meninger, får frem nye synspunkter og finner de beste løsningene.

         Delta i debatten

         Jeg ønsker en bredest mulig debatt om Forsvaret, og jeg oppfordrer alle ansatte i Forsvaret til å delta med egne synspunkter, både internt og offentlig. Selv har jeg opplevd stor takhøyde i Forsvaret. Jeg håper de aller fleste har samme erfaring. Da jeg startet arbeidet med boken «Jegerånden», for snart fire år siden, fikk jeg utelukkende positiv støtte til å skrive. Både fra det spesialstyrkemiljøet jeg skulle basere mye av boken på og fra forsvarsledelsen.

         Jeg var åpen om bokprosjektet fra starten av. Jeg opplevde aldri at jeg ble pålagt noen begrensninger i forhold til hva jeg kunne skrive om. Mine sjefer stolte på mine vurderinger. Jeg har også opplevd stor åpenhet i samarbeidet med våre tillitsvalgte og arbeidstakerorganisasjonene. Samarbeid og involvering av våre arbeidstakerorganisasjoner i viktige saker bidrar til bedre beslutninger. Jeg er overbevist om at det er sammen vi finner de beste løsningene, men det fordrer en åpen og god debatt.

         God huskeregel

         Åpenhet og debatt fordrer også ansvarlighet. Saker som enten er graderte etter sikkerhetsloven, eller inneholder personopplysninger, er saker som ikke er for alle, hverken internt i Forsvaret eller offentligheten. «Tenk - trykk - tal» stod det skrevet på plakater over de gamle telefonene i Forsvaret. Det er en god huskeregel. I tillegg er det alltid en god ide å rådføre seg med nærmeste sjef, en kollega eller tillitsvalgt før noe publiseres. Det meste blir bedre i samspill og samråd med flere, det være seg alt fra språkbruk og ordvalg til å sikre at det som offentliggjøres ikke bryter med taushetsplikten.

         Våre arbeidstakerorganisasjoner er gode på akkurat denne balansegangen. De tillitsvalgte står hver eneste dag i vanskelige saker som må ta hensyn til både personvern og sikkerhetsloven. Derfor har våre tillitsvalgte god erfaring med å håndtere sensitive saker.

         Leverer hver dag

         Debatten om Andøya og Evenes har pågått i mange år, og jeg forstår det store engasjementet. Da jeg gikk på som forsvarssjef var det første jeg gjorde å reise til Andøya. Den kompetansen og det gode miljøet som er hos 333 skvadronen og støtteapparatet er verdt turen alene. I tillegg leverer folkene våre på Andøya hver eneste dag, selv i en vanskelig omstilling.

         >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]


         >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]


         Norge og Forsvaret er helt avhengig av våre maritime patruljefly. Derfor er jeg fornøyd med at det er bestemt at vi skal erstatte P-3 Orion med nye P-8 Poseidon. Denne beslutningen er riktig og viktig. Vi er alle tjent med at det er norske fly med norsk besetning som står for mest mulig av overvåkningen i det strategisk viktige området i nord.

         Forsvaret er helt avhengig av at våre dyktige menn og kvinner leverer operativt hver dag, hele året, år etter år - også i overgangsfaser mellom gamle og nye systemer. Det være seg fly, helikopter, fartøy eller stridsvogner og kjøretøy. Min erfaring er at våre folk gjør nettopp det; løser oppdragene og tar vare på seg selv og hverandre.

         Jeg har full tillit til at hver av oss vet hvor grensene går, både når det gjelder behandling av gradert informasjon og sensitive opplysninger.


         Det var med anerkjennelse og respekt jeg dro fra Andøya etter besøket mitt der. Så er det politisk besluttet at både våre nye kampfly F-35 og våre nye P-8 Poseidon overvåkningsfly skal operere ut fra Evenes. Jeg skal gjøre det som står i min makt for at innfasingen og driften av P-8 Poseidon skjer fra Evenes. Det er fra Evenes vi nå må bygge erfaring med våre nye maritime overvåkningsfly og det er fra Evenes vi skal operere.

         Ja takk

         Åpenhet og debatt - ja takk. Jeg vil ha begge deler. Forsvaret blir bedre av at alle vi som er en del av Forsvaret til daglig, våre reservister og tidligere ansatte bruker sin innsikt i en opplyst, informativ og saklig debatt. En debatt der uenigheter og forskjellige synspunkter diskuteres. Jeg har full tillit til at hver av oss vet hvor grensene går, både når det gjelder behandling av gradert informasjon og sensitive opplysninger.

         Til alle jeg er sjef for - fortsatt god debatt. For alt vi har og alt vi er.

         Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

         Kommentér


         • #69
          Lite sidespor i saken, men jeg finner det fornøyelig: >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

          Byen ligger fem minutter for langt unna til at Forsvaret vil leie boliger: – Helt komisk
          Where is, repeat, where is Task Force Thirty Four? The world wonders.

          Kommentér


          • #70
           Slik jeg ser det, så handler det om fem minutter utenfor en yttergrense som allerede er i lengste laget - å tvinge folk til å pendle 57 km frem og tilbake hver dag er ikke bra verken for beredskapen eller personellets velferd.

           Jeg er godt kjent i området, og ville aldri ha akseptert å bo i Narvik, men tjenestegjøre på Evenes.

           Kommentér

           Working...
           X
           Besøksstatistikk