Milforum

Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Fremtidens rekruttskole?

Collapse

Annonse før emne

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Rittmester
  replied
  Opprinnelig skrevet av Kdo_Under Vis post

  Flere grunner.
  Flere av leirene ser helt fine ut i dag, rent bortsett ifra at mange ikke oppfyller kravene i arbeidsmiljøloven for kontorpersonalet. Dette drar på seg kostnader. Det samme blir også gjeldende om skytebaner får miljø eller sikkerhetskrav. For ikke å snakke om løpende vedlikehold av bygninger.

  Grunnen til å få rekruttene ut i telt er også for å kunne bruke all deres våkne tid på feltmessige øvelser, det er veldig lett å sette folk i klasserom eller "avvent på rom" om disse eksisterer. Lederen tvinges til å holde ett høyt tempo og soldatene får da mer tid til trening. Det blir da også umulig å spare inn ved å trene i leir for å spare lønn hos instruktører.
  Det gjør det også umulig for instruktørene å få kontorplass som igjen gjør at disse ikke kan påføres noen form for papirarbeid som igjen stjeler treningstid fra rekruttene.
  Man må lage noe som ikke kan få redusert kvalitet grunnet innsparing eller at folk "setter seg" i stilling, nesten ingen fast ansatte, bare rotere inn de beste innen kjernefagene fra avdelingene 2-3 uker om gangen..


  Hovedmålet må være at avdelingene som mottar ferdige rekrutter får gode soldater.
  Sengestrekk, sluttet orden og kasernejalling var en del av tidligere tiders disiplinoppbygning, hvor relevant det er i dag er uvisst.
  Personlig tror jeg forsvaret har mer igjen for rekrutter som har lært den harde måten at vasker du ikke hendene i felt så får du ikke mat, enn han som har lært at det er lurt å polere undersiden av sluket i rekrutten.
  Denne ideen har kanskje blitt revitalisert av Corona-viruset? Kan rekruttutdannelse i telt gjennomføres i Finnmark, kan den vel det de fleste andre steder også.


  Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
  Forsvaret har mange måter å håndtere smitten på. Ved Grensevakten må rekruttene nå sove seks uker eller mer ute i telt:
  https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/r...la3yMM5bUgYXKU

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Felles rekruttskole

  Jeg har lyst til å dra denne tråden litt videre, men da med formål felles rekruttskole(r) for hele Forsvaret. Bakgrunnen er dels at man nå har gjeninnført separate rekruttskoler utenfor de operative avdelingene, noe som løsner koblingen mellom grunnutdanningen og den mer spesialiserte utdanningen, og dels et egenerfart fenomen: 19-åringer som har gjennomført sesjon har gjennomgående svært tilfeldige og dårlige kunnskaper om Forsvaret, dersom de ikke selv har brukt energi på å finne gode informasjonskilder, som f eks Milforum. Så strengt tatt har de ikke forutsetninger for å søke seg til forsvarsgren, langt mindre avdeling.

  Så, hvorfor ikke ta den logiske konsekvensen, nemlig å opprette et antall rekruttskoler som alle* fordeles til, uansett hva slags tjeneste de senere har tenkt å søke seg til? Dette vil løse en annen utfordring - alle i Forsvaret, uansett om de tjenestegjør på ubåt, som kokk på Ørlandet eller som stormsoldat på Setermoen, er i bunnen soldater, og skal ha et sett med felles ferdigheter som gjør at de kan overleve i et uforutsigbart stridsmiljø. Som f eks at Haakonsvern blir angrepet av Spetsnaz, og at alle som er inne, herunder ubåtmannskaper, må delta i nærforsvaret. Dere skjønner poenget.

  Det primære for en slik rekruttskole vil være å lære soldatene grunnleggende enkeltferdigheter. Instruktørene kan helst komme fra Hæren, gjerne infanteriet, siden det er her man kan det helt grunnleggende for en soldat. Det er sannsynligvis mulig å unnagjøre denne skolen på to måneder, men dersom man ser for seg fire inntak i året, er det kanskje fornuftigst å dra det opp mot tre måneder, minus en til to uker, slik at soldatene får unnagjort overføringsperm, og instruktørene får gjort seg klar til neste kull, eventuelt rotert tilbake til hjemmeavdeling. For, som noen andre foreslo her, er det smart å rotere inn befal med fersk operativ kompetanse.

  Det sekundære med skolen vil være å gi soldatene et mer realistisk syn på hva Forsvaret er, og hvilke muligheter de selv bør gå for. Etter en måned eller to kan de mye bedre enn etter en sesjonsdag søke seg til tjeneste som er relevant for dem. Samtidig får befalet en mulighet til å sile kandidatene og sørge for at Forsvaret får mer egnede og motiverte folk inn. Rekruttene tilhører altså ikke noen forsvarsgren mens de er rekrutter, men fordeles til forsvarsgren, våpengren og avdeling etterpå.

  Jeg skal ikke ta stilling til hvor mange slike skoler som trengs, annet enn at det åpenbart må matche behovet. Plasseringen er en annen sak, men det virker fornuftig å gjenbruke eksisterende steder som Madla. Dette er for øvrig også diskutert tidligere i tråden. Hvorvidt rekruttene er modne for teltløsningen til Kdo_Under: skal jeg ikke si noe om, men for prinsippet med slike skoler er det ikke så viktig.


  *: Unntak finnes, åpenbart. De som søker seg til krigsskoler, flygerutdanning og annet spesialisert er én kategori. Annen selektert tjeneste, som fallskjermjeger og jegertropp kan være en annen, eventuelt kan man finne nytte i å selektere til slike utdannelser også fra en vanlig rekruttskole.

  Leave a comment:


 • Gehenna
  replied
  Sv: Fremtidens rekruttskole?

  Opprinnelig skrevet av yamaha Vis post
  Det med egne "rekruttutdanningssentre" er vel ikke noe nytt. Under den kalde krigen hadde man jo f.eks Infanteriets øvingsavdelinger.

  Det opplegget som f.eks Rittmesteren skisserer kunne jo godt ha funnet sted ved en slik avdeling, la oss si at utdanningen skjer over 6 måneder.

  Deretter overflytting til HV/Reserveavdelinger, eller til videre tjeneste i stående avdelinger.
  Altså omtrent som det Hærens heimevernskompani utøvde i forrige årtusen. Inn for å tjenestegjøre i seks måneder mot direkte overføring til lokal HVenhet.
  Omtrent som i alle andre hæravdelingen kunne man søke seg vekk i rekruttperioden om man ville tjenestegjøre lenger mot å "ikke bli" overført til HV i etterkant. Nja og mjo, det er da forsvarets behov som styrte den saken så etpar som tok lengre tjeneste fikk seg vel en overaskelse i posten noen år senere.

  Jeg har hørt GSVs HVkompani utdannet HVjegere og de som ikke nådde opp til status som det ble mer vanlige HVgubbs på objekt. Hvordan dette fungerte for oberst Hagløfs garnison og HVkompaniet der eller det siste av de tre, vet jeg ikke.

  Leave a comment:


 • Znuddel
  replied
  Sv: Vi prater piss (DIS) 2017

  Tillater meg å legge inn lenke til korrekt wikipedia artikkel:

  https://no.m.wikipedia.org/wiki/Mjøl..._og_øvingsfelt

  Sent fra min SM-A520F via Tapatalk

  Leave a comment:


 • Xeteyl
  replied
  Sv: Vi prater piss (DIS) 2017

  [QUOTE] Forøvrig har @MMB et poeng tidligere i tråden om Brandseth/Mjølfjell skytefelt.

  Det har et enormt potensiale som skriker etter bedre utnyttelse.

  Men Bømoen er 50min unna, og det er lite infrastruktur i leirene som er tilknyttet, så det kreves store investeringer.

  https://en.wikipedia.org/wikicodes/Mjølfjell_skyt-_og_øvingsfelt

  Sent fra min E5603 via Tapatalk [/ QUOTE]  Takk for at du deler!!!
  Last edited by Rittmester; DTG 042111A May 19, .

  Leave a comment:


 • Norseman-76
  replied
  Sv: Fremtidens rekruttskole?

  Naar jeg gjennomfoerte min foerstegangstjeneste i '95-'96 (Luftforsvaret), at rekrutten paa 2mdn, etterfulgt av UB-kurs 2mnd og MP-kurs 2mnd. I mine oeyne er dette altfor lite grunn trening, iallefall med tanke paa UB/MP delen. For Luft funket naa dette saann noenlunde. For en infanterist kan jeg lett se for meg at dette ville vaert altfor lite (iallefall hvis det er spesialiseringskurs med i bildet).

  Min mening er at hver vaapengren boer ha egen rekruttskole. Varigheten burde vel bestemmes av den inviduelle gren, da de har forskjellige krav til tjeneste.

  Leave a comment:


 • orcbuster
  replied
  Sv: Fremtidens rekruttskole?

  Nå mener jeg at da jeg var i fgtj i 2.bn i 2010 at rekrutten var 11 uker og infanterikursene var ca ytterligere 3 måneder.

  Leave a comment:


 • Grasklyppertraktor
  replied
  Sv: Fremtidens rekruttskole?

  Dersom landforsvaret får ansvar for utdanning av alt sitt eige personell, kan øvrige forsvarsgreiner utnytte personellet så lenge og på den måten dei ønskjer (https://forsvaretsforum.no/luft-og-s...eders-tjeneste) og ein slepp å få ein sonaroperatør frå sjøforsvaret eller idrettsassistent frå luftforsvaret inn i stilling som geværmann 4.

  Leave a comment:


 • Grasklyppertraktor
  replied
  Sv: Fremtidens rekruttskole?

  Ja, halvårleg grunnutdanning ved separat skule- og øvingsavdeling er noko eg verkeleg har sansen for. Hadde me vore så heldige og fått oppretta ein reservebrigade trur eg det hadde vore ein formålstenleg modell med eit «karriereløp» som kunne ligna på dette:

  Vernepliktige blir kalla inn til 6 mnd fyrstegongsteneste ved dedikert skule- og øvingsavdeling. Etter endte 6 månadar står valet mellom:
  - Overføring til HV eller Hærreserve
  - Utvida fyrstegongsteneste (Altså totalt 12 eller 18 mnd), for så verving eller overføring til HV eller Hærreserve (Gitt at tenesta har vore frivillig eller total verneplikt i fredstid ikkje er oppbrukt)
  - Verving

  Skal ein ha ein slik modell, meiner eg at utdanningsavdelingane bør ver våpen/troppeartsvise og der det er mogeleg, gje ei generell utdanning, slik at soldatane skal kunne bekle alle lågare stillingar i den troppetypen dei er utdanna i på ein tilfredsstillande måte.

  Rett ut av fantasien, «utdanningsplan» for lastevognførarar ved Hærens Transportkoprs Skule- og Utdanningsavdeling:

  1 - Rekrutt
  2 - Rekrutt
  3 - Rekrutt
  4 - Rekrutt
  5 - Rekrutt
  6 - Rekrutt
  7 - Teorikurs kl. C
  8 - Rekrutt
  9- Langperm
  10 - Intensivkurs kl. C
  11 - Intensivkurs kl. C
  12 - Diverse lastebilkurs
  13 - Diverse lastebilkurs
  14 - Diverse lastebilkurs
  15 - Skyteutdanning avd. våpen
  16 - Taktisk køyreutdanning
  17 - Øvelse
  18 - Vedlikehald/Diverse
  19 - Vinterutdanning
  20 - Øvelse
  21 - Vedlikehald/Diverse
  22 - Vedlikehold/Telling/Dimmisjon og overføring til ny avdeling

  Leave a comment:


 • hvlt
  replied
  Sv: Vi prater piss (DIS) 2017

  På 70- og begynnelsen av 80-tallet hadde de mer tekniske troppeartene, i hvert fall Ingeniørvåpenet og Hærens samband (husker ikke om det var flere, muligens også Hærens våpentekniske korps samt MP ved Hærens transportkorps), 6 måneder rekruttskole og avdelingsutdannelse ved skole- og øvingsavdeling og 6 måneder tjeneste ved operativ avdeling.

  Leave a comment:


 • yamaha
  replied
  Sv: Fremtidens rekruttskole?

  Det med egne "rekruttutdanningssentre" er vel ikke noe nytt. Under den kalde krigen hadde man jo f.eks Infanteriets øvingsavdelinger.

  Det opplegget som f.eks Rittmesteren skisserer kunne jo godt ha funnet sted ved en slik avdeling, la oss si at utdanningen skjer over 6 måneder.

  Deretter overflytting til HV/Reserveavdelinger, eller til videre tjeneste i stående avdelinger.

  Leave a comment:


 • cwo-kp4
  replied
  Sv: Fremtidens rekruttskole?

  Opprinnelig skrevet av Lille Arne
  Jeg siterer meg selv, jeg:
  Ja, det kan vi. Jeg står fortsatt ved at man kan ha tre "felles" rekruttutdanningssentre. Madla, Terningmoen og en ny Rekruttskole "Brig N" (basert på modellen til gardeskolen. Dersom nå USMC kommer til Setermoen med en BN (-) så vil dette legge beslag på tilgjengelig EBA der. Noe som medfører at dersom 2.BN videreføres med dagens modell, som var en politisk caveat for å la USMC trene i Troms, så behøver man å nybygge EBA for 400-600 rekrutter og omlag 30isj ansatte.

  Evt
  Legge ny Rekruttskole "Brig N" til Kongsberg for å gjøre det mer attraktivt for ansatte, samt benytte seg av eksisterende EBA.

  Leave a comment:


 • Signal_m
  replied
  Sv: Fremtidens rekruttskole?

  Spennende spørsmål 4312:

  Hvor lang tid en trenger for å få en gruppe opp på minste felles multiplum kommer vel helt an på utgangspunktet. Men med en så minimal andel av hvert årskull som trengs i dag burde det gå an å få et svært godt utgangspunkt?

  Leave a comment:


 • 4312
  replied
  Sv: Fremtidens rekruttskole?

  Jeg kaster bare ut et spørsmål her. Kan den fysiske formen på soldatene være en faktor som gjør at utdanningstiden må økes?

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Sv: Fremtidens rekruttskole?

  Fra nyhetstråden:
  Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
  US Army øker lengde på OSUT i infanteriet til 22 uker, som en prøveordning: https://www.army.mil/article/207623/...antry_soldiers

  OSUT (One Station Unit Training) utgjør grunnutdanningen for amerikanske soldater, primært i kampvåpnene, og er todelt: BCT (Basic Combat Training) som mer eller mindre tilsvarer en rekruttskole, og AIT (Advanced Individual Training) som er videregående trening innenfor den enkeltes spesialitet. Enkelte våpengrener kjører BCT separat over ca 10 uker, og fordeler soldatene til avdeling for videre trening etter dette.

  I infanteriet har OSUT hittil vært på 14 uker, men økes altså nå til 22 for å få plass til mer og bedre trening. Nå vil altså de stående avdelingene få inn soldater som har ca et halvt års opplæring. Alle menige infanterister i US Army utdannes ved 198th Infantry Brigade på Fort Benning. Brigaden må nå utvides fra 5 til 8 bataljoner for å få plass til de nye rekruttene.

  Se også denne (gamle) tråden om rekruttskole i US Army: https://www.milforum.net/showthread....kole-i-US-Army

  Det er ikke alt som er overførbart fra amerikanske til norske forhold, men US Army har altså tatt inn over seg at soldatene trenger grundigere utdanning for å klare seg på fremtidens stridsfelt. Dette gjelder i utgangspunktet infanteriet, men jeg anter det er overføringsverdi til andre våpengrener. Er det noe vi kan lære av her?

  I gamle dager hadde vi i Norge 3 måneders rekruttskole før soldatene ble overført til avdeling, og noe lignende er under gjeninnføring. Nå mener amerikanerne at grunnutdanningen bør være nærmere et halvt år for å få tid til alt man trenger å lære. Dette har åpenbart potensiale for å gi bedre soldater inn til avdelingene, men med 12 måneders førstegangstjeneste gir det færre soldater ved avdelingene og kortere nytteverdi av dem. I US Army vil man normalt aktivt tjenestegjøre 4 år i sin første vervingsperiode, noe som gjør effekten bedre. Kanskje er norske soldater best tjent med å bare være 3 måneder på rekruttskole før de kommer til avdeling, og ha sin spesialisering der?

  Eller kunne man kanskje tenkt seg en 6-måneders grunnutdanning for alle, uansett forsvarsgren (altså, Hær, Sjø, Luft, Cyber) hvor de første 2-3 månedene er en felles rekruttskole med fokus på grunnleggende infanteridisipliner og generell opptreden som soldat/gast/flysoldat? Så kan soldatene få spørsmål om de kunne tenke seg å satse på en lengre førstegangstjeneste og kanskje en militær karriere, eller bare vil komme seg ut ved første anledning. I det siste tilfellet får de 3 måneders spesifikk HV-rettet utdannelse og blir dimittert etter 6, med 13 måneders gjenstående tid som vernepliktige i fredstid. Eventuelt kan befalsemner til HV få 6 måneder ekstra tilsvarende en gammel UB-utdanning.

  Ønsker de noe mer, blir de fordelt til forsvarsgren og våpengren/bransje etter rekruttskolen, og får 3 måneder spesialisering enten samlet eller ved avdeling. Så tjenestegjør de i ytterligere 6, 9 eller 12 måneder og forsvinner enten ut i det sivile, eller verver seg og/eller tar befalsutdanning.

  Leave a comment:


 • Kdo_Under
  replied
  Sv: Fremtidens rekruttskole?

  Israel har noe som kan minne om det, singapore har en slags kopi.
  De har noe mer EBA, men IDF-enheter kan oppstalles i telt.

  Tyskerne hadde lignende opplegg på 30 og 40 tallet(og I 1917-1919).

  Fokuset var/er på læring og forståelse ikke perfeksjonisme. Mindre puss av sko, SLO, perfekt uniform, knivskarp sengestrekk. Mer vask for hygienens skyld. Støvler pusses for å holde vannet ute.

  SLO kunnskapene til begge de først nevnte nasjonene er noe lavere en normalt. Singapore har Gurkhasoldater som tar seg av sluttet orden.

  Leave a comment:


 • Signal_m
  replied
  Sv: Fremtidens rekruttskole?

  Finnes det noen land/avdelinger i verden som praktiserer rekruttskole som den Kdo_Under beskriver? Uten å ha peiling synes jeg det høres interessant ut. (Om en vanskelig eller umulig slik andre argumenterer)

  Leave a comment:


 • 4312
  replied
  Sv: Fremtidens rekruttskole?

  Terningmoen er en fin plass, men er det plass nokk til en stor rekruttskole

  Leave a comment:


 • Birkebein
  replied
  Sv: Fremtidens rekruttskole?

  Jo, Garden har rekruttkompaniet sitt på Terningmoen, og jeg tror Krigskolen Gjennomgående har første året sitt der.

  Leave a comment:


 • Zapata
  replied
  Sv: Fremtidens rekruttskole?

  Opprinnelig skrevet av Birkebein Vis post
  Hva med Terningmoen?
  Er ikke der rekruttskole pr i dag?
  Har for øvrig gode minner fra den leiren, herunder skyting med M72 og strids/feltskyting med oppdukkende mål etc. Og maten. Den var meget bra.

  Leave a comment:


 • Birkebein
  replied
  Sv: Fremtidens rekruttskole?

  Hva med Terningmoen?

  Leave a comment:


 • onkel smerte
  replied
  Sv: Vi prater piss (DIS) 2017

  Opprinnelig skrevet av West
  Skjønte ikke helt hvorfor du vil ha rekruttene innlosjert i telt (utenom øvelsesdøgn etc selvfølgelig.
  Som andre også har påpekt så finnes det nok av leirer som er rimelig klare for bruk igjen bare man tar med litt toalettpapir og brød.
  Evjemoen f.eks som mange her også har vært gjennom (dog ikke meg). Ligger der klar. Noen bygninger i utkanten er overtatt av sivile bedrifter, men mer enn nok igjen for Forsvaret. Skytebaner, øvelsesfelt, garasjer, verksted m.m.
  Var senest i bruk i helgen, og kunne vært klar for å ta i mot et kull nye rekrutter mandag neste uke.

  Ellers er jo "Styrk Haslemoen" en god kandidat.
  Evjemoen har bare forlegningsmessig to kaserner igjen til militært formål. Det er ikke dusj i bygningene, brannvarsling er fraværende og overrislingsanlegget er ikke godkjent. Det kan brukes til øvelsesformål over etpar dager, da med brannvakt og fraværende dusjing. De rundtomliggende kasernene er tre kaserner leid ut til sivilie som kalde lager, to kaserner er helt avstengt da alt vann, avløp, elektrisitet og byggmessig sikkerhet ikke er brukende lenger, spisesalen forfaller veldig og har ikke vært i bruk siden leiren ble lagt ned. Det aller meste av bygningsmassen i leiren er utleid eller solgt. Skytefeltet består heldigvis. Nå kommer Landsskytterstevnet til Evjemoen i 2019, så skytebanene er påbegynt en gjenoppliving, og det ryktes at enkelte bygninger revitaliseres i den forbindelse.


  Sent from my iPhone using Tapatalk Pro

  Leave a comment:


 • Znuddel
  replied
  Sv: Vi prater piss (DIS) 2017

  Forøvrig har MMB: et poeng tidligere i tråden om Brandseth/Mjølfjell skytefelt.

  Det har et enormt potensiale som skriker etter bedre utnyttelse.

  Men Bømoen er 50min unna, og det er lite infrastruktur i leirene som er tilknyttet, så det kreves store investeringer.

  https://no.wikipedia.org/wiki/Mjølfj..._og_øvingsfelt

  Sent fra min E5603 via Tapatalk

  Leave a comment:


 • 4312
  replied
  Sv: Fremtidens rekruttskole?

  Hva med Trøndelag område Værnes, kunne det vert en lokasjon for en leir. Hva med en kontainer løsning av leiren, den vil da bli modulbasert og da være fleksibel.

  Leave a comment:


 • Takkatt
  replied
  Sv: Vi prater piss (DIS) 2017

  Løsningen med flest positive synergieffekter, er nok å legge rekruttskolene til Troms. Samme med Befalsskolen.
  Krigsskolen kan med fordel flyttes til Tromsø.

  Leave a comment:


 • Hulkinator
  replied
  Sv: Vi prater piss (DIS) 2017

  Store mengder Drytec, men også brødmat/hermetikk.

  Dersom man heller i mer vann en det som står på Drytecen så går det ganske fint med avføringen.

  Skrevet med skrivefeil fra min Sony Xperia Z5

  Leave a comment:


 • Hulkinator
  replied
  Sv: Vi prater piss (DIS) 2017

  Opprinnelig skrevet av hvlt
  Så vidt jeg husker ble ett HV-UB kurs gjennomført som en sammenhengende lang marsj med overnatting i bivuakk hele veien. Dette var vel en gang på tidlig 2000-tall, da BSHV flyttet fra Værnes til Porsangmoen. I løpet av 6 måneder gikk dette kullet med UB-elever fra Værnes til Porsangmoen og gjennomførte alle UB-utdanningen under marsjen.
  Opprinnelig skrevet av hvlt
  Jeg sjekket nå, det var så sent som i 2009. Elevene på UB-jeger gikk 1500 km fra Værnes til Porsangmoen fra februar 2009. Først på ski Værnes-Drevjamoen, en uke perm, deretter Drevjamoen-Setermoen, en uke perm, så Setermoen-Porsangmoen, med leksjoner etc. hele veien. Jeg regner med de lå en tid på Drevjamoen og på Setermoen for å bruke skytebanene etc. der.
  Riktig, de hadde første etappe uten våpen, for å få inn marsjrutiner og feltrutiner. (ca 1-2mnd)
  Deretter la de til våpen og til dels feltrutiner.
  Siste etappe var det operative krav, dvs stridsteknikk i fokus og marsjing.


  Funfact: Etterforsyning fra Værnes til Drevjamoen ble transportert helt fra Værnes. (Husker ikke om de kjørte nord for polarsirkelen.)

  Skrevet med skrivefeil fra min Sony Xperia Z5

  Leave a comment:


 • hvlt
  replied
  Sv: Vi prater piss (DIS) 2017

  Opprinnelig skrevet av hvlt
  Så vidt jeg husker ble ett HV-UB kurs gjennomført som en sammenhengende lang marsj med overnatting i bivuakk hele veien. Dette var vel en gang på tidlig 2000-tall, da BSHV flyttet fra Værnes til Porsangmoen. I løpet av 6 måneder gikk dette kullet med UB-elever fra Værnes til Porsangmoen og gjennomførte alle UB-utdanningen under marsjen.
  Jeg sjekket nå, det var så sent som i 2009. Elevene på UB-jeger gikk 1500 km fra Værnes til Porsangmoen fra februar 2009. Først på ski Værnes-Drevjamoen, en uke perm, deretter Drevjamoen-Setermoen, en uke perm, så Setermoen-Porsangmoen, med leksjoner etc. hele veien. Jeg regner med de lå en tid på Drevjamoen og på Setermoen for å bruke skytebanene etc. der.

  Leave a comment:


 • hvlt
  replied
  Sv: Vi prater piss (DIS) 2017

  Så vidt jeg husker ble ett HV-UB kurs gjennomført som en sammenhengende lang marsj med overnatting i bivuakk hele veien. Dette var vel en gang på tidlig 2000-tall, da BSHV flyttet fra Værnes til Porsangmoen. I løpet av 6 måneder gikk dette kullet med UB-elever fra Værnes til Porsangmoen og gjennomførte alle UB-utdanningen under marsjen.

  Leave a comment:


 • 88charlie
  replied
  Fremtidens rekruttskole?

  Opprinnelig skrevet av hvlt
  Haslemoens geografiske plassering regnes som hovedårsaken til at BSFA var den befalsskolen i Norge som hadde dårligst søkning.
  Vel, jeg søkte ikke med bakgrunn i leirens plassering men selve leiren var som sagt fryktelig dårlig plassert. Våler i Solør hadde absolutt ingenting å tilby og i tillegg var det hverken tog eller buss som kunne brukes til noe. Man endte opp på velferden og i helgene forsvant alt av østlendinger og trøndere. Kunne man sitte på med noen og skaffe seg overnatting i hyttene ved jernbanestasjonen i 11Rum tok man seg noen turer på Alexis

  Skytefeltet var forsåvidt greit nok og man skjøt med 105mm mot Lauvmyra frem til tidlig 90-tall tror jeg, men for en vestlending ble det flatt som et stuegulv. Nordens største åker var plassert midt inne i skytefeltet bla. Til nøds kunne det gått greit med et flatt skytefelt men det er jo ikke representativt for resten av landet.

  For ART var leiren uansett ubrukelig uten et skikkelig skytefelt.

  Edit: skytefelt for skarpskyting med 155mm altså

  Kasernene var slike murblokker som sannsynligvis hadde lønt seg å pusse opp og der var i tillegg en svær kanonhall med varme osv som egentlig ikke sto tilbake for noe. Verkstedet var greit nok og IntDep var av ganske ny dato. Leiren i seg selv var mao ikke så verst men plasseringen og skytefeltet gjorde det vanskelig å beholde den.

  Til ren geværsoldatutdanning som vi diskuterer her hadde det nok gått greit men ikke det beste alternativet.

  Leave a comment:

Working...
X
Besøksstatistikk