Milforum

Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Ledige stillinger: Politiet

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts
 • Thread Author

  Ledige stillinger: Politiet

  Justis- og beredskapsdepartementet har ledige stillinger som førstekonsulent/rådgiver m.v. i Sivilt situasjonssenter.

  Krav om bachelor kan fravikes ved relevant erfaring, og fordel med erfaring fra blant annet Forsvaret.

  Søknadsfrist 13. juli.

  Førstekonsulent/rådgiver (operatør/turnus) ? heltid eller deltid (115488) | Justis- og beredskapsdepartementet
  Ihr trugt die Schande nicht. Ihr wehrtet Euch.

 • #2
  Stilling: Politimestere

  Det lyses nå ut ledige stillinger som politimestere i 10 av de 12 nye politidistriktene.

  https://www.politi.no/nyhet_15171.xhtml
  https://www.politi.no/ledige_stillinger/

  Interessant at det ikke lenger er et absolutt krav om jusutdannelse:

  Opprinnelig skrevet av Politidirektoratet
  Politiet skal forebygge, etterforske og straffeforfølge kriminalitet, sikre god beredskap samt utføre politiets sivile gjøremål. Etaten skal videreutvikles og står overfor store endringer de nærmeste årene.

  Som politimester skal du lede distriktet strategisk, faglig og operativt. Du skal være leder for påtalemyndigheten og lokal redningssentral. Du vil være ansvarlig for distriktets forebyggende sikkerhetsarbeid med PST som faglig ansvarlig på nasjonalt nivå. Som politimester deltar du i politidirektørens strategiske ledergruppe og bidrar gjennom dette til utvikling av nødvendige forbedringer og god ressursutnyttelse i hele etaten.

  Som toppleder i politiet skal du oppnå resultater sammen med andre gjennom å sette retning, skape oppslutning om mål og gjennomføre nødvendige endringer.

  Vi søker deg med bred erfaring fra ulike virksomheter og som motiveres av å kunne bidra til utvikling av norsk politi. Politiet er en åpen og inkluderende etat som skal gjenspeile utviklingen i samfunnet. Vi har en målsetting om 40 % kvinnelige ledere og oppfordrer kvinner til å søke.  Arbeidsoppgaver
  •Totalansvar for at politidistriktet oppfyller samfunnsoppdraget og oppnår målene for virksomheten med basis i rettsstatens prinsipper, bred samhandling og god praksis i etaten
  •Utvikle en god og velfungerende ledergruppe
  •Gjennomføre endringer i henhold til politireformen basert på samarbeid med ledere, medarbeidere, fagforeninger og relevante samfunnsaktører
  •Sikre effektiv og god ressursutnyttelse bl.a. gjennom å ta i bruk ny teknologi
  •Delta i den nasjonale ledergruppen og ha medansvar for en helhetlig utvikling av etaten
  •Ansvar for reinpoliti og grensekontroll


  Kvalifikasjoner
  •Mastergrad, fortrinnsvis jus/rettsvitenskap
  •God resultatoppnåelse i tidligere stillinger
  •Bred ledererfaring fra offentlig eller privat sektor
  •Erfaring fra omstillingsprosesser
  •God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
  Vi ønsker i tillegg
  •Erfaring med kriseledelse
  •Erfaring med virksomhetsutvikling og kvalitetsforbedringer ved hjelp av ny teknologi
  •Gjennomført lederutdanning/lederutvikling
  •Erfaring med å opptre i det offentlige rom
  •Kunnskap om eller erfaring fra politi og påtalemyndighet


  Personlige egenskaper
  •Resultatorientert og god gjennomføringskraft
  •Strategisk og helhetsorientert
  •God til å kommunisere
  •Fokus på relasjonsbygging internt og eksternt
  •God rolleforståelse
  •Tydelig samfunnsengasjement
  •Synlig lederskap med evne til å motivere og utvikle ledere og medarbeidere


  Vi tilbyr
  •En utfordrende topplederstilling med stor synlighet og bred kontaktflate
  •Mulighet til å være med og påvirke utviklingen av norsk politi
  •Lønnsbetingelser i henhold til statens lederlønnssystem
  •Medlemskap i Statens pensjonskasse, med bl.a. gode pensjons- og forsikringsordninger, og mulighet for boliglån (Forsiden - Statens pensjonskasse for mer informasjon)
  •Politimesteren utnevnes på åremål i inntil 6 år
  Det kreves plettfri vandel, jf. politiloven § 18. Du må kunne sikkerhetsklareres for strengt hemmelig
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

  Kommentér


  • #3
   Sv: Stilling: Politimestere

   Blir spennende å se om det er noen fra forsvaret som ønsker og skifte beite. Det er 12 gjeve stillinger, det er det ingen tvil om.

   Kommentér


   • #4
    Sv: Stilling: Politimestere

    Det er vel en del år siden man fjernet kravet om juridisk embetseksamen hos politimestrene (så kan man diskutere hvor heldig det var) - Anne Rygh Pedersen ble utnevnt til politimester i Telemark i 2008 uten embetseksamen, i alle fall.
    Would you, Quintus? Would I?

    Kommentér


    • #5
     Sv: Stilling: Politimestere

     Opprinnelig skrevet av krikkert Vis post
     Det er vel en del år siden man fjernet kravet om juridisk embetseksamen hos politimestrene (så kan man diskutere hvor heldig det var) - Anne Rygh Pedersen ble utnevnt til politimester i Telemark i 2008 uten embetseksamen, i alle fall.
     Det tror jeg var bra, politimesteren kan ha gode juridiske rådgivere. Det viktigste for en politimester er vel god fokusert operativ ledelse og bygging av en god ledelseskultur. Det lærer man ikke på juridisk fakultet.
     "Gjør Ret, Frygt Intet"

     Kommentér


     • #6
      Sv: Stilling: Politimestere

      Det lærer man ikke på noe fakultet.
      Would you, Quintus? Would I?

      Kommentér


      • #7
       Sv: Stilling: Politimestere

       Det lærer man på krigsskolene.

       De som har peiling: I hverdagen driver vel ikke politimesteren mye operativ ledelse? Det er overlatt til vakt- og innsatsledere, mens politimesteren har mer av en forvaltningsjobb?

       Det er først når det brenner skikkelig på dass at politimesteren må jobbe operativt?
       “Tell me what you know. Tell me what you don’t know. Tell me what you think. Always distinguish which is which.” - Colin Powell

       Kommentér


       • #8
        Sv: Stilling: Politimestere

        Opprinnelig skrevet av Lille Arne Vis post
        Det lærer man på krigsskolene.

        De som har peiling: I hverdagen driver vel ikke politimesteren mye operativ ledelse? Det er overlatt til vakt- og innsatsledere, mens politimesteren har mer av en forvaltningsjobb?

        Det er først når det brenner skikkelig på dass at politimesteren må jobbe operativt?
        Det er vel den endringen man er ute etter kulturmessig? Tilsvarende forsvaret, sjef leder -NK admer.
        "Gjør Ret, Frygt Intet"

        Kommentér


        • #9
         Sv: Stilling: Politimestere

         Norge har en ordning, som ikke finnes i så mange andre land, at politiet har påtalemyndighet. I Norge er som kjent påtalemyndigheten "delt" mellom riksadvokaten og statsadvokatene på den ene siden og politiets påtalejurister på den andre siden. Det som lenge har vært sagt å være begrunnelsen for at politimesterstillingene har vært forbeholdt jurister, er at de har vært overordnet politiets påtalemyndighet, og har måttet ta overordnet avgjørelse om det skal reises tiltale, om etterforskning ledes juridisk korrekt, om saker skal ankes etc. (til dels i samarbeid med statsadvokaten, til dels (særlig i mindre saker) uavhengig). Så er spørsmålet hvordan man rangerer politiets svært forskjellige oppgaver, de som gjelder etterforskning og påtale (som tydeligvis har ført til at juridisk kompetanse har blitt regnet som det viktigste) og de som gjelder det operative (som tradisjonelt kan ha blitt gitt lavere prioritet).
         At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

         Kommentér

         • Thread Author

          #10
          Sv: Stilling: Politimestere

          https://www.pf.no/pf/aktuelt_na/nyhe...25-T2BbO2N.ips

          PF mener man ikke skal utelukke søkere som ikke har master, men heller legge vekt på personer med politifaglig bakgrunn og som er personlig egnet for stillingen.
          ________________

          Til det Lille Arne spør om, så har ikke politimesterne kun en forvaltningsjobb. De gir blant annet bevæpningstillatelser, sitter i stab når det kreves, m.v.
          Ihr trugt die Schande nicht. Ihr wehrtet Euch.

          Kommentér


          • #11
           Sv: Stilling: Politimestere

           Fokuset på operativ virksomhet og undergraving av rettsvitenskap i politimesterfaget synes jeg viser liten forståelse for stillingen. En politimester og et politidistrikt har en tredelt oppgave; operativ virksomhet, etterforskning/påtale og forebygging. I tillegge skal jobben utføres i spennet mellom forvaltning og politikk.

           At politimester ikke innehar kompetanse til å være påtaleleder medfører at ansvaret må flyttes til en rådgiver. I forvaltningsutøvelse (alle de tre nevnte oppgavedelen inngår) er det et stort behov for juridiske kunnskaper i organisasjonen.

           Det er vel bare å erkjenne at kompleksiteten i stillingen gjør at ingen utdanning gir en ferdig utdannet politimester og at den kompetanse en politimester mangler uansett må innhentes gjennom kompetente rådgivere og medarbeidere.
           Det er bedre å ta toget med NSB enn å fly med LSD.

           Kommentér

           • Thread Author

            #12
            Sv: Stilling: Politimestere

            Justiskomiteen har tidligere skrevet at komiteen støtter at juridikum ikke lenger ansees som det eneste alternativet hva angår utdannelse for å kunne fylle en politimesterstilling, selv om det stilles krav om juridisk kompetanse på et visst nivå for å kunne inneha en topplederstilling i politiet.

            Det en del frykter, er at dyktige søkere med annen relevant bakgrunn vil unnlate å søke. Det er mange i politiet som har forskjellige typer lederutdanning, og vi har også godt fungerende politimestre i dag som ikke har juridisk embetseksamen.
            Ihr trugt die Schande nicht. Ihr wehrtet Euch.

            Kommentér


            • #13
             Sv: Stilling: Politimestere

             Man trenger ikke juridisk embetseksamen så lenge man har kjennskap til politiets oppgaver. Oppgavene er mer sammensatt enn beredskap og juss. Det man trenger er gode toppledere som kan bruke ressursene riktig og tør å si ifra både oppover i systemet og offentlig når ting ikke er i orden.
             It's not the critic who counts....

             Kommentér


             • #14
              Ledig stilling: PST - Kontrollør til innhentingsavdelingen

              Click image for larger version

Name:	politiet_ny.jpg
Views:	1
Size:	5,5 KB
ID:	864911

              Click image for larger version

Name:	897225220_PSTlogo1.png
Views:	1
Size:	12,3 KB
ID:	864912

              Kontrollør til innhentingsavdelingen - Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

              Arbeidsoppgaver

              Kontrolløren er ansvarlig for å følge opp avdelingens operasjoner, kvalitetssikre metode og prosesser og har også et nasjonalt koordineringsansvar. Vi søker en person som ønsker å være med på å veilede, utvikle og drive denne metoden fremover. I tillegg bør du være en person som kan arbeide meget godt på tvers av forskjellige fagmiljøer, både internt og eksternt.

              Arbeidshverdagen hos oss er utfordrende og spennende. Du vil bli en del av et godt arbeidsmiljø bestående av høyt kompetente medarbeidere med variert fag- og utdanningsbakgrunn. Vi er avhengig av at medarbeiderne til enhver tid har høy kompetanse innenfor våre arbeidsområder. Utvikling av den enkelte ansattes kompetanse er derfor viktig for oss.
              Kvalifikasjoner

              Som kontrollør ved innhentingsavdelingen må du ha bestått politi(høg)skolen. Du må ha kjennskap til etterretningsarbeid og/eller informasjonsinnhenting, og det vil være en fordel med ledererfaring og erfaring fra tilsvarende arbeid i politiet, Forsvaret eller internasjonalt. Du må ha erfaring fra informantbehandling eller tilsvarende fra politiet eller andre etater/arbeidsplasser. I tillegg vil annen relevant formal- og realkompetanse kunne bli vektlagt.

              Vi søker deg som har god evne til å motivere og veilede, som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du er villig til å ta ansvar, med god gjennomføringsevne og integritet. Forståelse for kvalitetssikring, operasjonssikkerhet og målstyring er vesentlig.

              God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, samt gode engelskkunnskaper, er nødvendig. Stillingen krever godkjenning for IP-4. Dersom du ikke har gyldig godkjenning, vil nødvendig opplæring bli gitt. Du må også ha interesse for og evne til å arbeide med dataverktøy. Søkere må ha førerkort for klasse B.

              Personlig egnethet for stillingen vektlegges og kandidaten må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Kandidaten må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon. Vår arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

              Link

              Kommentér

              • Thread Author

               #15
               Operativ analytiker, Politiets Sikkerhetstjeneste

               Operativ analytiker søkes til PSTs Russlandsteam.

               Søknadsfrist 1. februar 2016.

               http://www.webcruiter.no/WcMain/adve..._site_header=0
               Ihr trugt die Schande nicht. Ihr wehrtet Euch.

               Kommentér


               • #16
                Stilling ledig: Spesialutsending for politisaker ved ambassaden i Islamabad

                Spesialutsending for politisaker ved ambassaden i Islamabad (257/15) - fornyet kunngjøring

                Fra 1.8.2016 er stillingen som spesialutsending for politisaker i Islamabad ledig. Tjenestetiden er to år, men kan unntaksvis utvides ytterligere ved helt spesielle behov. Stillingen er administrativt underlagt ambassaden i Islamabad, Pakistan. Kontoret ligger i ambassaden. Spesialutsendingen er sideakkreditert til Afghanistan
                Stillingen inngår i det nordiske politi- og tollsamarbeidet (PTN) i en felles nordisk liaisontjeneste og representerer de nordiske lands politi- og tollmyndigheter. Spesialutsendingens rolle er å bidra til å forsterke og effektivisere samarbeidet mellom de nordiske politi- og tollmyndigheter og tilsvarende myndigheter og samarbeidspartnere i virksomhetsområdet. Det foreligger instruks for stillingen som gir nærmere direktiver om ansvarsområde og utførelse.
                PTN-stillingen i Islamabad er krevende og svært utfordrende. Det må påregnes endel reisevirksomhet i virksomhetsområdet.
                Sikkerhetssituasjonen har nødvendiggjort omfattende sikkerhetstiltak for ambassadens personale. For tiden tillates ikke medfølgende ektefelle eller barn under tjenestegjøring i Islamabad.
                Vi søker en person som har evne til å arbeide selvstendig i et internasjonalt miljø, har god kulturforståelse og er tilpasningsdyktig. Det legges stor vekt på personlig egnethet.
                Arbeidsoppgaver:
                ? Bistå/være bindeledd mellom nordiske politi- og tollmyndigheter og utenlandske myndigheter
                ? Prioriterte områder vil hovedsakelig være alvorlig kriminalitet, organisert- og grenseoverskridende kriminalitet
                ? Samarbeid med andre nasjoners liaisoner som er utplassert for å ivareta tilsvarende oppgaver
                ? Samarbeid med de respektive nordiske lands ambassader innenfor virksomhetsområdet
                ? Holde nordiske politimyndigheter orientert om kriminalitetssituasjonen
                ? Være rådgiver for stasjonssjefen innenfor sitt fagområde
                ? Politidirektoratet har det overordnete ansvaret for spesialutsendingens virksomhet, men det faglige ansvaret for spesialutsendingene ligger hos Kripos og spesialutsendingene rapporterer dit.
                Kvalifikasjoner:
                ? Søkere må ha bestått eksamen fra Politi(høg)skolen eller juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap, samt bør ha minimum ti års variert praksis fra politi- og lensmannsetaten
                ? Søkere må ha erfaring fra etterforsking/etterretning av større saker, særlig innenfor vold, og/eller organisert/grenseoverskridende kriminalitet, herunder narkotikakriminalitet, menneskesmugling eller alvorlig økonomisk kriminalitet
                ? Erfaring i bruk av analyseverktøy og analytiske egenskaper er en fordel
                ? Må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Arbeidsspråket er engelsk, muntlig og skriftlig språktest vil bli foretatt av de som blir innkalt til intervju.
                ? Erfaring fra internasjonalt politisamarbeid eller annen relevant internasjonal erfaring vil bli tillagt vekt
                ? Erfaring i bruk og god kjennskap til politiets registre kreves
                ? Det er ønskelig med kjennskap til skjulte metoder

                Personlige egenskaper:
                ? Gode samarbeidsevner på tvers av kultur og språkbarrierer
                ? Evne til å arbeide selvstendig i et internasjonalt miljø
                ? Administrative og organisatoriske evner for ledelse av PTN kontoret
                ? Personlig initiativ og kontaktskapende evner er en forutsetning
                ? Det legges stor vekt på personlig egnethet
                ? God tilpasningsevne
                ? Det kreves plettfri vandel
                Andre forhold

                ? Et godt arbeidsmiljø og et trivelig sosialt miljø
                ? Varierte arbeidsoppgaver som gir mange spennende kontaktmuligheter, samt god anledning til faglig og personlig utvikling
                ? Opphold i et land med store variasjoner, både etnisk og kulturelt
                ? Obligatorisk, midlertidig utreiseordning (R&R-ordning - pr tiden to ukers utreise etter tolv uker tjeneste). Ordningen vil kunne bli endret hvis forholdene i Pakistan tilsier det
                ? Søker må være innstilt på at sikkerhetssituasjonen legger begrensninger på bevegelsesmulighetene.
                Vilkår/betingelser
                ? Avlønning som rådgiver (kode 1436) i lønnstrinn 50-76 samt B-trinn 75
                ? Tillegg som ambassadesekretær etter ?Særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser i utenrikstjenesten?. Det gjøres for øvrig oppmerksom på at Særavtalen kun omfatter kandidater som forflytter seg fra Norge eller fra annen utenriksstasjon
                ? Bolig stilles til disposisjon
                ? Utenriksfaglig kursing vil bli gitt av Utenriksdepartementet
                ? Faglig kursing vil bli gitt av Kripos

                Kontaktinformasjon:

                Politiinspektør Frode Rognan, Politidirektoratet, tlf 41535800
                Politiinspektør Maren Eline Kleiven, Kripos, tlf 23 20 86 60
                Seniorrådgiver Ragnhild Øverjordet, Utenriksdepartementet (spm vedr rekrutteringsprosessen),tlf 23 95 01 79

                Kommentér


                • #17
                 Stilling: Livvakter (PST)

                 Livvakter - PST
                 Politiets sikkerhetstjeneste (PST)


                 Livvakttjenesten i PST har det nasjonale ansvaret for å utføre livvakttjeneste for norske og utenlandske myndighetspersoner i Norge, med unntak av kongehuset, medlemmer av kongefamilien og utenlandske kongelige på besøk i Norge. Livvakttjenesten i PST har også ansvar for å gjennomføre livvakttjeneste for norske myndighetspersoner i forbindelse med reiser til trusselutsatte områder. Vi har nå ledig faste livvaktstillinger med mulighet for snarlig tiltreden.

                 Kvalifikasjoner
                 Du må ha eksamen fra Politi(høg)skolen og ha bestått Politihøgskolens grunnutdanning i livvakttjeneste. Du må være fysisk og psykisk skikket og kunne bestå årlige tester. Du må også ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk. Av personlige egenskaper ser vi etter kandidater som er initiativrike, har gode samarbeidsevner og viser handlekraft.

                 Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon. Kvinner oppfordres spesielt til å søke!

                 Lønns- og ansettelsesvilkår
                 De som ansettes, innplasseres i lønnsramme 41/42/43 i stilling som politibetjent 1/2/3 (SKO 1457/1459/1461). Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner og oppfyllelse av kompetansekriteriene for politibetjent 1/2/3.

                 Arbeidet er turnusbasert. Det vil bli lagt til rette for at fast ansatte livvakter etter en tid også kan hospitere ved andre seksjoner i PST. Vi tilbyr god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %). Det er seks måneders prøvetid for stillingen. Endringer i stillingsinnhold og organisatorisk tilhørighet over tid må påregnes.

                 Søknad og prosess
                 Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Bekreftede kopier av attester og vitnemål må da tas med. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes.

                 For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å gi personlige opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.

                 Kommentér

                 • Thread Author

                  #18
                  STILLING LEDIG: Medarbeider ved seksjon for statlige aktører, PST.

                  https://www.webcruiter.no/WcMain/adv...lture_id=NB-NO

                  Medarbeider med relevant høyere utdanning, utdanning fra Politihøgskolen eller Forsvaret, søkes ved seksjon for statlige aktører ved PSTs hovedkontor i Oslo.

                  Søknadsfrist 31. juli 2016.
                  Ihr trugt die Schande nicht. Ihr wehrtet Euch.

                  Kommentér


                  • #19
                   Sv: STILLING LEDIG: Medarbeider ved seksjon for statlige aktører, PST.

                   Det er ganske patetisk hvor mye deler av samfunnet i dag har tiltro til formell utdanning, kontra relevant erfaring. Samfunnet bruker utrolig mye penger på å utdanne folk til unyttige ting, og skrive stillingsbeskrivelser som "passer" til totalt unyttig utdanning.

                   Dette er selvsagt langt ifra det verste eksemplet, det minnet meg bare om problemstillingen.

                   Formell utdanning løser sjelden noen problemer, erfaring og egenervervet kunnskap gjør det ofte.

                   Kommentér


                   • #20
                    Sv: STILLING LEDIG: Medarbeider ved seksjon for statlige aktører, PST.

                    Opprinnelig skrevet av Niko Vis post
                    Det er ganske patetisk hvor mye deler av samfunnet i dag har tiltro til formell utdanning, kontra relevant erfaring. Samfunnet bruker utrolig mye penger på å utdanne folk til unyttige ting, og skrive stillingsbeskrivelser som "passer" til totalt unyttig utdanning.

                    Dette er selvsagt langt ifra det verste eksemplet, det minnet meg bare om problemstillingen.

                    Formell utdanning løser sjelden noen problemer, erfaring og egenervervet kunnskap gjør det ofte.
                    Det er vel i hovedsak to veier til russiske språkkunnskaper for nordmenn og det er enten utdanning i russisk språk på universitetsnivå, eller har bakgrunn fra Russland, enten født der, eller har en av foreldrene derfra. Jeg foretrekker det første.
                    Si vis pacem, para bellum

                    Kommentér


                    • #21
                     Sv: STILLING LEDIG: Medarbeider ved seksjon for statlige aktører, PST.

                     Opprinnelig skrevet av Niko Vis post
                     Det er ganske patetisk hvor mye deler av samfunnet i dag har tiltro til formell utdanning, kontra relevant erfaring. Samfunnet bruker utrolig mye penger på å utdanne folk til unyttige ting, og skrive stillingsbeskrivelser som "passer" til totalt unyttig utdanning.

                     Dette er selvsagt langt ifra det verste eksemplet, det minnet meg bare om problemstillingen.

                     Formell utdanning løser sjelden noen problemer, erfaring og egenervervet kunnskap gjør det ofte.
                     Du må skille mellom formell utdanning og formell _relevant_ utdanning. Jeg er helt enig i deg at man kan ta en grad i mye rart her i landet, men det er likevel ingen grunn til å blåse seg opp over at stillinger rundt om krever relevant formell kompetanse.
                     For all del, det er ekstremt mange mennesker som er oppegående og flinke innen ulike fagfelt, men ett vitnemål fra en utdanningsinstitusjon er likevel ett stempel på at "denne karen kan det han skriver han kan".
                     Jeg er enig i at formell kompetanse alene ikke løser problemer, men kompetansen er verktøykassen man veldig ofte må grave i for å kunne løse problemet, og i tillegg legger det grunnlaget arbeidet og vurderingene man skal gjøre.
                     "Assumption is the mother of all fuck ups"

                     Kommentér

                     • Thread Author

                      #22
                      Sv: STILLING LEDIG: Medarbeider ved seksjon for statlige aktører, PST.

                      Enig i svarene du har fått, Niko, og jeg er også enig i at det finnes mange som har mye kunnskap og erfaring uten at de har formell utdanning. Samtidig er for eksempel kravene til utdanning fra Politihøgskolen eller utdanning fra Forsvaret ikke noe som er uoverkommelige, og man har som regel mange å velge mellom som har den formelle kompetansen.
                      Ihr trugt die Schande nicht. Ihr wehrtet Euch.

                      Kommentér


                      • #23
                       Sv: STILLING LEDIG: Medarbeider ved seksjon for statlige aktører, PST.

                       Var på et slikt lederutviklingskurs for en del år tilbake, da bet jeg meg merke i en definisjon av læring. Læring betyr forandring av adferd.jeg synes den definisjonen er utrolig passende og beskriver godt hva som forventes av folk som tar en uttdanning.

                       En gang fikk jeg spørsmålet om jeg viste hva som var tungt å få og lett å bære? Kunnskap!

                       Utdanning og karakterer forteller ikke så mye om hva personen kan, men det forteller om personen evner å ta i mot læring. Jeg tror ikke det finnes en skole eller utdanning som leverer et ferdig utlært produkt, jeg er ganske sikker på at de som kommer ut av skolen er lærlinger, det gjelder leger, advokater, mekanikere og politi. Leste en gang en plass at det tar ca 8000 arbeidstimer å bli god i et fag, snekker, selger eller ingeniør.

                       En ansettelse prosess er ganske vanskelig, det er så vanskelig at ofte blir jobben satt ut til proffisjonelle firma for å håndtere jobben, å de vet jo absolutt ingenåting om hvordan jobb de finner folk til eller hvordan folk de anbefaler.
                       Trenger bare litt flaks, så går det godt

                       Kommentér


                       • #24
                        Grunnkurs i «undercover»-tjeneste (UC)

                        Oslo politidistrikt

                        Grunnkurs i «undercover»-tjeneste (UC) i høst

                        De jobber i politiet - men jobben deres er å ikke vise det. I høst gjennomføres grunnkurs i undercovertjeneste (UC) ved Oslo politidistrikt. Tjenesten er nasjonal, og ønsker politisøkere fra hele landet.

                        Søknadsfrist 16. september 2016.

                        Mer her: https://www.politi.no/oslo/aktuelt/nyhet_16204.xhtml
                        Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                        Kommentér


                        • #25
                         Ledige stillinger: Politiet

                         Om arbeidsgiveren

                         Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er den nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenesten og har en viktig rolle i beskyttelsen av demokratiet, borgerne og vitale samfunnsinteresser. PST er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse. PST ledes fra Den sentrale enhet (DSE) i Oslo. PSTs samfunnsoppdrag ivaretas lokalt av politimesteren gjennom PSTs distriktsenhet i Finnmark. Se for øvrig PSTs hjemmesider www.pst.no.

                         Finnmark politidistrikt består av ca. 400 ansatte fordelt på seks ulike driftsenheter. Folketallet i distriktet er ca. 80 000. Finnmark politidistrikt er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv). Se for øvrig våre hjemmesider www.politiet.no.

                         Som leder av PST Finnmark skal du legge til rette for at enheten bidrar til å håndtere de alvorligste truslene mot landets sikkerhet lokalt og nasjonalt.

                         Vår nye leder skal initiere og legge til rette for godt samarbeid på tvers av PSTs distriktsenheter og PSTs sentrale enhet (DSE). Et velfungerende og tett samarbeid med politiet for øvrig og andre relevante samarbeidspartnere er også av høy viktighet. Du vil være ansvarlig for rapportering, samt operativ og strategisk beslutningsstøtte til politimester og avdelingsdirektør for Distriktsavdelingen (DA) ved DSE.

                         Det skal være godt og givende å jobbe i PST. Det er derfor viktig at du evner å videreutvikle arbeidsmiljøet i PST Finnmark i tråd med den kultur og de verdier vi ønsker. Ved å fokusere på strategisk kompetanseutvikling, vil du også være ansvarlig for å bygge enhetens kompetanse i tråd med den forventede utviklingen i trusselbildet.

                         I tillegg til ovennevnte skal du bidra til å utvikle og gjennomføre nasjonale strategier i PST. Vår nye leder skal inngå i politimesterens ledergruppe og i ledergruppen til avdelingsdirektøren for Distriktsavdelingen i PST.

                         Du vil ha budsjett-, resultat- og personalansvar for driftsenheten, inkludert ansvar for effektiv ressursutnyttelse, måloppnåelse og høy kvalitet i tjenesteproduksjonen.

                         Som leder i PST har du også ansvar for at dine ansatte har den kunnskap, de ferdigheter og holdninger som ivaretar sikkerheten i PST.

                         Kvalifikasjoner
                         Vi søker en leder med minimum 1 års ledererfaring. I tillegg må du kunne dokumentere god og bærekraftig resultatoppnåelse fra tidligere stillinger. Det er en fordel om du har erfaring fra strategisk virksomhetsanalyse og implementering av strategiske beslutninger, og om du har vært med på å lede endrings- og utviklingsprosesser. Erfaring med etterretningsprosesser og produksjon av beslutningsstøtte er også et pluss.

                         Aktuelle kandidater har utdanning fra Politi(høg)skolen eller master i rettsvitenskap. Lederutdanning er også et krav, men relevant ledererfaring kan kompensere for manglende formalkompetanse.

                         Din lederstil er mestringsorientert og du har god beslutnings- og gjennomføringsevne. Gjennom en inkluderende, motiverende og utviklende tilnærming bygger du gode relasjoner til medarbeiderne dine, og til andre interne og eksterne samarbeidspartnere.

                         Vi ser etter deg som evner å presentere budskapet ditt på en inspirerende og troverdig måte. Du må derfor ha meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk. Det er også viktig at du har en god forståelse for viktigheten av å bruke digitale tjenester i oppgaveløsningen.

                         Aktuelle kandidater har god forståelse for PSTs samfunnsoppdrag. I tillegg er det en fordel med kjennskap til PSTs nasjonale samarbeidsaktører. Vi søker en leder som er etisk bevisst og som har etisk integritet.

                         Kvinner oppfordres spesielt til å søke. Vår arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater å søke.

                         Personlig egnethet for stillingen vektlegges, og kandidater må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Kandidater må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon, herunder plettfri vandel og norsk statsborgerskap.

                         Mer informasjon
                         Vil du vite mer om stillingen, ta kontakt med visepolitimester i Finnmark politidistrikt Trond Eirik Nilsen på tlf. 78 97 20 66, eller avdelingsdirektør ved Distriktsavdelingen i PST Knut Svenungsen på tlf. 23 30 50 00.

                         Vi tilbyr
                         Den som ansettes, tilbys en årslønn iht. statens hovedtariffavtalen innenfor spennet kr. 738 000-963 700 i stilling som politiinspektør (SKO 0290). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

                         God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %). Det er seks måneders prøvetid for stillingen. Endringer i stillingsinnhold og organisatorisk tilhørighet over tid må påregnes. Stillingen er plassert i Kirkenes.

                         Søknad og prosess
                         Søknadsbrev og CV sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Bekreftede kopier av attester og vitnemål må da tas med. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres, må kandidater være villige til å gi personlige opplysninger om seg selv og sine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.


                         https://www.finn.no/job/management/a...nkode=92216518
                         Last edited by Rittmester; DTG 281243A Jan 19, .

                         Kommentér


                         • #26
                          PHS vil gjennomføre utdanning til Bombetjenesten. Det vil bli avholdt opptak våren 2020. Seleksjon og utdanning foregår høsten 2020

                          Bombetjenesten har over 200 oppdrag i året og trenger flere operatører.

                          Bombetjenesten er nasjonal bistandsressurs, sammen med Beredskapstroppen, Helikopter-tjenesten, Den kongelige politieskorte og Krise- og Gissel-forhandlerne.

                          Vi tilbyr en spennende og utfordrende arbeidshverdag og for å ivareta de høye krav som stilles til personell ved Bombetjenesten, er det nødvendig med seleksjon av personell, høy faglig utdannelse og omfattende trening.

                          https://www.politiforum.no/stilling/...rer-2020/8011/
                          Odd objects attract fire. You are odd.

                          Kommentér


                          • #27
                           Ledig stilling som finansanalytiker i PST:

                           https://www.politiforum.no/stilling/...ot-norge/8158/
                           Odd objects attract fire. You are odd.

                           Kommentér

                           Donasjoner

                           Collapse
                           Working...
                           X