Milforum

Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Fokus: Cyberforsvaret

Collapse

Annonse før emne

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts
 • Trådstarter

  Fokus: Cyberforsvaret

  Sjef Cyberforsvaret har en særskilt rolle i å være pådriver for digitaliseringen av Forsvaret; både for å utnytte teknologi som kan øke Forsvarets operative evne, og for å høste økonomiske gevinster gjennom modernisering av Forsvaret.

  Cyberforsvaret er ansvarlig for å etablere og opprettholde Forsvarets handlingsrom i cyberdomenet - det digitale rom - og for å beskytte Forsvarets IKT-systemer mot digitale trusler fra et bredt spekter militære og sivile aktører.

  Cyberforsvaret er avhengig av variert kompetanse for å løse sine oppdrag. Følgelig består organisasjonen av vernepliktige mannskaper, lærlinger, militære og sivile cyberingeniører og sambandspersonell samt operativt militært personell.
  CYBERFORSVARETS OPPGAVER:

  - Leverandør av IKT-tjenester, kommando- og kontrollsystemer og kommunikasjonsløsninger til Forsvarets avdelinger i inn- og utland.
  - Drift og vedlikehold av Forsvarets landsdekkende kommunikasjonsinfrastruktur.
  - Beskytte Forsvarets sambands- og IKT-systemer mot digitale trusler og cyberangrep.
  - Opprettholde Forsvarets handlingsrom i cyberdomenet.
  - Produsere spisskompetanse i form av militære datateknikere og cyberoperatører og ivareta Forsvarets behov for kompetanse gjennom konseptutvikling, kurs og utdanning.
  - Være pådriver for digitaliseringen av Forsvaret.
  - Være krav- og behovsstiller for nytt IKT-materiell i forsvarssektorens investeringsprosesser.


  JOBBMULIGHETER:
  Cyberforsvaret benytter ikke vernepliktige til annet enn til stasjonært Vakt- og Sikring. Resterende personell i CYFOR er befal og offiserer samt sivilt ansatte. OMT kommer til å påvirke organisasjonen ved at det blir et høyt antall spesialister innen OR-rammen og betraktelig færre offiserer på sikt.
  Ved interesse for å jobbe i CYFOR er veien inn primært Cyberingeniørskolen som er organisert under Forsvarets Høyskoler (FHS - >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] )
  eller gjennom grenaderopptak mot en av bataljonene eller HRS-styrken CIS TG.


  AVDELINGER:

  Cyberforsvarets CIS-regiment (CCR): Drifter Forsvarets nasjonale kommunikasjonsinfrastruktur, etablerer sambandssystemer for Forsvarets operasjoner nasjonalt og internasjonalt og støtter Forsvarets operasjoner med IKT-systemer. Gjennom Cyberforsvarets operasjonssenter leder CIS-regimentet også alle Cyberforsvarets taktiske operasjoner for Forsvarets operative hovedkvarter.

  CCR har personell rundt om i Norge, men ledes i dag fra Kolsås utenfor Oslo. 01.08.2018 flyttes CIS-regimentets ledelse og Cyberforsvarets operasjonssenter til Jørstadmoen utenfor Lillehammer.  Cybersikkerhetssenteret (CSS): Cybersikkerhetssenteret er ansvarlig for sikkerhetsmessig overvåking av Forsvarets IKT- og sambandssystemer, for å hindre inntrenging i disse og stoppe cyberangrep mot Forsvaret. CSS er videre ansvarlig for å analysere cyberhendelser rettet mot Forsvaret og å iverksette nødvendige operative mottiltak for å sikre integriteten til Forsvarets IKT-systemer.

  CSS er lokalisert på Jørstadmoen utenfor Lillehammer.

  Cyberforsvarets våpenskole (CVS): Våpenskolen ivaretar fagansvaret innenfor sjef Cyberforsvarets fagmyndighetsområde, og utvikler reglementer og konsepter i den forbindelse Våpenskolen utdanner cyberteknikere og er ansvarlig for Cyberforsvarets bidrag til forsvarssektorens investeringsvirksomhet.

  CVS har sitt tyngdepunkt på Jørstadmoen utenfor Lillehammer, men har også personell på Rygge, Kjevik, Haakonsvern, Rena og i Bodø.

  Cyberforsvarets IKT-tjenester (CIKT): CIKT er ansvarlig for sentral drift av Forsvarets IT-systemer og nettverk. De har et særskilt ansvar for å sikre stabil og forutsigbar drift av systemene Forsvaret er avhengig av for både operasjoner og forsvarlig forvaltning. CIKT har også et ansvar for drift og utvikling av Forsvarets forvaltningssystemer. CIKT er lokal koordinerende myndighet for Kolsås og Eggemoen.

  CIKT har personell på Kolsås, Oslo, Lillehammer, Haakonsvern, Bodø og på Romerike.

  Cyberforsvarets base- og alarmtjenester (CBA): CBA er ansvarlig for operasjonsstøtte til Cyberforsvarets avdelinger og for overvåking av Forsvarets våpentransporter og innbruddsalarmer knyttet til våpen- og ammunisjonslagre samt alarmer knyttet til HMS-hendelser. CBA er videre lokal koordinerende myndighet for Lillehammer og ansvarlig for basedriften på Jørstadmoen leir.

  CBA har sitt personell på Jørstadmoen og Haakonsvern.

  Forsvarets arkivtjeneste (FAT): Forsvarets arkivtjeneste er sentralt postmottak for Forsvaret og mottar all inngående post til Forsvaret og digitaliserer denne for videre saksbehandling. Arkivtjenesten er også ansvarlig for Forsvarets arkiver, og for å sikre at Forsvaret imøtekommer arkivloven og pålegg fra Arkivverket.

  Forsvarets arkivtjeneste har sitt personell på Jørstadmoen.


  VIKTIGE AKTØRER INNEN CYBEROMRÅDET

  Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) varsler og håndterer dataangrep mot nasjonal kritisk infrastruktur. Nasjonal sikkerhetsmyndighets rolle er koordinerende, men også dels utøvende.

  Etterretningstjenestens ansvar er å forebygge og holde oversikt over trusler fra utlandet, mens politiet spesielt PST og Kripos har tilsvarende ansvar for innenlandske trusler og for å etterforske cyberkriminalitet. Etterretningstjenesten er fagmyndighet for cyberoperasjoner i Forsvaret, og har overordnet ansvar for å koordinere slike operasjoner.

  Cyberforsvaret sørger for at militære datasystemer er sikre og bistår med sin unike kompetanse dersom sivile myndigheter ber om støtte. Cyberforsvaret har fagansvar for defensive cyberoperasjoner.
  Last edited by Rittmester; DTG 050733 Mar 21, .
  “If you find yourself in a fair fight, your tactics suck.”
  ― John Steinbeck
  Lignende tråder

 • #2
  I mangel av en bedre tråd i farten, så poster jeg denne her. En nyhetssak fra 16. desember i dette år, og noe viser at et vedtak i en sektor kan føre til sikkerhetsutfordringer i en annen.

  >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
  Forsvaret vil benytte sivile selskapers skytjenester til en rekke IKT-tjenester. NSM frykter det kan gjøre sykehus* som bruker samme plattform, til krigsmål.

  Sykehus er her et eksempel fra NSM, min anmerkning.
  Where is, repeat, where is Task Force Thirty Four? The world wonders.

  Kommentér

  • Trådstarter

   #3
   Da er vi igang med en het potet! (Må vurdere om denne diskusjonen skal tas ut som en egen STRATEGISK SAMARBEID-tråd).

   Vil begynne med å minne om at samtlige i Norge i dag er avhengig av kommunikasjonsmidler i sin hverdag. Disse er blitt essensielle for å kunne drifte et samfunn, da kommunikasjon er nøkkelen til enhver form for samvirke. Det at sivile kommunikasjonsmidler (les telefon etc) kan benyttes til å kommunisere uavhengig av om man går i uniform eller sivilt tøy gjør at denne formen infrastruktur er målskiver i enhver moderne konflikt.

   Det er mulig jeg ser ting litt enkelt, men eneste endringen er at datasentere i større grad vil være på en prioritert målliste enn tidligere, men vi må ikke være blåøyde og tro at de ikke allerede var der. I en initiell fase i en konflikt vil det være viktig å hindre totalforsvaret å fungere, kommunisere og reagere. Man rammer viktige sivile aktører ved å fjerne off-site sikkerhetskopier av deres kjernedata og evne til å rekonstruere/gjenopprette informasjon som kan gå tapt ved anslag mot fysiske lokasjoner.

   Så hvor vil jeg med dette: Ja, dersom forsvarets filer ligger i samme skytjenesten som f.eks et sykehus sine filer vil dette potensielt innebære en større risiko enn om de lå et annet sted.

   Men informasjonen som vil ligge i skytjenester vil ikke være av gradert art, kun administrativt. Vil derfor anslå at den reelle risikoen da ikke blir større.
   “If you find yourself in a fair fight, your tactics suck.”
   ― John Steinbeck

   Kommentér


   • #4
    CYFOR har en bra oversikt over tiltak rundt Covid19:
    >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
    Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

    Kommentér


    • #5
     Koronainformasjon for Cyberforsvaret: >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

     (Samme som forrige post, forsterket)

     Kommentér

     • Trådstarter

      #6
      Som alle med hvitt belte i google-fu kan forstå, er CYFOR en meget kompetansetung organisasjon. Tiltakene er derfor veldig sentrale for å opprettholde operativ status over tid i et "miljø" hvor smitte kan forekomme fra mange forskjellige kilder. Nå er ikek CYFOR enestående når det gjelder å innhe kritisk kompetsne, men det er jo i slike tider man gjerne får en påminnelse om at det er menneskene bak og ikke utstyret som er mest verdifullt.
      “If you find yourself in a fair fight, your tactics suck.”
      ― John Steinbeck

      Kommentér


      • #7
       Jan Mayen

       Jan Mayen er ei norsk polarøy som ligger på grensa mellom >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] og >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]. Jan Mayen ble en del av kongeriket Norge i 1930.

       Øya ligger 550 kilometer nordøst for >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM], 500 kilometer øst for >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] og 1000 kilometer vest for fastlands->>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]. Største lengde er 54 kilometer og bredden varierer mellom 2,5 og 15 kilometer. Arealet er 377 kvadratkilometer. Nesten hele Jan Mayen er fredet som >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]. >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] er 8099. Øya har verdens nordligste aktive >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM], >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]. Den er et av >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] med en høyde på 2277 meter over havet.

       Administrasjon
       Jan Mayen er en del av kongeriket Norge. Øya er ikke et >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] og omfattes ikke av >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]. Den administreres av >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] i Nordland uten at øya er en del av >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] fylke. Kronprins Haakon besøkte øya i februar 2020. Det var da nesten 44 år siden hans foreldre, daværende kronprinspar Harald og Sonja var på øya, i 1976

       Jan Mayen er en del av kongeriket >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]. Øya er ikke et >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] og omfattes ikke av >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM].
       Inntil vinteren 1994 ble øya administrert av >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] på Svalbard, deretter fikk >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] i Nordland ansvaret, men uten at øya er en del av >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] fylke'

       Bosetting og drift av øya
       I alt overvintrer 18 personer i Olonkinbyen (2018).
       >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] har det overordnede ansvaret for samordning av budsjettet for drift av Jan Mayen. >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] (CYFOR CCR (tidligere CTO) CTO Jan Mayen, tidligere >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]), administrerer transporten til og fra øya og ansetter personalet på stasjonen Olonkinbyen. Personell ansettes for et halvt år av gangen.

       Stasjonssjefen ble tidligere ansatt for ett år av gangen, men fra 2017 byttes også stasjonssjefen hvert halvår, i likhet med det øvrige personalet. >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] ved >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] har meteorologisk stasjon på Jan Mayen og ansetter de fire som arbeider der for et halvt år av gangen. Stasjonssjefen er lokalt ansvarlig for administrasjon på øya. Den 31. desember 2015 avviklet Norge >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] og anlegget på Jan Mayen ble stengt.

       Naturforhold

       Geologi
       Jan Mayen med nærliggende havbunn er av >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] opprinnelse. Hele komplekset hever seg fra en havbunn på nesten 3000 meters dyp opp til Haakon 7s topp på kraterranden av vulkanen >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] på 2277 meter over havet. Berggrunnen ligner berggrunnen på store deler av >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM].

       Øya består av tre hoveddeler, Sør-Jan, Midt-Jan og Nord-Jan. Den nordligste del består av Beerenberg. >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] er 1,4 kilometer bredt, 200–300 meter dypt og er fylt av is. Beerenberg er dekket av en omfattende brekrave ned til cirka 700 meter over havet. To store jøkeltunger, >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] og Kjerulfbreen, og flere mindre breer når helt til havet. Den sørligste delen av øya har en rekke lave vulkan- og askekjegler, med Rudolftoppen som den høyeste. Den er 769 meter høy. På Eggøya nær Sørlaguna ses vulkanske ettervirkninger i form av >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] og damp som strømmer ut av småsprekker i jordskorpen.

       Man regnet med at Beerenberg var utdødd inntil det i september 1970 kom et kraftig utbrudd langs en 5-6 kilometer lang sprekk på nordøstskråningen av vulkanen, hvor det bygde seg opp fem små kratre. De nærmeste årene etter var det mindre utbrudd, og røyk og damp har fortsatt å stige opp fra krateret. I januar 1985 var det igjen et nytt, mindre utbrudd på nordspissen av øya. Det var også utbrudd fra Beerenberg i 1732, 1818 og 1851. Det kraftigste >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] som er registrert i Norge inntraff natt til 9. november 2018 med styrke 6,8 på >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]. Den forrige jordskjelvrekorden ble også registrert på Jan Mayen 30. august 2012 med styrke 6,6.

       Undersøkelser av >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] i Norskehavet og Grønlandshavet har vist at Jan Mayen ligger nær skjæringspunktene mellom den vulkansk aktive >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] og en stor tverrgående bruddsone der man må være forberedt på nye utbrudd. I senere år er det kartlagt flere hundre vulkaner på havbunnen langs >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] fra Jan Mayen til >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]. Her er det i ferd med å dannes nytt land; en av vulkantoppene er bare 20 meter under havoverflaten.

       På grunn av havets >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] er det bratte, utilgjengelige skrenter langs mye av Jan Mayens kyst. Enkelte rester av landet står igjen som skjær ute i havet. Midt på øya ligger to store laguner, Nordlaguna og Sørlaguna, som er skilt fra havet ved sandvoller. Nordlaguna er en rest av et gammelt krater og er 39 meter dyp. Sørlaguna er ganske grunn og tørker for størstedelen ut om sommeren. Øya mangler havn. Nyttbare mineralforekomster er ikke funnet, men sjøsanden inneholder >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]- og >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM].


       Vegetasjon
       >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] er unik i norsk sammenheng da den representerer en overgangstype mellom Mellomarktisk tundrasone og Sørlig arktisk tundrasone.
       Det er registrert cirka 70 ville >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM], cirka 180 >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] og cirka 150 >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]. >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] er bare undersøkt tilfeldig, og 62 arter er funnet. Vegetasjonen er enkelte steder, særlig under >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM], svært frodig. >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] og >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] finnes ikke. Noen arter er >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] (stedegne). Øya er kjent for sin rikdom på drivtømmer. Det meste kommer fra >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM].


       Pattedyr
       >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] (fjellrev) var eneste faste landpattedyr, men er ikke sett på øya siden midt på 1990-tallet. >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] har tidligere besøkt øya når drivisen ligger der, men er heller ikke sett på mange år.

       Fugler
       Det er et svært rikt >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] på Jan Mayen i sommerhalvåret; hundretusener av sjøfugl hekker her som følge av god mattilgang i havet omkring øya. Til sammen er det registrert 134 arter fugl på øya per mai 2016. Av disse er 35 funnet >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM], hvorav 26 regnes som årlige hekkefugler. Dette er et relativt beskjedent antall arter, men til gjengjeld opptrer enkelte av dem i betydelige antall.

       De mest tallrike artene er >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM], >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] og >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]. Havhest, >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] (representert ved alle de seks nordatlantiske alkefuglartene) og >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] er de mest betydningsfulle artsgruppene og utgjør flertallet av all fugl på øya. Blant måkefuglene er >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] mest tallrik, mens >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM], >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM], >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM], >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM], >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM], >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM], >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] og >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] finnes i mer beskjedent antall. I tillegg er >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM], >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] og >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] funnet hekkende.

       Fire arter >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] er registrert hekkende og alle er nykommere som hekkefugl på øya. >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] etablerte seg først og er i dag den vanligste gåsearten, selv om den forekommer i et beskjedent antall i kun to områder. >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] er den eneste >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] som hekker på Jan Mayen. Arten er en relativt fersk nykommer som hekkefugl, og representerer et av de tydeligste tegn på at det ikke lenger finnes fjellrev og isbjørn på øya.

       Blant de hekkende >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] regnes >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM], >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] og >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]. Førstnevnte er mest tallrik, mens sandlo og steinvender fortsatt regnes som uregelmessige hekkefugler. Disse, sammen med >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM], synes også å respondere positivt etter at fjellreven ble borte. >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] og >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] utgjør de årlig hekkende >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM], mens >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] og >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] ser ut til å være mer uregelmessige hekkefugler.

       Foruten øyas svært viktige funksjon som hekkeområde for sjøfugl, er Jan Mayen en viktig rasteplass for trekkende fugl på vei til og fra hekkeområdene på Grønland. Dette gjelder spesielt for en rekke >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]. Svært få fuglearter overvintrer på øya, men både havhest, polarmåke, ærfugl, >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] og fjæreplytt har tilhold her i mørketiden.


       Klima og miljø
       >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] for kaldeste måned (februar) har i perioden 2000-2017 variert mellom –6,1 grader celsius (>>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]) i 2001 og 0,6 grader i 2011. Tendensen er økende temperatur, dog svinger det fra år til år. For varmeste måned (august) i perioden 2000–2016 har middeltemperaturen variert mellom 7,4 grader i 2004 og 5,8 grader i 2013, igjen med årlige svingninger (tall fra yr.no). Gjennomsnittlig årsnedbør er 735 millimeter, med september-januar som de mest nedbørrike månedene.

       Havområdene omkring var tidligere islagt i februar-april, men iskanten rekker ikke lenger så langt sør som til Jan Mayen. Om sommeren er øya ofte hjemsøkt av havtåke. Fuktigheten gir lavt skydekke, >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] og >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]. Vinteren er stormfull. I området rundt Beerenberg kommer sterke >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] ned fra breområdet. Værforhold varierer over korte avstander. Gjennomsnittlig er det bare 4,4 klarværsdager i året over hele øya samtidig, men det er oftere klarvær på den ene eller andre siden mens skyer og tåke ligger på motsatt side.

       19. november 2010 ble hele Jan Mayen, med to unntak, fredet som >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]. Unntatt er området ved Olonkinbyen, den >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] stasjonen og flystripen på øyas østside og et mindre område i >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] på øyas vestside. Territorialfarvannet omkring øya bortsett fra et område i og ved Båtvika ble også fredet. Formålet med fredningen er å bevare en tilnærmet uberørt arktisk øy og tilgrensende sjøområder, inkludert havbunnen, med særegent landskap, aktive vulkansystemer, spesiell >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] og >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] og mange >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]. Naturreservatet har et landareal på 375 kvadratkilometer og et havareal på 4315 kvadratkilometer. Fredningen innebærer at det bare er lov å gå i land i Båtvika og Kvalrossbukta.


       Bosetning

       Det er ingen fastboende på Jan Mayen. >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] ansetter 14 personer som har ansvar for driften av flyplassen og annen >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]. >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] har fire ansatte på øya. Mannskapet, inkludert stasjonssjefen, er engasjert for seks måneder av gangen med utskiftning i april og oktober.

       Meteorologisk institutt planlegger å legge ned sin tilstedeværelse på Jan Mayen i 2021. Planen er at observasjonsinnhenting skal foregå automatisk, samt med ekstra observasjoner fra personell i Olonkinbyen når nødvendig, i hovedsak ved flyankomster og -avganger. Personellet blir da redusert med fire meteorologassistenter, men sannsynligvis økt med én ny ansatt av Forsvaret for å styrke værobservasjonsinnhenting.

       Flyplassen er egentlig bare en landingsstripe som ble anlagt uoffisielt i 1960. Rullebanen er grusdekket og er ikke åpen for siviltrafikk. Da filmdivaen >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] var populær på 1960-tallet ble flystripen spøkefullt døpt «Jan Mayens Field». Det lander >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] fra Forsvaret om lag ni ganger i året med forsyninger og for bytte av personell.


       Olonkinbyen
       I forbindelse med etableringen av Loran-A og >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] ble plasseringen av en ny stasjon utpekt i 1958 ved Båtvika midt på Sør-Jan, og oppføring av stasjonen tok til i 1959. Stasjonen ble etter hvert døpt Olonkinbyen etter Gennadij Nikititsj Olonkin, en russisk – senere norsk – statsborger med norsk mor, som ble engasjert på >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]s >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] gjennom >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] og som deretter slo seg ned i Norge. Han arbeidet i mange år ved >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] i >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] og var sjef på den meteorologiske stasjonen på Jan Mayen i til sammen fire år mellom 1928 og 1936.

       Som kjentmann var Olonkin med på å utpeke stedet der den nye stasjonen skulle anlegges. Alle materialer til byggingen måtte ankomme sjøveien, men drivtømmer fra øya ble utnyttet i tillegg. Siden drivtømmeret hovedsakelig kom fra Sibir-området, ble anleggsbrakken som ble brukt av anleggslederne kalt for «>>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]». Den er den eneste av de mange brakkene fra anleggstiden som fremdeles står i Olonkinbyen. Stasjonen er et énetasjes bygningskompleks i E-form og rommer både boligdel og flere arbeidsrom slik at mannskapet i hardt vær slipper å måtte gå fra en bygning til en annen. Stasjonen er bygget for å tåle >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] og barske værforhold. Bygningen lider nå av tiltagende slitasje og er moden for utskifting av flere grunner. Nybygg er nå planlagt, både når det gjelder plassering og utforming, men er avhengig av bevilgninger på kommende statsbudsjetter.


       Historie
       Jan Mayen kan ha blitt oppdaget i >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM], og det er mulig at øya ble sett av >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] i 1608. I perioden 1608–1612 skal den være sett av flere hvalfangere og sjøfarere og gitt forskjellige navn, men det første sikre beviset er fra 1614, da den engelske kaptein John Clarke så øya og kalte den for Isabella. Samme år kom tre nederlandske fartøy til øya, som etter hvert fikk navnet etter den ene kapteinen, Jan Jacobsz May van Schellinkhout.

       Det var mye >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] i havet rundt Jan Mayen, og nederlendere drev en innbringende >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]. De opprettet sommerstasjoner i buktene på nordvestsiden hvor oljen ble kokt ut av spekket i store gryter. Hvalfangsten tok slutt tidlig på 1640-tallet, og øya ble sjelden besøkt de påfølgende to hundre år. På grunn av >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] langs Jan Mayens kyster er de fleste restene etter aktiviteten nå forsvunnet, også i Kvalrossbukta hvor de var tydelige lengst.

       I 1817 besøkte den skotske hvalfangerkapteinen, presten og forfatteren >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] øya og beskrev den i detalj samt forbedret Cornelius Zorgdragers kart fra 1699. Flere korte besøk på 1800-tallet ble foretatt av vitenskapsmenn, inkludert >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] i 1877, men den første større vitenskapelige ekspedisjonen var det østerriksk-ungarske bidraget til >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] 1882–1883. 14 menn bodde på øya i 13 måneder og foretok grundige undersøkelser og kartlegging. Tidlig på 1900-tallet drev overvintrende nordmenn fangst av >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]. Periodevis har det vært drevet >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] ved øya, og i 1970-årene >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM].

       I 1921 ble den første meteorologiske stasjonen på øya etablert av ingeniør >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] ved Jamesonbukta i nærheten av Eggøya. Bortsett fra seks måneder den første krigsvinteren 1940–1941 har det etter 1921 vært en meteorologisk stasjon på Jan Mayen.


       Jan Mayen blir en del av Norge
       Deler av Jan Mayen ble okkupert av >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] på Norges vegne i 1922 og så hele øya i 1926. 8. mai 1929 ble Jan Mayen ved >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] lagt inn under norsk statsoverhøyhet, og ved lov av 27. februar 1930 ble øya en del av riket.

       Etter at >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] brøt ut ble personalet på den meteorologiske stasjonen hentet av et norsk marinefartøy, og radioanlegget ble ødelagt i september 1940. >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] sjøstridskrefter hindret i november 1940 et tysk forsøk på å landsette egne værobservatører og radiotelegrafister. I mars 1941 ble 13 norske soldater landsatt. >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] og en mer beskyttet meteorologisk stasjon ble oppført i Jøssingdalen midt på øya, og øya ble holdt til krigens slutt. Den norske garnisonen var på opptil 52 mann under krigen. Jan Mayen var eneste del av kongeriket Norge som fullstendig var under den norske >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] kontroll.

       I 1949 ble en ny og tidsmessig meteorologisk stasjon oppført ved Nordlaguna. I 1959 ble det bygd en stasjon for de elektroniske navigasjonssystemene >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] ved Båtvika nord for Kapp Traill på Sør-Jan, og i 1962 ble også værvarslings- og radiostasjonen overført til tre kilometers avstand fra Olonkinbyen. I 1960 ble en flystripe laget for å lette transport til øya. En stasjon for et tredje navigasjonssystem, >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM], var i drift fra 1970 til midt på 1980-tallet. Det europeiske >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] satellittnavigasjonssystemet har nå overtatt for Loran-C, som ble nedlagt 31. desember 2015. Den 199 meter høye Loran-masten ble demontert 30. september 2017.

       I 1980 ble den >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] omkring Jan Mayen utvidet til 200 nautiske mil. I og med at Grønlands og Islands 200-milssoner overlappet med Jan Mayens ble en overenskomst mellom Norge og Island vedrørende fiskeri- og kontinentalsokkelspørsmål inngått i 1980 og en videre overenskomst om kontinentalsokkelspørsmål i 1981. I 1995 kom en lignende overenskomst mellom Norge og >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] om avgrensning av kontinentalsokkelen mellom Jan Mayen og Grønland og om grensen mellom >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] i området. Siden forhandlingene hittil hadde vært >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM] sto det igjen et 1 934 kvadratmeter stort område hvor alle tre land var involvert og i 1998 ble det inngått en tilleggsprotokoll som avklarte grensene i dette siste området (Stortingsproposisjon nr. 35 1997-1998). I 1995 ble Jan Mayen radio nedlagt og overført til Bodø radio. Kystradiostasjonen styres over satellitt derfra.

       Kilde SNL: >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
       Last edited by 93A; DTG 310946 Jan 21, .
       Svolten og tyst, samband fyst

       Kommentér


       • #8
        Forsvaret har en egen "hjemmeside" for Jan Mayen hvor man kan skrive i gjestebok, se på tidligere besetninger ved stasjonen, lese historien om stasjonen og øya, se på webcamera, lese om den meterologiske stasjonen og masse, masse mer.

        Click image for larger version

Name:	Jan Mayen.PNG
Views:	81
Size:	395,0 KB
ID:	1044434

        >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
        Svolten og tyst, samband fyst

        Kommentér


        • #9
         Videre har forsvaret en egen side som forteller om hvordan det er å jobbe på stasjonen med link til å søke stillinger.

         >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
         Svolten og tyst, samband fyst

         Kommentér

         Working...
         X
         Besøksstatistikk