Milforum

Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Tema: Cyberforsvaret

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts
 • Thread Author

  Tema: Cyberforsvaret

  Sjef Cyberforsvaret har en særskilt rolle i å være pådriver for digitaliseringen av Forsvaret; både for å utnytte teknologi som kan øke Forsvarets operative evne, og for å høste økonomiske gevinster gjennom modernisering av Forsvaret.

  Cyberforsvaret er ansvarlig for å etablere og opprettholde Forsvarets handlingsrom i cyberdomenet - det digitale rom - og for å beskytte Forsvarets IKT-systemer mot digitale trusler fra et bredt spekter militære og sivile aktører.

  Cyberforsvaret er avhengig av variert kompetanse for å løse sine oppdrag. Følgelig består organisasjonen av vernepliktige mannskaper, lærlinger, militære og sivile cyberingeniører og sambandspersonell samt operativt militært personell.
  CYBERFORSVARETS OPPGAVER:

  - Leverandør av IKT-tjenester, kommando- og kontrollsystemer og kommunikasjonsløsninger til Forsvarets avdelinger i inn- og utland.
  - Drift og vedlikehold av Forsvarets landsdekkende kommunikasjonsinfrastruktur.
  - Beskytte Forsvarets sambands- og IKT-systemer mot digitale trusler og cyberangrep.
  - Opprettholde Forsvarets handlingsrom i cyberdomenet.
  - Produsere spisskompetanse i form av militære datateknikere og cyberoperatører og ivareta Forsvarets behov for kompetanse gjennom konseptutvikling, kurs og utdanning.
  - Være pådriver for digitaliseringen av Forsvaret.
  - Være krav- og behovsstiller for nytt IKT-materiell i forsvarssektorens investeringsprosesser.


  JOBBMULIGHETER:
  Cyberforsvaret benytter ikke vernepliktige til annet enn til stasjonært Vakt- og Sikring. Resterende personell i CYFOR er befal og offiserer samt sivilt ansatte. OMT kommer til å påvirke organisasjonen ved at det blir et høyt antall spesialister innen OR-rammen og betraktelig færre offiserer på sikt.
  Ved interesse for å jobbe i CYFOR er veien inn primært Cyberingeniørskolen som er organisert under Forsvarets Høyskoler (FHS - https://forsvaret.no/organisasjon/fo...-h%C3%B8gskole )
  eller gjennom grenaderopptak mot en av bataljonene eller HRS-styrken CIS TG.


  AVDELINGER:

  Cyberforsvarets CIS-regiment (CCR): Drifter Forsvarets nasjonale kommunikasjonsinfrastruktur, etablerer sambandssystemer for Forsvarets operasjoner nasjonalt og internasjonalt og støtter Forsvarets operasjoner med IKT-systemer. Gjennom Cyberforsvarets operasjonssenter leder CIS-regimentet også alle Cyberforsvarets taktiske operasjoner for Forsvarets operative hovedkvarter.

  CCR har personell rundt om i Norge, men ledes i dag fra Kolsås utenfor Oslo. 01.08.2018 flyttes CIS-regimentets ledelse og Cyberforsvarets operasjonssenter til Jørstadmoen utenfor Lillehammer.  Cybersikkerhetssenteret (CSS): Cybersikkerhetssenteret er ansvarlig for sikkerhetsmessig overvåking av Forsvarets IKT- og sambandssystemer, for å hindre inntrenging i disse og stoppe cyberangrep mot Forsvaret. CSS er videre ansvarlig for å analysere cyberhendelser rettet mot Forsvaret og å iverksette nødvendige operative mottiltak for å sikre integriteten til Forsvarets IKT-systemer.

  CSS er lokalisert på Jørstadmoen utenfor Lillehammer.

  Cyberforsvarets våpenskole (CVS): Våpenskolen ivaretar fagansvaret innenfor sjef Cyberforsvarets fagmyndighetsområde, og utvikler reglementer og konsepter i den forbindelse Våpenskolen utdanner cyberteknikere og er ansvarlig for Cyberforsvarets bidrag til forsvarssektorens investeringsvirksomhet.

  CVS har sitt tyngdepunkt på Jørstadmoen utenfor Lillehammer, men har også personell på Rygge, Kjevik, Haakonsvern, Rena og i Bodø.

  Cyberforsvarets IKT-tjenester (CIKT): CIKT er ansvarlig for sentral drift av Forsvarets IT-systemer og nettverk. De har et særskilt ansvar for å sikre stabil og forutsigbar drift av systemene Forsvaret er avhengig av for både operasjoner og forsvarlig forvaltning. CIKT har også et ansvar for drift og utvikling av Forsvarets forvaltningssystemer. CIKT er lokal koordinerende myndighet for Kolsås og Eggemoen.

  CIKT har personell på Kolsås, Oslo, Lillehammer, Haakonsvern, Bodø og på Romerike.

  Cyberforsvarets base- og alarmtjenester (CBA): CBA er ansvarlig for operasjonsstøtte til Cyberforsvarets avdelinger og for overvåking av Forsvarets våpentransporter og innbruddsalarmer knyttet til våpen- og ammunisjonslagre samt alarmer knyttet til HMS-hendelser. CBA er videre lokal koordinerende myndighet for Lillehammer og ansvarlig for basedriften på Jørstadmoen leir.

  CBA har sitt personell på Jørstadmoen og Haakonsvern.

  Forsvarets arkivtjeneste (FAT): Forsvarets arkivtjeneste er sentralt postmottak for Forsvaret og mottar all inngående post til Forsvaret og digitaliserer denne for videre saksbehandling. Arkivtjenesten er også ansvarlig for Forsvarets arkiver, og for å sikre at Forsvaret imøtekommer arkivloven og pålegg fra Arkivverket.

  Forsvarets arkivtjeneste har sitt personell på Jørstadmoen.


  VIKTIGE AKTØRER INNEN CYBEROMRÅDET

  Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) varsler og håndterer dataangrep mot nasjonal kritisk infrastruktur. Nasjonal sikkerhetsmyndighets rolle er koordinerende, men også dels utøvende.

  Etterretningstjenestens ansvar er å forebygge og holde oversikt over trusler fra utlandet, mens politiet – spesielt PST og Kripos – har tilsvarende ansvar for innenlandske trusler og for å etterforske cyberkriminalitet. Etterretningstjenesten er fagmyndighet for cyberoperasjoner i Forsvaret, og har overordnet ansvar for å koordinere slike operasjoner.

  Cyberforsvaret sørger for at militære datasystemer er sikre og bistår med sin unike kompetanse dersom sivile myndigheter ber om støtte. Cyberforsvaret har fagansvar for defensive cyberoperasjoner.
  Last edited by Rittmester; DTG 271413A Aug 19, . Begrunnelse: Ny trådtittel
  “If you find yourself in a fair fight, your tactics suck.”
  ― John Steinbeck

 • #2
  I mangel av en bedre tråd i farten, så poster jeg denne her. En nyhetssak fra 16. desember i dette år, og noe viser at et vedtak i en sektor kan føre til sikkerhetsutfordringer i en annen.

  https://www.abcnyheter.no/nyheter/no...rets-it-planer
  Forsvaret vil benytte sivile selskapers skytjenester til en rekke IKT-tjenester. NSM frykter det kan gjøre sykehus* som bruker samme plattform, til krigsmål.

  Sykehus er her et eksempel fra NSM, min anmerkning.
  Just when you'd think they were more malignant than ever Hell could be, they could occasionally show more grace than Heaven ever dreamed of. Often the same individual was involved. It was this freewill thing, of course. It was a bugger.

  Kommentér

  • Thread Author

   #3
   Da er vi igang med en het potet! (Må vurdere om denne diskusjonen skal tas ut som en egen STRATEGISK SAMARBEID-tråd).

   Vil begynne med å minne om at samtlige i Norge i dag er avhengig av kommunikasjonsmidler i sin hverdag. Disse er blitt essensielle for å kunne drifte et samfunn, da kommunikasjon er nøkkelen til enhver form for samvirke. Det at sivile kommunikasjonsmidler (les telefon etc) kan benyttes til å kommunisere uavhengig av om man går i uniform eller sivilt tøy gjør at denne formen infrastruktur er målskiver i enhver moderne konflikt.

   Det er mulig jeg ser ting litt enkelt, men eneste endringen er at datasentere i større grad vil være på en prioritert målliste enn tidligere, men vi må ikke være blåøyde og tro at de ikke allerede var der. I en initiell fase i en konflikt vil det være viktig å hindre totalforsvaret å fungere, kommunisere og reagere. Man rammer viktige sivile aktører ved å fjerne off-site sikkerhetskopier av deres kjernedata og evne til å rekonstruere/gjenopprette informasjon som kan gå tapt ved anslag mot fysiske lokasjoner.

   Så hvor vil jeg med dette: Ja, dersom forsvarets filer ligger i samme skytjenesten som f.eks et sykehus sine filer vil dette potensielt innebære en større risiko enn om de lå et annet sted.

   Men informasjonen som vil ligge i skytjenester vil ikke være av gradert art, kun administrativt. Vil derfor anslå at den reelle risikoen da ikke blir større.
   “If you find yourself in a fair fight, your tactics suck.”
   ― John Steinbeck

   Kommentér


   • #4
    CYFOR har en bra oversikt over tiltak rundt Covid19:
    https://forsvaret.no/ansatt/korona/cyberforsvaret
    Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

    Kommentér


    • #5
     Koronainformasjon for Cyberforsvaret: https://forsvaret.no/ansatt/korona/cyberforsvaret

     (Samme som forrige post, forsterket)

     Kommentér

     • Thread Author

      #6
      Som alle med hvitt belte i google-fu kan forstå, er CYFOR en meget kompetansetung organisasjon. Tiltakene er derfor veldig sentrale for å opprettholde operativ status over tid i et "miljø" hvor smitte kan forekomme fra mange forskjellige kilder. Nå er ikek CYFOR enestående når det gjelder å innhe kritisk kompetsne, men det er jo i slike tider man gjerne får en påminnelse om at det er menneskene bak og ikke utstyret som er mest verdifullt.
      “If you find yourself in a fair fight, your tactics suck.”
      ― John Steinbeck

      Kommentér

      Donasjoner

      Collapse
      Working...
      X