Denne tråden vil samle de overordnede trådene innen fagfeltet.