Et lite men ikke helt ubetydelig spørsmål som forhåpentligvis kan skape litt debatt og avklare noe jeg har inntrykk av at mange lurer på nå som den OMT begynner å slå rot og ta form rundt om i avdelinger rundt om i Kongeriket: Hilseplikten.

At man skal hilse til hverandre er selvsagt, men spørsmålet er hvem som skal hilse til hvem nå som det begynner å komme til flere OR'er rundt om i leire og baser rundt om i Kongeriket.

Skal f.eks. en OR8 hilse til en OF1, eller er det den unge og lovende OF'en som skal hilse til den erfarne OR'en når man passerer hverandre utenfor messa eller på kaikanten?

Grunnen til at jeg spør er at vi i Sjøforsvaret ikke har fått noe klart svar på dette når vi har spurt oppover i systemet, og nå som det begynner å komme flere med nye distinksjoner på Haakonsvern lurer jeg og mange andre av mine kollegaer genuint på hvem som skal hilse til hvem.

Hvordan praktiseres dette i de øvrige forsvarsgrener? Tanker? Innspill?