>>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

Forsvarets veterankort
Veteraner kan bestille veterankort fra Forsvaret her.
​​​​​​Veterankortet bekrefter at innehaveren har tjenestegjort i en internasjonal operasjon. Kortet er ikke et identitetskort, men et offisielt kort utstedt av Forsvaret som en synlig anerkjennelse av våre veteraner.​

HVEM KAN FÅ VETERANKORT?
Kortet kan utstedes til norsk militært eller sivilt personell som har tjenestegjort i en internasjonal operasjon og som oppfyller vilkårene for å få tildelt Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner eller Forsvarets operasjonsmedalje. Les mer om Forsvarets medaljer her​.

Veterankortet utstedes kun til personell nevnt over, og ikke pårørende/familiemedlemmer.

FORDELSAVTALER
Veteranorganisasjonene administrerer fordels- og rabattavtaler som kan knyttes til kortet.​ Dette er under utarbeidelse.

BESTILLE KORT
Ønsker du å motta Forsvarets veterankort – send en e-post til veteraner@mil.no og oppgi fullt navn, adresse, fødselsdato, operasjon(er) og årstall. Vi vil sjekke om du oppfyller vilkårene for å motta kort. Vi vil sende ut veterankort med jevne mellomrom, men du må påregne noe tid fra du bestiller til du mottar kortet i postkassa.