Milforum

Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Framtidige anskaffelser til Forsvaret

Collapse

Annonse før emne

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts
 • Trådstarter

  Framtidige anskaffelser til Forsvaret

  Click image for larger version

Name:	FAF.PNG
Views:	1
Size:	5,4 KB
ID:	873191
  Vanligvis utgis det årlig et dokument som heter Framtidige anskaffelser til Forsvaret (FAF), som gir en grov oversikt over fremtidige prosjekter. Forrige utgave ble utgitt i 2015, og tidligere i år kom det en anmerkning om at neste utgave ville bli utsatt til etter at LTP'en har blitt vedtatt.
  Opprinnelig skrevet av FD
  Forsvarets materiellinvesteringer er underlagt et beslutnings- og godkjenningsregime som inkluderer Forsvarsdepartementet og Stortinget. FAF 2015 – 2023 inneholder på utgivelsestidspunktet beskrivelser av prosjekter som foreløpig ikke er formelt godkjente i henhold til godkjenningsregimet. Prosjektene kategoriseres derfor som mulige (MP) og planlagte prosjekter (PP). For FD er det viktig å understreke at så lenge et prosjekt befinner seg i porteføljen av mulige og planlagte prosjekter vil det alltid være knyttet en viss usikkerhet til om prosjektet vil bli gjennomført. Ved å gjøre brukeren av FAF 2015 – 2023 oppmerksom på denne usikkerheten tar FD viktige forbehold både med hensyn til hvorvidt det enkelte prosjekt vil bli godkjent og med hensyn til prosjektets endelige innhold og omfang.
  >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Inntil neste utgave blir utgitt er det fortsatt denne som gjelder, og den som er interessert kan gå inn i dokumentet og lese flere detaljer. Når den nye utgaven kommer vil vi ventelig legge ut noe info om prosjekter som kan være interessante for milforums lesere.

  På overordnet nivå har vi disse føringene for første del av perioden:
  Investeringene i perioden er dominert av investeringer i F-35-programmet, Landsystemer og Sjøsystemer. F-35-programmet anskaffer de fire treningsflyene tidlig i perioden. Innenfor Landsystemer prioriteres Hærens mekaniserte avdelinger. Både kampavdelinger og støttefunksjoner står foran fornyelser og oppgraderinger av materiellparken. Innenfor Sjøsystemer planlegges det med anskaffelse av nytt helikopterbærende kystvaktfartøy. Leveransene av NH90-helikoptre fortsetter i perioden.
  Her må det anmerkes at investeringene i landsystemer vil bli utsatt til landmaktsstudien er ferdig, sannsynligvis høsten 2017.

  Investeringene i perioden 2019-2023 er dominert av investeringer i F-35-programmet og Sjøsystemer. F-35-programmet vil få hovedleveransen av de nye flyene fra 2017 og utover. Innenfor Sjøsystemer vil de største investeringene være knyttet til den suksessive erstatningen av dagens tre kystvaktfartøy i Nordkappklassen, samt oppstarten av prosjektet knyttet til «undervannsbåt etter 2020»
  Her vil det åpenbart bli behov for justeringer, dersom man velger å ta resultatet av landmaktsstudien seriøst.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.
  Lignende tråder

 • #2
  Sv: Framtidige anskaffelser til Forsvaret

  Ny versjon ute:

  Framtidige anskaffelser til forsvarssektoren 2018-2025 (FAF 2018-2025)

  Her finner du mer informasjon om forsvarssektorens planlagte materiellinvesteringer og anskaffelser for perioden 2018-2025.

  Som en del av den overordnede forsvarsplanleggingen har Forsvarsdepartementet (FD) også ansvaret for planleggingen av forsvarssektorens materiellinvesteringer.

  Norsk forsvarsindustri har en viktig rolle i utviklingen av Forsvarets kapasiteter. Dette omfatter blant annet anskaffelse og vedlikehold av militært utstyr, samt levering av tjenester. I Meld. St. 9 (2015–2016) Nasjonal forsvarsindustriell strategi, uttrykkes forholdet mellom forsvarssektoren og forsvarsindustrien. Meldingen beskriver endringer i forsvarsmarkedet nasjonalt og internasjonalt, og konsekvenser av innføringen av EU-direktivet for forsvars- og sikkerhetsanskaffelser i norsk lovverk. Videre må meldingen ses i lys av den sikkerhetspolitiske utviklingen i de senere årene og det økte vektleggingen av beredskap og forsyningssikkerhet. Forsvarsindustrien er en viktig partner for Forsvaret, og samarbeidet mellom forsvarsindustrien og forsvarsektoren tilrettelegger for kompetanseutvikling og gode produkter til bruk i det norske forsvaret og for internasjonal eksport. Regjeringen mener at konkurranse mellom leverandører i stor grad vil ivareta norske sikkerhetsinteresser, norsk forsvarsøkonomi og norske industriinteresser på en god måte. Regjeringens hovedmål med meldingen er å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser gjennom å opprettholde og videreutvikle en internasjonalt konkurransedyktig norsk forsvarsindustri.

  Et sentralt element i materiellplanleggingen er utarbeidelsen av perspektivplan materiell (PPM). Hensikten er å sikre at materiellutviklingen er i tråd med utviklingen av forsvarssektorens samlede struktur slik den er besluttet av Stortinget. Planen skisserer prioriteringer og satsingsområder knyttet til forsvarssektorens materiellinvesteringer og ivaretar planleggingen for anskaffelser og utvikling av forsvarssektorens materiell i et kort (4 år), mellomlangt (8 år) og langt (20 år) perspektiv.

  Med grunnlag i PPM utgir FD en oversikt over fremtidige anskaffelser til forsvarssektoren for perioden 2018 – 2025. Hensikten er å gi industrien tidlig innsikt i mulige materiellinvesteringer og slik bidra til å videreutvikle norsk industris evne til å understøtte forsvarssektorens materiellbehov. FAF 2018 – 2025 vil samtidig styrke norsk industris muligheter til å delta i internasjonalt materiellsamarbeid, og sørge for at norske bedrifter blir satt best mulig i stand til å levere materiell og tjenester til forsvarssektoren når dette anses hensiktsmessig.

  Forsvarssektorens materiellinvesteringer er underlagt et beslutnings- og godkjenningsregime som inkluderer regjeringen og Stortinget. FAF 2018 – 2025 inneholder på utgivelsestidspunktet beskrivelser av prosjekter som foreløpig ikke er godkjente i henhold til godkjenningsregimet. Prosjektene kategoriseres derfor som mulig prosjekt (MP) og planlagt prosjekt (PP). For FD er det viktig å understreke at så lenge et prosjekt befinner seg i porteføljen av mulige og planlagte prosjekter vil det alltid være knyttet en viss usikkerhet til om prosjektet vil bli gjennomført. Store endringer og dynamikk i den sikkerhetspolitiske situasjonen er en av faktorene som kan gi behov for endrede prioriteringer. Ved å gjøre brukeren av FAF 2018 – 2025 oppmerksom på denne usikkerheten, tar FD viktige forbehold både med hensyn til hvorvidt det enkelte prosjekt vil bli godkjent og med hensyn til prosjektets endelige innhold og omfang.

  Her kan du lese hele planen (i pdf):

  >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
  >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]

  Godkjente prosjekter blir ikke særskilt omtalt i FAF, men inngår i de samlede grafiske oversiktene i pkt. 3.FAF ble utgitt første gang 16. mars 2009. Årlig oppdatering av FAF gjennomføres, og FAF 2018 – 2025 bygger videre på forrige utgave. Sett i lys av anskaffelsesregelverkenes formålsbestemmelser og prinsippene om konkurranse og likebehandling, er det i tillegg utarbeidet en engelsk versjon.
  Svolten og tyst, samband fyst

  Kommentér


  • #3
   Sv: Framtidige anskaffelser til Forsvaret

   Jeg ser ved første skumlesning ikke nye stridsvogner i punkt 3.2 (Landsystemer s. 10)?
   Aldri mer 13

   Kommentér

   • Trådstarter

    #4
    Sv: Framtidige anskaffelser til Forsvaret

    Jeg har begynt å legge inn noen utvalgte anskaffelsesprosjekter i subforumene her. Foreløpig bare planlagte prosjekter, og ikke mulige prosjekter, som er mer usikre.
    Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

    Kommentér

    • Trådstarter

     #5
     Sv: Framtidige anskaffelser til Forsvaret

     I tillegg til alle de prosjektene som er listet opp i FAF, og som nå er lagt inn som egne tråder her, finnes det en rekke pågående prosjekter. Jeg er dog usikker på om det finnes en samlet oversikt over disse, og hvorvidt denne i så fall er offentlig tilgjengelig.
     Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

     Kommentér


     • #6
      Sv: Framtidige anskaffelser til Forsvaret

      Alle kat 1 prosjektene står i prop. 1S. Der nevnes også prosjekter som anbefales avsluttet.
      Svolten og tyst, samband fyst

      Kommentér


      • #7
       Sv: Framtidige anskaffelser til Forsvaret

       PPM er jo da styrende for hvilke materiellprosjekter som er prioritert. Er det definert i PPM hvilke strategiske premisser som må endres for at den skal gjennom en revisjon? Invasjon? NATO sin rolle endres? Regjeringsskifte?
       "Gjør Ret, Frygt Intet"

       Kommentér


       • #8
        Sv: Framtidige anskaffelser til Forsvaret

        En annen ting jeg lurer på - disse materiellprosjektene endrer kompetansebehovet i Forsvaret. En ting er vedlikeholds- og operatørkompetanse, men det mer krevende er hvordan dette endrer taktiske og strategiske beslutninger og beslutningsprosesser. Er dette implisitt i hvert prosjekt, frikoplet fra materiellprosjekter på en helt annen arena eller glemt?
        "Gjør Ret, Frygt Intet"

        Kommentér

        • Trådstarter

         #9
         Sv: Framtidige anskaffelser til Forsvaret

         Opprinnelig skrevet av Sofakriger Vis post
         PPM er jo da styrende for hvilke materiellprosjekter som er prioritert. Er det definert i PPM hvilke strategiske premisser som må endres for at den skal gjennom en revisjon? Invasjon? NATO sin rolle endres? Regjeringsskifte?
         Perspektivplan materiell er så vidt jeg vet unntatt offentlighet, men igjen, så vidt jeg vet, har den ikke de strategiske premissene du etterlyser.
         Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

         Kommentér

         • Trådstarter

          #10
          Sv: Framtidige anskaffelser til Forsvaret

          Opprinnelig skrevet av Sofakriger Vis post
          En annen ting jeg lurer på - disse materiellprosjektene endrer kompetansebehovet i Forsvaret. En ting er vedlikeholds- og operatørkompetanse, men det mer krevende er hvordan dette endrer taktiske og strategiske beslutninger og beslutningsprosesser. Er dette implisitt i hvert prosjekt, frikoplet fra materiellprosjekter på en helt annen arena eller glemt?

          Ikke helt glemt, fordi det i ett prosjekt jeg kjenner til har blitt uttrykt eksplisitt at prosjektet ikke har som oppgave å endre prosess og organisasjon; kun teknologi. Dog er mitt subjektive inntrykk, etter å ha vært involvert i ganske mange materiellprosjekter, at det ikke er spesielt fokus på disse tingene. Og det burde det absolutt vært, ja.
          Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

          Kommentér


          • #11
           Sv: Framtidige anskaffelser til Forsvaret

           Nok en oppdatering ute.

           FAF 2019-2026:
           Framtidige anskaffelser til forsvarssektoren 2019-2026

           Pressemelding | Dato: 28.02.2019 | Forsvarsdepartementet

           Her finner du mer informasjon om forsvarssektorens planlagte materiellinvesteringer og anskaffelser for perioden 2019-2026. Dette er en plan som oppdateres årlig og er kjent hos forsvarsindustrien som "FAF 2019-2026".

           Som en del av den overordnede forsvarsplanleggingen har Forsvarsdepartementet (FD) også ansvaret for planleggingen av forsvarssektorens materiellinvesteringer.

           På denne siden finner du nedlastbar rapport på norsk (pdf) og på engelsk (pdf).
           >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]


           >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
           Svolten og tyst, samband fyst

           Kommentér


           • #12
            Sv: Framtidige anskaffelser til Forsvaret

            Det viktigste angående militære anskaffelser er utvilsom å unngå politiske agendaer angående hvor det er ønskelig å anskaffe fra - med mindre det har betydning for tilgang til reservedeler, ammo, etc. (logistikken) i en krisesituasjon.

            Det har det imidlertid ofte, og det er liten tvil om at det I den sammenheng som oftest er best å kjøpe fra USA, når norske produkter ikke er tilgjengelig.


            Dette bør ikke ha noe med politikk å gjøre - det er ganske enkelt snakk om hva som fungerer, kontra hva som ikke gjør det.

            Kommentér


            • #13
             Sv: Framtidige anskaffelser til Forsvaret

             Her finner du mer informasjon om forsvarssektorens planlagte materiellinvesteringer og anskaffelser for perioden 2019-2026. Dette er en plan som oppdateres årlig og er kjent hos forsvarsindustrien som "FAF 2019-2026"
             Er det noe sekkepost i statsbudsjettet for investeringer som ikke tas med i denne oversikten? Feks vil vel en del investeringer innen Etterretning ikke nødvendigvis være listet her?
             "Gjør Ret, Frygt Intet"

             Kommentér

             • Trådstarter

              #14
              Sv: Framtidige anskaffelser til Forsvaret

              Ikke alle prosjektene er med i FAF'en, nødvendigvis. For eksempel var det først i fjor noen av SOF-prosjektene ble nevnt her.
              Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

              Kommentér

              • Trådstarter

               #15
               Framtidige anskaffelser til forsvarssektoren (FAF) 2021–2028 er ute: >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
               Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

               Kommentér


               • #16
                Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
                Framtidige anskaffelser til forsvarssektoren (FAF) 2021–2028 er ute: >>>>> Bare registrerte brukere kan se lenker <<<<<, [TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM AV MILFORUM]
                Hmm, søkte på Heimevernet og HV i dokumentet. Ingen treff! (utenom spørreord som hvor)
                TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

                Kommentér


                • #17
                 Lurte også på det. Anskaffelsen av Black Hornet burde vel vært med, men kanskje dem havner under hæren sitt tilsvarende prosjekt?
                 Ceterum censeo Carthaginem esse delendam

                 Kommentér

                 Working...
                 X
                 Besøksstatistikk